Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  313 ayetel kürsi okuduktan sonra nasıl dua edilir

  1 ziyaretçi

  313 ayetel kürsi okuduktan sonra nasıl dua edilir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  313 Ayetel Kürsi okumanın faziletleri neler? Ayetel Kürsi okumanın faydaları!

  313 Ayetel Kürsi okumanın faziletleri neler? Ayetel Kürsi okumanın faydaları!

  313 Ayetel Kürsi okumanın faziletleri neler? Ayetel Kürsi okumanın faydaları!

  Bakara suresi içerisinde bulunan bir sure olan Ayet-el Kürsi; Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i Kerimedir. Bu yönüyle Ayet-el Kürsi çok derin anlamlar taşıyan kutsal kelimelerden oluşur. Bakara suresinin 255. ayetinden oluşan ve ayetin içinde geçen kürsi kelimesi sebebiyle bu ismi alan duayı defalarca kez okumanın faydası büyük. Peki, 313 Ayetel Kürsi okumanın faziletleri neler?

  Dileklerin kabul olması, dileğinizin sonucunun hakkınızda hayırlı olup olmayacağına bağlı olarak Allahü Teala tarafından karar verilir lakin 313 Ayetel Kürsi okuma ritüeline de gerçekleştirmenizde hiç bir sakınca yoktur zira en kötü ihtimalle, Bakara suresinin bu güzel Ayeti Kerimelerinden oluşmuş duayı 313 kez zikretmiş olursunuz ki, bu duanın yukarıda da belirttiğimiz üzere, okunması sayısı önemli olmaksızın her daim hayırlıdır.

  313 Ayetel Kürsi okumanın faziletleri neler?

  Allah’ın izniyle, hayırlı dileklerin ve arzuların kabulüne vesile olur

  Hastalıkların iyileşmesinde şifacı görevi görür. Allahü teala izin verirse kişinin her ne hastalığı olursa olsun, güzel niyetlerle okuduğu 313 ayetel kürsi duasından sonra şifa bulur. Evine doktor girmez.

  Sıkıntı ve vesveseye karşı iyi gelir. Kişilerin içindeki sebepsiz sıkıntıyı giderir ve gereksiz endişelere zerk olmasından sakındırır.

  Evin, işyerinin ya da kişinin kısmetini açar. Dinimizde günahlardan en büyüğü olan büyü gibi kötü işlerin etkisini azaltır. Nazarlardan korur

  313 kere okunması sonucunda bir sayıya bağlı kalmak uğruna yapılan uygulama, kişinin disiplinini geliştirir.

  Abdestlik okunması tavsiye olunduğundan, 313 kereyi bitirene kadar geçen sürede yapılacak her sevap, hanenize daha büyük katlarla yazılır.

  Ezbere okunması durumunda dimaya iyi gelerek hafızayı güçlendirir

  Nasıl Okunur:

  Okumadan önce gusül abdestiniz olması zaten şarttır ancak namaz abdesti alacak olursanız da en hayırlısı olur.

  Ayetel Kürsi okunuşu ve Türkçe anlamı: Ayet-el Kürsi Arapça yazılışı ve Diyanet meali! Ayetel Kürsi duasının faziletleri neler?

  Okuyacağınız 313 tane Ayetel Kürsi’nin her birinin başına besmele koymalısınız.

  Tüm duaları bir oturuşta bitirmeniz gerekmez ama bir kaç gün içerisinde tamamlarsanız iyi olur.

  AYETEL KÜRSİ OKUMANIN FAYDALARI, FAZİLETLERİ HAKKINDA BİLGİ

  Muhammed b. İsâ'dan nakledildiğine göre İbnü'l-Aska' şöyle der:"Adamın biri Hz. Peygamber'e gelip Kur'an'ın en faziletli ayeti hangisidir?' diye sordu.

  Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: Âllah'u Lâilâhe illâ huve'l-Hayyu'l-Kayyûm... " (Müslim, Müsafirîn, 258; Ebû Dâvûd, el-Huruf ve'l-Kiraa, 35; İbn Hanbel, V, 142). Başka bir hadiste de: "Kur'an'ın en faziletli ayeti Bakara suresindeki Âyetü'l-Kürsi'dir.

  Bu ayet bir evde okunduğu zaman Şeytan oradan uzaklaşır. " (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2)Resulullah (s.a.s.) bir defa Ka'b oğlu Ubey'e, ezberinde olan ayetlerden hangisinin daha yüce olduğunu sormuş, "Allah ve Resulu daha iyi bilir" cevabını alınca, soruyu tekrar etmiş, bunun üzerine Ubey, bildiği en yüce ayetin "Allahu lâ ilâhe illâhüve'l-Hayyu'l-Kayyûm" olduğunu söylemiştir.

  Resulullah (s.a.s.) aldığı cevaptan memnun olarak Ubey'in göğsüne vurarak Ey Ebû Münzir! İlim sana kutlu olsun. " buyurmuştur. (Ebû Dâvûd, Vitir,17) Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.) "Âyetü'l-Kürsî Kur'ân âyetlerinin şahıdır" buyurmuştur. (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2)Bu ayet-i kerîmede Cenâb-ı Allah'ın yüceliği, sıfatları, kâinatta meydana gelen büyük olayların tamamen onun iradesi doğrultusunda vukû bulduğu, onun isteği ve izni olmadan hiç bir kimsenin başkasına şefaat edemeyeceği, O'nun kürsüsü, göklerde ve yerdekilerin ona ait olduğu hakkında bilgi verilmektedir. Meâli şöyledir:Allah (İbadete en lâyık olandır), Ondan başka ilâh yoktur. Diridir (ezeli ve ebedîdir), Kayyumdur (yaratıkların bütün işlerini düzenleyicidir.

  Yaratmada, rızık vermede mahlûkâtın yegane sahip ve hâkimi olup her şey onun sayesinde ayakla durur) Onu ne bir uyuklama alır, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. O'nun izni olmaksızın yanında kim şefaat edebilir? O, (bütün yaratılmışların) önlerindekini (dünyadaki bütün yaptıklarını, açıklaytp gizlediklerini), arkalarındakini (Ahirette olacak Şeyi) bilir. Onun ilminden, kendisinin dilediğinden başka hiçbir şeyi kavrayamazlar. O'nun kürsüsü (ilmi) gökleri ve yeri kuşatmıştır. Ve onların (göklerin ve yerin) korunması O'na ağır gelmez. O, çok yüce çok büyüktür. " (Ahmed Ağırakça, Şamil İslam Ans.)Ayetül Kürsi'nin okunması hakkında bazı Hadisler"Cibril bana geldi. Cinden bir ifrit sana tuzak kurmak istiyor.

  Yatağına girdiğin zaman Ayetel Kürsi'yi oku. Yani yatmadan evvel Ayetel Kürsi'yi oku." dedi.""Kim farz olan her namazın ardından Ayet'ül Kürsi okursa ondan sonraki namaza kadar mahfuz kalır." Bu hadis sebebiyle her farz namazdan sonra ayetül kürsi okunur."Kim sabah çıkınca Ayetül Kürsi ile Ha-mim tenzilül kitabi minellahil azizil alim suresinin evvelindeki iki ayeti okursa o gün akşama kadar (bela ve kazalardan) mahfuz kalır. Kim de akşama dahil olunca onları okursa o gece sabahlayıncaya kadar mahfuz olur."" Uyurken Ayetel Kürsi okuyana şeytan yaklaşmaz."

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Ayetel Kürsi'yi Okumadan Önce Hangi Dualar Okunur? Ayetel Kürsi'den Önce Okunacak Dua Var Mı?

  Ayetel Kürsi'yi Okumadan Önce Hangi Dualar Okunur? Ayetel Kürsi'den Önce Okunacak Dua Var Mı?

  Ayetel Kürsi Bakara Suresi'nin 255'nci ayeti olan ve koruyucu özelliklere sahip olduğuna inanılan Ayetel Kürsi, namazlardan sonra okunduğu gibi, diğer zamanlarda da Allah'a sığınmak için, şerden korunmak adına okunur. Bazı vatandaşlar, Ayetel Kürsi okumadan önce dua okunur mu sorusuna yanıt ararken bazıları ise Ayetel Kürsi'den önce okunacak dua nedir sorusu ile 70 milyar sevap kazandıran Ayetel Kürsi duasını merak ediyor. İşte Ayetel Kürsi'den önce okunacak dua…

  AYETEL KÜRSİ'DEN ÖNCE OKUNACAK DUA

  İbni Abbas (r.a.) dan rivayet edildiğine göre Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:

  "Hazreti Musa (a.s.) bir kere Cebrâil (a.s.) ile görüştüğün de ona:

  Âyetû'l-Kûrsî'yi nekadar okuyana ne kadar sevap var? diye sordu.

  Cebrâil (a.s.) da Âyetû'l-Kûrsî hakkında öyle ecirlerden bahsetti ki, Musa (a.s.) bu ecirleri kazandıracak kadar okuyamayacağını anlayınca, AllahûTeâlâ (c.c.) dan kendisini bu sevap ve faziletleri kazanmaktan âciz bırakmamasını istedi. Sonra Cebrâil (a.s.) tekrar Musa (a.s.)a gelerek, ona:

  "Her kim, farz namazının peşinden bir kere:

  Eûzubillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.
  Allâhümme innî ugaddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin yatrifu biha ehlüssemavati ve ehlül ard. Ve külli şey in hüve fî ilmike kâinun ev gad kân. Ugaddimu ileyke beyne yedey zalike küllih. Okur, ardından da Âyetû'l-Kûrsî'yi sonuna kadar okursa yirmi dört saat olan gece ve gündüzün her saatinde, o kulumdan bana 70 milyar hasene (sevab) yükselir ve (İsrâfil a.s. tarafından) Sura üfleninceye kadar, melekler onun sevabını yazmakla meşgûl olurlar" buyurdu. (Kaynak: Hâkim et-Tirmîzi, Nevâdiru'l-Usûl, Kenzû'l-Ummâl: 2/131 no:3468)

  70 MİLYAR SEVAP KAZANDIRAN AYETEL KÜRSİ DUASI

  Okunuşu:
  'Allahümme inni ükaddimü ileyke beyne yedey külli nefesin velem hatin ve lâhzatin ve tarfetin yatrifü bihâ ehlüssemâvâti ve ehlül ardi ve külli şey'in hüve fi îlmike kâinün ev kad kâne. Ükaddimü ileyke beyne yedey zelike küllih'

  Anlamı:
  "Allahım! Ben sana her nefes, her an ve her saniye, gök ve yer ehlinin her göz açıp kapayışından, ve (Senin) ilminde olacağını bilip de şuan mevcut olan, istikbalde (ilerde) mevcut olacak veya evvelce geçmiş olan her şeyden evvel (sana) Âyetû'l-Kûrsî'yi takdim ediyorum"

  Ayetel Kürsi duası okunuşu ve anlamı için Ayetel Kürsi linkine tıklayınız.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Ayetel Kürsi Günde Ve Ne Zaman Okunur? Ayetel Kürsi Hakkında Bilgiler

  Ayetel Kürsi Günde Ve Ne Zaman Okunur? Ayetel Kürsi Hakkında Bilgiler

  ​​​​​​Ayetel Kürsi okumak kişiye görülen veya görülmeyen pekçok fayda sağlayan bir duadır. Ayetel Kürsi mealinde Tevhid inancı ve Allahın isim ve sıfatlarını yer aldığı mukaddes bir ayettir. Her istek ve niyet üzere okunur ise faziletli olmaktadır.


  Öneri:
  Ayetel Kürsi


   Ayetel Kürsi Günde Kaç Kere ve Ne Zaman Okunur?

   Ayetel Kürsi okumak faziletli ve çok sevap bir ameldir. Kuranı Kerim içerisinden ayet okumanın sevabına nail olunduğu gibi aynı zamanda dua yerine de kişiye yarar sağlayan muhafaza edici bir duadır. Ayetel Kürsi belirli durumlarda isteklerin gerçekleşmesi ve duaların kabul edilmesi niyetiyle belirli sayılarda okunmaktadır.

   Örneğin her türlü isteğin kabulu ve hastalıklara şifa niyetiyle 313 Ayetel Kürsi okumak okumak kişinin maddi ve manevi tüm sıkıntılarına iyi gelmektedir. Bu sayılarda okunurken önemli olan tam sayı adedine dikkat etmek ve okuma aralarında konuşmamaktır.

   Diğer bir okuma yöntemi ise Ayetel Kürsinin durak yerleri kadar 17 kez okumak veya kelimeleri sayısınca 50 kez okumak yahut harfleri sayısınca 170 kez okunması duaların kabulune faydalı olmaktadır. Rasul ve nebilerin ile Ashabı kiram sayısınca 313 okumak da her derde deva bir zikir olmaktadır.

   Namazlardan sonra da Ayetel Kürsi okumak faziletlidir. Korunması istenilen bir kişi için Ayetel Kürsi okumak ve üflemek faziletlidir. Günlük hayatta evden çıkarken ve uykudan evvel Ayetel Kürsi okumak kişinin belalardan korunmasına ailesinin korunmasına ve çevresinin korunmasına fayda vermektedir.

  Ayetel Kürsi duasını okumak için Ayetel Kürsi linkine tıklayabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap