Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  2022 iokbs aday başvuru bilgileri formu

  1 ziyaretçi

  2022 iokbs aday başvuru bilgileri formu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İOKBS başvuru formu 2022: Bursluluk Sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

  İOKBS başvuru formu 2022: Bursluluk Sınavı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

  2022 yılı İOKBS başvuruları başladı.

  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11'inci sınıfların katıldığı İOKBS Bursluluk Sınavı için başvuru formunun doldurulması gerekliyor.

  Burs almaya ihtiyacı olan öğrenciler sınav tarihi ve başvurusu için gerekli bilgiler MEB İOKBS 2022 kılavuzunda yer alıyor.

  Tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 sorunun sorulacağı İOKBS başvuruları için son gün belli oldu.

  Peki OKBS başvuru formu 2022 nasıl doldurulur? İOKBS (Bursluluk sınavı) başvuru ne zaman, şartlar neler?

  Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler özelinde düzenlenen sınav, 4 Eylül Pazar günü yapılacak.

  Sınav sonuçları, 23 Eylül 2022'de"www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

  Adaylar sınav başvurularını, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

  Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

  Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecek.

  Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce yayımlanacaktır.

  Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

  Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

  İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

  Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.

  Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

  Yazı kaynağı : www.ensonhaber.com

  MEB İOKBS kılavuzu 2022: Başvuru tarihi ve şartları belli oldu

  MEB İOKBS kılavuzu 2022: Başvuru tarihi ve şartları belli oldu

  Binlerce ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi, MEB'den yapılacak olan İOKBS sınavına dair duyuruyu bekliyordu.

  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11'inci sınıfların katıldığı İOKBS Bursluluk Sınavı hakkında tüm detaylar açıklandı.

  Burs almaya ihtiyacı olan öğrenciler sınav tarihi ve başvurusu için gerekli bilgiler MEB İOKBS 2022 kılavuzunda yer aldı.

  Peki İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman 2022, şartları nelerdir, nasıl başvurulur işte detaylar..

  2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de gerçekleştirilecek.

  Adaylar sınav başvurularını, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

  Sınava kılavuzda belirtilen koşulları taşıyan Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilecekler.

  Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecekler.

  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav tedbir hizmeti verilecek.

  MEB İOKBS kılavuzu 2022: Başvuru tarihi ve şartları belli oldu #1

  Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce https://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

  Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

  Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

  MEB İOKBS kılavuzu 2022: Başvuru tarihi ve şartları belli oldu #2

  Yazı kaynağı : www.ensonhaber.com

  2022 Bursluluk Sınavı Başvuru Kılavuzu Yayımlandı (İOKBS)

  2022 Bursluluk Sınavı Başvuru Kılavuzu Yayımlandı (İOKBS)

  2022 Bursluluk Sınavı Başvuru Kılavuzu Yayımlandı (İOKBS)

  BAŞVURU KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ…

  Ek-1 Başvuru Formu İçin Tıklayınız…

  Bursluluk Sınavı Başvuru Şartları Sunusu

  GENEL AÇIKLAMALAR
  1. Bu kılavuzda, İOKBS’nin uygulanması ve İOKBS’yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmeleri ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.
  2. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacaktır.
  3. İOKBS, başvuru sayısına bağlı olarak gerekli görülen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.
  4. Sınav başvurusu 21 Nisan 2022 – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru
  şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.
  5. Öğrenciler “İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2022” ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.
  6. Öğrencilerin sınav başvurusunun yapılabilmesi için elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.
  7. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamayacaklardır.
  8. Taksirli suçlar ile kabahat nevînde olanlar dışında işlenilen suçtan dolayı hükümlü bulunan öğrenciler bursluluk sınavına başvuramayacaklardır.
  9. Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler İOKBS’ye müracaat edebilecekler;
  sınavı kazananlar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlara
  (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 30 Eylül 2022 tarihine kadar
  kayıt/nakil yaptırmaları hâlinde bu haklarından yararlanabileceklerdir.

  Ancak Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilerin (Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî
  Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 5 inci
  maddesinin ikinci fıkrasında yer alan), özel okullara devam etmeleri durumunda da bursluluk hakları devam edecektir.
  10. Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere,
  parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu
  öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri
  ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları
  ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden
  öğrencilere ayrıca burs verilmez.
  11. İOKBS’ye başvuran öğrencilerin başvurularında; belgelerin eksik ve yanlış olmaması için
  öğrenci velilerine rehberlik edilmesi, başvuru şartları ve özellikle mali durum ile kontenjan
  türüyle ilgili belgelerin tam olup olmadığının okul müdürlüklerince kurulan komisyon aracılığı ile kontrol edilmesi, ayrıca “2022 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU”nun
  komisyon üyelerince de imzalandıktan sonra başvurunun okul müdürü tarafından elektronik
  ortamda onaylanması gerekmektedir.
  12. Bu kılavuzda yer alan iş ve işlemleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen il/ilçe yöneticileri, okul müdürleri ve komisyon üyeleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

  1. BAŞVURU ŞARTLARI
  a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
  c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve
  8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
  ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,
  d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplammiktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

  Yazı kaynağı : www.rehberlikservisim.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap