Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  5. sınıf türkiye geneli kazanım ölçme ve değerlendirme sınavı 1

  1 ziyaretçi

  5. sınıf türkiye geneli kazanım ölçme ve değerlendirme sınavı 1 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  5. Sınıf

  Arkadaşlar 5 sinif turkiye geneli kazanim olcme ve degerlendirme sinavi 4 cevap anahtarı ni - Eodev.com

  Arkadaşlar 5 sinif turkiye geneli kazanim olcme ve degerlendirme sinavi 4 cevap anahtarı ni - Eodev.com

  Cevap: cevaplar altta ama ben sana yinede yazayım. A kitapçığı.Türkçe:

  C.B.B.B.C.C.D.A.A.B.A.D.D.C.B

  SOSYAL BİLGİLER:

  A.C.B.A.B.D.B.A.C.D

  DİN KÜLTÜRÜ:

  B.B.C.C.D.A.A.D.A.C.

  İNGİLİZCE:

  A.C.D.A.B.D.C.B.B.C.

  MATEMATİK:

  B.A.B.D.D.D.A.A.C.C.A.C.B.A.C

  FEN BİLİMLERİ:

  A.B.A.C.B.A.C.B.C.D.B.A.D.D.D

  Açıklama: KOLAY GELSİN!!!

  ⏰⏰⏰

  Yazı kaynağı : eodev.com

  5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

  5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

  Transkript

  1 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.(koşul-sonuç) Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. ( Öznel-nesnel) Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir. Metni yorumlar. Metinle ilgili sorulara cevap verir. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar. Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur Yaptığı deneyler sonucunda saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirler. Güneş in özelliklerini açıklar. Ay ın evreleri ile Ay ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır. Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik deneyler yaparak sonuçlarını yorumlar. Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. Basit araç gereçler kullanarak bir dinamometre modeli tasarlar. Metinle ilgili sorular sorar. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. Hikaye unsurlarını kavrama Metin türlerini ayırt eder. Metnin konusunu belirler. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. Dört işlem içeren problemleri çözer. Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar.

  2 5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır. Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır. Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihî gelişimini değerlendirir. Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. Yaşadığı yer ve çevresindeki doğal özellikler ile beşerî özelliklerin nüfus ve yerleşme üzerindeki etkilerine örnekler verir. Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. V İhlâs suresini okur, anlamını söyler. Allah ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. Selamlaşma adabına riayet eder. Sofra adabına riayet eder. Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir. Stating personal opinions Making simple inquiries Expressing likes and dislikes Expressing illnesses, needs and feelings Describing what people do regularly Asking for and giving directions

  3 6. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu ifade eder. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla; 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiği çıkarımını yapar. Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını deney yaparak karşılaştırır. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. Güneş ve Ay tutulmasını temsil eden bir model oluşturur İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.(amaç-sonuç) Yazma stratejilerini uygular. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur. Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. Metin türlerini ayırt eder. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini açıklar. Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. Yazdıklarını düzenler. Asal sayıları özellikleriyle belirler. Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak Metnin içeriğini yorumlar. yazar ve değerini hesaplar. karşılaştırır. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

  4 6. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Türkiye nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar Talking about occupations Türkiye nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde gösterir Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir. Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. Expressing feelings Describing the weather Describing places Describing what people do regularly Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler Namazın kılınışına örnekler verir. Expressing likes and dislikes Orta Asya da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. Türklerin İslamiyet i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. Türklerin Anadolu yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. İslam dininin yasakladığı zararlı alışkanlıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini sorgular. Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır./zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. Describing what people are doing now Telling the time and dates / Describing what people are doing now Describing places (Making comparisons)

  5 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur (sebep-sonuç) Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur (örtülü anlam) Metinle ilgili sorulara cevap verir. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir. Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül oluşturacağını ifade eder. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. Çözünme hızına etki eden faktörleri deney yaparak belirler. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur (öznel-nesnel) Metindeki söz sanatlarını tespit eder Metin türlerini ayırt eder Yazdıklarını düzenler Dinlediklerinde/izlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar. Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar.

  6 7. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır Describing characters/people Osmanlı Devleti nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. Hz. İsmail in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons) Osmanlı Devleti nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. Haccın yapılışını özetler. Talking about routines and daily activities Avrupa daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. Making simple inquiries Bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasında değişim ve sürekliliği inceler. Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. Describing what people do regularly Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir. Kurban ibadetini İslam ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. En âm suresi 162. ayeti okur, anlamını söyler. Expressing preferences Stating personal opinions Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. Talking about past events Türkiye de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye nin de mografik özelliklerini yorumlar. Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını tartışır.

  7 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar. DNA nın yapısını model üzerinde gösterir. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Metindeki yardımcı fikirleri belirler. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. Özdeşlikleri modellerle açıklar. Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. Metinle ilgili soruları cevaplar. Cümlenin ögelerini ayırt eder. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metindeki söz sanatlarını tahmin eder. Metnin içeriğini yorumlar. Kelimelerin doğru yazılışlarını bilir. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır. Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır.

  8 8. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Millî Mücadele nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın önemini kavrar İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar. Making simple inquiries Mustafa Kemal in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. Millî Mücadele nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal in yaptığı çalışmaları analiz eder. Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. Birinci Dünya Savaşı nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. Mondros Ateşkes Antlaşması nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal in ve halkın tutumunu analiz eder. Millî Mücadele Dönemi nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. Kuvâ-yı Millîye nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. Maûn suresini okur, anlamını söyler. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. Stating decisions taken at the time of speaking Following phone conversations Accepting and refusing Expressing likes and dislikes Stating personal opinions (Making simple inquiries) Expressing preferences / Giving explanations and reasons Describing simple processes

  Yazı kaynağı : docplayer.biz.tr

  5. Sınıf | Okulistik

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap