Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  4 sinif matematik 1 donem 2 yazili testleri

  1 ziyaretçi

  4 sinif matematik 1 donem 2 yazili testleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  4. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2021-2022

  4. Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Çöz 2021-2022

  4.S�n�f Matematik 1.D�nem 2.Yaz�l� Sorular� 2021-2022

  4.S�n�f Matematik 1.D�nem 2.Yaz�l� Sorular� 2021-2022

  4. s�n�f matematik 1. d�nem 2. yaz�l� sorular� ve cevaplar�

  Matematik dersi birinci d�nemin ikinci, ayn� zamanda son s�navlar�n�n yer ald��� bir kategorimiz. �e�it �e�it�4.s�n�f matematik 1.d�nem 2.yaz�l� sorular� ve cevaplar� bulabilece�iniz bir kategoridir. Birinci d�nem yap�lan matematik y�ll�k planlar�na uygun olarak bu kategorimizde yer alan s�nav �rneklerini g�ncelliyoruz.

  S�nav �rneklerinin neredeyse tamam� okullarda ��rencilere uygulanm�� 4. s�n�f matematik yaz�l� s�navlar�d�r. �l�me ve de�erlendirme ilkelerine uygun haz�rlanan 4.s�n�f matematik 1.d�nem 2.yaz�l� sorular� indirerek yaz�l� s�nava haz�rlanabilir, kendinizi de�erlendirebilir veya s�n�f�n�za uygulayabilirsiniz.

  Kategoriye 4.s�n�f matematik 1.d�nem 2.yaz�l� sorular� cevap anahtarl� olarak eklediklerimizde var. Bu s�navlara daha kolay ula�mak istiyorsan�z sitemizin ara k�sm�n� kullanman�z� tavsiye ediyoruz.

  Dosya indirmek istemeyen kullan�c�lar�m�z i�in ise online �al��abilecekleri 4 s�n�f matematik 1 d�nem 2 yaz�l� s�nav sorular� ��z b�l�m�n� olu�turduk. Bir�ok �rnek s�nav�n yer ald���� 4.s�n�f matematik 1.d�nem 2.yaz�l� testleri ��z kategorimiz de yine yeni e�itim ��retim y�l�na uygun olarak g�ncellenmektedir.

  4.s�n�f matematik 1.d�nem 2.yaz�l� sorular� test ��z b�l�m�m�zdeki s�navlar�n cevap anahtar� testin sonunda yer almaktad�r.

  Y�netmelik gere�i sorular�n konulara g�re da��l�m� yap�l�rken a��rl���n bir �nceki s�navdan sonra i�lenen konulardan olmak kayd�yla geriye do�ru azalan bir oranda ve d�nem ba��ndan beri i�lenen konulardan se�ilir. Matematik 1. d�nem 1. yaz�l� sorular� daha �ok �u konulardan gelmektedir.� Ancak genel olarak 4. s�n�f 1. d�nem 2. yaz�l� s�nav�nda �u konulardan ��rencilere sorular sorulmaktad�r.

  Yazı kaynağı : www.sorubak.com

  4.Sınıf Matematik Dersi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap