Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  6 sınıf peygamber efendimizin hayatı 1 dönem 2 yazılı soruları

  1 ziyaretçi

  6 sınıf peygamber efendimizin hayatı 1 dönem 2 yazılı soruları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  6.S�n�f Siyer 1.D�nem 2.Yaz�l� Sorular� 2022-2023

  6 Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı

  6. Sınıf Peygamberimiz'in (Sav) Hayatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

  6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2022-2023

  6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları (I)

  6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları (I)

  PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SINAV SORULARI

  1. Peygamberimiz (sav)in sözleri ve uygulamaları olan sünnetinin yazılı hâline ne denir?
  A) Sünnet B) Hadis C) Salavat D) Kitap

  2. “Şüphesiz Allah ve melekleri, Peygamberi överler. Ey inananlar! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.”

  Yukarıdaki ayetten hangi sonucu çıkarabiliriz?

  3. Selamlaşmak aramızdaki ....................... arttırır.
  Seçeneklerden hangisinin boşluğa gelmesi uygun değildir?
  A) dostluğu B) sevgiyi C) düşmanlığı D) muhabbeti

  4. Bütün varlıkların iyiliğini arzu edip onlara her türlü yardımda bulunma isteği anlamında kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Rahmet B) Huzur C) Mutluluk D) Sevinç

  5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Peygamber efendimiz (sav)in Kur’an-ı Kerim de anlatılan özelliklerinden değildir?

  6. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber efendimiz(sav)e karşı olan saygımızı ifade etmek için uygun değildir?

  7. “O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. ġayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile…” (Âl-i İmrân , 159. ayet.)

  Yukarıdaki ayet Peygamber efendimiz (sav)in hangi özelliğinden söz etmektedir?

  8. İnsanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine yol açan huyları ve ortaya konan davranışları anlatmak için kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

  9. Peygamberimiz (sav)in doğumu sırasında meydana gelen olayları ve hayatından bazı kesitleri anlatan şiirlerin en ünlüsü “Vesiletü’n-Necât” isimli eseri kim yazmıştır?

  Yukarıdaki hadisin devamı aşağıdakilerden hangisidir?

  Peygamberimizin yapmış olduğu bu benzetme müminlerin hangi özelliğini vurgulamaktadır?

  12. Peygamberimiz selamlaşma konusunda da çok hassas davranır, yolda gördüğü çocuklara bile selam verirdi.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi selamlaşmanın sağladığı güzelliklerden değildir?

  13. Peygamberimiz “Gücün yettiğince ölçülü olarak ver, hayır kapısını kapama. Yoksa Allah da senin hayır kapılarını kapar.” buyurmuştur. (Buhârî, Zekât, 26.)

  Yukarıdaki hadis-i şerifin bize verdiği mesaj nedir?

  14. Peygamberimizin namaz kıldırırken çocuk ağlaması duyduğunda namazı kısa tutması onun aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

  15. “... Peygamber size ne verdiyse alın, size neyi yasakladıysa ondan da sakının...” (Haşr suresi, 7. ayet.) ayeti aşağıdakilerden hangisini emretmektedir?

  16- Aşağıdaki kelimeleri anlamlarını çizgilerle eşleştirelim

  18- “Ey iman edenler! Allah‟a ve Resulüne itaat edin, işittiğiniz hâlde ondan yüz çevirmeyin.”

  19- Kendimiz için istediklerimizi, Müslüman kardeşlerimiz için de istemek bizi hangi güzel davranışlara yönlendirir? En az 5 madde halinde aşağıya yazınız

  20- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap