Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  2023 kira gelir vergisi istisnası

  1 ziyaretçi

  2023 kira gelir vergisi istisnası bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2023 Yılı Bazı Gelir Vergisi Rakamları

  2. Kira geliri istisna tutarı

  323 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 21.000 lirası gelir vergisinden müstesnadır.

  3. Çalışanlara yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna sınırı

  323 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 110 liradır.

  4. Çalışanlara işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlerde istisna sınırı

  323 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 56 liradır.

  5. Binek otomobil gider, amortisman ve kiralarının gider yazılmasında sınır

  323 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında;

  olarak uygulanacaktır.

  6. Engellilik indirimi tutarları

  323 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında uygulanacak engellilik indirimi tutarları aşağıdaki gibidir:

  7. Taşınmaz alım satım kazançlarında istisna

  323 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2023 yılında taşınmaz mal satışından elde edilen değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı 55.000 lira olarak açıklanmıştır.

  8. Bazı gelirler için beyan sınırı

  323 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında elde edilen, vergi kesintisine tabi tutulmamış veya istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 8.400 liradır

  İlgili Tebliğ metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.pwc.com.tr

  Gelir Vergisi Kapsamında 2023 Yılında Uygulanacak Tutar ve Hadler

  Gelir Vergisi Kapsamında 2023 Yılında Uygulanacak Tutar ve Hadler

  Sirküler No: 2023 / 5


  Tarih: 03.01.2023


  30.12.2022 tarihli ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de 323 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

   

  Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu kapsamında 2023 yılında uygulanacak had ve tutarlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  1.     Gelir Vergisi Kanunu'nun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2023 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 21.000 TL olarak tespit edilmiştir.


  2.     Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2023 takvim yılında uygulanmak üzere 110 TL olarak tespit edilmiştir.

  3.     Gelir Vergisi Kanunu 23. maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 56 TL olarak tespit edilmiştir.


  4.     Gelir Vergisi Kanunu'nun 31. maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2023 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 4.400 TL, ikinci derece engelliler için 2.600 TL, üçüncü derece engelliler için 1.100 TL olarak tespit edilmiştir.


  5.     Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan yıllık işyeri kira bedeli, 2023 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 35.000 TL, diğer yerlerde 22.000 TL olarak tespit edilmiştir.


  6.     Gelir Vergisi Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan hadler, 2023 takvim yılında uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:


  - Alım satım yapanların yıllık alımları tutarı 440.000 TL'yi, satışları tutarı da 700.000 TL'yi aşmamalıdır.


  - Yukarıdakiler dışındaki işlerle uğraşanların, yıllık gayrisafi iş hasılatları 220.000 TL'yi aşmamalıdır.


  - Alım satım ile diğer işlerin beraber yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 440.000 TL'yi aşmamalıdır.


  7.     Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 2023 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 55.000 TL olarak tespit edilmiştir.


  8.     Gelir Vergisi Kanunu'nun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2023 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 129.000 TL olarak tespit edilmiştir.


  9.     Gelir Vergisi Kanunu'nun 86. maddesinde yer alan; tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2023 takvim yılı gelirleri için 150.000 TL (gelir vergisi tarifesinin 2. gelir dilimi) olarak uygulanacaktır.


  10.  Gelir Vergisi Kanunu'nun 86. maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2023 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 8.400 TL olarak tespit edilmiştir.

  11.  193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesi hükmü uyarınca, uyumlıu mükellef indirimi 01.01.2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde 4.400.000 TL'yi aşamayacağı tespit edilmiştir.


  Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.


  Bilgi edinmenizi rica ederiz.


   


   


   

  "Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Rödl & Partner'a işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz."


  Yazı kaynağı : www.roedl.com.tr

  Kira gelir vergisi hesaplama ve ödeme tarihi 2023! Kira gelir beyannamesi ne zaman, nasıl, nereden verilir/ödenir?

  Kira gelir vergisi hesaplama ve ödeme tarihi 2023! Kira gelir beyannamesi ne zaman, nasıl, nereden verilir/ödenir?

  Kira gelir vergisi hesaplama ve ödeme tarihi 2023! Kira gelir beyannamesi ne zaman, nasıl, nereden verilir/ödenir?

  Kira gelir vergisi ve kira beyannamesi mart ayıyla birlikte gündemde yer almaya başladı. Kira beyannamesi her yıl mart ayında veriliyor. Belirli tutarın altında elde edilen konut/işyeri kira gelirleri için beyanname verilmesi gerekmiyor. Aile bireylerinin kendi adlarına olan ve gelir elde ettikleri mülkler için ayrı ayrı beyanname vermesi gerekir. Peki, Kira gelir beyannamesi ne zaman, nasıl, nereden verilir/ödenir? İşte kira gelir vergisi ödeme tarihi 2023…

  Konut, işyeri, arsa, arazi vb sahiplerinin yoğunlaştığı konular arasında kira gelir vergisi son ödeme tarihi yer alıyor. Yıl boyunca sağlanan kira geliri her yıl mart ayında beyan ediliyor. 2022’de kira gelirinin toplamı 9 bin 500 TL ya da bu tutarın altındaysa beyan etmenize de vergi ödemenize de gerek yok. Ancak bu tutarın üzerindeki kira geliri için beyanname vermeniz ve vergi ödemeniz gerekir. Aksi halde para cezası uygulanır.

  KİRA GELİR VERGİSİ NEDİR?

  Gelir Vergisi Kanunu’na göre bir kişi sahip olduğu gayrimenkulleri başkasına kiralar ve bu kiralamadan gelir elde ederse, bu gelir, halk arasında “kira vergisi” olarak bilinen “gayrimenkul sermaye iradı” olarak değerlendirilir. Kiraya verilen“ gayrimenkulden” kasıt konut, ev, işyeri, arsa, arazi, yazlık, villa ya da benzeri amaçla kullanılan yerlerdir.

  KİRA GELİR BEYANNAMESİ NE ZAMAN, NEREDEN VERİLİR?

  Kira geliri elde edenler, gelir beyannamelerini, ikametgâhlarının bulunduğu bölgedeki vergi dairesine giderek verebilir ya da e-Devlet sistemi aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sayfasından ‘Hazır Beyan Sistemi’ üzerinden beyannamelerini doldurarak gönderebilirler. Mükelleflerin, 1 Ocak – 31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 2023 Mart ayının 1'inci gününden 31 Mart son günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekiyor. Ne kadar vergi ödeneceği hesaplanırken kira gelirinden istisna tutarı ve giderler düşülebiliyor.

  KİRA GELİR BEYANNAMESİ NEREDEN, NASIL ÖDENİR?

  Gelir vergisi beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) elektronik uygulamalarından “Hazır Beyan Sistemi” üzerinden vergi dairesine gitmeden ödenebiliyor. Hazır Beyan Sistemi’ne 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor. Kira vergisi de vergi dairesine gitmeden İnternet Vergi Dairesi’nden yapılabiliyor.  Elde edilen gelir ise gelirin elde edildiği yılı takip eden yılın mart ayında beyan edilecek ve hesaplanan gelir vergisi ise mart ve temmuz ayında iki eşit taksitte ödenir.

  KİRA GELİR VERGİSİ MUAFİYET SINIRI NE KADAR?

  1 Ocak 2022 yürürlük tarihli 317 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca,2022 yılı için elde edilen kira gelirleri için, kira gelir vergisinden muafiyet sınırları mesken olarak kiraya verilen yerler için 9 bin 500 liradır. Kira geliri bu miktarın altında kalanların kira vergisi ödemelerine gerek yoktur.

  İŞYERİ KİRA GELİRİNDE SINIR KAÇ LİRA?

  Beyana tabi gelirleri 70 bin TL’yi geçenler için ise (kira, menkul sermaye iradı, faiz vb.) elde edilen işyeri kira geliri beyanname verme sınırı 70 bin TL’dir. Bu tutarlardan sonra kalan matrah üzerinden kira gelir vergisi oranları, yüzde 15 den başlayıp yüzde 40’a kadar çıkabilmektedir.

  KİRA GELİR VERGİSİ İSTİSNASI NE KADAR?

  2022’de konut kira geliri elde edenler, elde ettikleri bu geliri süresinde vergi dairesine beyan etmeleri durumunda 9 bin 500 TL’lik istisnadan yararlanırlar. Örneğin 2022 yılında aylık 2 bin TL (yıllık 24 bin TL) kira geliri elde eden emekli Ayşe teyze kira gelirini vergi dairesine beyan ettiğinde bu 24 bin TL’den 9 bin 500 TL istisna tutarı düşülür. Yani daha az tutar üzerinden vergilendirilir. Kira gelirinin yanında market, lokanta vs yerlerin işletilmesi gibi faaliyetlerden ticari kazanç elde edenler, zirai kazanç elde edenler veya avukat, doktor gibi serbest meslek kazancı olanlar istisna uygulamasından yararlanamazlar. Bu istisna sadece konuttan elde edilen kira gelirlerine uygulanır. İşyeri kira gelirlerine uygulanmaz.

  *Konut kira geliri toplamı 40.000 TL, işyeri kira geliri toplamı 55.000 TL olan bir kişinin konut ve işyeri kira gelirleri toplamı 70.000 TL’yi geçtiği için hem konut hem de işyeri kira gelirlerine ilişkin beyanname vermesi gerekmektedir.

  *Konut kira geliri toplamı 20.000 TL, işyeri kira geliri toplamı 45.000 TL olan bir kişinin konut ve işyeri kira gelirleri toplamı 70.000 TL’yi geçmediğinden sadece konut kira gelirine ilişkin beyanname vermesi gerekmektedir.

  KİRA GELİR VERGİSİ ÖRNEK HESAPLAMA

  Beyannameye önce kira geliri tutarı yazılıp; ardından istisna, gider ve indirimler bu gelirden düşüldükten sonra kalan tutara vergi oranı uygulanır. 32 bin liraya kadar yüzde 15 oranı uygulanırken, gelir arttıkça yüzde 20, 27, 35 ve en son yüzde 40 oranı uygulanarak vergi hesaplanır.

  Götürü gider yönteminde, mülk sahiplerinin 2022’de elde ettiği kira gelirleri için ne kadar vergi ödeyeceği aşağıdaki tablodan görülebilir. Aylık 2 bin 500 lira konut kira örneği için; (yıllık 30 bin lira) mülk sahibinin, 2 bin 933 lira gelir vergisi ödemesi gerekecek. Önce istisna (9 bin 500 lira) sonra yüzde 15 götürü gider (3 bin 450 lira) düşülüp, 19 bin 550 lira matrah üzerinden, yüzde 15 oranı üzerinden vergi hesaplanır.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap