Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  2022 7.sınıf bursluluk sınavı taban puanı

  1 ziyaretçi

  2022 7.sınıf bursluluk sınavı taban puanı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bursluluk ka� puanla kazan�l�r? �OKBS Bursluluk s�nav� baraj puan� 2022

  Bursluluk ka� puanla kazan�l�r? �OKBS Bursluluk s�nav� baraj puan� 2022

  Bursluluk s�nav� baraj puan�, s�nav sonu�lar�n�n a��klanmas�yla birlikte ara�t�r�lmaya ba�land�. ��rencinin, MEB taraf�ndan belirlenen taban puan�n �st�nde bir puan al�nmas� durumunda burs almas� m�mk�nd�r. S�nav� kazanan adaylar e�er �artlar� tutuyorsa burs ya da yat�l� e�itim almaya hak kazan�r. Peki Bursluluk ka� puanla kazan�l�r? ��te 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. s�n�flar i�in �OKBS Bursluluk s�nav� baraj puanlar� 2022

  BURSLULUK KA� PUANLA KAZANILIR?

  5. S�n�f di�er �ocuk kontenjan� i�in puan: 462,356

  5. s�n�f ��retmen �ocu�u kontenjan� i�in puan: 464,845

  5. S�n�f kanunla �zel hak tan�nan kontenjan� i�in puan: 100

  5. S�n�f oturdu�u yerde okul yok kontenjan� i�in puan: 452,258

  6. SINIF �OKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

  6. S�n�f di�er �ocuk kontenjan� i�in puan: 450

  6. s�n�f ��retmen �ocu�u kontenjan� i�in puan: 456,149

  6. S�n�f kanunla �zel hak tan�nan kontenjan� i�in puan: 100

  7. SINIF �OKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

  7. S�n�f di�er �ocuk kontenjan� i�in puan: 453

  7. s�n�f ��retmen �ocu�u kontenjan� i�in puan: 460,967

  7. S�n�f kanunla �zel hak tan�nan kontenjan� i�in puan: 100

  7. S�n�f oturdu�u yerde okul yok kontenjan� i�in puan: 455,928

  8. SINIF �OKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

  8. S�n�f di�er �ocuk kontenjan� i�in puan: 462

  8. s�n�f ��retmen �ocu�u kontenjan� i�in puan: 475,372

  8. S�n�f kanunla �zel hak tan�nan kontenjan� i�in puan: 100

  8. S�n�f oturdu�u yerde okul yok kontenjan� i�in puan: 468,499

  9. SINIF �OKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

  9. S�n�f di�er �ocuk kontenjan� i�in puan: 422

  9. s�n�f ��retmen �ocu�u kontenjan� i�in puan: 437,516

  9. S�n�f kanunla �zel hak tan�nan kontenjan� i�in puan: 100

  9. S�n�f oturdu�u yerde okul yok kontenjan� i�in puan: 419,977

  10. SINIF �OKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

  10. S�n�f di�er �ocuk kontenjan� i�in puan: 432

  10. s�n�f ��retmen �ocu�u kontenjan� i�in puan: 429,482

  10. S�n�f kanunla �zel hak tan�nan kontenjan� i�in puan: 100

  10. S�n�f oturdu�u yerde okul yok kontenjan� i�in puan: 414,608

  11. SINIF �OKBS BURSLULUK SINAVI BARAJ PUANI 2022

  11. S�n�f di�er �ocuk kontenjan� i�in puan: 425

  11. s�n�f ��retmen �ocu�u kontenjan� i�in puan: 438,891

  11. S�n�f kanunla �zel hak tan�nan kontenjan� i�in puan: 100

  11. S�n�f oturdu�u yerde okul yok kontenjan� i�in puan: 419,037

  �OKBS BURSLULUK PARASI NE KADAR?

  En y�ksek puan� alanlar yani s�navdan ba�ar�l� bir not elde eden ��renciler �OKBS bursu kapsam�nda ayda 1 kez yat�r�lmak suretiyle 663.87 TL �cret al�r. Fakat enflasyon rakamlar�ndan sonra bu miktar�n de�i�mesi s�z konusudur. 2022 �OKBS �creti 663.87 TL'dir.

  Bursluluk s�nav�nda ba�ar� sa�layan ��renciler e�itim hayatlar� boyunca verilen burstan faydalanabilecek.

  Burslulu�a hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokullar� ile orta��retim okulu/kurumu ��rencilerinin bursluluk kay�t i�lemleri, ��rencilerin ��renim g�rd�kleri veya kay�t yapt�rd�klar� MEB'e ba�l� resmi okul m�d�rl�kleri taraf�ndan yap�lacak, ��renci kay�tlar�yla beraber ba�layacakt�r.

  Paras�z Yat�l� Bursunu almaya hak kazanan ��renciler okul m�d�rl�klerine ba�vurular�n� yapacaklar. MEB'in yay�nlad��� k�lavuza g�re,

  "Burslulu�u hakk�n� kazanan ��rencilerin bursluluk i�lemleri okul m�d�rl��� taraf�ndan ilgili burs d�neminde e-Burs Mod�l� �zerinden ger�ekle�tirilecektir."

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 5,6,7,8,9,10,11.sınıf BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

  İOKBS Bursluluk Sınavı Taban Puanları

  İOKBS Bursluluk Sınavı Taban Puanları

  İOKBS Bursluluk Sınavı Taban Puanları

  Bursluluk sınavını kazanmak mı istiyorsunuz? Deneme sınavlarınızı karşılaştıracağınız en önemli puan hiç kuşkusuz bir önceki seneye ait bursluluk sınavı taban puanları yani bursluluk sınavını kazanan en düşük puanlardır. Aşağıdaki listede bursluluk sınavı taban puanlarını görebilirsiniz.

  Devlet Parasız ve Yatılılık Bursu (PYBS) yeni adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) her sene yapılmaktadır. Bu sınavlara giren adaylar başarılı puan aldıkları takdirde bursluluk ücretini almaya hak kazanırlar. Puanlama sisteminde farklı kriterler bulunmaktadır. Öğretmen çocukları, Korunmaya muhtaç çocuklar, bulunduğu yerde okul olmayan çocukların taban puanları diğer çocuk kontenjanlarından pozitif ayrımcılıkla birlikte doğal olarak biraz daha düşük olmakta.

  Bursluluk Sınavı Taban Puanları 2022

  5.Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

  5. Sınıf İOKBS Bursluluk sınavı puanınızı hesaplamak için tıklayın.

  6. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

  6. Sınıf İOKBS Bursluluk sınavı puanınızı hesaplamak için tıklayın.

  7. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

  7. Sınıf İOKBS Bursluluk sınavı puanınızı hesaplamak için tıklayın.

  8. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

  8. Sınıf İOKBS Bursluluk sınavı puanınızı hesaplamak için tıklayın.

  9. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

  9. Sınıf İOKBS Bursluluk sınavı puanınızı hesaplamak için tıklayın.

  10. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

  10. Sınıf İOKBS Bursluluk sınavı puanınızı hesaplamak için tıklayın.

  11. Sınıf Bursluluk Sınavını Kazanmak için Gerekli Taban Puanlar

  11. Sınıf İOKBS Bursluluk sınavı puanınızı hesaplamak için tıklayın.

  2021 Bursluluk Sınavı Kılavuzuna buradan göz atabilirsiniz.

  Sınav başvurularının tamamlanması sürecinde veliler EK-1 beyannamesiyle birlikte bu beyannamede kendinden istenen belgeleri temin edip öğrenci başvurularını okul idaresine teslim etmektedir. Bunun sonucu başvurular onaylanmakta ve başvuru sürecinin sonrasında sınav giriş belgeleri süreci başlamaktadır. Sınav giriş belgeleri yine okul idaresi tarafından e-okuldan çıkarılacaktır.

  Sınav giriş belgesinde bursluluk sınavı için sınav giriş yeri, sınav saati, sınav saati gibi sınavla ilgili bilinmesi gereken temel bilgiler yer almaktadır.

  İdareciler e-okulda fotoğrafı olmayan öğrencilerin başvurularını o öğrencinin fotoğrafını ekledikten sonra yapmalıdır.

  Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi MEB tarafından belirlenen tarihten itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

  Öğrencilere fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

  Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve oturacağı sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve oturacağı sırada sınava girecektir.

  Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

  Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alabilecektir.

  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde, sınavda alacağı sınav hizmeti de yer alacaktır.

  Yazı kaynağı : www.hangisoru.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap