Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  2023 kaymakamlık sınavı ne zaman olur

  1 ziyaretçi

  2023 kaymakamlık sınavı ne zaman olur bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kaymakamlık Sınavı Her Yıl Oluyor Mu?

  Kaymakamlık Sınavı Her Yıl Oluyor Mu?

  Kaymakamlık Sınavı

  Kaymakamlık sınavı nasıl, kimler başvurabilir sorularının cevabını yazımızda bulabilirsiniz. İlçe yönetiminde en üst makam olan kaymakamlık için de bazı belli şartlar vardır.

  İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen şartlara ve takvime göre yazılı safhası ÖSYM tarafından yapılan Kaymakamlık Sınavı her yıl oluyor mu? Kaymakamlık sınavı her sene gerçekleştiriliyor mu? Kaymakamlık alımı kaç yılda bir yapılıyor? Kaymakamlık sınavları kaç kişilik oluyor?

  Kaymakamlık Sınavı konuları nelerdir? Nasıl çalışılır? Kimler kaymakamlık sınavlarına başvuru yapabilir? Detayları çalışmamızda inceleyebilirsiniz.

  Kaymakamlık Sınavına Kimler Başvurabilir?

  İçişleri Bakanlığı’nın ihiyacı dairesinde yayımlamış olduğu ilanlara istinaden gerçekleştirilen Kaymakamlık Sınavları iki aşamalı olarak düzenlenmektedir. İlk aşaması olan Kaymakamlık yazılı sınavı ÖSYM tarafından düzenlenirken, ikinci safha olan sözlü mülakatlar İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır.

  Kaymakamlık sınavlarına başvuru koşullarının başında elbette memurluk için öngörülen temel özelliklere sahip olmak gelmektedir. Bununla birlikte adayların Kaymakamlık sınavının düzenleneceği senenin birinci günü baz alınmak kaydıyla otuz beş yaşlarını tamamlamamış olmaları lazımdır. Kaymakamlık sınavı için mezuniyet şartlarında ise kısa süre evvel ciddi değişiklikler yapılmıştır.

  Bu değişikliklere göre yönetmelikte açık şekilde sayılmış bölümlerden mezun adaylar doğrudan Kaymakamlık sınavına katılma hakkına sahiplerken, bu bölümlerle müfredatı %80 uyumlu olan bölümlerden mezun durumda bulunan adayların, bu uyumu eşdeğerlik belgesi ile ortaya koyması durumunda katılım haklarının olması öngörülmüştür.

  Hangi bölümlerden mezun adayların Kaymakamlık sınavına doğrudan katılabileceği, hangilerinin eşdeğerlik belgesi alması gerektiğine dair detaylı açıklamaları ve nasıl eşdeğerlik belgesi alınacağına dair bilgileri içeren ayrıntılı çalışmamıza aşağıda yer alan yönlendirme ile ulaşabilirsiniz;

  Kaymakamlık Sınavına Başvurularda KPSS Puanı Şartı Var Mı?

  İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Kaymakam alımlarına başvuruda eski dönemde KPSS puanı şartı vardı. Eski puan sisteminde yer alan KPSS P37 puanı ile başvuru yapılan Kaymakamlık sınavı yine ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekteydi.

  Kaymakamlık Alımı Yazılı Sınavı Nasıl Yapılıyor?

  Kaymakamlık alımlarının birinci aşaması olan yazılı yarışma sınavında adaylara toplam yüz tane çoktan seçmeli test sorusu yöneltilmektedir. Bu 100 adet sorunun konulara göre dağılımını aşağıda yer alan görselimizde inceleyebilirsiniz;

  Kaymakamlık Sınavında Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almak Gerekiyor?

  Kaymakamlık alımlarının birinci sınav aşaması olan yazılı sınavda adayların başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları gerekmektedir. Adayların başarılı olmaları tek başına İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan sözlü mülakatlara katılabilmek için yeterli değildir.

  Adayların aynı zamanda mesleğe alınacağı ilan edilmiş olan aday sayısının 4 katı kadar başarılı aday arasında da yer almaları gerekmektedir. Yani her ne kadar başarı taban puanı 70 olsa da Kaymakamlık sınavında başarılı olmak için adayların en yüksek puanlı dört kat aday arasında yer alabilecek düzeyde puan almaları gerekmektedir.

  Kaymakamlık Sınavı Her Yıl Oluyor Mu? Kaymakamlık Sınavı Kaç Senede Bir Yapılıyor?

  İçişleri Bakanlığı ihtiyaç durumuna göre farklı dönemlerde Kaymakam Adaylığı sınavı gerçekleştirmiştir. Aşağıda 2010 yılından 2021 yılına kadar gerçekleştirilmiş olan Kaymakam Adaylığı sınavlarının tarihlerini, alım sayılarını inceleyebilirsiniz.

  8 Ağustos 2010 Kaymakam Adaylığı Sınavı – 52 kişi
  16 Ocak 2011 Kaymakam Adaylığı Sınavı – 55 kişi
  24 Aralık 2011 Kaymakam Adaylığı Sınavı – 60 kişi
  30 Aralık 2012 Kaymakam Adaylığı Sınavı – 60 kişi
  20 Eylül 2014 Kaymakam Adaylığı Sınavı – 60 kişi
  17 Aralık 2016 Kaymakam Adaylığı Sınavı – 100 kişi
  9 Eylül 2017 Kaymakam Adaylığı Sınavı – 100 kişi
  2 Eylül 2018 Kaymakam Adaylığı Sınavı – 100 kişi
  9 Kasım 2019 Kaymakam Adaylığı Sınavı – 100 kişi
  18 Ekim 2020 Kaymakam Adaylığı Sınavı – 100 kişi

  Yukarıda da görebileceğiniz üzere İçişleri Bakanlığı son 10 senedir yalnızca 2013 ve 2015 yıllarını es geçmiş, geri kalan yılların hepsinde Kaymakam Adaylığı alımı gerçekleştirmiştir. Alım sayısı başlangıçta 50’lerde iken, son dönemde 100 kişilik alımlar bir rutin halini almaya başlamıştır.

  Yazı kaynağı : www.tercihiniyap.net

  2023 Yılı Kaymakam Adaylığı Sınavı

  2023 Yılı Kaymakam Adaylığı Sınavı

  Arkadaşlar merhaba;
  Önümüzdeki dönemde yapılması muhtemel sınavın başlığını şimdiden açmak istedim. Sınav için kendi çalıştığım mevzuat listesini gruplandırarak mesaja ekliyorum, bu mevzuatla birlikte idare hukukunun teori kısmına da çalışarak sınavda umarım güzel neticeler alırsınız. Süreçle ilgili sorularınız olursa başlıkta sorabilirsiniz, elimden geldiğince yardımcı olurum.

  Anayasa ve ilgili Mevzuat
  Anayasa
  Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması HKK kanun
  TBMM İçtüzüğü
  Siyasi Partiler Kanunu

  Seçim Kanunları
  Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu
  Milletvekili Seçim Kanunu
  Mahalli İdareler Mahalle Muhtarlıkları ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
  Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun

  Yargı Kuruluşları
  Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usullerine İlişkin Kanun
  Yargıtay Kanunu
  Danıştay Kanunu
  Sayıştay Kanunu
  Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun
  Yüksek Seçim Kurulu Kanunu
  Bölge İdare Mahkemeleri Kanunu

  Mahalli İdareler
  İl İdaresi Kanunu
  İl Özel İdaresi Kanunu
  Belediye Kanunu
  Büyükşehir Belediye Kanunu
  Köy Kanunu
  Mahalli İdare Birlikleri kanunu
  14 İlde Büyükşehir kurulmasına dair kanun

  Kamu Görevlilerine İlişkin Kanunlar
  Devlet Memurları Kanunu
  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
  Mal bildiriminde Bulunulması Hakkında Kanun
  Kamu Görevliler Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun

  Kurum ve Komisyonlara İlişkin kanunlar
  Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK
  Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
  Kamu Görevliler Etik Kurulu Kurulması K.
  Bilgi Edinme ve değerlendirme kurulu hakkında yönetmelik
  6701 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu
  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
  İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
  İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu
  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu
  Dijital Mecralar Komisyonu Kanunu
  OHAL İnceleme Komisyonu Kanunu
  Kolluk Gözetim Komisyonu Kanunu ve yönetmeliği

  Mali Konular Hakkında Kanunlar
  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  Kamulaştırma Kanunu
  Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
  Kamu İhale Kanunu
  Devlet İhale kanunu
  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
  İl özel idareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
  Belediye Gelirleri Kanunu

  İnsan Haklarına İlişkin Kanunlar
  Avrupa Yerel Özerklik Şartı
  Dilekçe Hakkı Kanunu
  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

  Diğer Kanun ve Kararnameler
  Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu
  TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN
  İmar Kanunu
  Kat Mülkiyeti Kanunu
  Terörle Mücadele Kanunu
  terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkında kanun
  Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat Yönetmeliği
  Kararnameler (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 25, 34, 38, 47, 49, 62, 63, 68, 74, 77, 93, 95, 102 )

  Yazı kaynağı : forum.tercihiniyap.net

  KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI? ÖSYM Duyurdu! Kadro 200’e Çıkarıldı! Kaymakamlık Sınavı Ne Zaman?

  KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI? ÖSYM Duyurdu! Kadro 200’e Çıkarıldı! Kaymakamlık Sınavı Ne Zaman?

  İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı için araştırmalar yoğunlaştı. Bakanlık tarafından bildirilen ve 100 kişilik kadronun 200’e çıkarılması üzerine sınava katılım sağlamak isteyen adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağına yönelik sorgulamalarda bulunuyor. Peki İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı mı? Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde…

  KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

  İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Giriş Sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile birlikte sınav ve sınav başvuru tarihi belli oldu. Normalde 100 olan kadro sayısının 200’e çıkarıldığını belirten ÖSYM, yapmış olduğu açıklamada, “16 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2022-Kaymakamlık) için İçişleri Bakanlığı tarafından 100 kadro sayısının 200 olarak artırılması nedeniyle sınava 01 – 08 Eylül 2022 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacaktır.” ifadelerini kullandı. ÖSYM’nin yapmış olduğu açıklamaya göre Kaymakamlık sınav başvuruları bugün (1 Eylül) itibariyle yeniden başladı.

  KAYMAKAMLIK SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  Kaymakamlık sınavına başvuru yapmayı düşünen adaylar, başvuruların nasıl yapıldığına dair araştırmada bulunuyor. Adaylar, sınav başvurularını elektronik ortamda 1 Eylül 2022 tarihinde saat 11:15 itibariyle ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecekler. Kaymakamlık sınavı başvuru işlemleri, 8 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59 itibariyle sona erecek.

  Kaymakamlık sınavı için geç başvuruları için ise 15 Eylül 2022 tarihi son tarih olacak.

  Kadro sayısı 100’den 200’e çıkarılması nedeniyle başvuru süreci yeniden başlatılan Kaymakamlık sınavı için 02-09 Ağustos 2022 tarihleri arasında başvurusunu tamamlamış olan ve sınav ücretini ödemiş olan adayların başvuruları geçerli olup, yeniden başvuru yapmalarına gerek duyulmayacak.

  KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

  2022 yılı Kaymakamlık Sınavı’nın ne zaman yapılacağı da başvuruların başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri oldu. Bu yıl gerçekleştirilecek olan Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı, 16 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

  KAYMAKAMLIK SINAVI KAÇ SORU OLACAK?

  2022 yılı Kaymakamlık Sınavı’nda adaylara, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi, Türkçe 14, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4, Türkiye’nin SosyoEkonomik Yapısı 10 ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları 6 soru olmak üzere, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Alan Bilgisi Testi ise Anayasa Hukuku 13, İdare Hukuku 18, Türkiye’nin İdari Yapısı 14, Türkiye’de Mahalli İdareler 9, Ekonomi 12 olmak üzere toplamda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

  Yazı kaynağı : www.tgrthaber.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap