Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  6. sınıf alan ölçme konu anlatımı

  1 ziyaretçi

  6. sınıf alan ölçme konu anlatımı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Tonguç Plus - 6.Sınıf Matematik Açılar ve Alan Ölçme Konu Anlatımları

  6. Sınıf Matematik Alan Ölçme Birimleri (Alan Ölçüleri) konu anlatımı

  6. Sınıf Matematik Alan Ölçme Birimleri (Alan Ölçüleri) konu anlatımı

  Alan ölçme birimleri aynı zamanda alan ölçüleri olarak bilinmektedir. Bu ölçme birimleri birbirine katları olarak hesaplanır. Şimdi bu hesaplamayı nasıl yapılıyor öğrenelim ve bunları alan ölçü birimleri üzerinden ele alalım.

   Alan Ölçme Birimleri (Alan Ölçüleri)

   Alan ölçme birimleri üzerinden hesaplama yapılırken Her birim altındaki birimin 0,01 katı olarak hesaplanır. Aynı zamanda alan ölçülerinde Her birim üstündeki birimin 100 katı olarak hesabı alınır. Yani alan ölçüleri üst birime çevirirken 100’e bölünür. Alt birimlere çevrilirken ise 100 ile çarpılır.

   Şimdi bu çarpma işlemini yapmadan önce hangi alan ölçü birimleri bulunuyor bunları inceleyelim ve tek tek yazalım.

   km2 = Kilometrekare

   hm2 Hektometrekare

   dam2 = Dekametrekare

   m2 = Metrekare

   dm2 = Desimetrekare

   cm2 = Santimetrekare

   mm2 = Milimetrekare

   Bu konuda yukarıdaki her bir ölçü birbiriyle bağlantılıdır. Aynı zamanda her bir ölçü bir altına çevrilirken 100 ile çarpılır. Mesela kilometrekare hektometrekare çevirirken 100 ile çarpılır. Aynı zamanda tam tersi de yapılabilir. Mesela metrekare dekametrekareye çevirirken 0,01 ile çarpılır. Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım ve alan ölçü birimleri arasında nasıl bir çevrim gerçekleşiyor beraber bakalım.

   Örnek:

   850 km2 = ……… m2

   500 m2 = ……….. mm2

   Şimdi yukarıdaki örnekleri sırasıyla ele alalım ve yapmaya çalışalım.

   Öncelikle 850 kilometre kareye ele aldığımız zaman, yukarıda öğrendiğimiz gibi her bir alt ölçeğin birimini 100 ile çarpıyoruz. Yani bu ne demek? Diğer bir deyişle her bir inişte iki sıfır ekliyoruz. Öyleyse kilo metrekareden dekametrekare indiğimizde iki tane sıfır ekleyeceğiz. Bu şekilde sayarsak metrekareye geldiğimizde 6 tane sıfır daha eklememiz gerekiyor.

   850 kilometrekare = 850000000 metrekare

   Gördüğümüz gibi 850 kilometrekareyi metrekareye çevirme tam olarak bu şekilde bir rakam çıkmaktadır. Siyah ile çizdiğimiz sıfırlar ise metrekareye çevirirken eklediğimiz sıfırlardır.

   Şimdi de 500 metrekareye lazım ve bunu milimetrekareye çevirelim. Öncelikle metrekareden santimetrekareye indiğimizde iki tane sıfır ekleriz. Daha sonra santimetrekareden milimetrekare indiğimizde iki tane sıfır daha ekleyeceğiz. O zaman Toplamda 4 tane sıfır eklememiz gerekiyor.

   500 metrekare = 5000000 milimetrekare

   Bu şekilde metrekareye milimetre kareyi çevirirken toplamda 4 tane 0 ekledik. Yani her bir alt ölçme birimine inerken 100 ile çarptık.

   Not: Bütün farklı yüzey şekillerinin belli bir kapladığı alan bulunmaktadır. Mesela futbol sahası, evimizdeki halı, oda zemini ve okul bahçesi gibi yerler söylenebilir. Her birini kendi alanı bulunmaktadır ve belli yüzeyler birim olarak seçilmek suretiyle alanı hesaplanır.

   Metrekare

   Alan ölçüsü açısından temel birim olarak metrekare kullanılmaktadır. Kenar uzunluğu 1 metre olan karenin uzunluğu metrekare olarak bilinmektedir. Sembol olarak ise, ‘m2’ şeklinde yazılır ve aynı zamanda metrekare olarak okunur.

   Bu doğrultuda 1 metre karenin kenar uzunluğu 1 metre olduğuna göre;

   1m x 1m = 1m2

   Şeklinde metrekareyi ifade etmek mümkün. Bu konuda metrekarenin üzerinde olan alan ölçü birimleri desimetrekare, hektometrekare ve kilometrekaredir. Aynı zamanda metrekarenin alt bölümünde bulunan alan ölçü birimleri arasında desimetrekare, santimetrekare ve milimetrekare yer alır.

   Şimdi yukarıdaki alan ölçü birimleri için verilen bilgileri dikkatli şekilde okuyun ve defterinize yazın. Mutlaka 100 ile çarpmak ya da 100'e bölmek şeklinde ifade edildiği unutulmamalıdır.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  6.Sınıf Alanı Ölçme Konu Anlatımlı | Bilgicik.Com

  Çokgenlerin Alanları

  Üçgenin Alanı

  Üçgenin alanı taban uzunluğu ile yüksekliğinin çarpımının yarısını eşittir.

  Yukarıda verilen ABC üçgeninde, |AH| = 6 cm, |BC| = 13 cm olduğuna göre, ABC üçgeninin alanı
  kaç ‘dir?

  Cevap

  Paralelkenarın Alanı

  Paralelkenarın alanı bir kenar uzunluğu
  ile o kenara ait yüksekliğin çarpımına
  eşittir.
  A(ABCD) = k . y

  Örnek Soru

  Yukarıda verilen ABCD paralelkenarında, |BE| = 8 cm, |CD| = 12 cm olduğuna göre, ABCD paralelkenarının alanı kaç ‘dir?

  Karenin Alanı

  Karenin alanı bir kenarının uzunluğunun karesine eşittir.
  A(ABCD) = a . a = a2

  Bir kenarının uzunluğu 6 cm olan ABCD karesinin alanı kaç cm2’dir?

  Cevap


  Örnek Soru

  ABCD karesinin kenarları 2 katına çıkartıldığında karenin alanı kaç katına çıkar?

  A(ABCD) = 10 . 10 = 100 cm2’dir. Karenin kenarları 2 katına çıkartıldığında, bir kenarının uzunluğu 20 cm olur. Bu durumda, karenin alanı 20.20 = 400 cm2 olur. Alan 400 : 100 = 4 katına çıkar.
  Yanıt B

  Dikdörtgenin Alanı

  Dikdörtgenin alanı uzun kenarı ile kısa kenarının uzunluklarının çarpımına eşittir. A(ABCD) = a. b

  Örnek Soru

  Kenar uzunlukları 8 cm ve 16 cm olan dikdörtgenin alanı kaç ‘dir?

  Cevap

  Örnek Soru

  ABCD karesi ile BRST dikdörtgeninin birleşiminden oluşan şeklin alanı kaç ‘dir?

  Cevap

  ABCD karesinin alanı 8 . 8 = 64 ‘dir. BRST dikdörtgeninin alanı, 12.5 = 60 ‘dir.
  şeklin alanı 64 + 60 = 124 ‘dir.
  Yanıt D

  Örnek Soru

  Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeninin kenarları oranında küçültülüyor. Dikdörtgenin ilk durumdaki alanının son durumdaki alanına oranı aşağıdakilerden hangisidir?


  Cevap

  Örnek Soru

  Bir kenar uzunluğu 6 cm olan kare şeklindeki kartonlar kısa kenar uzunluğu 24 cm, uzun kenar uzunluğu 36 cm olan dikdörtgen biçimindeki panoya boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılacaktır.
  Buna göre, panoya kaç tane karton yapıştırılacaktır?


  Panonun alanı 18 . 24 = 432 ‘dir. Kartonların birinin alanı 6 . 6 = 36 ‘dir. Her karton 36 ‘lik alanı kapladığından;
  432 : 36 = 12 tane karton yapıştırılacaktır.
  Yanıt C

  Yazı kaynağı : www.bilgicik.com

  6. Sınıf Alan ve Arazi Ölçüleri Konu Anlatımı

  Alan ölçüsü temel birimi metrekare dir. Kenarlarının uzunluğu 1 er metre olan karesel bölgenin alanına metrekare denir.

  Metrekare m2 ile gösterilir.

  METREKARENİN KATLARI

  1 Kilometrekare (km2 ), metrekarenin 1 000 000 katıdır.

  1 Hektometrekare (hm2 ), metrekarenin 10 000 katıdır.

  1 Dekametrekare (dam2 ), metrekarenin 100 katıdır.

   Metrekare (m2)

  1 Desimetrekare (dm2 ), metrekarenin yüzde biridir.

  1 Santimetrekare (cm2 ), metrekarenin onbinde biridir.

  1 Milimetrekare (mm2 ), metrekarenin bir milyonda biridir.

  Yazı kaynağı : www.dersimis.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap