Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  4. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı

  1 ziyaretçi

  4. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  4. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2021-2022

  4.S�n�f Fen Bilimleri 1.D�nem 1.Yaz�l� Sorular� 2021-2022

  4.S�n�f Fen Bilimleri 1.D�nem 1.Yaz�l� Sorular� 2021-2022

  4. s�n�f fen bilimleri 1. d�nem 1. yaz�l� sorular� ve cevaplar�

  Fen bilimleri m�fredat�na uygun olarak 4.s�n�f fen bilimleri 1.d�nem 1.yaz�l� sorular� ekledi�imiz ba�ka bir kategorimiz. 4. s�n�f fen bilimleri y�ll�k plan�na uygun olarak e�itim ��retim y�l� ba�lar�nda bu kategorimizdeki yaz�l� sorular�n� g�ncelliyoruz.

  Bu s�navlar ��retmenler taraf�ndan haz�rland� ve kendi s�n�flar�nda uyguland�. Hepsi se�kin, hepsi g�ncel s�navlar. �lkokulda fen bilimleri e�itiminin amac�, ��rencilerin fen ve teknoloji okuryazar� olarak yeti�melerini sa�lamakt�r. Fen ve Teknoloji okuryazarl���n�, �evrede olan olaylar� anlayabilme ve bilimsel yolla a��klayabilme, hayatta kar��la��lan problemleri bilimsel yakla��mla ��zebilme, bilimsel geli�meleri takip etme ve anlayabilmek demektir.

  4.s�n�f fen bilimleri 1.d�nem 1.yaz�l� sorular� eklerken �l�me ve de�erlendirme ilkelerine uyumlulu�una da bak�yoruz. Kategoriye 4.s�n�f fen bilimleri 1.d�nem 1.yaz�l� sorular� cevap anahtarl� bir �ekilde eklediklerimizde var. 4.s�n�f fen bilimleri 1.d�nem 1.yaz�l� sorular� ve cevaplar� �eklinde ekledi�imiz s�navlara sitemizin ara k�sm�n� kullanarak ula�abilirsiniz.

  S�navlar� indirmeden online ��zmek isteyen kullan�c�lar�m�z i�in� 4. s�n�f fen bilimleri 1. d�nem 1. yaz�l� sorular� ��z b�l�m�m�ze online s�nav �rnekleri ekledik. 4.s�n�f fen bilimleri 1.d�nem 1.yaz�l� test ��z kategorimiz de yine e�itim ��retim y�l�na uygun olarak g�ncellenmektedir.

  4. s�n�f fen bilimleri yaz�l� tarihleri z�mre ��retmenler kurulunda belirleniyor. Bu nedenle 4. s�n�f fen bilimleri 1. d�nem konular� da de�i�iklik g�sterebilir. Ancak genel olarak 4. s�n�f fen bilimleri 1. d�nem 1. yaz�l� konular� ��yle;

  Yazı kaynağı : www.sorubak.com

  4. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Çöz 2021-2022

  ......

  10. **Yorum**
  ->Yorumu: Harika olmu� ben b�le bir �ey g�rmedim sa�olun �devlerimi buradan yap�yorum
  ->Yazan: AhmetKaan

  9. **Yorum**
  ->Yorumu: �ahane bir site buray� sevdimm 
  ->Yazan: Buse. Er 

  8. **Yorum**
  ->Yorumu: SIZIN SAYENIZDE Y�KSEK BIR NOT ALDIM SIZE TESSEK�R EDIYORUM...
  ->Yazan: s�la

  7. **Yorum**
  ->Yorumu: valla bu site �ok s�per .Bu siteyi kuran herkimse Allah razi olsun t�m �devlerimi bu siteden yapiyorum.saolun mugladan sevgiler...:).
  ->Yazan: kara48500..

  6. **Yorum**
  ->Yorumu: �ok g�zel bir site. kurucular�na �ok te�ekk�r ederim ba�ar�lar�n�z�n devam�n� dilerim.
  ->Yazan: Tuncay.

  5. **Yorum**
  ->Yorumu: ilk defa b�yle bi site buldum ger�ekten �ok be�endim yapanlar�n eline sa�l�k. 
  ->Yazan: efe .

  4. **Yorum**
  ->Yorumu: ya valla �ok g�zel bisi yapm���n�z. �ok yararl� �eyler bunlar �ok sagolun 
  ->Yazan: rabia..

  3. **Yorum**
  ->Yorumu: �ok ii bilgiler var te�ekk�r ederim. �ok s�per... Ya bu siteyi kurandan Allah raz� olsun ..... s�perrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. �ok iyiydi. isime yarad�. Her kimse bu sayfay� kurdu�u i�in te�ekk�r ederim 
  ->Yazan: p�nar..

  2. **Yorum**
  ->Yorumu: �ok g�zel site can�m ben hep her konuda bu siteyi kullan�yorum �zellikle kullan�c� olmak zorunlu de�il ve indirmek gerekmiyor
  ->Yazan: ESRA..

  1. **Yorum**
  ->Yorumu: Burada muhte�em bilgiler var hepsi birbirinden g�zel size de tavsiyeederim. 
  ->Yazan: Hasan ���t.

  >>>YORUM YAZ<<<

  Yazı kaynağı : bilgiyelpazesi.com

  4. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 1. Yazılı

  2020 - 2021 Yılı 4.Sınıf Fen Bilimleri Yazılı Sınavları

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap