Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  6284 sayılı kanun maddeleri

  1 ziyaretçi

  6284 sayılı kanun maddeleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  6284 sayılı kanun nedir? 6284 sayılı kanun maddeleri nelerdir?

  6284 sayılı kanun nedir? 6284 sayılı kanun maddeleri nelerdir?

  AKP'nin Cumhur İttifakı'na katılmaları için görüşmeleri sürdürdüğü Yeniden Refah Partisi'nin karşılanmasını istediği şartlar arasında 6284 sayılı kanunun kaldırılması talebi dikkat çekti.

  6284 SAYILI KANUN NEDİR?

  6284 sayılı kanun; Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 8 Mart 2012'de kabul edilen ve 20 Mart 2012'de T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan yasadır.

  6284 SAYILI KANUNUN AMACI NEDİR?

  Kanunun amacı şiddet gören ya da bu yönde bir tehdit altında bulunan kadın, çocuk, aile bireyi ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması ve bu kişileri hedef alan şiddetin önlenmesi için alınacak önlemleri düzenlemektir. Kanun fiziksel şiddetin yanı sıra, ekonomik, psikolojik, cinsel şiddet gibi farklı şiddet türlerini de kapsamaktadır. Kanunun yasalaşma süreci özellikle Türkiye'deki kadın hareketinin mücadelesi ve AİHM'nin Türkiye aleyhine verdiği kararların sonucunda hızlanmıştır.

  Bu kanun ile yapılan başlıca iyileştirmeler şunlardır:

  Kanunun evli olmayan bireyleri de koruması:

  4284 sayılı kanunun evli olmayan bireyleri kapsayıp kapsamadığı tartışmalı bir konudur, bu tartışmalar yargıtay kararlarına konu olmuştur

  Şiddet uygulayan kişi tanımının genişletilmesi:

  6284 sayılı kanun, bu kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişileri şiddet uygulayan kişiler olarak tanımlar.

  Şiddetin tanımının yapılması ve fiziksel şiddetten farklı şiddet türlerinin dahil edilmesi:

  4320 sayılı kanunda şiddetin tanımı beli değildir. 6284 sayılı kanunda şiddet, “Kişiye, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış” olarak tanımlanmıştır."

  Önleyici ve koruyucu tedbirlerin dahil edilmesi ve zorlama hapsinin getirilmesi:

  Bu yasaile delil ve belge aranmadan gerekli önlemlerin derhal alınabilmesi mümkün olmuş, mülki amir ve hakim tarafından koruyucu tedbirlerin verilebilmesi sağlanmıştır. Tedbir kararına aykırılık durumları için zorlama hapsi getirilmiştir.

  Şiddetle mücadelede kurumsal yaklaşım:

  Şiddet önleme ve izleme merkezlerinin (ŞÖNİM) kurulması ve uygulamaların takibi hedeflenmiştir.

  Kanun kadına yönelik şiddete ilişkin iki ana tedbir kararı öngörmektedir: Koruyucu tedbir kararları ve önleyici tedbir kararları.

  Koruyucu tedbirler arasında aşağıdakiler yer almaktadır

  Polis, savcılık ve valilik tarafından alınabilecek koruyucu tedbirler

  Şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadına;

  - (ve beraberindeki çocuklara) uygun barınma yerinin (bkz. sığınak) sağlanması,

  - geçici maddi yardım yapılması,

  - psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi ve

  - kreş imkânı sağlanması.

  Hakim tarafından alınabilecek koruyucu tedbirler

  Şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadının;

  - iş yerinin değiştirilmesi,

  - (evli olması halinde) müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi,

  - kadına şiddet uygulayan kişiyle evli olması halinde tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması,

  - Tanık Koruma Kanunu22 Aralık 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

  Önleyici tedbirler arasında aşağıdakiler yer almaktadır

  Şiddet uygulayan kişinin;

  - şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,

  - müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,

  - korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması,

  - hakkında çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması,

  - korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması,

  - korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,

  - korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi,

  - bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahlarını kolluğa teslim etmesi,

  - silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi,

  - korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması,

  - bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması,

  - çocuklarıyla ilgili velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulmasına dair karar verilmesi,

  - korunan kişi ve çocukları için tedbir nafakasına hükmedilmesi.

  Yazı kaynağı : www.cumhuriyet.com.tr

  6284 Sayılı Kanun nedir? 6284 Sayılı Kanun maddeleri neler?

  6284 Sayılı Kanun nedir? 6284 Sayılı Kanun maddeleri neler?

  6284 Sayılı Kanun nedir? 6284 Sayılı Kanun maddeleri neler?

  Ülkemizde her geçen gün şiddet olayları artarken 6284 sayılı kanun dönem dönem gündeme geliyor. 6284 sayılı kanun, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor.

  Kadın şiddete maruz kaldığında ne yapacağını, hangi haklara sahip olduğunu belirten kanun son günlerin en çok araştırılan konularından da biri oldu. İşte 6284 sayılı kanun sayesinde kadınların elde ettiği haklar…

  6284 SAYILI KANUN

  6284 SAYILI KANUN NEDİR?

  6284 sayılı Kanun, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor.

  Kanun’da şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmenizle veya acı çekmenizle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketler olarak tanımlanıyor.

  6284 SAYILI KANUN'UN SAĞLADIĞI HAKLAR

  1) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.

  2) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.

  3) Kadının hayatî tehlikesi bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

  4) Şiddet uygulayanın, silahlanı kolluğa teslim etmesi, konuttan uzaklaştırılması.

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  6284 sayılı kanun nedir, maddeleri nelerdir? VAZGEÇİLEMEZ KANUN...

  6284 sayılı kanun nedir, maddeleri nelerdir? VAZGEÇİLEMEZ KANUN...

  Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakına katılma şartı olarak 6284 Sayılı Kanun'un kaldırılmasını talep etti. Bu açıklamalardan sonra, 6284 Sayılı Kanun tekrardan gündeme geldi.

  6284 sayılı kanun 2012 yılında kabul edildi, 2021 yılında ise feshedildi.

  Kadına yönelik şiddetin engellenmesine dair vazgeçilemez olan 6284 Sayılı Kanun, tekrardan araştırılmaya başlandı.

   Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'daki hesabından 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' ile ilgili açıklama yaptı.

  6284 sayılı Kanun'un kadına yönelik şiddetle mücadele için AK Parti'nin yaptığı en önemli yasal düzenlemelerden biri olduğunu kaydeden Yanık, "Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. 6284 sayılı Kanun'un ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

  Peki, 6284 sayılı kanun nedir? 6284 sayılı kanun maddeleri nelerdir? İşte detaylar..

  6284 kanunu nedir

  6284 sayılı kanun, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor.

  Kanun’da şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmenizle veya acı çekmenizle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketler olarak tanımlanıyor.

  6284 sayılı kanun içeriği

  1) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.

  2) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.

  3) Kadının hayatî tehlikesi bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

  4) Şiddet uygulayanın, silahını kolluğa teslim etmesi, konuttan uzaklaştırılması.

  Yazı kaynağı : www.ensonhaber.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap