Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  6 mart 1915 gecesi metni cevapları türkçe ödevim

  1 ziyaretçi

  6 mart 1915 gecesi metni cevapları türkçe ödevim bilgi90'dan bulabilirsiniz

  6 Mart 1915 Gecesi Metni Cevapları

  6 Mart 1915 Gecesi Metni Cevapları

  6 Mart 1915 Gecesi metni cevapları ve soruları, Anıttepe Yayıncılık 5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 52-54-55-56-57-58  (Milli Mücadele ve Atatürk Teması)

  6 Mart 1915 Gecesi Metni Cevapları Sayfa 52

  HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

  1. Çanakkale ile ilgili sanal ziyaretiniz sırasındaki gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

  (örnek) Gezide en çok Çanakkale Şehitler Abidesi ilgimi çekti. Abidenin içindeki büyük Türk bayrağı çok etkileyiciydi. Şehitliklerdeki heykeller, diğer abideler, kabartmalar çok ilgi çekiciydi. Şehitliklerdeki mezar taşlarına bakınca ne büyük bir savaş olduğunu daha iyi anlıyoruz. Kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

  2. Sanal gezi sayesinde neler öğrendiniz? Farklı kaynaklardan bilgi edinme konusundaki düşüncelerinizi açıklayınız.

  (örnek) Gezi sayesinde, savaşa katılan düşman askerlerinin de orada mezarları olduğunu öğrendim.

  3. Nusrat Mayın Gemisi hakkında neler öğrendiniz? Öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

  4. “Çanakkale Geçilmez!” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

  (örnek) Türk milletinin, şartlar ne olursa olsun vatanını korumak için her şeyi yapabileceğini, canı pahasına topraklarını koruyacağını anlıyorum.

  5. Çanakkale ile ilgili ezberlediğiniz şiiri sınıfta okuyunuz.

  6 Mart 1915 Gecesi Metni Cevapları Sayfa 54

  1. ETKİNLİK

  Aşağıda anlamları verilen kelimeleri bulup bulmacaya yerleştiriniz. Bulmacada gizlenen şifreyi bulunuz.

  Cevap: 

  1) Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvende olma durumu. SELAMET

  2) Gemilerin barınmalarına, yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine yarayan doğal veya yapay sığınak. LİMAN

  3) Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk, gözetim. HİMAYE

  4) Dinlenme, rahat etme. İSTİRAHAT

  5) Çok koyu.  ZİFİRİ

  6) Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen de yağış getiren yerel rüzgâr. LODOS

  7) İnsan aklının alamayacağı olay. MUCİZE

  8) Bilinmeyen, bilinmedik. MEÇHUL

  2. ETKİNLİK

  a) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucuklardaki deyimlerden uygun olanları getirerek cümleleri tamamlayınız.

  endişe vermek – ablukaya almak – çaba harcamak
  ne pahasına olursa olsun

  Cevap: 

  • Kendinizi göstermemek için çaba harcayın.

  Ne pahasına olursa olsun bu görevin hakkıyla ve eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyordu.

  • Uzaktan devriye gezen düşman gemilerinin güçlü projektörleri arada denizi yalarken endişe veriyordu.

  • Türk kıyılarında bir projektör yandı ve düşman gemisinin projektörünü ablukaya aldı.

  b) Anlamını öğrendiğiniz bu deyimleri birer cümlede kullanınız.

  Cevap: 

  • Sağlığımı tehlikeye atmadan zayıflamaya çaba harcıyorum.

  • Bu sefer ne pahasına olursa olsun bir gol atmalıydık.

  • Kedinin karanlıkta parlayan gözleri endişe vericiydi.

  • Birden dört köpek kedinin etrafını sarıp kediyi ablukaya aldılar.

  6 Mart 1915 Gecesi Metni Cevapları Sayfa 55

  3. ETKİNLİK

  Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

  1) Cevat Bey’in Nazım Bey’e verdiği görev nedir?

  Cevap: Nusrat gemisi ile limanda kıyıya paralel olarak 26 mayın dökme görevidir.

  2) Nazım Bey, görevi ile ilgili ne düşünüyor? Görevini yerine getirme kararlılığı içinde midir? Açıklayınız.

  Cevap: Ne pahasına olursa olsun bu görevin hakkıyla ve eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyor. Görevini yerine getirme kararlılığı içindedir.

  3) Nazım Bey, geminin komutanlığı için kimi seçmiştir?

  Cevap: Tophaneli Yüzbaşı Hakkı Bey’i seçmiştir.

  4) Yüzbaşı Hakkı Bey, sağlık sorunu yaşamasına rağmen bu görevi neden kabul etmiştir?

  Cevap: Çok önemli bir görev olduğu için kabul etmiştir. Çünkü kim olursa olsun her Türk vatanı için canını düşünmeden her görevi kabul eder.

  4. ETKİNLİK

  a) Okuduğunuz metinde bazı kelimeler sizce neden koyu yazılmış olabilir?

  Cevap: Yazılanlara vurgu yapmak, okuyucunun dikkatini çekmek için.

  b) Koyu yazılı yerlerin metne nasıl bir katkısı vardır? Açıklayınız.

  Cevap: Koyu yazılan yerler metinde önemli olan bilgilere vurgu yapmaktadır. Böylece okuyucunun dikkatini önemli yerlere çekebilmektedir.

  5. ETKİNLİK

  Aşağıdaki hikâye haritasında boş bırakılan yerleri okuduğunuz metinden hareketle doldurunuz.

  Cevap: 

  Olay: Nusrat Mayın gemisinin kritik bir yere mayın dökme görevi.

  Olayın geçtiği yer: Çanakkale

  Olayın geçtiği zaman: 6-8 Mart 1915 tarihi

  Kahramanlar: Cevat Bey, Hafız Nazım Bey, Yüzbaşı Hakkı Bey, Yarbay Geehl

  Anlatıcı: 3. kişi

  6. ETKİNLİK

  a) Aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli kelimeleri bularak örnekteki gibi altlarını çiziniz.

  Cevap: 

  • Mayın hatlarını geçti ve hedef olarak seçilen karanlık limana vardı.

  • Vatanın selameti bu mayınların denize dökülmesine bağlıydı.

  • Düşmanın yüzen kaleleri teker teker yan yatmaya başladı.

  b) İşaretlediğiniz bu kelimeleri yukarıda verilen anlamından farklı anlama gelecek şekilde cümle içinde kullanınız.

  Cevap: 

  • Biraz gittikten sonra markete vardım.

  • Dedemin bağından üzüm topladık.

  • Limonu yeyince yüzü buruştu.

  • Bisikletin tekeri patladı.

  • Anahtara bastı ama ışık yanmadı.

  • Gel bizim başımız ol, bizi sen yönet, dediler.

  6 Mart 1915 Gecesi Metni Cevapları Sayfa 56

  7. ETKİNLİK

  Metni okurken aldığınız notlardan yararlanarak metni defterinize özetleyiniz.

  Cevap: 

  Cevat Bey, Nazım Bey’e, Nusrat Mayın gemisi ile 26 mayını limana paralel şekilde düşmana fark ettirmeden dökme görevi verir. Geminin komutanı genç yaşta kalp krizi geçiren Yüzbaşı Hakkı Bey’dir. 7 – 8 Mart gecesi göreve çıkarlar. Gemi kömürle çalıştığından alevleri gizlemek için maskeleme yaparlar. Düşman gemilerinin projektörlerine yakalanmadan süzülerek limana varırlar. 26 mayını kıyıya paralel bir şekilde bırakıp geri dönerler. Geri dönüş yolculuğunda neredeyse bir düşman gemisine yakalanacakken bir Türk gemisinin yaktığı projektör ile kurtulurlar. Fakat Hakkı Bey bu heyecana dayanamaz ve kalp krizi geçirerek şehit olur.

  8. ETKİNLİK

   “6 Mart 1915 Gecesi” adlı metinle aşağıdaki Çanakkale şiirini biçim ve tür yönünden karşılaştırınız.

  ÇANAKKALE

  Övün ey Çanakkale, cihan durdukça övün!
  Ömründe göstermedin bin düşmana bir gün.
  Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün,
  Başına yüz milletin birden üşüştüğü yersin!

  Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla.
  Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla.
  Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla,
  Neferin ordularla boy ölçtüğü yersin!

  Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden,
  Koştu senin koynundan çıkar çıkmaz evinden.
  Sen onların açtığı bayrağın alevinden,
  Kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin!

  Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

  Cevap: 

  6 Mart 1915 Gecesi metni olay yazısıdır. Çanakkale adlı metin şiirdir.

  6 Mart 1915 Gecesi metninde Nusrat Mayın gemisinin görevi anlatılmaktadır. Çanakkale metninde Çanakkale Zaferi’nden duyulan gurur dile getirilmektedir.

  9. ETKİNLİK

  Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

  1) Son 26 mayını âdeta iri tespih taneleri gibi dizdiler.
  2) Âdeta ter muslukları açılmışçasına vücutları ıslandı.
  3) Eğer Nusrat Gemisi’ni odaklayarak tararsa her şey bitecekti.

  a) Hangi cümlede bir varlık başka bir varlığa benzetilmiştir? Bu cümlede ne, neye benzetilmiştir?

  Cevap: 1. cümlede benzetilmiştir. Mayınlar tespih tanelerine benzetilmiştir.

  b) Hangi cümlede bir işin olması başka bir işin olmasına bağlıdır?

  Cevap: 3. cümlede bağlıdır.

  c) Hangi cümlede bir durum, olduğundan daha abartılı olarak verilmiştir?

  Cevap: 2. cümlede verilmiştir.

  6 Mart 1915 Gecesi Metni Cevapları Sayfa 57

  10. ETKİNLİK

  Aşağıdaki cümleyi iki noktanın kullanımına dikkat ederek okuyunuz. İki noktanın cümlelerde niçin kullanıldığını boş bırakılan yerlere yazınız.

  Cevat Bey, mayın grup komutanı Hafız Nazım Bey’i çağırdı ve şunları söyledi: “Oğlum, sana çok önemli bir görev veriyorum.”

  Cevap: Konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konmuştur.

  “Dünkü buluşmada gördüğüm arkadaşlarım: Metin, Buse, Ali, Ayşe.”

  Cevap: Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konmuştur.

  Barış: Yarın aynı yerde mi buluşuyoruz?

  Cevap: Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözden sonra konmuştur.

  Bu bilgileri https://www.kultur.gov.tr adresinden aldık.

  Cevap: Genel ağ adresinde kullanılmıştır.

  Çiftçi Mehmet yetiştirdiği ürünleri sayar: arpa, yulaf, mısır…

  Cevap: Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konmuştur.

  11. ETKİNLİK

  Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Yay ayraçla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

  Cevap: 

  • Acıları dindirecek tek bir ilaç var (;) zaman.

  • Geziye katılanlar şunlardır(:) Kemal, Mert, Aynur, Tülin.

  • Ayça (:)
  — Halk oyunu bir milletin zenginliğidir.
  Onur (:)
  — Halka ait tüm gelenek, görenekler milletin zenginliğidir.

  12. ETKİNLİK

  Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerin sizde uyandırdığı duyguları arkadaşlarınızla paylaşınız.

  Cevap: 

  (örnek)

  Görsellerde Milli Mücadele kahramanları resmedilmektedir. Görsellere bakında Türk milletinin vatanı için yaptığı fedakarlıkları, gösterdiği kahramanlıkları düşünüyorum. Tüm bunları düşününce atalarımla gurur duyuyorum. Hepsine minnet duyuyorum.

  6 Mart 1915 Gecesi Metni Cevapları Sayfa 58

  13. ETKİNLİK

  Aşağıda verilen Çanakkale Savaşı ile ilgili filmlerin afişlerini inceleyiniz.

  a) Çanakkale Savaşı ile ilgili bir film hazırlasaydınız adı ne olurdu?

  Cevap: 

  (örnek) DESTANIN ADI: ÇANAKKALE

  b) Filminizin içeriğini defterinize kısaca yazınız.

  Cevap: 

  (örnek) Filmimde Çanakkale’de yaşanmış olan tüm kahramanlıklar birbirlerine bağlantılı olacak şekilde anlatılmaktadır.

  c) Filminiz için bir afiş tasarlayınız. Afişiniz için Çanakkale Savaşı ile ilgili görseller kullanınız.

  Cevap: 

  (örnek)

  BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

  15 Temmuz gecesi ile ilgili gazete, dergi ve internet sitelerinden araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarınızı sınıfa getiriniz.

  Aşağıdaki butona tıklayarak 15 Temmuz ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

  *** 6 Mart 1915 Gecesi metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : turkceodevim.com

  6 Mart 1915 Gecesi Metni Etkinlik Cevapları (5. Sınıf Türkçe)

  6 Mart 1915 Gecesi Metni Etkinlik Cevapları (5. Sınıf Türkçe)

  6 Mart 1915 Gecesi metni cevapları ve soruları, Anıttepe Yayıncılık 5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 52-53-54-55-56-57-58 (Milli Mücadele ve Atatürk)

  6 Mart 1915 Gecesi Metni Cevapları

  Kurşun gibi ağır ve kasvetli bir hava var. Cevat Bey, mayın grup komutanı Hafiz Nazım Bey’i çağırdı ve şunları söyledi: “Oğlum, sana çok önemli bir görev veriyorum. Vatanın selameti bu görevin başarı ile yerine getirilmesine bağlıdır. Yarın akşam Nusrat’ la son 26 mayını şu gördüğün karanlık limanda kıyıya paralel olarak dökeceksin. Düşman hareketinizi seçer, size saldırmaya geçerse kıyı toplarımız önceden aldıkları talimata uygun olarak hareket edecek ve sizi himaye ateşiyle koruyacaklar. Kendinizi göstermemeye çaba harcayın. Allah yardımcınız olsun.”
  Nazım Bey ağır bir görev almıştı. Ne pahasına olursa olsun bu görevin hakkıyla ve eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyordu. Komutanı öyle demişti çünkü. O gece hiç uyuyamadı, dönüp durdu, sabah oldu ve geminin komutanlığını yapacak olan arkadaşı Tophaneli Yüzbaşı Hakkı Bey’i buldu.
  Yüzbaşı Hakkı Bey, genç yaşta kalp krizi geçirmiş ve istirahatteydi. Böyle bir görevi vatan için ölümüne de olsa üstlendi. Yüzbaşı Hakkı Bey komutasındaki gemi mürettebatı mayın uzmanı Alman Yarbay Geehl (Geel) ile işe başladılar.

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 52 Cevabı

  HAZIRLIK

  1. Çanakkale ile ilgili sanal ziyaretiniz sırasındaki gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

  2. Sanal gezi sayesinde neler öğrendiniz? Farklı kaynaklardan bilgi edinme konusundaki düşüncelerinizi açıklayınız.

  3. Nusrat Mayın Gemisi hakkında neler öğrendiniz? Öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

   Nusret ‘in döşediği mayınlar 18 Mart 1915‘te çanakkale savaşlarının kaderini değiştirmiş, kendisine de dünyanın en ünlü mayın döşeme gemisi ünvanını kazandırmıştı. Nusret ‘in döktüğü mayınlar 641 kişilik mürettebatıyla önce Bouvet ve Bolva isimli zırhlıları denizin derinliklerine gömdü hemen ardından ise HMS Inflexible isimli zırhlıya bir daha onarılamayacağı şekilde hasar vererek savaş dışı bıraktı. 

  4. “Çanakkale Geçilmez!” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

  5. Çanakkale ile ilgili ezberlediğiniz şiiri sınıfta okuyunuz.

  DUR YOLCU

  Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
  Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
  Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
  Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

  Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
  Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda,
  İstiklal uğrunda, namus yolunda
  Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

  Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
  Son vatan parçası geçerken ele,
  Mehmed’in düşmanı boğdugu sele
  Mübarek kanını kattığı yerdir.

  Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin
  Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
  Bir harbin sonunda bütün milletin
  Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

  Necmettin Halil Onan

  1. ETKİNLİK

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 54 Cevabı

  Aşağıda anlamları verilen kelimeleri bulup bulmacaya yerleştiriniz. Bulmacada gizlenen şifreyi bulunuz.

  1) Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvende olma durumu. (selamet)
  2) Gemilerin barınmalarına, yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine yarayan doğal veya yapay sığmak. (liman)
  3) Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk, gözetim. (himaye)
  4) Dinlenme, rahat etme. (istirahat)
  5) Çok koyu. (zifiri)
  6) Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen de yağış getiren yerel rüzgâr. (lodos)
  71 İnsan aklının alamayacağı olay. (mucize)
  8 ) Bilinmeyen, bilinmedik. (meçhul)

  blank

  2. ETKİNLİK 

  a) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucuklardaki deyimlerden uygun olanları getirerek cümleleri tamamlayınız.

  endişe vermek, ablukaya almak, çaba harcamak, ne pahasına olursa olsun

  • Kendinizi göstermemek için çaba harcamalısınız.
  Ne pahasına olursa olsun bu görevin hakkıyla ve eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyordu.
  • Uzaktan devriye gezen düşman gemilerinin güçlü projektörleri arada denizi yalarken endişe veriyordu.
  • Türk kıyılarında bir projektör yandı ve düşman gemisinin projektörünü ablukaya almıştı.

  b) Anlamını öğrendiğiniz bu deyimleri birer cümlede kullanınız.

  • Hayatta başarılı olmak için çok çabalamalısınız.
  • Ne pahasına olursa olsun onu alacaktım.
  • Tennur Hocamızın durumu endişe veriyordu.
  • O evi abluka altına almışlardı.

  3. ETKİNLİK 

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 55 Cevabı

  Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

  1) Cevat Bey’in Nazım Bey’e verdiği görev nedir?

  2) Nazım Bey, görevi ile ilgili ne düşünüyor? Görevini yerine getirme kararlılığı içinde midir? Açıklayınız.

  3) Nazım Bey, geminin komutanlığı için kimi seçmiştir?

  4) Yüzbaşı Hakkı Bey, sağlık sorunu yaşamasına rağmen bu görevi neden kabul etmiştir?

  4. ETKİNLİK 

  a) Okuduğunuz metinde bazı kelimeler sizce neden koyu yazılmış olabilir?

  b) Koyu yazılı yerlerin metne nasıl bir katkısı vardır? Açıklayınız.

  5. ETKİNLİK 

  Aşağıdaki hikâye haritasında boş bırakılan yerleri okuduğunuz metinden hareketle doldurunuz.

  Olay:

  Olayın geçtiği yer:

  Kahramanlar:

  Olayın geçtiği zaman

  Anlatıcı:

  6. ETKİNLİK 

  a) Aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli kelimeleri bularak örnekteki gibi altlarını çiziniz.

  • Mayın hatlarını geçti ve hedef olarak seçilen karanlık limana vardı.
  • Vatanın selameti bu mayınların denize dökülmesine bağlıydı.
  • Düşmanın yüzen kaleleri teker teker yan yatmaya başladı.

  b) İşaretlediğiniz bu kelimeleri yukarıda verilen anlamından farklı anlama gelecek şekilde cümle içinde kullanınız.

  • Onun da bir evi vardı.
  • Dizlerinin bağı çözülmüştü.
  • Yanan gemiden dumanlar yükseliyordu.

  7. ETKİNLİK 

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 56 Cevabı

  Metni okurken aldığınız notlardan yararlanarak metni defterinize özetleyiniz.

  8. ETKİNLİK 

  “6 Mart 1915 Gecesi” adlı metinle aşağıdaki Çanakkale şiirini biçim ve tür yönünden karşılaştırınız.

  ÇANAKKALE
  Övün ey Çanakkale, cihan durdukça övün! Ömründe göstermedin bin düşmana bir gün. Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün, Başına yüz milletin birden üşüştüğü yersin!
  Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla. Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla.
  Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla, Neferin ordularla boy ölçtüğü yersin!
  Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden, Koştu senin koynundan çıkar çıkmaz evinden. Sen onların açtığı bayrağın alevinden,
  Kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin!

  9. ETKİNLİK 

  Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

  1) Son 26 mayını âdeta iri tespih taneleri gibi dizdiler.
  2) Adeta ter muslukları ağılmışçasına vücutları ıslandı.
  3) Eğer Nusrat Gemisi’ni odaklayarak tararsa her şey bitecekti.

  a) Hangi cümlede bir varlık başka bir varlığa benzetilmiştir? Bu cümlede ne, neye benzetilmiştir?

  b) Hangi cümlede bir işin olması başka bir işin olmasına bağlıdır?

  c) Hangi cümlede bir durum, olduğundan daha abartılı olarak verilmiştir?

  10. ETKİNLİK 

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 57 Cevabı

  Aşağıdaki cümleyi iki noktanın kullanımına dikkat ederek okuyunuz, iki noktanın cümlelerde niçin kullanıldığını boş bırakılan yerlere yazınız.

  Cevat Bey, mayın grup komutanı Hafız Nazım Bey’i çağırdı ve şunları söyledi: “Oğlum, sana çok önemli bir görev veriyorum.”

  “Dünkü buluşmada gördüğüm arkadaşlarım: Metin, Buse, Ali, Ayşe.”

  Barış: Yarın aynı yerde mi buluşuyoruz?

  Bu bilgileri adresinden aldık.

  Çiftçi Mehmet yetiştirdiği ürünleri sayar: arpa, yulaf, mısır…

  11. ETKİNLİK

  Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Yay ayraçla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

  Acıları dindirecek tek bir ilaç var (:) zaman.

  Geziye katılanlar şunlardır (:) Kemal, Mert, Aynur, Tülin.

  Ayça (:) Halk oyunu bir milletin zenginliğidir.

  Onur (:)

  — Halka ait tüm gelenek, görenekler milletin zenginliğidir

  12. ETKİNLİK

  Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerin sizde uyandırdığı duyguları arkadaşlarınızla paylaşınız.

  13. ETKİNLİK

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 58 Cevabı

  Aşağıda verilen Çanakkale Savaşı ile ilgili filmlerin afişlerini inceleyiniz.

  a) Çanakkale Savaşı ile ilgili bir film hazırlasaydınız adı ne olurdu?

  b) Filminizin içeriğini defterinize kısaca yazınız.

  c) Filminiz için bir afiş tasarlayınız. Afişiniz için Çanakkale Savaşı ile ilgili görseller kullanınız.

  BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

  15 Temmuz gecesi ile ilgili gazete, dergi ve internet sitelerinden araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarınızı sınıfa getiriniz.

  Ülkemiz 15 Temmuz 2016 yılında en karanlık ve en kötü günlerinden birini yaşamıştır. FETÖ ‘nün adamları ülkemize hain darbe girişiminde bulunmuşlardır. Milli iradeyi yok etmek isteyen bu örgüt o akşam halkın üzerine silah doğrultmuştur. Genel Kurmay’dan silah sesleri gelmiş,   Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar darbeciler tarafından rehin alınmıştır. O gece İstanbul Boğaziçi Köprüsü, darbeciler tarafından trafiğe kapatılmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hande Fırat’ın telefonuna görüntülü bağlandı ve halkı sokağa çağırdı.

  Demokrasinin, halkın egemenliğinin ön plana çıktığı bir geceydi. Halk sokağa döküldü ve demokrasiye sahip çıktı. Bu vatanın sahipsiz olmadığı, bu vatanın her zaman birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduğu tüm dünyaya kanıtlandı. Dünya milletimizin ne kadar güçlü ve azimli bir ülke olduğunu gördü.   Herkes bu günde bir oldu ve vatana sahip çıkıldı. Her kesimden insanımız vatan yolunda, kurtuluş yolunda mücadele verdi.

  Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Milli İrade Zaferi Deneme

  blank

  Bu mücadelelerde çok sayıda polisimiz şehit oldu.   Niğdeli vatan evladı olan Astsubay Ömer Halisdemir bu gecede çok kutsal bir görev yaptı ve darbeciler ile savaştı   fakat darbeciler tarafından şehit edildi. Birçok insanımız bu gecede hayatını kaybetti ve vatan sevdası için ölüme yürüyerek gittiler. Gazi Meclis bombalandı, halkın üstüne bombalar yağdırıldı fakat halk yine de pes etmedi.

  Tankların altına yatan kadınlarımız, erkeklerimiz birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket ederek bu güzel vatana sahip çıktılar. Demokrasi kazandı, milli egemenlik kazandı, Cumhuriyet kazandı. Yüce Allah ülkemize bir daha böyle acılı ve kanlı günler yaşatmasın. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın Türk Milleti!

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık 2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 6 Mart 1915 Gecesi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.evvelcevap.com

  6 Mart 1915 Gecesi Metni Cevapları 5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Sayfa 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 Etkinlik Cevapları

  6 Mart 1915 Gecesi Metni Cevapları 5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Sayfa 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 Etkinlik Cevapları

  6 Mart 1915 Gecesi Metni Cevapları

  5. Sınıf Türkçe 6 Mart 1915 Gecesi Metni Sayfa 52 Cevapları

  HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

  1. Çanakkale ile ilgili sanal ziyaretiniz sırasındaki gözlemlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

  Gezide en çok Çanakkale Şehitler Abidesi ilgimi çekti. Abidenin içindeki büyük Türk bayrağı çok etkileyiciydi. Şehitliklerdeki heykeller, diğer abideler, kabartmalar çok ilgi çekiciydi. Şehitliklerdeki mezar taşlarına bakınca ne büyük bir savaş olduğunu daha iyi anlıyoruz. Kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

  2. Sanal gezi sayesinde neler öğrendiniz? Farklı kaynaklardan bilgi edinme konusundaki düşüncelerinizi açıklayınız.

  Gezi sayesinde, savaşa katılan düşman askerlerinin de orada mezarları olduğunu öğrendim.

  3. Nusrat Mayın Gemisi hakkında neler öğrendiniz? Öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

  Bu konu ile ilgili detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız

  4. “Çanakkale Geçilmez!” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

  Türk milletinin, şartlar ne olursa olsun vatanını korumak için her şeyi yapabileceğini, canı pahasına topraklarını koruyacağını anlıyorum.

  5. Çanakkale ile ilgili ezberlediğiniz şiiri sınıfta okuyunuz.

  Çanakkale şiirlerine buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız

  5. Sınıf Türkçe 6 Mart 1915 Gecesi Metni Sayfa 54 Cevapları

  1. ETKİNLİK

  Aşağıda anlamları verilen kelimeleri bulup bulmacaya yerleştiriniz. Bulmacada gizlenen şifreyi bulunuz.

  1) Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvende olma durumu. (selamet)
  2) Gemilerin barınmalarına, yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine yarayan doğal veya yapay sığmak. (liman)
  3) Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk, gözetim. (himaye)
  4) Dinlenme, rahat etme. (istirahat)
  5) Çok koyu. (zifiri)
  6) Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen de yağış getiren yerel rüzgâr. (lodos)
  71 İnsan aklının alamayacağı olay. (mucize)
  8 ) Bilinmeyen, bilinmedik. (meçhul)

  2. ETKİNLİK

  a) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucuklardaki deyimlerden uygun olanları getirerek cümleleri tamamlayınız.

  endişe vermek, ablukaya almak, çaba harcamak, ne pahasına olursa olsun

  • Kendinizi göstermemek için çaba harcamalısınız.
  Ne pahasına olursa olsun bu görevin hakkıyla ve eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyordu.
  • Uzaktan devriye gezen düşman gemilerinin güçlü projektörleri arada denizi yalarken endişe veriyordu.
  • Türk kıyılarında bir projektör yandı ve düşman gemisinin projektörünü ablukaya almıştı.

  b) Anlamını öğrendiğiniz bu deyimleri birer cümlede kullanınız.

  5. Sınıf Türkçe 6 Mart 1915 Gecesi Metni Sayfa 55 Cevapları

  3. ETKİNLİK

  Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

  1) Cevat Bey’in Nazım Bey’e verdiği görev nedir?
  Cevap: Nusrat gemisi ile limanda kıyıya paralel olarak 26 mayın dökme görevidir.

  2) Nazım Bey, görevi ile ilgili ne düşünüyor? Görevini yerine getirme kararlılığı içinde midir? Açıklayınız.
  Cevap: Ne pahasına olursa olsun bu görevin hakkıyla ve eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyor. Görevini yerine getirme kararlılığı içindedir.

  3) Nazım Bey, geminin komutanlığı için kimi seçmiştir?
  Cevap: Tophaneli Yüzbaşı Hakkı Bey’i seçmiştir.

  4) Yüzbaşı Hakkı Bey, sağlık sorunu yaşamasına rağmen bu görevi neden kabul etmiştir?
  Cevap: Çok önemli bir görev olduğu için kabul etmiştir. Çünkü kim olursa olsun her Türk vatanı için canını düşünmeden her görevi kabul eder.

  4. ETKİNLİK

  a) Okuduğunuz metinde bazı kelimeler sizce neden koyu yazılmış olabilir?
  Cevap: Çünkü kahramanların akılda kalması amaçlanmış olabilir. Metindeki koyu yazılan yerler genellikle Özel isimlerdir.

  b) Koyu yazılı yerlerin metne nasıl bir katkısı vardır? Açıklayınız.
  Cevap: Metnin kahramanları olarak metnindeki olayların kimin başından nasıl geçtiğini okurun daha iyi anlamasına katkısı olmaktadır.

  5. ETKİNLİK

  Aşağıdaki hikâye haritasında boş bırakılan yerleri okuduğunuz metinden hareketle doldurunuz.

  Olay: Nusrat Mayın gemisinin kritik bir yere mayın dökme görevi.
  Olayın geçtiği yer: Çanakkale
  Olayın geçtiği zaman: 6-8 Mart 1915 tarihi
  Kahramanlar: Cevat Bey, Hafız Nazım Bey, Yüzbaşı Hakkı Bey, Yarbay Geehl
  Anlatıcı: 3. kişi

  6. ETKİNLİK

  a) Aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli kelimeleri bularak örnekteki gibi altlarını çiziniz.

  • Mayın hatlarını geçti ve hedef olarak seçilen karanlık limana vardı.
  • Vatanın selameti bu mayınların denize dökülmesine bağlıydı.
  • Düşmanın yüzen kaleleri teker teker yan yatmaya başladı.

  b) İşaretlediğiniz bu kelimeleri yukarıda verilen anlamından farklı anlama gelecek şekilde cümle içinde kullanınız.

  5. Sınıf Türkçe 6 Mart 1915 Gecesi Metni Sayfa 56 Cevapları

  7. ETKİNLİK

  Metni okurken aldığınız notlardan yararlanarak metni defterinize özetleyiniz.
  Cevap: Çanakkale Savaşı sırasında boğazdan düşman gemilerinin geçmesini engellemek için Nusrat mayın gemisiyle boğaza 26 mayının döşenmesi görevi ve bu görevin kim tarafından nasıl başarılı şekilde gerçekleştiğidir. Cevat Bey bu görev için Nazım Bey’i görevlendirir, o da Yüzbaşı Hakkı’yı bulur başarılı şekilde mayınlar döşenir düşman gemileri abluka altındadır düşman gemileri boğazı geçemez ama Yüzbaşı Hakkı da vatan için şehit olur.

  8. ETKİNLİK

  “6 Mart 1915 Gecesi” adlı metinle aşağıdaki Çanakkale şiirini biçim ve tür yönünden karşılaştırınız.
  Cevap: Tür yönünden Çanakkale Şehitleri metni şiirdir, oysa 6 Mart 1915 Gecesi metni bir düz yazıdır. Biçim yönünden Çanakkale Şehitlerine dize ve kıtalardan oluşur, kafiyelidir, 6 Mart 1915 Gecesi ise paragraflardan oluşmaktadır.

  9. ETKİNLİK

  Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

  1) Son 26 mayını âdeta iri tespih taneleri gibi dizdiler.
  2) Adeta ter muslukları ağılmışçasına vücutları ıslandı.
  3) Eğer Nusrat Gemisi’ni odaklayarak tararsa her şey bitecekti.

  a) Hangi cümlede bir varlık başka bir varlığa benzetilmiştir? Bu cümlede ne, neye benzetilmiştir?
  Cevap: Son 26 mayını âdeta iri tespih taneleri gibi dizdiler derken mayınlar iri tespih tanelerine benzetilmiştir.

  b) Hangi cümlede bir işin olması başka bir işin olmasına bağlıdır?
  Cevap: Eğer Nusrat Gemisi’ni odaklayarak tararsa her şey bitecekti. Taramazsa iş gerçekleşmeyecektir.

  c) Hangi cümlede bir durum, olduğundan daha abartılı olarak verilmiştir?
  Cevap: Adeta ter muslukları ağılmışçasına vücutları ıslandı. Terleme olayı çok abartılmıştır.

  5. Sınıf Türkçe 6 Mart 1915 Gecesi Metni Sayfa 57 Cevapları

  10. ETKİNLİK

  Aşağıdaki cümleyi iki noktanın kullanımına dikkat ederek okuyunuz, iki noktanın cümlelerde niçin kullanıldığını boş bırakılan yerlere yazınız.

  Cevat Bey, mayın grup komutanı Hafız Nazım Bey’i çağırdı ve şunları söyledi: “Oğlum, sana çok önemli bir görev veriyorum.”
  Cevap: Konuşma cümlelerinden önce sonra konulur.

  “Dünkü buluşmada gördüğüm arkadaşlarım: Metin, Buse, Ali, Ayşe.”
  Cevap: Aynı tür kelimeler sıralanmadan önce konulur.

  Barış: Yarın aynı yerde mi buluşuyoruz?
  Cevap: Konuşma cümlelerinden sonra kullanılır.

  Bu bilgileri https://www.kultur.gov.tr adresinden aldık.
  Cevap: İnternet arama adreslerinde kısa yollarında kullanılır.

  Çiftçi Mehmet yetiştirdiği ürünleri sayar: arpa, yulaf, mısır…
  Cevap: Sıralanan aynı türden kelimeler açıklanırken kullanılır.

  11. ETKİNLİK

  Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Yay ayraçla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

  12. ETKİNLİK

  Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerin sizde uyandırdığı duyguları arkadaşlarınızla paylaşınız.
  Cevap: Görsellerde Milli Mücadele kahramanları resmedilmektedir. Görsellere bakında Türk milletinin vatanı için yaptığı fedakarlıkları, gösterdiği kahramanlıkları düşünüyorum. Tüm bunları düşününce atalarımla gurur duyuyorum. Hepsine minnet duyuyorum.

  5. Sınıf Türkçe 6 Mart 1915 Gecesi Metni Sayfa 58 Cevapları

  13. ETKİNLİK

  Aşağıda verilen Çanakkale Savaşı ile ilgili filmlerin afişlerini inceleyiniz.

  a) Çanakkale Savaşı ile ilgili bir film hazırlasaydınız adı ne olurdu?
  Cevap: KADIN KAHRAMANLAR

  b) Filminizin içeriğini defterinize kısaca yazınız.
  Cevap: Filmim Çanakkale’de savaşan, cephane taşıyan, hastaları tedavi eden, şehit olan kadınlardan bahsedecektir.

  c) Filminiz için bir afiş tasarlayınız. Afişiniz için Çanakkale Savaşı ile ilgili görseller kullanınız.

  Afişi kendiniz hazırlayınız

  BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

  15 Temmuz gecesi ile ilgili gazete, dergi ve internet sitelerinden araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarınızı sınıfa getiriniz.

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap