Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  2021 sınavsız öğrenci alan liseler için obp hesaplama

  1 ziyaretçi

  2021 sınavsız öğrenci alan liseler için obp hesaplama bilgi90'dan bulabilirsiniz

  8. Sınıf Okul Başarı Puanı Hesaplama 2021

  Takvim Eğitim

  Liselere girişte uygulanacak yeni sistemin ayrıntıları belli oldu.Bu yıl 8'inci sınıfı bitirecek 1 milyonun üzerinde öğrenci, MEB tarafından açıklanan liselere merkezi sınavla ya da evlerine yakın okula, tercihlerine göre sınavsız yerleştirilecek.

  Bu yıl 8'inci sınıfı bitirecek 1 milyonun üzerinde öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan liselere merkezi sınavla ya da ikametgahlarına göre evlerine yakın okula, tercihlerine göre sınavsız yerleştirilecek.

  Merkezi sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.

  İki oturum halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Sınavın birinci bölümü 09.30'da başlayacak. Adaylara sözel alandan 50 sorunun yöneltileceği birinci bölüm için 75 dakika süre verilecek. Sınavın 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci bölümü ise 11.30'da başlayacak ve 60 dakika sürecek.

  İki oturum arasında verilen 45 dakikalık süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullarından ayrılamayacak.

  Üç yanlış bir doğruyu götürecek

  Sözel bölümde öğrencilere, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru; sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere 40 soru yöneltilecek.

  Ağırlıklı Standart Puan hesaplanırken, Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinin ağırlık katsayısı 4, diğer derslerin ise 1 olarak hesaplanacak.

  Her sorunun 4 seçeneği olacak. Bu seçeneklerden sadece biri doğru cevap olarak işaretlenecek. Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Diğer bir deyişle sınavda üç yanlış bir doğruyu götürecek.

  Giriş belgeleri okul müdürlüklerince verilecek

  Merkezi sınav isteğe bağlı olacak ve sınava katılmak isteyenler, başvurularını bugünden itibaren elektronik ortam üzerinden, öğrenim gördükleri okullara yapacak. Okul müdürlükleri, öğrencinin sınav başvurusunu elektronik ortamda onaylayacak, başvurunun bir çıktısını veliye inceletip imzalatacak ve muhurleyerek öğrenci velisine teslim edecek, diğerini okul mudurluğunde muhafaza edecek.

  Öğrencinin sınava nerede gireceğine ilişkin bilgileri de içeren fotoğraflı sınav giriş belgesi ise belirlenen tarhten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından renkli olarak alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

  Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler 09.30'da başlayacak sınav için en geç saat 09.00'da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacak. Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

  Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara, puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek.

  Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda puan eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP) ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8'inci, 7'inci ve 6'ıncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.

  Sınavsız okullara yerleştirme

  Liselere sınavsız geçişte öğrenciler, ikametgahlarına göre evlerine yakın okula, tercihlerine göre sınavsız yerleştirilecek.

  Sınavsız yerleştirme işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılacak.

  Yerel yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek.

  Yerel yerleştirme, okulların bulundukları yer, okulların kontenjanı, okulların türü, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, tercihleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak.

  Öğrencilerin adrese dayalı eğitim ve kayıt bölgesi tercih ekranında, ikamet ettiği eğitim bölgesinde farklı okul türlerinden liseler yer alacak. Tercih edilecek okullar arasında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.

  Özel liselere kayıt

  Öte yandan, daha önce MEB'in sınavıyla öğrenci alan özel liseler bu sisteme devam edecek, isteyen özel liseler kendi sınavlarını yapabilecek.

  Yazı kaynağı : www.takvimegitim.com

  Adrese dayalı okullar ve liseler 2020! Sınavsız alan adrese dayalı okul sorgulama ekranı!

  LGS sınavlı ve sınavsız lise boş kontenjanları! 2020 lise taban puanları…

  LGS sınavlı ve sınavsız lise boş kontenjanları! 2020 lise taban puanları…

  Milli Eğitim Bakanlığı’nca 20 Haziran tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları bugün açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen binlerce öğrenci ve velisi, lise tercihleri için araştırmalarına da başladı. Sınavlı ve sınavsız öğrenci alan liselerin boş kontenjanları ve taban puan bilgileri yayımlandı. E-Okul sistemi üzerinden öğrenci bilgileri girilerek, liselerin boş kontenjanları ve taban puan bilgilerine ulaşılabiliyor.

  2020 SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN LİSELERİN BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI

  2020 SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELERİN BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI

  LGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

  a) 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

  b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

  c) Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci
  Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

  ç) Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.

  d) Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.

  e) Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir.

  f) Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

  g) Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

  ğ) Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.

  h) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.

  ı) Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ya da Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

  i) Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir.

  j) Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde Meslekî Eğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebileceklerdir.

  k) Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılır.

  l) Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 (17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

  m) Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayanlar için okul müdürlükleri, tercih işlemlerini öğrenci velisinin talebi üzerine, velinin doldurup imzalayarak verdiği “Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1”e bağlı kalarak veli adına yapacaktır (29 Temmuz 2020 saat 17.00'ye kadar).

  n) Açık öğretim ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından sınava giren öğrenciler tercihlerini, bu kılavuzun “Genel Açıklamalar” bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda yapacaklardır.

  o) Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 ve 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde saat 17.00'ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabileceklerdir.

  ö) Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecektir.

  p) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecektir. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

  r) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

  s) Tercihlerin, tercih ve yerleştirme kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.

  ş) “Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1” veli tarafından doldurulup imzalandıktan sonra tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacaktır.

  t) Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.

  u) 20-29 Temmuz 2020 tarihlerinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan tercih danışmanlığı birimleri tarafından talep eden öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verilecektir.

  ü) Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  Liseye Geçiş Sistemi: LGS | PervinKaplan.com

  Ankara’da Sınavsız Öğrenci Alan En Başarılı 5 Anadolu Lisesi

  Ankara’da Sınavsız Öğrenci Alan En Başarılı 5 Anadolu Lisesi

  Ankara 2019 yılı nüfus sayımına göre 5.639.076 ülkemizde İstanbul’dan sonra nüfusu en fazla olan ikinci il konumunda. Bir başka değişle ülke nüfusumuzun % 6,78’i Ankara’da yaşıyor.

  LGS sınavı ile birlikte ortaöğretim kurumlarına öğrenciler, Merkezi Yerleştirme ve Yerel Yerleştirme olmak üzere iki şekilde yerleştirildi.

  Ankara’da durum ne?

  Resmi verilere göre Ankara ilinde 2021 yılı itibarıyla 4723 okulda 1.117.487 öğrenci eğitim öğretim görüyor. Bunların hepsi 8. sınıf değil elbette. Ankara’da 2020 yılında LGS sınavına 97 binden fazla aday öğrenci vardı. 2021 yılında açıklanan resmi bir rakam yok ancak 100 bin civarında 8. sınıf öğrencisi olduğunu söylenebilir.

  Yerel Yerleştirme mi? Merkezi Yerleştirme mi?

  MEB’in resmi verilerine göre 2020 LGS sınavında öğrencilerin %85’ten fazlası sınavsız yerleştirme ile bir ortaöğretim kurumuna yerleşti. Sınavsız olarak bir liseye yerleşen öğrencilerin ilk üç tercihlerinden birine yerleşme oranı ise %91,60 civarında.

  Resmi verilere göre 2020 yılında 1.671.337 öğrenci 8. sınıftan mezun oldu. Bu öğrencilerin 1.472.088’i LGS sınavına girdi.  Açıklanan 2020 LGS sınav sonucuna göre bu öğrencilerden 212.485 öğrenci sınavla bir liseye yerleşti. Bir başka değişle 2020 yılında LGS sınavına giren öğrencilerin sadece %14,43’ü sınavla öğrenci alan bir liseye yerleşti.

  O halde şöyle diyebiliriz her öğrenci potansiyel olarak sınavsız bir liseye yerleştirmeye aday.

  Merkezi Yerleştirme Ne Demek? Kaç Tercih Yapılıyor?

  Sınavla öğrenci alan bir liseye öğrencinin yapacağı tercihler doğrultusunda LGS sınav puanı üstünlüğü ile yerleşmesidir. Sınavla öğrenci alan okullardan en fazla on tercih yapılabilir. Merkezi yerleştirmede 8. sınıf okul başarı puanının bir etkisi yok. Aynı okulu tercih eden iki adayın sınav puanı eşit ise işte o zaman OBP puanına bakılıyor. Merkezi sınavla öğrenci alan bir lise düşünüyorsanız deneme sınavındaki doğru ve yanlışlarınızı LGS puan hesaplama sayfalarına girerek sınav puanınızı hesaplayabilirsiniz. Bu puana ve yüzdelik dilime yakın liseleri inceleyebilir ona göre bir çalışma planı oluşturabilirsiniz.

  Yerel Yerleştirme Ne Demek? Kaç tercih yapılıyor? Yerel Yerleştirme Öncelikleri Nelerdir?

  Yerel Yerleştirme, liselerin türü, liselerin kontenjan sayısı,  öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam devamsızlık hususlar göz önünde bulundurularak yapılan yerleştirme çeşididir. Bu yerleştirme çeşidinde en önemli kriter kayıt alanıdır. Tercih edilecek okul kayıt alanınızda değilse o okula yerleşme ihtimaliniz çok daha düşüktür. Sınavsız yerleştirmede diğer bir kriter ise okul başarı puanıdır.

  Aynı kayıt alanı içerisinde bulunan iki öğrenciden okul başarı puanı yüksek olan öğrenci öncelikle yerleşir. 8. sınıf okul başarı puanı hesaplama yaparken 5. sınıf YBP dahil edilmiyor. 6.7. ve 8. sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) dikkate alınarak hesaplanıyor. Yerel yerleştirmede ilk iki kriter iki öğrenci arasında eşit ise 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine bakılıyor. Devamsızlığı en az olan öğrenciye okula yerleştirmede öncelik tanınıyor.

  Ankara’nın Sınavsız Öğrenci Alan En Başarılı 5 Anadolu Lisesi Hangileri?

  Ankara’da sınavsız öğrenci alan Anadolu liselerinden en başarılı olan 5 tanesini sizler için analiz ettik.

  1- Fatih Anadolu Lisesi

  Fatih Anadolu Lisesi Sincan ilçesinde bulunan bir yerel yerleştirme ile öğrenci alan bir lise. 2020 yılında 8. sınıf okul başarı puanı 95.5267 olan öğrencileri aldı. Taban puan olarak oldukça iyi bir sonuç. Okulun pansiyonu yok. Karma eğitim veren bir lise. Okulun yabancı dili İngilizce’dir.

  2020 YKS yerleştirmelerinde; 1 tıp, 4 hukuk, 13 mühendislik, 19 öğretmenlik, 4 ingilizce, 2 psikoloji, 1 eczacılık, 1 Veteriner Fakültesi, 5 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 6 Hemşirelik ,15 diğer bölümlere öğrenci yerleştirme ile dikkatleri üzerine çeken bir okul.

  2- Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi

  Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi, Etimesgut ilçesinde karma eğitim veren bir Anadolu lisesidir. Okulun Kız/Erkek pansiyonu bulunuyor. 2020 yılında 8. sınıf okul başarı puanı 95.0199 ve üzeri olan öğrencileri aldı. Yabancı dili ingilizcedir. Okulun eski ismi Elvankent Bilgi Lisesi’ydi. 2020 YKS yerleştirmelerinde; 13 mühendislik, 4 tıp, 7 sağlık bilimleri, hukuk bölümüne 3 öğrenci yerleştirdi. İlk 1000’e 1 öğrenci, ilk 20000’e 8 öğrenci, eşit ağırlık puan türünde ilk 50.000′ 22 öğrenci, yerleştiren bir okul.

  3- Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi

  Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi, Keçiören ilçesinde bulunan bir Anadolu lisesidir. Karma eğitim veren bu okulun pansiyonu yok. İngilizce yabancı dil eğitimi vermektedir. 2020 yerel yerleştirmede 8. sınıf okul başarı puanı 94.6581 ve üzeri olan öğrencileri aldı.

  2020 YKS yerleştirmelerinde; 4 hukuk, 3 bilgisayar mühendisliği, 5 hemşire, 3 çocuk gelişimi, 3 psikoloji, 2 rehberlik, 2 sınıf öğretmeni ve işletme bölümüne 2 öğrenci yerleştirdi.

  4- Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi

  Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi Ankara ili Yenimahalle ilçesinde bulunan bir Anadolu lisesidir. Okulun kontenjan türü kız erkek olup pansiyonu bulunmamaktadır. Yabancı dil olarak İngilizce eğitim vermektedir. 2020 yerel yerleştirmede bu okul 8. sınıf okul başarı puanı 94.2562 ve üzeri olan öğrencileri aldı.

  2020 YKS yerleştirmelerinde; Tıp Fakültesi1 öğrenci, Sağlık Bilimleri Fakültesi 3 öğrenci, Diş Hekimliği Fakültesi 3 öğrenci, Mühendislik Fakültesine 11 öğrenci, Hukuk Fakültesi 3 öğrenci yerleştirdi.

  5- Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi

  Ankara ili Pursaklar ilçesinde yer alan Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi yerel yerleştirme ile öğrenci alan başarılı liselerimizden biridir. Okulun kontenjan türü kız erkek olup, pansiyonu yoktur. Yabancı dil eğiti ise İngilizce olarak vermektedir. 2020 yerel yerleştirmede bu okul 8. sınıf okul başarı puanı 94.0584 ve üzeri olan öğrencileri aldı.

  2020 YKS yerleştirmelerinde; Tıp Fakültesine 9 öğrenci, Diş Hekimliği bölümüne 3 öğrenci, Eczacılık Fakültesi 2 öğrenci, Psikoloji  bölümüne 5 öğrenci, Hukuk fakültesine 7 öğrenci, Öğretmenlik bölümüne 9 öğrenci, Hemşirelik bölümüne 12 öğrenci, Mühendislik fakültelerine 16 öğrenci, Mimarlık fakültesine 2 öğrenci yerleştirdi.

  Yazı kaynağı : www.matematikciler.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap