Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  29 ekim cumhuriyet bayramı ile ilgili çizimler

  1 ziyaretçi

  29 ekim cumhuriyet bayramı ile ilgili çizimler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  �rnek 29 Ekim Cumhuriyet Bayram� resimleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayram� ile ilgili resimler

  �rnek 29 Ekim Cumhuriyet Bayram� resimleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayram� ile ilgili resimler

  29 Ekim Cumhuriyet Bayram� ile ilgili resimler ilkokulda okuyan ��renciler taraf�ndan merakla ara�t�r�l�yor. ��retmenlerin ��rencilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayram� resmi istemesiyle �ocuklar nas�l bir resim yapacaklar� hakk�nda fikir edinmek istiyorlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayram� ile ilgili resimlere dair �rnekler haberimizde yer al�yor. ��te 29 Ekim Cumhuriyet Bayram� resmi ve �izimleri.

  29 EK�M CUMHUR�YET BAYRAMI RES�MLER�

  CUMHUR�YET BAYRAMIN KUTLU OLSUN T�RK�YE

  Olanca g�c�m�zle

  Hayk�r�r�z sevin�le

  Cumhuriyet bayram�n

  Kutlu olsun T�rkiye

  EY H�RR�YET

  G�n�l verdik,

  Sana erdik.

  Ey h�rriyet, Cumhuriyet.

  Herkes sever,

  Seni �ver.

  Ey h�rriyet, Cumhuriyet.

  Can�m�zdas�n, Kan�m�zdas�n.

  Ey h�rriyet, Cumhuriyet.

  KUTLU OLSUN

  Hep bir y�rek olal�m,

  Unutmadan yar�n�,

  Kutlu olsun herkese,

  Cumhuriyet Bayram�.

  CUMHUR�YET

  Atam�n yadig�r�,

  Milletine arma�an�,

  �ehidimin bayra��,

  �anl� cumhuriyet.

  Kimsesizlerin s���na��,

  Halk�m�m dayana��,

  �zg�rl���n kayna��,

  Kutlu cumhuriyet.

  CUMHUR�YET

  Kan ak�tt�k can verdik,�yle kavu�tuk sana

  Ad�n bile veriyor bahtiyarl�k insana

  Seviyoruz biz seni can�m�zdan ileri

  Atam�za s�z verdik,d�nmeyece�iz geri

  E�er birg�n u�runa gerekkirse can�m�z

  Damar�m�zda sakl�d�r,senin i�in kan�m�z

  Ya�amak i�in �lmek davas�d�r H�RR�YET

  Y�zbinlerce �ehidin ad�d�r CUMHUR�YET…

  YA�ASIN ULUSUMUZ

  Biz bu yurdun eti,kemi�i,

  Kolay kazanmad�k Cumhuriyeti.

  Liderimiz Atat�rk ve ordusu,

  Yoktu hi�birinin korkusu.

  G�nler,aylar,y�llar

  Ne fark eder onlara

  Durmadan y�k�lmadan

  Sava�t�lar hi� korkusuz

  �anl� b�y�k ordumuz,

  Duydu b�t�n ulus.

  O g�n bug�nd�r kutlan�r,

  Ya�as�n 29 Ekim ya�as�n Ulusumuz!..

  29 EK�M NEDEN KUTLANIR?

  Cumhuriyet Bayram�, T�rkiye B�y�k Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet y�netimi ilan etmesi an�s�na her y�l 29 Ekim g�n� T�rkiye'de ve Kuzey K�br�s'ta kutlanan bir mill� bayramd�r.

  Cumhuriyet Bayram�'n�n kutland��� �lkelerde 28 Ekim ��leden sonra ve 29 Ekim tam g�n olmak �zere bir bu�uk g�n resm� tatildir. 1925 y�l�nda ��kar�lan bir kanunla Cumhuriyet'in ilan� g�n� yeni T�rk Devleti'nin bayram� ilan edilmi�tir.

  T�rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atat�rk, cumhuriyetin onuncu y�l� kutlamalar�n�n yap�ld��� 29 Ekim 1933 tarihinde verdi�i 10. Y�l Nutku'nda, bu g�n� en b�y�k bayram olarak nitelendirmi�tir.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Atatürk panosundaki Pin

  29 Ekim resimleri | En güzel Cumhuriyet Bayramı resimleri ve çizimleri...

  29 Ekim resimleri | En güzel Cumhuriyet Bayramı resimleri ve çizimleri...

  En güzel Cumhuriyet Bayramı resimleri ve çizimlerini kendisine ödev verilen ilokul ve ortaokul öğrencileri arama motorlarında araştırıyorlar. 

  29 Ekim resimlerini cumhuriyet Bayramı için resim çizecek olan öğrenciler için derledik. Yazımızda öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet bayramı ile ilgili resim yapma çalışmalarına örnek olacak resimleri bulabilirsiniz.

  İşte Cumhuriyet Bayramı resimleri ve çizimleri...

  18-10/22/1-1540208771.jpg

  Yaşasın Cumhuriyet Şiiri

  Coşkunuz, sevinçliyiz.
  Ayrı, gayrı değiliz,
  Bütün Türkler hep biriz,
  Yaşasın cumhuriyet.

  Dünyaya şeref saldık,
  Nice ülkeler aldık,
  Alnı lekesiz kaldık,
  Yaşasın cumhuriyet.

  Atatürk kalbimizde,
  Yürürüz her gün biz de
  Onun çizdiği izde,
  Yaşasın cumhuriyet.

  Türk, askerdir doğuştan;
  Hoşlanırız boğuştan,
  Bize anadır vatan,
  Yaşasın cumhuriyet...

  Yaşasın vatan ana,
  Bağlıyız candan ona,
  Ne mutlu Türk olana,
  Yaşasın cumhuriyet.

  18-10/22/2-1540208775.jpg

  29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, TBMM'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet rejimini ilan etmesiyle her sene 29 Ekim gününde kutlanıyor.

  Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. Bu yıl 29 Ekim 2020 Salı'ya denk geldiği için Pazartesi günü öğleden sonra ve 29 Ekim Salı günü tatil.

  29 EKİM 1933'TE NE OLDU?

  29 Ekim'de stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet’in ilanı günü yeni Türk Devletinin bayramı ilan edilmiştir.

  Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. İşte ezberlemesi kolay, en güzel 29 Ekim şiirleri...

  19-09/25/cumhuriyet-3.jpg

  CUMHURİYET

  Gönül verdik,
  Sana erdik.
  Ey hürriyet, Cumhuriyet.
  Herkes sever,
  Seni över.
  Ey hürriyet, Cumhuriyet.
  Canımızdasın, Kanımızdasın.
  Ey hürriyet, Cumhuriyet.

  B. Kemal ÇAĞLAR

  18-10/22/3-1540208780.jpg

  CUMHURİYET BAYRAMI

  Gündüz herkes neşeli,
  Şenlik olur akşamı.
  Bayramların güzeli,
  Cumhuriyet Bayramı.

  Her bayramla bir tutmam,
  Bu bayram, büyük bayram.
  Yurtta üç gece, üç gün,
  Eğlence var, şenlik var.

  Işıklar yanar bütün
  Dalgalanır bayraklar.
  Her bayramla bir tutmam,
  Bu bayram, büyük bayram

  Necdet Rüştü EFE

  18-10/22/4-1540208785.jpg

  29 EKİM

  En güzel günümüzdür, 
  Demokrasi ürünüdür, 
  Atatürk'ün eseridir, 
  Yirmi Dokuz Ekimler.

  Vatandaşın hür sesi, 
  Vatanımın neşesi, 
  Kucaklıyor herkesi, 
  Yirmi Dokuz Ekimler.

  Cumhuriyet kuruldu, 
  Türk'ün sesi duyuldu, 
  Törenlerle kutlandı, 
  Yirmi Dokuz Ekimler.

  Fethi BOLAYIR

  18-10/22/5-1540208791.jpg

  CUMHURİYET

  Kahraman Atatürk'ten
  Armağansın sen bize.
  Yıldönümün çoğalsın
  Katılsın sevgimize.

  Bir çelenk ol da seni
  Başımızda göreyim.
  Yaşasın cumhuriyet
  Diye çarpsın yüreğim.

  Korumaya ant içtim
  Seni, nabzım vurdukça.
  Başımızın tacısın,
  Var ol, dünya durdukça.

  İsmail Hakkı SUNAT

  18-10/22/6-1540208796.jpg

  CUMHURİYET

  Bayrağımız çekilmiştir göğe,
  Bir daha inmeyecektir yere,
  Biz verirsek el ele,
  Muhtaç olmayız namerde.

  Atatürk'ün armağanı bu vatan,
  İzinden yürürüz hep Ata'm.
  Düşmandı yurdumuzdan kaçan,
  Cumhuriyetle şenlendi vatan.

  18-10/22/7-1540208801.jpg

  Ata'mın aziz kılıcı,
  Kesti bitirdi savaşı,
  Getirdi büyük barışı,
  Cumhuriyettir tek kurtarıcı.
  Cumhuriyet Güneşi Şiiri

  Cumhuriyetten önce,
  Köle gibiydi millet.
  Sade bir tek kişinin,
  Emrindeydi memleket. 

  18-10/22/8-1540208806.jpg

  Yoksulluk, bilgisizlik,
  Sardı dört yanımızı.
  Yaşardık, dişimize
  Takarak canımızı.

  Düşmanlar da üstelik,
  Saldırınca vatana.
  Başkaldırdı Atatürk,
  Yurdumuzu satana.

  18-10/22/9-1540208811.jpg

  Toplanıp etrafına,
  Dünyaya ateş açtık.
  Dört yıl yokluk içinde,
  Kahramanca savaştık.

  Nihayet temizlendi,
  Yabancılardan vatan.
  Cumhuriyet güneşi,
  Parladı işte o an.

  18-10/22/10-1540208816.jpg

  Onun ışıklarıyla,
  Kavuştuk hürriyete.
  Her gün bir bayram etsen
  Azdır cumhuriyete.

  18-10/22/11-1540208822.jpg

  CUMHURİYET

  Türk milleti savaştı
  Yüce istiklâl için,
  Sonunda temelini
  Attı Cumhuriyetin.
  Atamızın yolunda
  Her zorluğu aşarız,
  Biz sağlam Türk gençleri,
  Neş'e ile coşarız.
  Bin dokuz yüz yirmi üç
  Yirmi Dokuz Ekimde,
  Şan ve şeref içinde
  Erdik Cumhuriyete.
  Var olsun Cumhuriyet
  Yaşasın Türk Milleti,
  Bizler yaşatacağız
  Şanlı Cumhuriyeti.
  Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

  18-10/22/12-1540208827.jpg

  CUMHURİYET BAYRAMIN KUTLU OLSUN TÜRKİYE

  Olanca gücümüzle
  Haykırırız sevinçle
  Cumhuriyet bayramın
  Kutlu olsun Türkiye

  18-10/22/13-1540208832.jpg

  EY HÜRRİYET

  Gönül verdik,
  Sana erdik.
  Ey hürriyet, Cumhuriyet.
  Herkes sever,
  Seni över.
  Ey hürriyet, Cumhuriyet.
  Canımızdasın, Kanımızdasın.
  Ey hürriyet, Cumhuriyet.
   

  18-10/22/15-1540208838.jpg

  KUTLU OLSUN

  Hep bir yürek olalım,
  Unutmadan yarını,
  Kutlu olsun herkese,
  Cumhuriyet Bayramı.

  18-10/22/14-1540208854.jpg

  CUMHURİYET

  Atamın yadigârı,
  Milletine armağanı,
  Şehidimin bayrağı,
  Şanlı cumhuriyet.
  Kimsesizlerin sığınağı,
  Halkımım dayanağı,
  Özgürlüğün kaynağı,
  Kutlu cumhuriyet.

  18-10/22/16-1540208860.jpg

  CUMHURİYET

  Kan akıttık can verdik,öyle kavuştuk sana
  Adın bile veriyor bahtiyarlık insana
  Seviyoruz biz seni canımızdan ileri
  Atamıza söz verdik,dönmeyeceğiz geri
  Eğer birgün uğruna gerekkirse canımız
  Damarımızda saklıdır,senin için kanımız
  Yaşamak için ölmek davasıdır HÜRRİYET
  Yüzbinlerce şehidin adıdır CUMHURİYET…

  18-10/22/17-1540208866.jpg

  18-10/22/18-1540208872.jpg

  YAŞASIN ULUSUMUZ

  Biz bu yurdun eti,kemiği,
  Kolay kazanmadık Cumhuriyeti.
  Liderimiz Atatürk ve ordusu,
  Yoktu hiçbirinin korkusu.
  Günler,aylar,yıllar
  Ne fark eder onlara
  Durmadan yıkılmadan
  Savaştılar hiç korkusuz
  Şanlı büyük ordumuz,
  Duydu bütün ulus.
  O gün bugündür kutlanır,
  Yaşasın 29 Ekim yaşasın Ulusumuz!..

  18-10/22/19.JPG

  18-10/22/20.JPG

  18-10/22/21.JPG

  18-10/22/22-1540208918.jpg

  18-10/22/23-1540208928.jpg

  Yazı kaynağı : www.karar.com

  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resimleri Çizimi 29 Ekim Resmi Nasıl Çizilir?

  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resimleri 29 Ekim Resmi Nasıl Çizilir?

  Resim çizmenin bazı kimseler için çok zor olduğunu biliyoruz. O yüzden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi çizmeniz gerektiğinden resim dersinizin eziyete dönmemesi için herkesin çizebileceği bir 29 Ekim resmi çizdik. Bu resmin nasıl çizildiğini de bir videoya çektik. Küçük çocukların zorlanmadan çizebileceği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi bu yazıdaki ilk resimdir. Cumhuriyet ile ilgili basit figürler çizilmiştir. Resmin çizim videosu da hemen altındadır. Sizler de sayfamızda bulunan 29 Ekim resimlerinden ilham alıp, yeteneğiniz doğrultusunda güzel bir resim çıkarabilirsiniz. Sayfamızda her yetenek seviyesine uygun resimler yer almaktadır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

  Resmimiz

  29 Ekim Çizimleri

  29 Ekim Çizimleri

  29 Ekim Çizimleri

  29 Ekim Çizimleri

  29 Ekim Çizimleri

  29 Ekim Çizimleri

  Bu resimlerden bazılarının resim yarışmasına katılmak amacıyla çizildikleri düşünüldüğünde eğer resim çizmekte zorlanan birisi iseniz, hiç moralinizi bozmayın. İddialı kişiler tarafından çizildiklerini unutmayın. Genellikle fikrin güzel olması ve resmin tüm sayfayı doldurması, resmin güzel görünmesi, için yeterli olacaktır. 29 Ekim resminin olmazsa olmazı bayraktır. Bayrak çizmek de kolaydır. Ayrıca Atatürk resmini çizemiyorsanız ki bu gayet doğal, bir Atatürk resmi yapıştırarak resminizi güzelleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra gülen çocuklar da resmi canlı tutacaktır.

  29 Ekim Çizimleri

  29 Ekim Çizimleri

  Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için resim haricinde başka etkinlikler de yapılabilir. Bu etkinliklere bir örnek olarak Cumhuriyet Bayramı şapkası hazırlamak ile ilgili olan etkinliği sizinle paylaşmak isteriz. Cumhuriyet Bayramı Şapkası nasıl yapılır?

  29 Ekim Çizimleri

  29 Ekim Çizimleri

  29 Ekim Çizimleri

  29 Ekim Çizimleri

  Videolu 29 Ekim Resmi Çizim örneği

  Buraya tıklayarak ulaşacağınız tarafımızca yüklenmiş olan videoyu izleyerek de sizlerde basit bir şekilde ve fazla yeteneğe sahip olmadan da özgün bir çalışma çıkartabilirsiniz. 2020 senesinde Corona virüs (COVID 19) tedbirleri kapsamında okullar kapalı olduğu için belki okul ortamında yapılması pek de mümkün gözükmeyen 29 Ekim resim çizim çalışmalarını evde kendinizde severek ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 299 Ekim Cumhuriyetin ilan edildiği gün olduğu için küçük büyük herkesin mutlaka kutlaması gereken bir gündür. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz.

  Yazı kaynağı : www.nkfu.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap