Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  22 gün 22 gece süren binlerce askerin şehit olduğu meydan muharebesi

  1 ziyaretçi

  22 gün 22 gece süren binlerce askerin şehit olduğu meydan muharebesi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  22 Gün 22 Gece Sakarya

  22 Gün 22 Gece Sakarya Kitap Açıklaması

  Sakarya Meydan Muharebesi, 22 gün 22 gece sürer. Savaş tarihinin en uzun ve en kanlı meydan muharebesi…22 günde, yaklaşık 15 bin asker şehit düştü. Toplam zayiat, 40 bin civarında. Günde 700 kahraman, vatanı yeşertmek için kanını verdi… Mustafa Kemal Paşa'nın deyimiyle, "Büyük Kanlı Savaş…"Osmanlı Devleti'nde 1683 yılında, Viyana ile başlayan Türk toprak kaybı ve çekilmesi 238 yıl sürer… 238 yıllık çekilmeyi Sakarya'da durduran komutan…

  Savaş tarihine, adını altın harflerle yazdıran Başkomutan Mustafa Kemal Paşa…Yokluk, kıtlık ve milletin kalan son atımlık cephanesi…Yaralı bir Başkomutan'ın, savaş meydanında haykırışı…Kanlı Savaş Meydanı'nda düşmanlarla savaşırken, Padişah Vahdettin'le, Enver Paşa'yla mücadelesi…Hannibal, Büyük İskender, Sezar ve Napolyon'u kıskandıracak savaş ustalığı…Mustafa Kemal Paşa'nın muharebede yaşadığı duygusal anlar… Paşa'ya sevdalı Fikriye…Bu belgesel-anlatı, siz, çocuklarınız, torunlarınız… Ve gelecek kuşaklar için yazılmıştır…Bir görevi yerine getirmenin sorumluluğuyla… 

  (Tanıtım Bülteninden)

  Yazı kaynağı : www.dr.com.tr

  22 g�n 22 gece s�ren tarihin en uzun ve en kanl� savas� �

  22 g�n 22 gece s�ren tarihin en uzun ve en kanl� savas� �

  Kurtulu� Sava��'n�n dönüm noktas� Ba�komutan Mustafa Kemal Atatürk’ün TBMM'de atfen "Hatt� müdafaa yoktur, sath� müdafaa vard�r. Bu sat�h bütün vatand�r. Vatan�n her kar�� topra�� vatanda� kan�yla sulanmad�kça vatan terk olunamaz" ifadelerini kulland��� Sakarya Meydan Muharebesi'nin 99. y�l dönümü Polatl�’da gururla kutlanacak.

  Anadolu Türk tarihinin en önemli sava�lar�ndan biriydi Sakarya Meydan Muharebesi. 22 gün 22 gece sürdü, binlerce asker �ehit oldu...iki taraf�n da çok a��r kay�plar verdi�i Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtulu� Sava��’n�n dönüm noktalar�ndan biriydi.Tarihin en kanl� sava�lar�ndan olan muharebede, Türk ordusu 5 bin 713 �ehit verdi, 18 bin 480 asker ise yaraland�. Yunan ordusunda ölen asker say�s� 3 bin 958, yaralanan asker say�s� 18 bin 955’ti.

  Sakarya Meydan Muharebesi’nin 99.y�l dönümü dolay�s�yla gerçekle�tirilecek olan 13 Eylül Sakarya Zaferi kutlamalar� bu y�l pandemi dolay�s� ile sade bir �ekilde kutlanacak. Her y�l 3 gün boyunca devam eden kutlamalarda bu y�l sadece resmi törenler yap�lacak.

  13 Eylül Pazar Günü kutlanacak olan 13 Eylül Sakarya Zaferi kutlamalar�nda ilk adres Sakarya �ehitli�i olacak.

  Sabah saat:09.00 da Sakarya �ehitli�indeki an�ra ilçe Protokolü taraf�ndan sayg� çelengi b�rak�lacak.

  Resmi kutlamalarda bir sonraki adres ise Cumhuriyet Meydan� olacak. Sabah:09.30 itibari ile �lçe Kaymakam� Murat Bulacak, Garnizon Komutan� Hur�it A��rcan ve Belediye Ba�kan� Mürsel Y�ld�zkaya taraf�ndan Atatürk An�t�na çelenk sunulacak.

  Polatl� Belediye Ba�kan� Mürsel Y�ld�zkaya günün anlam ve önemi ne ili�kin konu�ma yapacak.

  Sakarya Mar��, �iir ve kahramanl�k mar�lar�n gün içerisinde belediye hoparlöründen yay�nlanacak , Belediyenin belirledi�i 10 arac�n konvoy yapacak.

  BAYRAK ASMA TÖREN� GERÇEKLE�T�R�LECEK

  Bayrak Asma Töreni Pazar günü bayram�n ba�lang�ç saati olan 07.00'den önce tüm kamu kurulu�lar�, i� yerleri, binalar, cadde ve sokaklar bayraklarla donat�lacak, anayol meydanlarda özel ���kland�rma ve süsleme yap�lacak, uygun yerlere günün anlam�na ili�kin sözler içeren pankartlar as�lacak.

  Yazı kaynağı : www.polatliayrinti.com

  22 gün 22 gece süren destan: Sakarya Zaferi

  22 gün 22 gece süren destan: Sakarya Zaferi

  ''Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır.''

  Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, tam 100 yıl önce Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonucunu da bir milletin kaderini de bu emirle değiştirdi.

  Uçsuz bucaksız bozkırıyla Ankara'nın Haymana ilçesi... Burası Sakarya Meydan Muharebesi'nde, Türk'ün ölüm kalım savaşı verdiği topraklar.

  Zafer bu topraklarda yazıldı

  Harp coğrafyası alanında çalışan araştırmacı Selim Erdoğan, İstiklal Savaşı'nın dönüm noktasına sahne olan bu alanı adım adım tanıyor. Güçlükle çıkılan Mangal Dağı, Yunan ordusunun taarruza geçtiği yer.

  "23 Ağustos 1921 günü her şey burada başladı. Yani saat 11 sularında Yunanlıların ilk taarruz ettiği mevziler bu mevziler. Fakat şimdi nasıl bir fırtınanın içindeysek, 23 Ağustos günü bunun kat ve kat fazlası, gök gürültülü sağanak yağışlı ve mevzideki askerin iğne gibi tozun dolduğu bir fırtına canlandırın gözünüzde. Bizim topçumuz fırtınanın etkisiyle nedeniyle tabii çok net görüşü olmadığı için kendi askerini vurmak kaygısıyla ateşi kesmek zorunda kalır."

  Fotoğraf: AA

  Mevzileri kadınlar kazdı

  Toprakla bütünleşmiş mermi kovanı çarpışmanın tanığı. Mangal Dağı boyunca uzanan mevzilerse çevre köylerdeki kadınların eseri.

  Sayısal üstünlük Yunan ordusundaydı ama Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın taktiğiyle savaşın gidişatı değişti. Selim Erdoğan, konuyla ilgili şunları anlatıyor:

  "Sol kanadını sürekli sahte recatla sürekli düşmanı muharebenin içinde tutarak iştahlandırarak üzerine çekiyor. Mevzilerinden, ikmal yollarından uzaklaştırıyor. Bunu yaparken kendisi kendi ikmal yollarına yaklaşıyor, cephesini daraltmış oluyor. Süvari grubu o da düşmanın arkasına boşluk bıraktığı yerden ikmal yollarını vurarak sürekli düşmanı bozkırın ortasında aç susuz, cephanesiz bırakıyor."

  22 gün 22 gece süren destan: Sakarya Zaferi

  Son savunma hattı: Çal Dağı

  Çal Dağı, Türk ordusunun en son çekildiği alan. Ufukta Mangal Dağı zorlukla seçilebiliyor.

  Selim Erdoğan, "30 Ağustos gece yarısından sonra yerleştiğimiz ve üç gün boyunca inatla savunacağımız savunma hattımızın omurgası Çal Dağı. General Papulas’ında artık Çal Dağı alındıktan sonra Türk’ün takati kalmaz, yarılır, cephesi bozulur diye güvendiği bir nokta. General Populas hattı müdafaa denilen şeyin vatan savunurken burada söz konusu olmadığını anlıyor" diyor.

  Zaferin isimsiz kahramanları

  Muharebe 78 kilometrelik hat boyunca 22 gün 22 gece sürdü, zafer Türk ordusunun oldu.

  Sakarya'nın Türk'ün son ocağı olduğunu söyleyen Selim Erdoğan, "Haymana toprakları son kaledir. Çünkü biz geri çekilişimizin sadece Yunanlılara karşısında değil, asıl Yunanlıların hamiliğini yapan İngilizler karşısında da çekilişimizi durduğumuz, burası vatan, burası Türk toprağı dediğimiz yer burası, bir daha geri adım atmadığımız yer burası, 360 senedir devam etmekte olan o geri çekilmenin sona erdiği yer burası" diyor.

  Sakarya Meydan Muharebesi ile bir yıl sonra gelecek büyük zafere giden yolda en büyük adım atıldı. İsimleri dahi bilinmeyen nice kahramanlarsa bugün bu topraklarda yatıyor. 

  Haber: Cansu Atıcı

  Kamera: Tahsin Özkan, Bülent Uzun

  Yazı kaynağı : www.trthaber.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap