Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  2013 yılında asgari ücret ne kadardı

  1 ziyaretçi

  2013 yılında asgari ücret ne kadardı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Türk Harb-İş Sendikası

  2013 Yılı İçin Asgari Ücret Kaç Lira Oldu ?

  2013 Yılı İçin Asgari Ücret Kaç Lira Oldu ?


  Basın-yayın organlarına hatta resmi açıklamalara göre, yeni belirlenen asgari cüret tutarı, 2013 yılının ilk altı ayı için, aylık brüt 978,60 TL(net 773,98), ikinci altı aylık dönemi için de aylık brüt 1021,50 TL(net 804,69)… Rakamlar 16 yaşından büyük işçiler için geçerli…
  Ancak, yanlış… Böyle bir resmi rakam yok aslında…. Başka bir söyleyişle, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun böyle bir kararı yok… Rakamlar tamamiyle uydurma… Yapılan bu uydurma bir takvim yılındaki 12 ayın her birinin 30 gün çektiği varsayımına dayalı…Öyle mi acaba…
  Bu yanlış bilgilendirme yıllardan beri böyle sürüp gidiyor… Yetkili bir kurum da çıkıp biz böyle bir açıklama yapmadık demiyor… Yoksa, resmi ağızlarda ayını şeyi mi yapıyor ne !!?
  Bu durum milyonlarca işçinin düşük ücret almasına, Devlete düşük prim ve vergi ödenmesine, yine yüzbinlerce işçiye düşük aylık ve gelir bağlanmasına, daha düşük analık ve hastalık parası ödenmesine sebep oluyor….
  Böylesine mevcut sistemi derinden sarsacak bu yanlışlığın düzeltilmesi için kimse harekete geçmiyor… Resmi ağızlar takibini yapmıyor, işçi örgütleri sendikalar belli ki konunun farkında değil…
  Yanlışı ve doğrusunu örneklerle aşağıda ortaya koymaya çalışalım….
  Birincisi, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yukarıdaki rakamlara ilişkin herhangi bir resmi açıklaması yok…
  İkincisi, komisyon aylık asgari ücret belirlemez… Ülkemizde asgari ücret yıllardır günlük belirlenir…
  Üçüncüsü, asgari ücret tespit komisyonu kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer…
  Bütün bunlara göre, 29 Aralık 2012 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 2012/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kararı ile 2013 yılı asgari ücret tutarları şu şekilde belirlenmiştir:

  2013 Yılı İçin Asgari Ücret Kaç Lira Oldu

  Şimdi bu resmi rakamlara göre, asgari ücretle çalışan bir işçi için, 2013/Ocak ayı ücreti brüt 978,60 TL mi yoksa 1.011,22 TL mi olacak? İşveren hangi rakamı ödeyecek? Yasal yükümlülükler hangi tutar üzerinden hesaplanıp ödenecek?
  Tabi ki doğrusu 1.011,22 TL üzerinden ödemelerin yapılmasıdır… Ancak, yaygın uygulama 978,60 TL üzerinden hesaplama ve ödemedir…
  Görüldüğü üzere her şey ortada… Asgari ücretle çalışan işçilerin, özellikle 31 gün çeken aylarda, hak ettikleri halde bir günlük ücretleri ödenmiyor…
  Yetkilileri buradan göreve çağırıyoruz….


   

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  2013 Asgari Ücret ne kadar? 2013'de asgari ücret ne kadardı, kaç TL'ydi?

  ASGAR� �CRET 2013, 2013 Asgari �cret Ne Kadar, Asgari �cret 2013 Net

  ASGAR� �CRET 2013, 2013 Asgari �cret Ne Kadar, Asgari �cret 2013 Net

  Asgari ücret 2013 in brüt tutar� 978,60 TL olarak, 2013 asgari ücret in net tutar� 773,01 lira olarak aç�kland�. Çal��anlar� ilgilendiren asgari ücret 2013 un net hesab� ve i�verene maliyeti a�a��da hesaplanm��t�r. 01.07.2013 tarihinden itibaren 16 ya��ndan büyükler için brüt asgari ücret 1021,50 lira, net asgari ücret 803,68 lirad�r. Asgari ücret 2013 net ve asgari ücret 2013 brüt rakamlar�n� a�a��da görebilirsiniz.

  01.01.2013 - 30.06.2013 tarihleri aras�nda (ASGAR� ÜCRET);

  ASGAR� ÜCRET 16 YA�INDAN BÜYÜKLER �Ç�N BRÜT: 978,60 TL
  ASGAR� ÜCRET 16 YA�INDAN BÜYÜKLER �Ç�N NET:   773,01 TL

  Asgari Ücret 2013; ��görme edimini yerine getiren i�çiye, yapm�� oldu�u çal��malar kar��l���nda temel ihtiyaçlar�n� kar��layacak ölçüde ödenmesi gereken en dü�ük ücrettir. Asgari Ücret 2013 tutar� Asgari Ücret Tespit Komisyonu taraf�ndan belirlenmektedir. Komisyon kararlar� kesindir. Ücretler i�çilerin 16 ya��n� doldurmu� olup olmad�klar�na göre ayr� ayr� belirlenir. Asgari Ücret, günlük olarak belirlenir ve çal��ma gün ve çe�idine göre hesaplamalar yap�l�r. Asgari ücret resmi gazetede yay�nlan�r ve yay�n tarihini izleyen ay�n ilk gününden itibaren yürürlü�e girer.

  Asgari Ücret'te 2013 y�l� için Yeni Damga Vergisi Oran� % 07,59 olarak belirlendi. 2012 y�l�ndaki Damga Vergisi Oran� % 06,6 idi.

  Asgari Ücret 2013 y�l� Tablosu (1. Dönem):

  Asgari Ücret 2013 y�l� Tablosu (2. Dönem):

  Yazı kaynağı : www.muhasebetr.com

  Asgari ücret belli oldu. Asgari ücret ne kadar sorusu yanıt buldu. 2013 Yılında asgari ücret ne kadar olacak?

  Asgari ücret belli oldu. Asgari ücret ne kadar sorusu yanıt buldu. 2013 Yılında asgari ücret ne kadar olacak?

  Asgari ücret 2013 yılında ne kadar olacak?

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı 4. toplantının ardından milyonlarca işçinin beklediği yeni zam oranını açıkladı.

  Buna göre asgari ücret ilk altı ay için yüzde 4.1, ikinci altı ay için yüzde 4.4 olmak üzere ortalama yüzde 8.61 artışla, ilk altı ay için net 774 TL, ikinci altı ay için 804 TL olarak belirlendi.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ”Aylık brüt asgari ücret 940 lira’dan ilk 6 ay için 978,75 liraya, ikinci 6 ay içinse 1021,50 liraya yükseltilmiştir. Aylık net asgari ücret ise 739,79 liradan, 774 liraya, ikinci 6 ay içinse 804,70 liraya yükseltilmiştir. Böylelikle asgari ücret yılın ilk 6 ayı için yüzde 4.1, ikinci 6 ay için ise yüzde 4,4 artırılmıştır” dedi.

  ASGARİ ÜCRET OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

  Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda dördüncü kez toplandı. Toplantının ardından Bakan Çelik, komisyonun ilgili kamu kurumlardan Türkiye’nin 2012 yılında gerçekleşen ve 2013 yılında hedeflenen ekonomik raporlar aldığını ve incelediğini belirterek, “2013 yılında hedeflenen enflasyon oranı yüzde 5.2, büyüme oranı ise yüzde 4 olarak belirlenmiş ve hedeflenmiştir. Ayrıca 2013-2015 yıllarını kapsayan OVP döneminde 1.5 milyon yeni istihdam oluşturulması hedeflenmektedir. Komisyonumuz çalışmalarını bu veriler doğrultusunda gerçekleştirmiş ve tamamlanmıştır. Asgari ücret son 10 yıllık dönemde kümülatif olarak yüzde 301 arttırılmıştır. Net olarak yüzde 65’tir. 10 yıllık dönem içerisinde asgari ücretler olmak üzere tüm çalışanlar enflasyona ezdirilmemiştir, enflasyonun çok üzerinde artışlar gerçekleştirilmiştir. Yeni istihdam imkânlarını arttırmak işsizlik konusunda yakalanan başarının sürdürülmesini sağlamak asgari ücrette çalışan işçilerimizi enflasyon karşısında korumak için gerekli değerlendirmeler yapılmış” ifadelerini kullandı.

  Bakan Çelik, 2013 yılında uygulanacak asgari ücretin oranı oy çokluğuyla belirlendiğini sözlerine ekledi.


  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap