Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  2000 tl altı trafik cezaları silinecek mi

  1 ziyaretçi

  2000 tl altı trafik cezaları silinecek mi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Vatandaşın borcu siliniyor! İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketinin detayları

  Vatandaşın borcu siliniyor! İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketinin detayları

  Cumhurbaşkanından görülmemiş müjde! O borçların hepsi silinecek: Tarihin en kapsamlı paketi geliyor

  Borç ve Cezalar Silinecek! Borç yapılandırma nasıl, nereden yapılır?

  Borç ve Cezalar Silinecek! Borç yapılandırma nasıl, nereden yapılır?

  2000 TL'yi Aşmayan Borç ve Cezalar Silinecek! Borçlulara Müjde. Borç Yapılandırma Paketi Açıklandı.

  Cumhurbaşkanı Erdoğan borcu olan vatandaşları sevindirecek haberi verdi. 2000 TL altında borcu ya da cezası olanların borçları silinecek. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan vergi borçlarının yapılandırılarak taksitli olarak ödeneceğini, 2 bin lirayı aşmayan borçların ise silineceğini duyurdu. Hangi borçlar affedilecek? Borç yapılandırma nasıl, nereden yapılır?

  Türkiye Yüzyılı olarak adlandırılan 2023 yılında maddi destekler, borç yapılandırmaları, borç afları art arda geliyor. Vatandaşın borçlarıyla ilgili yapılandırmalara yenileri eklendi. 23 Ocak Pazartesi yapılan kabine toplantısı gündeminde borç yapılandırmaları vardı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Yaptığı açıklamadan icra borçlarından trafik borçlarına birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan borçlu vatandaşları sevindirdi.

  Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada; “Kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifini hazırlıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Borçların cezalarını kaldırıyoruz. Tüm bu borçları taksitle ödeme imkânı getiriyoruz. 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek düzenlemeyi yapmıştık. Aynı uygulamayı vergi dairelerimiz için hayata geçiriyoruz. 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. (Yükseköğrenim kredisi) Endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz.” Dedi.

  Borç Yapılandırma Nasıl, Nereden Yapılır?

  Vergi borçlarının yapılandırılması gib.gov.tr adresi üzerinden ya da vergi dairelerinden gerçekleştirilecek. e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına girerek de vergi borcu yapılandırması yapılabilecek.

  VERGİ BORCU YAPILANDIRMA LİNKİ

  Hangi Borçlar Yapılandırılacak?

  Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre vergi borçları yapılandırılarak taksitli olarak ödenecek. 31 Aralık 2022 tarihinden öncesine ait olan ve 2 bin liranın altında kalan borçlar ise tamamen silinecek.

  İşte yapılandırılmaya dâhil olan vergi ve borçlar listesi:

  Hazine ve Maliye Bakanlığı’na olan borçlar: Vergiler (Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, TV, damga vergisi, harçlar gibi) ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i borçlar, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ve düzenleyici ve denetleyici kurumlarca, verilen idari para cezaları hariç olmak üzere 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları, ecrimisiller, KKDF alacakları, DFİF alacakları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları, doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki alacaklar, Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkümlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek bedelleri, Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı bedelleri,

  Belediyelere olan borçlar: (Emlak vergisi, ilan ve reklam vergisi, haberleşme vergisi, çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, belediyelerin ücret ve pay alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacaklar , su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil), büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil), su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakları (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil)

  YİKOB’larca takı̇p edilen alacaklar: (6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i alacakları)

  SGK’ya olan borçlar: (Sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, 6183/48. maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar)

  Ticaret Bakanlığı’na olan borçlar: (Gümrük vergisi ile buna bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı, idari para cezaları)

  TOBB’a olan borçlar: (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre, üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları, bunlara ait faiz, gecikme faizi, gecikme zamları)

  Diğer Birliklere Olan Borçlar: (TÜRMOB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliğine olan aidat borçları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zamları

  Yazı kaynağı : www.ogretmenlericin.com

  Vergi ceza affı ile silinen borçlar! Vergi affı ile tüm borçlar silindi mi? Hangi cezalara af geldi?

  Vergi ceza affı ile silinen borçlar! Vergi affı ile tüm borçlar silindi mi? Hangi cezalara af geldi?

  Vergi ceza affı ile borçlar silindi mi? Hangi cezalara af geldi? Ceza vergi affı ile silinen borçlar arama motorlarında sorgulanıyor. Borç yapılandırma paketi ile 2 bin liranın altındaki vergi borçları olmak üzere birçok borca yapılandırma geliyor. Kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlanacak. Peki, vergi ceza affı ile borçlar silindi mi? Hangi cezalara af geldi?

  VERGİ CEZA AFFI İLE BORÇLAR SİLİNDİ Mİ?

  Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumların kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlanacak.

  Vatandaşların ve şirketlerin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların cezaları kaldırılacak.

  Bu borçları belirli oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getirilecek. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak.

  Sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı gaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanları silinecek.

  31 ARALIK 2022 SON TARİH

  Devlete olan tüm borçlara yapılandırma imkanı getirildi. Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlara taksit imkanı sağlanacak.

  Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsayacak.

  VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

  Vergi borcu yapılandırma işlemini doğrudan internet aracılığıyla yapabilirsiniz. Bu işlem için ilk olarak Gelir Dairesi Başkanlığı sitesine giriş yapmanız gerekir. Siteye girdikten sonra ise ‘’İnternet Vergi Dairesi’’ ekranı üzerinden istenilen bilgiler sırayla doldurulur. İletişim, adres ve kişisel bilgileri, söz konusu forma eksiksiz bir şekilde girdikten sonra ise yapılandırma başvurusu yapılabilir.

  VERGİ BORCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

  ERDOĞAN YENİ MÜJDELERİ DUYURDU

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca hayata geçirilecek yeni müjdelere ilişkin şunları kaydetti:

  "Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağı için taraflara ihtilafları sonlandırma fırsatı veriyoruz. Teklifle, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini de sağlıyoruz.

  Bilindiği gibi yükseköğrenim kredi borçlarının endekse bağlı olarak artışına son vermiştik. Artık gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa, sadece o rakamı geri ödüyor. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları da silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Kapsamlı bir uygulama, yapılandırma teklifimizin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyoruz."

  "Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara vermek istediğini" söyleyen Erdoğan, 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenlemenin zaten yapıldığını anımsattı.

  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

  Yapılan düzenlemelerin temel amacının devletle vatandaşın küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin kaynakları, milletin zenginliği, devletin geliri arttıkça ortaya çıkan imkanı 85 milyonun tamamının huzuru ve refahı için kullanmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

  Yazı kaynağı : www.turkiyegazetesi.com.tr

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2023 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap