Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  5. sınıf türkçe bu nehir bizim cevapları

  1 ziyaretçi

  5. sınıf türkçe bu nehir bizim cevapları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bu Nehir Bizim Metni Etkinlik Cevapları (5. Sınıf Türkçe)

  Bu Nehir Bizim Metni Etkinlik Cevapları (5. Sınıf Türkçe)

  Bu Nehir Bizim metni cevapları ve soruları, Anıttepe Yayıncılık 5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78 (Doğa ve Evren)

  Bu Nehir Bizim Metni Cevapları

  Furkan’ın ayakları ağrımıştı yürümekten. Elindeki kâğıda baktı, toplam beş imza alabilmişti. Niye anlamıyorlardı? Yoksa kendisi mi anlatamıyordu? Dinlenmek için apartmanın merdivenlerine oturdu. Fabrikadaki o adamın gülüşü geldi aklına. “Galiba haklı çıkacak. Yardım etmeyi bırak, imza bile vermiyorlar.” diye düşündü. Yaptıklarına göz mü yumacaklardı? “Diğer arkadaşlar ne yaptı acaba? Bari onlar toplayabilse.” diye geçirdi içinden. Bu insanların anlamalarını sağlamak için ne yapmalıydı? Bir şeyler bulmalıydı ama ne?
  Nehir kenarında yaptıkları piknikleri, yüzme yarışlarını hatırladı. “Ben de babam da onun babası da bu nehirde yüzmeyi öğrendik. Benim çocuklarım da bu nehirde yüzmeye devam etmeliler. Onu yok etmelerine izin veremem!” İlçenin topraklarının verimliliğinin de ona bağlı olduğunu söylüyorlardı. Hayatlarında bu kadar önemli olan bir şey için niçin bu kadar duyarsız davranıyorlardı? Savaşmayı bırakmalı mıydı? Yenilgiyi kabullenme düşüncesi bile kötüydü. Gözlerinin önüne fabrikadaki adamın gülüşü geliyordu. O mu kazanacaktı? “Hayır, ırmağımızın ölmesine izin vermeyeceğim. Bildiğim bütün yolları deneyeceğim.” dedi kendi kendine. Büyüklerin kendi yanında olmayışı zoruna gidiyordu. Sadece kendisinin değil, herkesin nehriydi ama onlar önem vermiyorlardı.

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 68 Cevabı

  HAZIRLIK

  1. Aşağıda adları verilen vakıf ve dernekler hakkında bildiklerinizi kısaca söyleyiniz.

  TEMA: Toprak kaybetmeyi göze alamayacağımız kadar kıymetli bir varlık. Bize aşımızı, işimizi, sanayimize ham maddeyi toprak sağlıyor. Eğer toprağımızı kaybedersek hayatımızı da kaybederiz. TEMA’nın varoluş nedeni yaşama yani toprağa sahip çıkmak, korumaktır.

  TÜÇEV: İnsanın, insan sağlığının, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve tabii kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması, ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile tabii ve tarihi zenginliklerinin korunması için maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar temin etmek amacıyla kurulan oluşumdur.

  ÇEVKO: Çevre Koruma Ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı – ÇEVKO, İstanbul’da yerleşik bir sivil toplum kuruluşudur. 1 Kasım 1992 tarihinde kurulan vakıf; ambalaj atıklarının geri kazanımında Türkiye’nin önde gelen yetkilendirilmiş kuruluşu olarak kalmak vizyonunu öngörmektedir

  2. Etrafınızda çevreyi kirleten kişiler ya da kuruluşlar var mı? Varsa bunların çevreyi nasıl kirlettiklerini kısaca anlatınız.

  3. Çevre kirliliğini önlemeye yönelik neler yapılabilir?

  • Evimizde ve iş yerimizde su, kağıt ve elektrik tüketimini bilinçli olarak yapmalı, bu konuda çevremizi uyarmalıyız.
  • Çöplerimizi kesinlikle çevreye atmamalı, cam, plastik ve kağıt gibi atık maddelerin geri dönüşümünü sağlayarak doğamıza katkıda bulunmalıyız.
  • Balkonumuzu ve bahçemizi yeşillendirmeli, yeşil alanların artması için ağaç dikmeli, ormanların tahribatını önlemeliyiz.
  • Evimizde ve bahçemizde ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeler kullanmamalıyız.
  • Evlerimizde ısı yalıtımı yaptırmalı, güneş enerjisi veya doğalgaz enerjisini tercih etmeliyiz.

  4. Sınıfa getirdiğiniz gazete haberlerini arkadaşlarınıza gösteriniz. Haber üzerine tartışınız.

  Sınıfa getirdiğiniz gazete haberlerini arkadaşlarınıza gösteriniz. Haber üzerine tartışınız.

  DİKKAT EDELİM

  Metni sessiz okuyunuz.

  • Metni okurken aşağıdaki soruların cevabını arayınız.

  1. Metinde geçen şahıslar kimlerdir, varlıklar nelerdir?

  2. Metindeki olaylar nerede ve ne zaman geçmektedir?

  3. Olaylar nasıl başlamıştır?

  4. Olaylar nasıl sonuçlanmıştır?

  1. ETKİNLİK

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 73 Cevabı

  Okuduğunuz metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamı verilmiştir. Kelime ve kelime gruplarını anlamlan ile eşleştiriniz.

  1. Görmezlikten gelmek, hoş görmek. (a)
  2. Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı işaret. (e)
  3. Duyarlı olmayan. (b)
  4. İnceleme. (d)
  5. Birdenbire şaşırmak, hoşa gitmeyecek bir şeyle karşılaşmak. (ç)
  6. Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış; artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde. (c)

  a. göz yummak
  b. duyarsız
  c. Şok olmak
  d. tetkik
  e. imza

  2. ETKİNLİK 

  Metinden hareketle aşağıdaki sorulan cevaplayınız.

  1. Furkan ve arkadaşları, düşüncelerini gerçekleştirmek için hangi girişimlerde bulunuyorlar?

  2. Furkan ve arkadaşları, amaçlarına ulaşmak için nasıl bir planlama yapıyorlar? Bu planlama, herkes tarafından kabul edilebilir, güzel bir uygulama mıdır? Neden?

  3. Furkan ve arkadaşlarının girişimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.

  4. Sinan Bey, Furkan ve arkadaşlarının güvenini nasıl sağlıyor?

  5. Sinan Bey, fabrikanın sahibinin oğlu olmasına rağmen çocuklara neden yardımcı olmuştur?

  3. ETKİNLİK 

  Çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız? Konu ile ilgili görüşlerinizi açıklayınız. Konuşmanızda aşağıdaki uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanmaya dikkat ediniz.

  Cevap: Bizler bu Dünya’da yaşıyoruz evet bu doğrudur. Fakat bu Dünya bizim evimiz ise neden bu kadar kirletiyoruz? İnsan evini hiç kirletir mi? Bunu düşünerek evvela kendi sokağımızdan başlamalıyız. Çöpleri çöp kutusuna atmalıyız. Yalnız şunu da bilmeliyiz ki bizlerin tek başına yapacakları yeterli kalmayacaktır. Sonra etrafımızdaki insanları da böyle davranmaları için uyarmalıyız. Dünyamız ancak bu şekilde tertemiz bir yer olacaktır.

  4. ETKİNLİK 

  Okuduğunuz metindeki kahramanların benzer ve farklı yönlerini yazarak kahramanları karşılaştırınız.

  5. ETKİNLİK 

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 74 Cevabı

  Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak metnin türünü belirleyiniz.

  a) Okuduğunuz metinde bir olay mı anlatılıyor yoksa bilgi mi veriliyor?

  b) Okuduğunuz metinde anlatılanlar gerçekte olabilir mi?

  c) Okuduğunuz metinde anlatılanlar, yazarın kendi kurguladığı bir olay mıdır?

  • Okuduğum metnin türü:

  6. ETKİNLİK 

  Aşağıdaki görsellerden hangileri okuduğunuz metinle ilgilidir? İşaretleyiniz.

  7. ETKİNLİK 

  Okuduğunuz metni değerlendiriniz. Metindeki beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yerleri sebebiyle açıklayınız.

  8. ETKİNLİK 

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 75 Cevabı

  Aşağıda verilenleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

  Varoluş Nedenimiz

  Toprak… Toprak… Toprak…
  Ülkemiz yılda 743 milyon ton toprağını erozyonla kaybediyor. Toprak, kaybetmeyi göze alamayacağımız kadar kıymetli bir varlık. Bize aşımızı, işimizi, sanayimize ham maddeyi toprak sağlıyor. Eğer toprağımızı kaybedersek hayatımızı da kaybederiz. TEMA’ nın varoluş nedeni yaşama yani toprağa sahip çıkmak, toprağı korumaktır.
  Ufkumuz, Geleceğe Bakışımız

  Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta topraklarımız olmak üzere doğal varlıkların korunması için bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal banşa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve muteber bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

  a) İnternetten alınan yukarıdaki bilgiye güvenebilir miyiz? Niçin?

  b) Siz internette araştırma yaparken hangi sitelerden yararlanıyorsunuz?

  c) Yararlandığınız internet sitelerinin güvenirliğini nasıl anlarsınız?

  9. ETKİNLİK 

  Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

  1) Elindeki kâğıda baktı, toplam beş imza alabilmişti.
  2) Sonuçlan fotokopiyle çoğalttılar.
  3) Fabrika on yıldır buradaydı.
  4) Bizim nehrin suyu bir başka akar.
  5) Herkes, yeşil ve temiz bir yerde yaşamak ister.

  a) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin doğruluğu ya da yanlışlığı araştırılabilir?

  b) Bu cümlelerden hangileri kişisel görüş içerir?

  c) “Bu Nehir Bizim” metninden kişisel görüş içermeyen iki cümle bulup yazınız.

  10. ETKİNLİK 

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 76 Cevabı

  Bu anlamlı parçalarla kelimenin tamamı arasında anlamca bir ilişki var mıdır? Açıklayınız.

  11. ETKİNLİK 

  Aşağıdaki cümleyi okuyarak sorulan cevaplayınız. O da “Artık güvenebiliriz.” dedi. Birlikte güldüler…

  Bu cümlede neden üç nokta kullanılmıştır? Yazınız.

  Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerdeki üç noktaları, kullanım özelliği ile eşleş­tiriniz.

  Hoca Ali… Nereye böyle?

  Çok zaman sonra…

  Onunla S…’de bir daha görüşmeyelim,

  …ve birden kar, fırtına…

  Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. (b)
  Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur. (c)
  Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur. (ç)
  Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur. (a)

  12. ETKİNLİK 

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 77 Cevabı

  b) Siz de arkadaşlarınızla doğayı korumaya yönelik bir kulüp kurduğunuzu düşününüz ve bu kulüple yaptığınız çalışmaları anlatan bir hikâye yazınız. Hikâyenizi yazarken TDK Yazım Kılavuzu’ndan yararlanınız. Yukarıdaki metinde geçen yeni öğrendiğiniz kelimeleri kendi hikâyenizde de kullanabilirsiniz.

  Bizler bu Dünya’da misafir olanlarız, bu Dünya’nın asıl sahipleri binlerce yıldır yaşayan ormanlar, akan nehirler, çağlayan şelalelerdir. Geçen gün köyde 800 yaşında bir ağacı görmüştük. Bir de ne görelim zeytin ağacının üzerine çakı ile kazınmış bir yazı vardı. Köyümüzde hiç sevilmeyen hep zarar vermek için işler yapan bir çocuk vardı. Adı Asrın idi. Asrın yememiş içmemiş gitmiş güzelim ağaca çakısıyla kendi ismini kazımış. Ağaçtan süzülen sıvılar sanki canı yanmış da göz yaşı dökmüş gibi görünüyordu. Çok üzülmüştüm. Dönüş yolunda ise yine bizim köyden Umut ve Volkan’ı görmüştüm. Baktım nehirdeki plastik şişeleri topluyorlardı. Sonra öğrendim ki köyde Orhan Emmi ile beraber Yeşili Koru Geleceği Koru adında bir kulüp kurmuşlar. Çok mutlu oldum. Çok düzgün bir şekilde kulüpteki sorumluluklarının bilincindeydiler. Biz de kulübe üye olup doğayı korumaya ant içtik.

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 78 Cevabı

  Kurduğunuz kulübe üye olmak için gerekli form aşağıda verilmiştir. Sınıf arkadaşlarınızdan birini, kurduğunuz kulübe üye yapınız. Arkadaşınızdan bu formu doldurmasını isteyiniz. Kulübe bir isim veriniz.

  BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

  1. Gezip gördüğünüz bir yeri tanıtan bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızı grafik, tablo, görseller ile destekleyiniz.

  Geçen sene okul olarak İstanbul’daki Oyuncak Müzesi’ni gezmiştik. O kadar güzel bir yerdi ki insanın hiç çıkası gelmiyordu. Yüzlerce oyuncak vardı. Dünyanın her yerinden çocukların oynadığı geçmişin güzel hatıraları ile dolu oyuncakları görmek hatta bazılarına dokunmak benim için eşsiz bir mutluluk olmuştu. Bence sizler de gezmelisiniz.

  2. Evliya Çelebi ve Seyahatname hakkında bilgi toplayınız.

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık 3. Tema Doğa ve Evren Sayfa 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 Bu Nehir Bizim Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.evvelcevap.com

  Bu Nehir Bizim Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe)

  Bu Nehir Bizim Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe) 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 68-73-74-75-76-77-78 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

  Bu Nehir Bizim Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe)

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 68-73-74-75-76-77-78. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık Bu Nehir Bizim

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 68 Anıttepe Yayınları (Bu Nehir Bizim Metni)

  1. Aşağıda adları verilen vakıf ve dernekler hakkında bildiklerinizi kısaca söyleyiniz.
  Cevap
  :

  TEMA: Toprağın öneminin farkına varılmasını sağlamak ve toprağa sahip çıkmak için kurulmuştur.

  TÜÇEV: Çevreyi, insanı insan sağlığını, çevrenin temizliğini korumak ve iyileştirmek amacıyla kurulmuştur..

  ÇEVKO: Ambalaj atıklarının geri dönüşümünü sağlamak amacı ile kurulmuştur.

  2. Etrafınızda çevreyi kirleten kişiler ya da kuruluşlar var mı? Varsa bunların çevreyi nasıl kirlettiklerini kısaca anlatınız.
  Cevap
  : Evet var. Yaşadığım şehirdeki fabrikalar havayı kirletmektedir. Yaydıkları Zehirli gazlar ile havayı kirletiyorlar.

  3. Çevre kirliliğini önlemeye yönelik neler yapılabilir?
  Cevap
  :

  4. Sınıfa getirdiğiniz gazete haberlerini arkadaşlarınıza gösteriniz. Haber üzerine tartışınız.
  Cevap
  :
  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 61 Anıttepe Yayınları (Bir Temmuz Gecesi Metni)

  1. Metinde geçen şahıslar kimlerdir, varlıklar nelerdir?
  Cevap
  : Güvenlik görevlisi, Furkan, Furkan’ın arkadaşları, Sinan, Ömer, imza toplamak için gittikleri kişiler.

  2. Metindeki olaylar nerede ve ne zaman geçmektedir?
  Cevap
  : Metindeki olaylar fabrikada, fabrika sahibinin evinin önünde ve nehrin etrafında geçmektedir.

  3. Olaylar nasıl başlamıştır?
  Cevap
  : Olaylar fabrika atıklarının çevreyi kirletmesi ve bu kirliliği durdurmak için Furkan ve arkadaşlarının imza toplaması ile başlamıştır.

  4. Olaylar nasıl sonuçlanmıştır?
  Cevap
  : Olaylar Sinan’ın olayı haber yapması ve Ömer’in de Sinan’a güvenmesi ile sonuçlanmıştır.

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 73 Anıttepe Yayınları (Bu Nehir Bizim Metni)

  Okuduğunuz metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamı aşağıda verilmiştir. Kelime ve kelime gruplarını anlamları ile eşleştiriniz.
  Cevap
  :

  1. Görmezlikten gelmek, hoş görmek. (a)
  2. Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı işaret. (e)
  3. Duyarlı olmayan. (b)
  4. İnceleme. (d)
  5. Birdenbire şaşırmak, hoşa gitmeyecek bir şeyle karşılaşmak. (ç)
  6. Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış; artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde. (c)

  Metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  1. Furkan ve arkadaşları, düşüncelerini gerçekleştirmek için hangi girişimlerde bulunuyorlar?
  Cevap
  : Yaşadıkların yerdeki insanların kapılarını çalarak insanları bilinçlendiriyorlar ve imza topluyorlar.

  2. Furkan ve arkadaşları, amaçlarına ulaşmak için nasıl bir planlama yapıyorlar? Bu planlama, herkes tarafından kabul edilebilir, güzel bir uygulama mıdır? Neden?
  Cevap
  : Yaşadıkları yerdeki herkesin kapısın gidip onları bilinçlendirerek imza toplama planı yapıyorlar. Bu planlama güzel bir uygulamadır. Çünkü Furkan ve arkadaşları bu olayı herkese bildirmese kimsenin haberi olmayabilirdi.

  3. Furkan ve arkadaşlarının girişimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.
  Cevap
  : Furkan ve arkadaşlarının girişimlerini olumlu buluyor ve destekliyorum. Çünkü yaşadıkları yeri, doğal çevreyi korumak bizlerin görevidir.

  4. Sinan Bey, Furkan ve arkadaşlarının güvenini nasıl sağlıyor?
  Cevap
  : İmza topladıklarını ve bunun nedenleri haber yaparak güvenini sağlıyor.

  5. Sinan Bey, fabrikanın sahibinin oğlu olmasına rağmen çocuklara neden yardımcı olmuştur?
  Cevap
  : Çünkü Sinan Bey’de çevrenin kirlenmesinden rahatsızdır ve bu durdurmak istediği için yardımcı olmuştur.

  Çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız? Konu ile ilgili görüşlerinizi açıklayınız. Konuşmanızda aşağıdaki uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanmaya dikkat ediniz.
  Cevap
  : Çevre kirliliğini önlemek için en başta fabrika bacalarına filtre takarak havamızı temiz tutmalı, doğal dengeyi bozacak kimyasalları azaltmalı, doğal kaynaklar kullanmalı ve çevreyi temiz tutmalıyız. Fakat her şey sadece temiz tutmakta değildir. Çünkü çevrenin koruması çevreyi oluşturan bitkileri, ağaçları ve hayvanları korumakla başlar.

  Okuduğunuz metindeki kahramanların benzer ve farklı yönlerini yazarak kahramanları karşılaştırınız.
  Cevap
  :

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74 Anıttepe Yayınları (Bu Nehir Bizim Metni)

  Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak metnin türünü belirleyiniz.

  a) Okuduğunuz metinde bir olay mı anlatılıyor yoksa bilgi mi veriliyor?
  Cevap
  : Okuduğum metinde bir olay anlatılıyor.

  b) Okuduğunuz metinde anlatılanlar gerçekte olabilir mi?
  Cevap
  : Okuduğum metinde anlatılanlar gerçekte olabilir. Fabrikaların çevreyi kirletmesi geçekte de vardır.

  c) Okuduğunuz metinde anlatılanlar, yazarın kendi kurguladığı bir olay mıdır?
  Cevap
  : Okuduğum metinde anlatılanlar yazarın kendi kurguladığı olaylar olabilir.

  • Okuduğum metnin türü
  Cevap
  : Metnin türü ”hikaye”dir.

  Aşağıdaki görsellerden hangileri okuduğunuz metinle ilgilidir İşaretleyiniz.
  Cevap
  :

  Okuduğunuz metni değerlendiriniz. Metindeki beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yerleri sebebiyle açıklayınız.
  Cevap
  : Okuduğum metni tamamıyla beğendim. Beğenmediğim bir yeri olmadı. Çünkü metinde çevre kirliliğini önlenmesi, bunun için mücadele edildiğini anlatan bir olay örgüsü vardır. Örnek bir metin olduğunu düşünüyorum.

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 75 Anıttepe Yayınları (Bu Nehir Bizim Metni)

  Aşağıda verilenleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız

  a) İnternetten alınan yukarıdaki bilgiye güvenebilir miyiz? Niçin?
  Cevap
  : Evet güvenebiliriz. Çünkü TEMA vakfı yıllardan beridir toprakları korumak için kurulmuş ve çalışmıştır.

  b) Siz internette araştırma yaparken hangi sitelerden yararlanıyorsunuz?
  Cevap
  : Ben internette araştırma yaparken EBA, Tema vb. güvenilir sitelerden yararlanıyorum.

  c) Yararlandığınız internet sitelerinin güvenirliğini nasıl anlarsınız?
  Cevap
  : Uzantılarına bakarım, devlete ait uzantılara sahip olup olmadıklarını öğrenerek anlarım.

  Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

  a) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin doğruluğu ya da yanlışlığı araştırılabilir?
  Cevap
  : 1., 2. ve 3. cümlelerin doğruluğu veya yanlışlığı araştırılabilir.

  b) Bu cümlelerden hangileri kişisel görüş içerir?
  Cevap
  : 4. ve 5. cümleler kişisel görüş içerir.

  c) “Bu Nehir Bizim” metninden kişisel görüş içermeyen iki cümle bulup yazınız.
  Cevap
  :

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 76 Anıttepe Yayınları (Bu Nehir Bizim Metni)

  a) Altı çizili kelimelerin anlamlı en küçük parçaları nelerdir? Yazınız.
  Cevap
  :

  Haklı→ Hak
  Güvenlikle→ Güven
  Gazeteci→ Gazete

  b) Bu anlamlı parçalarla kelimenin tamamı arasında anlamca bir ilişki var mıdır? Açıklayınız.
  Cevap
  : Evet anlamca bir ilişki vardır. Bu kavramlardan türemişlerdir.

  Aşağıdaki cümleyi okuyarak soruları cevaplayınız.

  a) Bu cümlede neden üç nokta kullanılmıştır? Yazınız.
  Cevap
  : Cümlenin devam ettiğini belirtmek için kullanılmıştır.

  b) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerdeki üç noktaları, kullanım özelliği ile eşleştiriniz.
  Cevap
  :

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 77 Anıttepe Yayınları (Bu Nehir Bizim Metni)

  b) Siz de arkadaşlarınızla doğayı korumaya yönelik bir kulüp kurduğunuzu düşününüz ve bu kulüple yaptığınız çalışmaları anlatan bir hikâye yazınız.
  Cevap
  :

  5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 78 Anıttepe Yayınları (Bu Nehir Bizim Metni)

  c) Kurduğunuz kulübe üye olmak için gerekli form aşağıda verilmiştir. Sınıf arkadaşlarınızdan birini, kurduğunuz kulübe üye yapınız. Arkadaşınızdan bu formu doldurmasını isteyiniz. Kulübe bir isim veriniz.
  Cevap
  :

  Gezip gördüğünüz bir yeri tanıtan bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızı grafik, tablo, görseller ile destekleyiniz.
  Cevap
  : Anıtkabir’i gezmiştim. Koskocaman bir yapıydı. Girişte Aslanlı yolu, tören meydanı bulunuyor. İçerisinde Atatürk’ün kişisel eşyaları, kitaplığı ve bal mumundan heykeli bulunuyordu.

  Yazı kaynağı : www.turkcederskitabi.com

  Forum Sayfa Cevapları

  Forum Sayfa Cevapları

  5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Bu Nehir Bizim Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78

  Bu Nehir Bizim Metni Etkinlik Cevapları

  HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

  Cevap : Tema Türçev Çevko vakıf ve dernekler hakkında bildiklerinizi kısaca söyleyiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  TEMA vakfı özellikle Anadolu bölgesindeki kuraklık ve erozyona dikkat çekmek, bu soruna çözüm bulmak hedefiyle kuruldu. Türkiye’nin ağaçlandırılması halkı yeşil alanlar hakkında bilinçlendirmek, topluma doğa ağaç sevgisi kazandırmak gibi temelleri vardır.

  TÜRÇEV, sağlıklı yüzme suyu, güvenilir plaj gibi maddelerinin olduğu Mavi Bayrak Projesi’nin ülkemizde de kullanılması için Turizm Bakanlığı tarafından kurulmuş ve bu projenin yürütülmesi, denetlenmesi için görevlendirilmiş bir vakıftır.

  ÇEVKO vakfı ülkemizde gelişen sanayinin sonucu artan ambalaj atıklarının geri dönüşümünün sağlanması ve ekonomiye kazandırılması ve insanları geri dönüşüm konunda bilgilendirmek için kurulmuştur.

  Cevap :Etrafınızda çevreyi kirleten kişiler ya da kuruluşlar var mı? Varsa bunların çevreyi nasıl kirlettiklerini kısaca anlatınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Etrafımızda Çevreyi kirleten kişiler ya da kuruluşlar Elbette sürekli olarak vardır.

  Etrafımızı kirleten Çevreyi kirleten kişiler ve kuruluşlar çevreyi yerlere çöpler atarak çöplerinizi çöp konteynerı atmayarak Fabrikalar ise havayı ve suları kirleterek bizlere zarar verdiğini ifade edebiliriz.

  Etrafımızda Çevreyi kirleten kişiler ve kuruluşlar hakkında gerekli mercilere başvuru yaparak bunların cezai yaptırımlar alması doğayı korumak için bunlara uygun bir dille Doğan’ın ne kadar önemli olduğu anlatılması büyük önem taşımaktadır.

  Cevap : Çevre kirliliğini önlemeye yönelik neler yapılabilir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Cevap : Çevre kirliliği ile ilgili gazete haberleri bulup sınıfa getiriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Rapor: Hava kirliliği yılda 400 bin ölüme yol açıyor

  Avrupa Çevre Ajansı tarafından Salı günü yayınlanan rapor, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, yılda 400 binden fazla kişinin hava kirliliğine bağlı nedenlerle erken öldüğünü ortaya koydu. Danimarka’nın başkenti Kopenhag merkezli Avrupa Çevre Ajansı tarafından hazırlanan raporda, çevrenin insan sağlığı üzerindeki etkileri incelendi. Raporda, hava kirliliğinin insan sağlığı için en büyük tehdit olduğuna dikkat çekildi.

  Raporda, insan sağlığı için en büyük ikinci tehdidin gürültü kirliliği olduğu belirtildi. Buna göre, gürültü kirliliğine bağlı nedenlerle yılda yaklaşık 12 bin erken ölüm vakası kaydedildi.

  Rapora göre, iklim değişikliğinin sonucunda oluşan sıcak hava dalgaları ve seller de sağlık için önemli bir tehdit oluşturuyor. Avrupa Çevre Ajansı uzmanı Catherine Ganzleben, iklim değişikliğinin sonuçlarının özellikle kentlerde yaşayan insanları daha çok etkilediğini söyledi.

  Dikkat Edelim!

  Cevap : Furkan, güvenlik görevlisi, Sinan Bey, Ömer.

  Cevap :  Olaylar bir şehirde geçmiş zamanda geçmektedir.

  Cevap : Furkan ve arkadaşlarının nehirde yüzerken bir borunun nehre pis su bıraktığını fark etmeleriyle başlamıştır.

  Cevap : Şikayetleriyle ilgili televizyonda haberlerini görmüşler.

  1. ETKİNLİK

  (a göz yummak-b duyarsız-c atık-ç şok olmak-d tetkik-e imza)

  2. ETKİNLİK

  Soru : Metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  Cevap : Fabrika sahibiyle görüşme girişimlerde bulunuyorlar.

  Cevap : İlk başta fabrika sahibiyle görüşüyorlar. Fabrika sahibinden olumsuz cevap  aldıkları için şikayet için çevredeki insanlardan imza topluyorlar.  Çevreden topladıkları imzalarla birlikte kaymakamlığa başvurmayı planlıyorlar.

  Bu planlama herkes tarafından kabul edilebilir güzel bir uygulamadır. Böyle durumlarda çevreden destek alarak yasal yollara başvurulmalıdır.

  Cevap :

  Furkan ve arkadaşlarının girişimlerini doğru bir girişimdir. İlk olarak fabrika sahibiyle görüşmeleri ve kabul etmedikleri için çevreden imzalar toparlayarak yasal şikayet için kaymakamlığa başvurmaları doğru bir yasal yol izlenmiştir.

  Cevap : Fabrika sahibinin oğlu olmasına rağmen onlara yardım ederek sağlıyor.

  Cevap : Sinan Bey, fabrikanın sahibinin oğlu olmasına rağmen çocuklara yardım etmesinin temel sebebi, onun da nehrin kirlenmesinden rahatsızdır. Çevre bilincine ve çevre sevgisine sahip bir kişiliktir.

  3. ETKİNLİK

  (yalnız-ama-fakat-lakin-ancak)

  Cevap : Çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Maddeler halinde  Çevre kirliliğini önlemek için yapmamız gerekenler şunlardır ;

  4. ETKİNLİK

  Cevap :

  5. ETKİNLİK

  Soru : Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak metnin türünü belirleyiniz.

  Cevap : Okuduğunuz metinde bir olay anlatılıyor.

  Cevap : Okuduğunuz metinde anlatılanlar gerçekte olabilir.

  Cevap : Evet. Okuduğunuz metinde anlatılanlar, yazarın kendi kurguladığı bir olaydır.

  Cevap : Okuduğum metnin türü: Hikaye

  6. ETKİNLİK

  Cevap :

  7. ETKİNLİK

  Cevap :

  Okuduğum metni beğendim. Metin akıcı ve okuyucuyu sıkmıyor. Kahramanların düşünceleri net bir şekilde aktarılmış. Metinle anlatılan olayla ilgili ne yapılması gerektiği açıkça anlatılmış. Bu yönden öğretici bir metindir.

  8. ETKİNLİK

  Varoluş Nedenimiz

  Toprak… Toprak… Toprak…
  Ülkemiz yılda 743 milyon ton toprağını erozyonla kaybediyor. Toprak, kaybetmeyi göze alamayacağımız kadar kıymetli bir varlık. Bize aşımızı, işimizi, sanayimize ham maddeyi toprak sağlıyor. Eğer toprağımızı kaybedersek hayatımızı da kaybederiz. TEMA’ nın varoluş nedeni yaşama yani toprağa sahip çıkmak, toprağı korumaktır.

  Ufkumuz, Geleceğe Bakışımız

  Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta topraklarımız olmak üzere doğal varlıkların korunması için bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve muteber bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.
  http://www.tema.org.tr/web

  Cevap :  Güvenebiliriz. Çünkü site TEMA Vakfı’nın resmi sitesidir.

  Cevap : edu ve gov uzantılı devlet kaynaklı sitelerden yararlanıyoruz.

  Cevap : Çünkü edu ve gov uzantılılar devlet kaynaklı ve bu siteler bir kar amacı gütmeden sadece insanlara hizmet ve yarar sağlamaktadır.

  9. ETKİNLİK

  1) Elindeki kâğıda baktı, toplam beş imza alabilmişti.
  2) Sonuçları fotokopiyle çoğalttılar.
  3) Fabrika on yıldır buradaydı.
  4) Bizim nehrin suyu bir başka akar.
  5) Herkes, yeşil ve temiz bir yerde yaşamak ister.

  Cevap : Hepsinin doğruluğu ve yanlışlığı araştırılabilir.

  Cevap :  4 ve 5. cümleler

  Cevap :

  1- Ertesi gün Ömer de Furkan’la birlikte parka geldi.

  2- Biz de arka taraftan dolanıp içeri girdik.

  10. ETKİNLİK

  Galiba haklı çıkacak.
  Boruları fabrikaya kadar takip ettik, güvenlikle görüştük.
  Onlar sadece bir gazeteci gelir diye düşünüyorlardı.

  Cevap : hak – güven – gazete

  Cevap :

  Bu anlamlı parçalarla kelimenin tamamı arasında anlamca bir ilişki vardır. Bu kelimeler güven olarak gösterilen birbirleriyle ilgili kelimelerdir.

  11. ETKİNLİK

  O da “Artık güvenebiliriz.” dedi. Birlikte güldüler…

  Cevap : Çünkü cümlenin devamının olduğunu ifade etmektedir.

  a) Hoca Ali… Nereye böyle?
  b) Çok zaman sonra…
  c) Onunla S…’de bir daha görüşmeyelim.
  ç) …ve birden kar, fırtına…

  1) Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
  2) Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur.
  3) Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur.
  4) Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur.

  Cevap :

  12. ETKİNLİK

  ÇEVKO Vakfı, Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla 1 Kasım 1991’de ülkemizin önde gelen 14 sanayi kuruluşunun girişimleri ile kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir vakıftır.
  ÇEVKO Vakfı, kuruluş amaçları doğrultusunda yaptığı tüm çalışmalarda “Entegre Atık Yönetimi” ilkelerini benimsemektedir. ÇEVKO Vakfı; bugüne kadar cam, metal, plastik, kompozit ve kâğıt/karton türü ambalaj atıklarının sağlıklı, temiz bir şekilde geri kazanımlarının sağlanması amacıyla gereken sistemin oluşturulması için çalışmalar gerçekleştirmektedir. Entegre Atık Yönetimi ile yerel yönetimlerin, sanayinin ve tüketicilerin sorumluluk paylaşımını ön planda tutmaktadır.
  2002 yılında uluslararası “Yeşil Nokta” markasının Türkiye’deki kullanım hakkını elde eden ÇEVKO Vakfı, Avrupa’da çok yaygın olan bu markayı kullanan geri kazanım örgütleri ailesine katılmış ve ülkemizi Avrupa Birliği’nde temsil etme hakkını kazanmıştır.
  http://www.cevko.org.tr

  Cevap :Siz de arkadaşlarınızla doğayı korumaya yönelik bir kulüp kurduğunuzu düşününüz ve bu kulüple yaptığınız çalışmaları anlatan bir hikâye yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Doğayı Koruma hakkında kurmuş olduğumuz kulüpte neler yapmamız gerektiği hakkında çalışmalar yaparken arkadaşlarımızla ilk olarak okulumuzda Doğa hakkında öğrencilere bilgiler verme ve pankartlarla beraber trafikte doğanın önemi hakkında bilgilendirme yapmaya karar verdik.

  Okulda yapmış olduğumuz dua çalışması arkadaşlarımız tarafından sevinçle karşılanan a birçok alkış ve teşekkürler layık görüldük. Yapmış olduğumuz doğa sloganları ile beraber okulumuzda güvenli geçiş yerlerinde arabalara göstermek için Pankartlar yaparak arabalarında bizlere teşekkür ve ne kadar iyi bir çalışma yaptığımız hakkında Başarılarınızın devamını dileyen birçok insan olduğunu söyleyebilirim.

  Cevap : Bunu kendinize göre bilmediğiniz kelimeleri yapmanız gerekmektedir.

  Cevap : Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

  BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

  Cevap : Gezip gördüğünüz bir yeri tanıtan bir konuşma hazırlayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Biz ailecek tatilde Batı Karadeniz turuna gitmiştik. Orada Amasra yı da ziyaret ettik. Amasra Fatih Sultan Mehmet tarafından Cenevizlilerin elinden doğal güzelliği bozulmasın diye savaşmadan alınan  bir şehirdir. Fatih sultan Mehmet yanındaki Lala paşaya “Lala Lala çeşmi cihan bumu ola” diyerek şehri çok beğendiği bir şehirdir.

  Bizde Amasra da Sormagir kalesini, şapheli ve amasra köprüsünü ziyaret ettik. Bir ada gibi üç tarafı denizlerle kaplı harika bir şehirdi. Balığı ve salatası meşhur olduğu için balık ve salata yedik. Ahşap ürünleriyle ünlü bir şehirdi. Hediyelik eşya dükkanlarının hepsi ahşap ürün satıyordu.

  Cevap : Evliya Çelebi ve Seyahatname hakkında bilgi toplayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Seyahatnamesiyle tanıdığımız Evliya Çelebi gezmeye gördüğü rüyayla başlamıştır. Kendi anlattığına göre rüyasında İstanbul’da Ahi Çelebi camisinde kalabalık bir cemaatle birliktedir. Cemaatin basında İslam peygamberi Hz.Muhammed (S.A.V) ve halifelerini görür yanına gidip ”Şefaat ya Resulullah” yerine ”Seyahat ya Resulullah” diyen Çelebi’nin 40  yılı askın seyahati böyle baslar.

  İlk seyahatini İstanbul’a yapar ve sonrasında İstanbul dışına çıkar. 17. yy da gezdiği yerleri 10 ciltlik seyahatnamesinde toplar. Gezdiği yerleri gerçekçi bir bakışla kendi üslubuyla anlatmıştır. Yer yer yalın ve duru anlatımı kullanırken yer yer fantastik bir anlatımı tercih etmiştir. 42 yıllık seyahatini yazdığı seyahatnamesinde gezdiği yerler şu şekildedir.

  Yazı kaynağı : www.forumsayfacevaplari.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap