Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  5.sınıf ingilizce 3.ünite kelimeleri

  1 ziyaretçi

  5.sınıf ingilizce 3.ünite kelimeleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  5. Sınıf 3. Ünite Games And Hobbies – Ünite Kelimeleri

  5. Sınıf 3. Ünite Games And Hobbies – Ünite Kelimeleri

  Unit 3 – GAMES AND HOBBIES

  VOCABULARY

  Games and hobbies: Oyunlar ve hobiler

  Free time activities: Boş zaman aktiviteleri

  Favourite activity: En sevilen aktivite

  Favourite game: En sevilen oyun

  Abilities: Yetenekler, beceriler

  Fun: Eğlenceli

  Like: Sevmek

  Dislike: Sevmemek

  5.Sınıf 3. Ünite Games And Hobbies – Ünite Kelimeleri, görselleri ve daha fazlası için;
  5. Sınıf Games And Hobbies Ünite Kelimeleri PDF İndir 5. Sınıf Games And Hobbies Ünite Kelimeleri PDF İndir (YENİ)✨

  Yazı kaynağı : www.ingilizcele.com

  5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies Kelimeleri

  5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies Kelimeleri 2020-2021

  2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı
  5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelime ve Anlamları
  5. Sınıf 3. Ünite Kelime Listesi
  Games and Hobbies Kelime ve Anlamları

  5. Sınıf 3. Ünite Kelimelerinin Tamamını İndirmek İçin Buraya Tıklayınız


  Sayın İngilizce öğretmenlerim ve sevgili öğrenciler!!!

  Özenle hazırlanmış kelimelerimizi gördükten sonra, aynı özenle hazırlanmış veya derlenmiş İngilizce yazılılarımıza göz atmayı unutmayın.

  Buraya tıklayarak 5. Sınıf İngilizce Yazılı Sorularını, 6. Sınıf İngilizce Yazılı Sorularını, 7. Sınıf İngilizce Yazılı sorularını ve 8. Sınıf İngilizce Yazılı Sorularını görebilirsiniz.Unutmayın bütün İngilizce yazılılarımız 2020-2021 eğitim öğretim yılında güncel olarak hazırlanmış, müfredata tamamen uygundur.   5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri

  Yazı kaynağı : www.okanelt.com

  5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) Konu Anlatımı

  5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) Konu Anlatımı

  5. Sınıf 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesi öğrencilerin günlük hayatta oynadıkları oyunları, yaptıkları hobileri ve bunları tanımlamayı öğretmeyi hedeflemektedir. Ünitedeki kelimeler sayesinde öğrenciler yetenekleri hakkında konuşabilirler ve bunların tanımını yapabilirler.

  5. Sınıf 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesinde aynı zamanda öğrenciler like, dislike, hate, enjoy ve can gibi kalıpları da öğrenmektedirler.

  Üniteyi iyi kavrayan öğrenciler İngilizce konuşurken günlük hayatta yeteneklerinden ve hobilerinden rahatlıkla bahsedebileceklerdir. Bu amaçla öğrencilerin birçok alıştırma ve pratik yapması gereklidir.

  5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesi mekân isimleri, dükkân isimleri ve yer-yön edatları gibi günlük hayatta adres tariflerinde kullanabileceğimiz kelimeler içermektedir. Aşağıda, ünitede en çok kullanılan kelimelere örnekler sırasıyla verilmiştir.
  1. chess : satranç
  2. collecting stamps : pul toplamak
  3. hide and seek : saklambaç
  4. blind man’s buff : körebe
  5. table tennis : masa tenisi
  6. play : oynamak
  7. take photos : fotoğraf çekmek
  8. camping : kamp yapmak
  9. climb : tırmanmak
  10. count : saymak

  5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesinde en çok kullanılan kelimelere örnekler verilmiştir. Kelimeler isimler ve fiillerden oluşmaktadır.

  5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesinin testleri öncelikle öğrencilerin Present Simple Tense (Geniş Zaman) kullanımını ve like, dislike, hate, enjoy ve can gibi kalıpları uygun yerlerde kullanıp kullanamadığını test eder. Aynı zamanda ünite kelimelerine ne kadar hâkim olduklarını da sınayan bu testler, pratik yaptıkça daha kolay çözülebilir.

  Aşağıda ünite konularına ait örnek 5 soru yanıtlarıyla verilmiştir.

  1. _________ you know these activities?
  A)Does
  B)Do
  C)Is
  D)Are
  DOĞRU CEVAP: B ( Do you know these activities?)
  Cümlenin Türkçe çevirisi ‘Bu aktiviteleri biliyor musun?’ şeklindedir. Cümlede Present Simple Tense (Geniş Zaman) kullanılmıştır. Geniş zamanda soru formu yaparken ‘do’ yardımcı fiili başa gelir. Bu nedenle cümle ‘’ Do you know these activities?’’ şeklinde hazırlanmalıdır.

  2. I love ice ________.
  A)like
  B)collect
  C)skating
  D) skate
  DOĞRU CEVAP: C (I love ice skating.)
  Cümlenin Türkçe çevirisi ‘Ben buz patenini severim’ şeklindedir. İngilizcede love fiilinden sonra tekrar bir fiil gelirse, 2. fiile –ing takısı ekleriz. Bu nedenle cümle ‘’ I love ice skating.’’ şeklinde olmalıdır.

  3. _______ she like swimming?
  A)Does
  B)Do
  C)Is
  D) Are
  DOĞRU CEVAP: A (Does she like swimming?)
  Cümlenin Türkçe çevirisi ‘O yüzmeyi sever mi?’ şeklindedir. İngilizcede, like fiili ile soru soraraken ‘do’ yardımcı fiilini kullanırız. Bu cümlede öznemiz ‘she’ olduğu için Present Simple Tense (Geniş Zaman) kuralına göre çekimlediğimizde ‘does’ yardımcı fiilini kullanıyoruz. Bu nedenle cümle ‘’ Does she like swimming?’’ şeklinde yazılmalıdır.
  4. I enjoy ________ chess.
  A)love
  B)climbing
  C)taking
  D) playing
  DOĞRU CEVAP: D (I enjoy playing chess.)
  Cümlenin Türkçe çevirisi ‘Ben satranç oynamaktan keyif alırım şeklindedir. İngilizede ‘oynamak’ fiili ‘play’ fiiline denk gelmektedir. Bu nedenle cümle ‘’ I enjoy playing chess.’’ şeklinde yazılmalıdır.
  5. I _______ swim well.
  A)love
  B)can
  C)like
  D)hate
  DOĞRU CEVAP: B ( I can swim well.)
  Cümlenin Türkçe çevirisi ‘İyi yüzebilirim.’ şeklindedir. Sorudaki diğer şıklar yanlıştır çünkü bu fillerden sonra ‘swim’ fiiline –ing gelmeliydi. Bu nedenle cümle ‘’ I can swim well.’’ şeklinde yazılmalıdır.

  İngilizcede sevdiğimiz veya sevmediğimiz şeylerden bahsederken bazı kalıplar kullanırız. Yapmaktan hoşlandığımız ya da hoşlanmadığımız şeyleri anlatırken kullandığımız ifadeler ve bu ifadelerin kullanımları aşağıda verilmiştir.
  5.Sınıf 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesinde sevdiğimiz ve hoşlandığımız şeylerden bahsederken kullandığımız ifadeler şöyledir:
  1. Like
  Like ifadesi ‘sevmek, hoşlanmak’ anlamına gelmektedir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘like’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘likes’ şeklini alır yani ‘like’ fiiline –s takısı eklenir.
  • I like English. (Ben İngilizceyi severim.)
  • They like Geography. (Onlar Coğrafyadan hoşlanır.)
  • She likes Music. (O müzikten hoşlanır.)
  • He likes Math. (O matematikten hoşlanır.)
  2. Love
  Love ifadesi de ‘sevmek’ anlamına gelir ancak ‘love’ , ‘like’ fiilinden daha güçlü bir anlama sahiptir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘love’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘loves’ şeklini alır yani ‘love’ fiiline –s takısı eklenir.
  • We love horror movies. (Biz korku filmlerini severiz.)
  • He loves Harry Potter. (O Harry Potter’ ı sever.)
  3. Enjoy
  Enjoy ifadesi de ‘keyif almak, zevk almak, hoşlanmak’ anlamına gelir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘enjoy’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘enjoys’ şeklini alır yani ‘enjoy’ fiiline –s takısı eklenir.
  • I enjoy tennis. ( Ben tenisten keyif alırım.)
  • She enjoys art. ( O sanattan keyif alır.)
  5.Sınıf 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesinde sevmediğimiz ve hoşlanmadığımız şeylerden bahsederken kullandığımız ifadeler şöyledir:
  1. Don’t like (Dislike)
  Don’t like ifadesi ‘sevmemek, hoşlanmamak’ anlamına gelmektedir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘don’t like’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘ doesn’t like’ şeklini alır.
  • I don’t like pizza. (Ben pizzadan hoşlanmam)
  • He doesn’t like football. ( O futboldan hoşlanmaz.)
  Dislike fiili don’t like fiilinin yerine kullanılabilir.
  • I dislike pizza. (Ben pizzadan hoşlanmam)
  • He dislikes football. ( O futboldan hoşlanmaz.)
  2. Hate
  Hate ifadesi ‘nefret etmek’ anlamına gelmektedir. I, you, we, they öznelerinden sonra kullanıldığında ‘hate’ şeklinde yalın haliyle kullanılır. Ancak he, she, it öznelerinden sonra ‘ hates’ şeklini alır.
  • I hate geography. (Ben coğrafyadan nefret ederim.)
  • She hates Spanish. (O İspanyolcadan nefret eder. )
  SORU KALIBI
  Likes ve dislikes ile soru soru sorarken ‘do’ yardımcı fiilini kullanıyoruz. I, you, we, they özneleri için;
  Do + subject (özne) + like/love/hate/enjoy + object (nesne)?
  • Do you like English? (İngilizceden hoşlanır mısın?)
  • Do they hate History? (Onlar tarihten nefret eder mi?)
  He, she, it özneleri için;
  Does + subject (özne) + like/love/hate/enjoy + object (nesne)?
  • Does she like football? ( O futboldan hoşlanır mı?)
  • Does he hate sleeping? (O uyumaktan nefret eder mi?
  Yukarıdaki soru formalarına cevap verirken kısa ya da uzun bir cevap verebiliriz.
  • Yes, I do. / No, I don’t.
  • Yes she does. / No, she doesn’t.
  NOT: Eğer cümlede like , love, enjoy , hate, dislike (don’t like) fiillerinden sonra yine bir fiil geliyorsa, 2. gelen fiile –ing eki eklenir.
  • I like doing puzzle. (Ben yapboz yapmaktan hoşlanırım.)
  • She loves playing basketball. ( O basketbol oynamayı sever.)
  • They enjoy swimming in the pool. (Onlar havuzda yüzmekten keyif alır.)
  • He hates playing guitar. (O gitar çalmaktan nefret eder.)
  • We don’t like dancing. (Biz dans etmeyi sevmeyiz.)

  İngilizcede yapabildiğimiz şeylerden bahsederken ‘can’, yapamadığımız şeylerden bahsederken can’t (can not) yardımcı fiilini kullanırız. İngilizcede ‘can’ yardımcı fiilinin Türkçe karşılığı -e bilmek, -a bilmek ifadeleridir. Yetenek, rica ve izin durumlarından bahsederken kullanılır.
  Can
  Özne + Yardımcı Fiil (can) + Fiil

  Can kalıbı her özne için aynı formda kullanılır. Olumlu bir anlama sahiptir. Bir işi yapabildiğinizi, buna yeteneğinizin olduğu anlamına gelir.
  • I can cook a meal. (Ben bir yemek pişirebilirim.)
  • He can drive a car. (O bir araba sürebilir.)
  • They can speak German. (Onlar Almanca konuşabilir.)
  Can’t (Can not)
  Özne + Yardımcı Fiil (can’t) + Fiil

  Can’t kalıbı her özne için aynı formda kullanılır. Olumsuz bir anlama sahiptir. Bir işi yapamadığınızı, buna yeteneğinizin olmadığı anlamına gelir.
  • You can’t speak French. (Sen Fransızca konuşamazsın.)
  • She can’t ride a horse. ( O bir at süremez.)
  • It can’t jump. (O zıplayamaz.)
  Soru Cümleleri
  Can ve can’t ile soru cümlesi hazırlarken can ve özneyi yer değiştiriyoruz.
  Yardımcı fiil (can) + Özne + Fill + Nesne?
  • Can I borrow your pen? (Kalemini ödünç alabilir miyim?) – Rica
  • Can we go out? (Biz dışarı çıkabilir miyiz?) -İzin
  Soru cümlelerini cevaplarken kısa ya da uzun biçiminde cevap verebiliriz.
  • Yes, you can. / No, you can’t.
  • Yes she can. / No, she can’t.

  5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesi 5.sınıf konularında önemli bir ünitedir. Nedenleri aşağıda verilmiştir.
  • Öğrencilerin oynadıkları oyunlar ve hobileri hakkında konuşabilmesini öğretir.
  • Yetenekler hakkında soru sorma ve cevap verebilmeyi öğretir.
  • Oyunlar ve hobilerin isimlerini öğretir.
  • Oyunlar ve hobileri tanımlamayı öğretir.
  5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesi yeterli pratik yapıldığında kolay anlaşılır bir ünitedir. Öğrencilerin günlük hayatta oynadıkları oyunlar ve yaptıkları hobiler hakkında konuşabilmelerini hedeflemektedir. Ünitedeki kelimeler sayesinde öğrenciler sevdikleri ve sevmedikleri aktiviteleri belirtip tanımlayabilirler.

  5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesinde öğrenilen kelimelerden günlük hayatta en çok karşılaşılanları oyunlardan ve hobilerden bahsederken kullandığımız isimler ve fiillerdir.
  Aşağıda 5. Sınıf İngilizce 3. Ünite Games and Hobbies (Oyunlar ve Hobiler) ünitesi kelimeleri arasından en çok kullanılan kelimeler cümleleriyle beraber sıralanmıştır. Bu ünitedeki kelimeleri günlük hayatımızda birçok yerde kullanabiliriz.
  1. blind man’s buff (Körebe) : Children are playing blind man’s buff. (Çocuklar körebe oynuyor.)
  2.camping (kamp yapmak) : We want to camping. (Kamp yapmak istiyoruz.)
  3.chess (satranç ) : I am good at chess. (Ben satrançta iyiyim.)
  4.climb (tırmanmak) : The cat is climbing the tree. (Kedi ağaca tırmanıyor.)
  5.hangman (adam asmaca) : We played hangman at school. (Biz okulda adam asmaca oynadık.)
  6.hide and seek (saklambaç) : I love playing hide and seek. (Saklambaç oynamayı severim.)
  7.origami (origami) : I hate doing origami. (Ben origami yapmaktan nefret ederim.)
  8.take photos (fotoğraf çekmek) : She is taking nature photos. (O doğa fotoğrafları çekiyor.)
  9.table tennis (masa tenisi ) : The don’t like playin table tennis. (Onlar masa tenisi oynamaktan hoşlanmaz.)
  10.Chinese whispers (kulaktan kulağa) : We want to play Chinese whispers. (Kulaktan kulağa oynamak istiyoruz.)

  Öğrenciler yukarıdaki örneklerde kullanılan kelimeleri iyice öğrenirlerse, günlük hayatta daha kolay diyalog kurmayı başarabilir. Bunun için kelime konusunda yapılan pratikler çok önemlidir.

  Yazı kaynağı : www.getwordly.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap