Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  5 sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 20 21 cevapları

  1 ziyaretçi

  5 sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 20 21 cevapları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Forum Sayfa Cevapları

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 18-19-20-21-22. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 18-19-20-21-22. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 18-19-20-21-22. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 2022-2023 konusunda 5. Sınıf öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı Sosyal Bilgiler Ders Kitabının sayfa 18 ile 22 arasında yer alan çalışmaları cevaplandırdık. Eksik yada hatalı olduğunu düşündüğünüz konuları sitenin en altında bulunan yorumlar bölümünden bizlere bildirebilirsiniz.

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 18-19-20-21-22. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

  5.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 18-19-20-21-22. Sayfa Cevapları Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 18 Ders Kitabı Cevapları

  1. Küçük çivinin görevi nedir?
  Cevap: Küçük çivinin görevi demirdeki tahtaları ve levhaları birbirine bağlayarak bir arada tutmakmış.

  2. Küçük çivi sorumluluğunu yerine getirmezse ne gibi sonuçlar ortaya çıkar?
  Cevap: Küçük çivi sorumluluğunu yerine getirmezse bütün tahtalar ve levhalar yerinden düşer böylece gemi batar.

  3. Bu çivinin yerinde siz olsaydınız olayın sonunda nasıl hissederdiniz?
  Cevap: Çivini yerinde olsaydım böyle önemli bir görevi yaptığım için gurur duyardım.

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 19 Ders Kitabı Cevapları

  Sıra Sizde

  A. Cihan aşağıdaki gruplarda yer almaktadır. Bu gruplarda hangi rolleri üstlenmiştir? Eşleştiriniz. Siz de üyesi olduğunuz bir grubu ve oradaki rolünüzü yazınız.

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 20 Ders Kitabı Cevapları

  B. Aşağıdaki afiş ve broşürü inceleyiniz. Broşür ve afişte ne anlatılmak istendiğini aşağıya yazınız.
  Cevap: Bu afiş ve broşürlerde çocukların çocukluk haklarına dikkat çekilmek istenmiştir. Çocuk haklarına yönelik çalışmaların ne zaman başlatıldığı ve çocuk haklarının önemi hakkında bilgi vermektedir.

  Sıra Sizde

  Aşağıda verilenlerden hangileri hak, hangileri sorumluluktur? İşaretleyiniz.

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 21 Ders Kitabı Cevapları

  Sıra Sizde

  Ailenizdeki rolünüze göre (abla, ağabey, kardeş, çocuk gibi) haklarınızı ve sorumluluklarınızı yazınız.

  AİLEMDE

  Haklarım:

  Rollerim:

  Sorumluluklarım:

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 22 Ders Kitabı Cevapları

  Sıra Sizde

  Aşağıdaki soruları Sena’nın verdiği bilgilere göre cevaplandırınız.

  1. Sena hangi gruplarda yer almaktadır? İşaretleyiniz.

  [X] Akraba – [] Satranç kulübü – [X] Aile – [] Fabrika işçileri – [X] Okul – [] Futbol takımı

  2. Sena yer aldığı gruplarda hangi rolleri üstlenmiştir?
  Cevap: Sena Akraba/Aile grubunda Torun ve çocuk, Okul rolünde öğrenci ve başkan rolünü üstlenmiştir. 

  3. Sena hangi haklarını kullanmıştır?
  Cevap: Sena barınma ve eğitim alma hakkını kullanmıştır.

  4. Sena bulunduğu grupların hangilerinde sorumluluklarını yerine getirmiştir?
  Cevap: Sena bulunduğu grupların hepsinde sorumluluklarına kısmen tam, kısmen eksik yerine getirmiştir.

  5. Sena haklarını kullanmış ama bazı sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Bunlar nelerdir? İşaretleyiniz.

  [] okul eşyalarını unutmamak
  [X] odasını temiz ve düzenli tutmak
  [] öğretmenin sözünü kesmemek
  [X] okula geç kalmamak

  Yazı kaynağı : www.forumsinif.com

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 18-19-20-21-22. Cevapları MEB Yayınları

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 18-19-20-21-22. Cevapları MEB Yayınları

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 18-19-20-21-22. Cevapları MEB Yayınları

  Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum Cevapları

  1.TOPLUM İÇİNDE BEN: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 18, 19, 20, 21, 22. Cevapları MEB Yayınları

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları MEB Yayınları

  1. Küçük çivinin görevi nedir?
  Cevap: Küçük çivinin görevi takıldığı tahta ve çelik levhalarda durup yerinden ayrılmamasıdır.

  2. Küçük çivi sorumluluğunu yerine getirmezse ne gibi sonuçlar ortaya çıkar?
  Cevap: Küçük çivi sorumluluğunu yerine getirmez, yerinden ayrılırsa gemideki bütün tahta ve levhalar düşer ve gemi batar.

  3. Bu çivinin yerinde siz olsaydınız olayın sonunda nasıl hissederdiniz?
  Cevap: Ben küçük civcivin yerinde olsaydım yaptığım işin büyüklüğüne bakarak işimi en iyi şekilde yapmaya çalışırdım.

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları MEB Yayınları

  A. Cihan aşağıdaki gruplarda yer almaktadır. Bu gruplarda hangi rolleri üstlenmiştir? Eşleştiriniz. Siz de üyesi olduğunuz bir grubu ve oradaki rolünüzü yazınız.
  Cevap:

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları

  B. Aşağıdaki afiş ve broşürü inceleyiniz. Broşür ve afişte ne anlatılmak istendiğini aşağıya yazınız.
  Cevap: Bu afiş ve broşürlerde çocukların çocukluk haklarına dikkat çekilmek istenip, Çocuk haklarına yönelik çalışmaların ne zaman ve başlatıldığı çocukların hakları hakkında hakkında bilgi vermektedir.

  Aşağıda verilenlerden hangileri hak, hangileri sorumluluktur? İşaretleyiniz.
  Cevap:

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları MEB Yayınları

  Ailenizdeki rolünüze göre (abla, ağabey, kardeş, çocuk gibi) haklarınızı ve sorumluluklarınızı yazınız.

  Ailemde Haklarım: Barınma, beslenme, eğitim, sağlık

  Ailemde Sorumluluklarım: Odamı toplamak, ev işlerinde yardımcı olmak, ödevlerimi yapmak.

  Ailemde Rollerim: Çocuk , kardeş, abla

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları MEB Yayınları

  1. Sena hangi gruplarda yer almaktadır? İşaretleyiniz.
  Cevap:

  2. Sena yer aldığı gruplarda hangi rolleri üstlenmiştir?
  Cevap:  Sena yer aldığı gruplarda; “kız, torun, abla, başkan” rollerini üstlenmiştir.

  3. Sena hangi haklarını kullanmıştır?
  Cevap: Sena eğitim hakkını, barınma hakkını kullanmıştır.

  4. Sena bulunduğu grupların hangilerinde sorumluluklarını yerine getirmiştir?
  Cevap: Sınıfta bulunduğu grupta sorumluluklarını yerine getirmiştir.

  5. Sena haklarını kullanmış ama bazı sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Bunlar nelerdir? İşaretleyiniz.
  Cevap:

  Yazı kaynağı : www.forumderscevaplari.com

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Ata Yayıncılık

  Bu yayınımızda siz kıymet verdiğimiz ateş parçası öğrencilerimiz için “5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Ata Yayıncılık” ı hazırladık.

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Ata Yayıncılık

  İnsanların kendi gelişimlerini ilerletmelerinin en önemli yolu sosyal becerilerini her alanda geliştirmeyi başarabilmeleridir. Bunun için de unutulmamalıdır ki sosyal bilgiler dersinde kazanacakları iletişim kurma, problem çözme, çevreyi tanıyabilme gibi kazanımlar en önemli kazanımlardır. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı içerisinde yer alacak kazanımlar talebelerin ilerleyen yıllardaki eğitim düzeylerini ve çalışmalarının kalitesini direkt etkilemektedir. Bu nedenle öğrencilerin eğitim hayatlarının başlarında bu tür kazanımları tam alması hayati önem taşımaktadır. Bizler evvelcevap ailesi olarak bu hassasiyetin farkındayız. Bu yüzden öğrencilerimizin her zaman destekçisi ve en önemli kılavuzu olmayı sürdüreceğiz.

  Öğrencilerimiz sitemiz içerisinde yer alan 5. Sınıf Ata Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları bölümüne girerek aradıkları her türlü görsele, ödeve, açıklama ve en önemlisi cevaba en hızlı, en güvenilir şekilde ulaşacaklardır. Çünkü bizler eğitim neferleri olarak ülkemizin geleceğine katkı sunmayı bir görev kabul etmekteyiz. Öğrencilerimizin gelişimine sunduğumuz her önemli destek biliyoruz ki ülkemizin de  ilerlemesine yardımcı olacaktır.

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Ata Yayıncılık 2021 2022 sayfa olarak çözümlerini yanıtları sizler için aşağıda sunduk.  Ata Yayıncılık 5. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz. Sosyal Bilgiler dersinin konuları, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine yönelik olarak seçilmiştir. 5. Sınıf Ata Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları ile çözümleri Ata Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma kitabı 5. Sınıf çözümleri tablosu aşağıdadır.

  Talebelerimiz 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Ata Yayıncılık 2021-2022’ye girdiklerinde görecekler ki aradıkları her türlü yanıt hemen karşılarında en açıklayıcı, en açık anlatıma sahip şekilde kendilerini bekliyor olacak. Yıllardan gelen emeğin vermiş olduğu birikim ve deneyimimiz öğrencilerimizin de bizleri tercih etmesinde önemli rol oynamaktadır. Talebelerimizin tek yapmaları gereken her zamanki gibi bizleri hem web sayfamızdan hem de diğer sosyal medya alanlarından takip etmek olmalıdır.

  Siz kıymetli öğrencilerimize eğitim hayatlarında vereceğimiz her türlü destek ve katkı için bizler kendimizi şimdiden sürur dolu hissediyoruz. Sizlere sitemizden takip edeceğiniz 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Ata Yayıncılık’ı yaparken kolaylıklar diliyor ailemizin üyesi olduğunuz için sizleri sevgiyle kucaklıyoruz.

  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Ata Yayıncılık 2021-2022 hakkında ve yapılmasını istediğiniz sayfalar için aşağıdan yorumlarınızı hemen paylaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : sosyalodevim.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap