Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  2. tbmm döneminde gerçekleşenler

  1 ziyaretçi

  2. tbmm döneminde gerçekleşenler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ankara - II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Müzesi

  Ankara - II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Müzesi

  1923 yılında mimar Vedat Tek (1873-1942) tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası Mahfeli olarak tasarlanan ve inşa edilen bu bina işlevi değiştirilerek meclis olarak kullanılmıştır. Bodrum üzerine iki katlı olan bu yapının iç bölümleri, iki kat boyunca yükselen ortadaki meclis salonunun üç kenarına dizilmişlerdir. Girişten sonra enine uzanan, iki ucunda merdivenlerin yer aldığı geniş geçit, Selçuklu ve Osmanlı bezeme motiflerinin yer aldığı bir tavanla örtülmüştür. Benzer bir biçimde ele alınmış yerlerden birisi de büyük salondur. Yer yer localarla değerlendirilen bu salonun özellikle yıldız motiflerini içeren ahşap tavanı, sonradan düzenlenen taç kapı ve bazı noktalar dışında kemerler, saçaklar, yer yer çinilerin yer aldığı bölümler ile bu dönemin mimari özelliklerini yansıtmaktadır.

  I. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının yetersiz olması ve gelişen Cumhuriyet Türkiye'si meclisinin ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeni ile bina bir takım değişiklikler geçirmiş, sonra da II. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 18 Ekim 1924 tarihinde hizmete açılmıştır.

  II. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1924-1960 yılları arasında Atatürk ilke ve inkılâplarının gerçekleştirildiği; Cumhuriyetimiz'in gelişmesi için çok önemli çağdaş kararların alındığı; çağdaş yasaların çıkarıldığı uluslararası alanda Türkiye'nin etkinliğini ve saygınlığını artıran antlaşmaların yapıldığı; çok partili sisteme geçişin sağlandığı önemli bir yapıdır. Türk siyasi tarihinde önemli yeri olan II. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası işlevini 27 Mayıs 1960 tarihine kadar 36 yıllık bir dönem boyunca sürdürmüştür. 1961 yılında meclisin yeni yapılan modern binasına taşınması üzerine bu bina Merkezi Antlaşma Teşkilatı'na (CENTO) tahsis edilmiştir. 1961-1979 yılları arasında CENTO Genel Merkezi olarak kullanılan bu bina CENTO'nun kaldırılması ile aynı yıl Kültür Bakanlığı'na devredilmiştir. Bu binanın ön kısmının Cumhuriyet Müzesi olarak düzenlenmesi, arka kısmının ise Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün hizmet binası olarak kullanılması kararlaştırılmıştır. Müze kısmı onarım ve restorasyonlardan sonra düzenlenerek 30 Ekim 1981 tarihinde Cumhuriyet Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Bu düzeniyle 1985 yılına kadar hizmet vermiştir. Aynı yıl ziyarete kapatılarak, teşhir çalışmaları başlamıştır. Çalışmalar 1991 yılına kadar devam etmiş, Ocak 1992 yılında yeniden ziyarete açılmıştır. Müzede ilk üç Cumhurbaşkanı dönemini yansıtan olaylar, kendi sözleri, fotoğrafları, bazı özel eşyaları ile o dönemde mecliste alınan kararlar ve kanunlar sergilenmektedir.

  Müzenin Bölümleri

  Girişin Sağ Tarafındaki Birinci Oda
  II. TBMM döneminde "Muhasebe Odası" olarak kullanılan oda bugünkü teşhirde "Atatürk İlkeleri Odası"dır. Burada yer alan ışıklı panolarda Atatürk'ün kendi sözleri ve fotoğrafları ile Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılâpçılık ilkeleri anlatılmaktadır.

  Girişin Sağ Tarafındaki İkinci Oda
  II. TBMM döneminde "Mescit" olarak kullanılan oda, bugünkü teşhirde "Atatürk İnkılâpları Odası"dır. Buradaki ışıklı panolarda ve vitrinlerde, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, hukuk alanında düzenlemeler, giyim ve görünüm değişikliği, uluslararası takvim, saat, tartı ve ölçüler, yeni Türk Harfleri, Soyadı Kanunu, Büyük Nutuk, 10. Yıl Nutku, Türk Hava Kurumu, demiryolları, ekonomi ve sanayi ile ilgili Atatürk Devrimleri ve olayları, kanun teklifleri, kanunlar, gazete küpürleri, Atatürk'ün sözleri, fotoğraflar ve konu ile ilgili objeler sergilenmektedir.

  Girişin Sağ Tarafındaki Üçüncü Oda
  II. TBMM döneminde "Zabıt Kalemi" olarak kullanılan bu oda, bugünkü teşhirde "Atatürk Odası" dır. Buradaki panolarda ve vitrinlerde; Atatürk'ün imza ve el yazısı örnekleri tekke ve zaviyelerin kapatılışı, Türk Tarih ve Türk Dil kurumlarının kuruluşu, dış siyaset, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, tarım, arkeoloji ve güzel sanatlar, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi ve Atatürk'ün ölümü ile ilgili olaylar, kendi sözleri, fotoğraflar ile anlatılmakta ve Atatürk'ün bazı özel eşyaları sergilenmektedir.

  Girişin Sol Tarafındaki Birinci Oda
  II. TBMM döneminde "Kavanin Kalemi" (Kanunlar Kalemi) olarak kullanılan bu odada, III. Cumhurbaşkanımız Mahmut Celal Bayar'ın hayatı, 1950-1960 dönemi olayları; kendi sözleri, fotoğraflarıyla anlatılmaktadır. Celal Bayar'ın ailesi tarafından müzeye bağışlanan bazı özel eşyaları da sergilenmektedir.

  Girişin Sol Tarafındaki İkinci Oda
  II. TBMM döneminde "İdare Heyeti" olarak kullanılan bu odada, bugünkü teşhirde Cumhuriyet'in ilanından günümüze kadar tedavüle çıkan kağıt ve madeni paralar, pullar, hatıra paralar ve madalyalar sergilenmektedir.

  Girişin Sol Tarafındaki Üçüncü Oda
  II. TBMM döneminde "Evrak Kalemi" olarak kullanılan bu oda, bugünkü teşhirde II. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün hayatı, 1938-1950 dönemi olayları, kendi sözleri ve fotoğraflarıyla anlatılmaktadır. İsmet İnönü'nün ailesi tarafından müzeye bağışlanan bazı özel eşyaları da sergilenmektedir.

  Meclis Toplantı Salonu
  II. TBMM döneminde "Genel Kurul Salonu" olarak kullanılan bu salon, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren gerçekleştirilen büyük atılımların karar merkezi olarak birçok konuşmalara sahne olmuş, tarihi değeri yüksek bir mekândır. Bu salonun ana giriş kapılarının ortasında "Riyaset Divanı" (Başkanlık Kürsüsü), sağ ve sol üst köşelerde Sefirler Locası, sol tarafta Cumhurbaşkanlığı Şeref Locası, salonun arka tarafında Dinleyiciler ve Basın Locası yer almaktadır. Bu salonda 1924-1960 yılları arasında milletvekili sayısı en fazla 610'a kadar yükselmiştir.

  Günümüz müzeciliğine uygun teşhir düzenlemesinin sağlanabilmesi, teşhire eğitici bir rol verilerek hareketlilik kazandırılması amacıyla, toplantı salonunda Kurtuluş Savaşı'mızdan başlayarak devletimizin kuruluşunu belgeleriyle anlatan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli kaynaklarından biri olan Atatürk'ün "Nutuk" unun 15-20 Ekim 1927 tarihinde okunduğu doğal ortam, balmumu heykellerle canlandırılmaktadır. Canlı teşhiri desteklemek amacıyla da Büyük Nutuk'tan seçilen pasajlar Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından seslendirilmiştir.

  Büyük Nutuk (Söylev); siyaset ve askerlik tarihimizin en önemli kaynağı Türk hitabet (Güzel Söz Söyleme) sanatının erişilmesi güç, en güzel örneklerinden birisidir.

  Nutuk Türk milletinin yeniden doğuşunun, Kurtuluş Savaşının ve Cumhuriyet'in ilk yıllarının (1919-1927) ayrıntılı ve belgelere dayalı geniş bir özeti ve yorumudur.

  Nutuk'un felsefesinde ulus sevgisi, insanlığa saygı ve ahlak anlayışı önde gelir. Atatürk; "Ben 1919 yılı Mayısında Samsun'a çıktığım gün elimde hiçbir kuvvet yoktu, yalnız Türk ulusunun asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım" demektedir.

  1960 yılına kadar TBMM olarak kullanılan bu bina Kültür Bakanlığı'na devredildikten sonra müze olarak kullanılmaya başlanmıştır; Müzede teşhirin yanı sıra halkımıza ve özellikle genç nesle Kurtuluş Savaşımızı, Cumhuriyeti ve Atatürk'ü tanıtmak amacıyla muhtelif sergiler açılmakta, video gösterileri yapılmakta ve seri konferanslar düzenlenmektedir.

  Müzenin İkinci Katı
  II. TBMM döneminde Cumhurbaşkanı Odası, Cumhurbaşkanı'nın yerli ve yabancı devlet adamlarını kabul ettiği Cumhurbaşkanı Kabul Salonu, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Odası, Başbakan ve Bakanlar Kurulu Odası, Meclis Başkanı Odası, Meclis Başkanı Özel Kalem Odası ve Komisyon Odası olarak kullanılmıştır. Ancak, bu odalar kullanım açısından ihtiyaca göre zaman zaman değiştirilmiştir.


  Adres: Cumhuriyet Cad. Ulus / Ankara
  Tel: (312) 311 04 73

  Yazı kaynağı : www.ktb.gov.tr

  TBMM 1. dönem milletvekilleri listesi

  TBMM 1. dönem milletvekilleri listesi

  Birinci Dönem Büyük Millet Meclisi ya da kısaca Birinci Meclis, 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanmış, 1 Nisan 1923'te yeni seçim kararı alarak 15 Nisan 1923'te son oturumunu yapmıştır. Yeni Türk devletinin kurucu meclisi olarak kabul edilir. Meclis'in açılış günü olan 23 Nisan, Türkiye'de millî bayram olarak kutlanmaktadır.

  Meclisin açılış aşamasında Osmanlı Devleti hâlâ İstanbul'da hüküm sürmekteydi. Meclis, açılış gününde sultan ve halife VI. Mehmet'e bağlılık yemini etmiş, ancak uygulamada İstanbul'daki iktidardan tamamen bağımsız olmuş ve 1 Kasım 1922'de aldığı kararla Osmanlı Devleti'ne son vermiştir. Yeni devletin nihaî şekli olan Cumhuriyet, 29 Ekim 1923'te İkinci Meclis tarafından ilan edilecektir. Bu iki tarih arasında TBMM, yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tek elde toplayan bir ihtilâl meclisi görünümü sergilemiştir.

  Meclisin kuruluşu[değiştir | kaynağı değiştir]

  4-11 Eylül 1919 tarihlerinde toplanan Sivas Kongresi'nden sonra, Mustafa Kemal yönetimindeki Heyet-i Temsiliye, Anadolu'da idareyi fiilen ele almıştı. 30 Eylül'de Osmanlı hükûmeti, Heyet-i Temsiliye'nin talebi doğrultusunda, Mebusan Meclisi seçimlerini yapma kararı aldı. Heyet-i Temsiliye'de Mustafa Kemal Paşa'nın dahil olduğu çoğunluk, meclisin Anadolu'da toplanmasından yana idi. Ancak 28 Kasım 1919'da yapılan toplantıda Kâzım Karabekir'in ısrarı ve Rauf Orbay'ın desteğiyle meclisin İstanbul'da toplanması kararlaştırıldı.[2] Seçilen mebuslar Anadolu'ya çağrılarak kendilerine Heyet-i Temsiliye'nin görüşleri tebliğ edildi.

  Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplandı. Ancak 140 küsur mebusun üçte biri kadarı çeşitli nedenlerle Meclis'e katılmadılar. Büyük çoğunluğu Millî Mücadele taraftarlarından oluşan meclis, Misak-ı Millî beyannamesini kabul etti. Mart ayında ana hatları belli olan Sevr Antlaşması'na karşı keskin bir muhalefet tavrını benimsedi. 16 Mart 1920'de bir İngiliz askerî birliği Meclis'i basarak Rauf başta olmak üzere bâzı mebusları tutukladı. Bunun üzerine 18 Mart'ta toplanan mebuslar, yasama dokunulmazlığının ortadan kalktığı gerekçesiyle meclisi süresiz tatil etme ve Ankara'da toplanma kararı verdi.

  İstanbul meclisinin bütün üyeleri otomatik olarak Ankara'daki meclise katılma hakkına sahipti. Bunlardan Ankara'ya gelmek istemeyen birkaçı istifa etmiş sayıldı. Sonuçta (gecikenlerle birlikte) Mebusan Meclisi üyelerinden 92'si yeni meclise katıldı.

  19 Mart 1920'de Mustafa Kemal Paşa vilayetlere, müstakil livalara ve kolordu kumandanlarına gönderdiği bir tebliğ ile her livadan Meclis'e beş temsilci seçilmesini istedi. Seçim, liva merkezi ve kazalardaki ikinci seçmenler, vilayet idare meclisleri, belediye meclisleri ve Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti idâre heyeti üyelerinden oluşan bir heyet tarafından yapılacaktı. Vakit darlığından ötürü birinci seçmenlere müracaat edilmedi. Uygulamada tüm livalarda Müdafaa-yı Hukuk cemiyetlerinin önerdiği veya kabul ettiği adaylar seçildi. İstanbul Meclisi üyeleriyle birlikte 66 seçim bölgesinden toplam 337 temsilci Meclis'e katıldı. Bu sayıya 1922'de Malta Sürgünü dönüşü Meclis'e katılan 14 kişi dahildir.

  Meclisin adı evvelâ Millet Meclisi iken İstanbul Meclisi üyelerine ek olarak seçilen temsilciler nedeniyle ("genişletilmiş meclis" anlamında) Büyük Millet Meclisi adı kabul edildi. 1921'de Türkiye kelimesi eklenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi adı resmîleştirildi.

  Önemli kararlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  TBMM I. Dönemi'nin özellikleri arasında olağanüstü şartlarda faaliyete geçmiş olması, ihtilâl meclisi olması, kuvvetler birliği esasına dayanması (yargı, yasama ve yürütmeyi şahsında toplaması), bakanları ayrı ayrı tayin etmesi ve azletmesi en başta sayılabilir. Meclis Başkanı (Mustafa Kemal Paşa) aynı zamanda yürütmenin başıdır.

  Üstlendiği misyonun yanı sıra I. Dönem Meclisi, demokratik ve parlamenter hasletlerinin derinliği ile de dikkat çekmektedir. Öncesinde iki ayrı tarih kesitinde Meşrutiyet'e dayalı parlamenter sistem tecrübesi olduğu, hattâ Tanzimat'tan itibaren Danışma Meclisi tarzı yapılanmaların Osmanlı devlet kültürüne girdiği dikkate alınırsa 1920'lerde Türk insanının meclis yolu ile yönetme ve yönetilme birikiminin mevcut olduğu da burada belirtilmelidir.

  İlk TBMM'nin çalışma esasları[değiştir | kaynağı değiştir]

  TBMM'nin önemi ve özellikleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  TBMM döneminde gerçekleştirilen başlıca faaliyetler[değiştir | kaynağı değiştir]

  TBMM 1. dönem milletvekilleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Günümüzde ilçe olan Biga, Ergani, Gelibolu, Genç ve Şebinkarahisar'ın (Şarkikarahisar) o dönemde seçim bölgesi merkezi oldukları unutulmamalıdır. Günümüzdeki Ağrı ilinin o dönemdeki merkezi ise Bayazıt'tı. Samsun ili Canik adı ile anılmakta ve Ordu ilini de kapsamaktaydı. Kırşehir günümüzdeki Nevşehir ilini kapsamaktaydı. İçel, yalnızca Silifke ve civarını kapsamaktaydı, Mersin ayrı bir bölgeydi.

  1. dönem milletvekillerinin 288'i yükseköğrenim görmüş, 94'ü orta öğrenim mezunu kişilerden oluşmaktaydı. Meslek dağılımı şu şekildeydi: 162 serbest meslek, 133 devlet memuru, 54 asker, 32 din adamı, 30 aşiret reisi, 7 teknik eleman, 16 sağlık görevlisi, 2 Reji görevlisi. Toplam 378 milletvekilinin 162'si bir veya birden fazla yabancı dil biliyordu. Meclis üyeleri zamanla, kişisel ve fikri konumlarına göre, kabaca 3 temel gruba ayrılmıştır. Kalpaklılar, yeni bir devlet ve hükûmet kurma düşüncesi içinde olanlar; Sarıklılar, Şeriat hükümlerinin idareye hakim olması düşüncesi içinde olanlar; Fesliler, Osmanlı hukukunun korunması düşüncesi içinde olanlar bu gruplaşmalara verilen tanımlardır.

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dipnotlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  E�itim ��retim �le �lgili Belgeler > Konu Anlat�ml� Dersler > Tarih Dersi �le �lgili Konu Anlat�mlar >TC �nk�lap Tarihi Ve Atat�rk��l�k Dersi �le �lgili Konu Anlat�mlar

  �K�NC� TBMM�N�N A�ILI�I �CRAATLARI �ZELL�KLER� �ALI�MALARI 2.TBMM�N�N  A�ILI�I (�NKILAP TAR�H� KONU ANLATIM)

  11 A�ustos 1923

  2.TBMM h�k�meti 1 Ekim 1927 y�l�na kadar g�rev yapm��t�r.

  �htiya� Duyulma Nedenleri:

  Kurtulu� Sava�� y�llar�nda I. Meclis�in y�pranmas� (milli ba��ms�zl�k ilkesini ger�ekle�tirmi�)

  I. Meclis�te saltanat yanl�lar�n�n muhalefet etmeleri

  Ulusal egemenli�in yerle�mesi ve devrimleri ger�ekle�tirecek devrimci kadrolara olan ihtiya� �eklinde s�ralayabiliriz.

  Se�imlere 1 Nisan 1923�te karar verilmi� ve 23 Nisan 1923�te ger�ekle�tirmi�tir. 9 A�ustos 1923�te �M�dafaa-i Hukuk Grubu�, �Halk Partisi� ad�n� alm��, 11 A�ustos�ta da yeni yasama y�l�na ba�lanm��t�r.

  II. TBMM; hukuk, ekonomi, e�itim ve toplum alan�nda devrim hareketlerini ger�ekle�tirmi�, eski yasama d�neminden kalan sorunlar bu d�nemde ��z�me kavu�turulmu�tur.

  �kinci TBMM�nin �craatlar�, �zellikleri:

  �nk�lap meclisidir.

  24 Temmuz 1923 Lozan Bar�� anla�mas� bu meclis taraf�ndan onaylanarak 23 A�ustos 1923 tarihinde y�r�rl��e girmi�tir.

  2 Ekim 1923 �stanbul�un kurtulu�u.

  13 Ekim 1923 Ankara�n�n ba�kent olu�u (Payitaht tarihe kar��m��t�r. Payitaht Osmanl�n�n ba�kenti)

  B�R�NC� TBMM'N�N A�ILMASI, �ZELL�KLER�, �ALI�MALARI, 1920 ANAYASASI�NIN KABUL�

  23 Nisan 1920

  ��gal edilen b�lgelerde yap�lan se�imler sonunda se�ilen milletvekilleri ile �stanbul�dan gelen milletvekillerinin kat�l�m�yla 23 Nisan 1920�de ilk TBMM a��ld� (I. TBMM�de M. Kemal�e kar�� olanlar, �stanbul meclisinden gelenlerdir). Yap�lan se�imler sonunda M. Kemal ba�kan se�ildi ve b�ylece yeni h�k�met kuruldu.

  Birinci TBMM'nin �zellikleri:

  -TBMM'nin iki temel g�revi vard�. Bunlar, ba��ms�zl���n kazan�lmas� ve yeni devletin temellerinin sa�lamla�t�r�lmas� idi.

  -TBMM'ye ba�kan olarak Mustafa Kemal se�ildi.

  -Mustafa Kemal, Avrupa devletleri d�� i�leri bakanlar�na TBMM'nin kuruldu�u ve yabanc� devletlerin �stanbul H�k�meti ile yapacaklar� anla�malar�n ge�ersiz oldu�unu bildirdi.

  -Mustafa Kemal'in ba�kanl���nda �milli egemenlik ve halk H�k�meti� temellerine dayanan bir h�k�met kuruldu.

  -TBMM'nin a��lmas�yla Temsil Heyeti'nin g�revi sona erdi.

  -TBMM tamamen millet iradesi ile se�ilen milletvekillerinden olu�mu�, milletin istedi�i kararlar� alan ilk meclistir. B�ylece �milli egemenlik� ilkesi ger�ekle�mi�tir.

  - Yeni T�rk Devlet'ini yasal olarak kuran bir meclis oldu�undan, "Kurucusu Meclis" �zelli�ini ta��m��t�r.

  - TBMM kuvvetler birli�i esas�na g�re olu�turulmu�tur.

  - Yasama, y�r�tme g�revlerinin yan�nda, zamanla yarg� g�revini de �stlenmi�tir.

  - Milli iradenin temsilcisidir, b�ylece halk�n egemenli�ini temsil etmi�tir.

  - Demokratik, laik ve �niter bir hukuk devletini �ng�rm��t�r.

  - Meclisin i�inden ��kan TBMM H�k�meti yasalar� meclis ad�na y�r�rl��e koymu�tur.

  - Bu Meclis 20 Ocak 1921 tarihli ilk anayasay� haz�rlam��t�r.

  Birinci TBMM'nin Genel �zellikleri:

  TBMM Milli iradeye sayg�l�d�r.

  TBMM a��lmas�yla temsil heyetinin g�revi sona ermi�tir

  Osmanl� Mebusan Meclisi'nin, �stanbul'un i�gali ile �al��amaz duruma d��mesi ve da��t�lmas� Mustafa Kemal Pa�an�n ne kadar ileri g�r��l� oldu�unu g�stermi�ti.

  Meclis ba�kanl���na Mustafa Kemal se�ilmi�tir.

  �stanbul'un i�gali, Mustafa Kemal Pa�aya kurtulu� i�in d���nd�klerini yapabilme f�rsat�n� vermi�tir.

  �stanbul'un i�gali �zerine Temsil Heyeti 19 Mart 1920'de yay�mlad��� bir genelge ile �unlar�n yap�lmas�n� istemi�tir:

  -�stanbul'la olan t�m ba�lar kesilecek,

  -Anadolu'dan �stanbul'a gidecek her �eye el konulacak,

  -Anadolu'daki �tilaf Devletleri subaylar� tutuklanacak,

  -Ankara'da milli bir meclis toplanacak bu ama�la se�imler yap�lacak.

  Mebuslar Meclisi'nden ka�abilen milletvekilleri ve yeni se�ilen milletvekillerinin kat�l�m�yla 23 Nisan 1920 Cuma g�n� 120 milletvekilinin kat�l�m�yla TBMM a��ld�.

  �lk meclisin �yeleri ayd�n, memur, asker, esnaf, din g�revlisi, �ift�i, a�iret reisi gibi �e�itli meslek gruplar�na mensup, �e�itli d���ncelere sahip insanlard�. Ancak (bilgi yelpazesi.com) b�t�n bu farkl� meslekten g�r�� ve d���nceden insanlar, tek hedef olan Misak-� Milli'yi ger�ekle�tirmek i�in birlik ve beraberlik halindeydiler.

  Mustafa Kemal Pa�a, meclisin yetkileri ve h�k�metin kurulmas� konusundaki g�r��lerini bir �nerge �eklinde TBMM'ye sundu.

  TBMM'nin Ald��� ilk kararlar (24 Nisan 1920'de kabul  edilen �nergeye g�re �u maddeler kabul edilmi�tir):

  1.     H�k�met kurmak zorunludur.

  2.     Ge�ici olarak bir h�k�met ba�kan� tan�mak ya da bir padi�ah vekili atamak do�ru de�ildir.

  3.     Mecliste beliren milli iradenin yurdun gelece�ine do�rudan etki etti�ini kabul etmek temel ilkedir.

  4.     T�rkiye B�y�k Millet Meclisi �st�nde g�� yoktur.

  5.     T�rkiye B�y�k Millet Meclisi yasama ve y�r�tme yetkilerini kendinde toplam��t�r.

  6.     Meclisten se�ilecek ve vekil olarak g�revlendirilecek bir kurul h�k�met i�lerine bakar. Meclis ba�kan� bu kurulun da ba�kan�d�r.

  7.     Meclis ba�kan� ayn� zamanda H�k�metin de ba�kan�d�r.

  8.     Padi�ah ve halifenin durumu, bulundu�u bask�dan kurtulduktan sonra meclis taraf�ndan belirlenecektir.

  TBMM, Mustafa Kemal'in bu �nergesini kabul ederek milli egemenli�e dayal� yeni T�rk devletinin temellerini atm��t�r. Bu �nerge 1921 Anayasas�'n�n kabul�ne kadar meclisin �al��ma esaslar�n� belirlemi�tir.

  TBMM'nin ��kard��� �lk ve �kinci Kanunlar:

  TBMM'nin ��kard��� ilk kanun A�nam vergisinin artt�r�lmas�yla ilgilidir. �kinci kanun ise, H�yaneti Vataniye Kanunudur.

  TBMM otoritesini sa�lamak amac� ile �stiklal Mahkemelerini kurdu ve H�yanet-i Vataniye

  YAN�: TBMM Milli iradeye sayg�l�d�r. TBMM a��lmas�yla temsil heyetinin g�revi sona ermi�tir.TBMM�nin �st�nde bir kuvvet yoktur. Meclis kurucudur.  Devaml�d�r. �stanbul h�k�meti hukuken yok say�lm��, millet iradesi hakim k�l�nm��t�r. Meclisin ��kard��� ilk kanun �H�yanet-i Vatan Kanunu�dur. Meclis yarg� g�c�n� de alarak g��ler birli�i ilkesini sa�lad�. (3 Y : Yasama, Y�r�tme, Yarg�)  1 Nisan 1923�e kadar g�rev yapan  1.TBMM bir idealistler meclisidir. Hem egemenli�i yerle�tirmi�, hem de cephede sava�m���

  TBMM'YE KAR�I AYAKLANMALAR

  TBMM 'ye Kar�� Ayaklanmalar�n Nedenleri

  a. TBMM H�k�meti ile �stanbul H�k�meti'nin m�cadelesi,

  b. Halk�n uzun y�llar devam eden sava�lardan b�km�� olmas�, �e�itli propagandalar�n etkisinde kalarak ilk zamanlar Milli M�cadele'nin yan�nda pek yer almak istememesi,

  c. �eyh-�l �sl�m taraf�ndan verilen bir fetva gere�i Mustafa Kemal ve arkada�lar�n�n asi say�lmalar�,

  d. A��r� dindarlar�n ve padi�ah taraftarlar�n�n, halk� Mustafa Kemal ve arkada�lar�na kar�� k��k�rtmalar�,

  e. �til�f Devletleri mensuplar�n�n yapt�klar� olumsuz propagandalar�n etkisi ve Ankara H�k�meti'ne kar�� ayaklananlara �til�f Devletleri'nin yard�m etmeleridir.

  Do�rudan �stanbul H�k�meti Taraf�ndan ��kart�lan Ayaklanmalar

  � Anzavur Ayaklanmas� (2 Kas�m 1919�da Susurluk, Manyas, G�nen ve Ulubat �evresinde �stanbul h�k�meti ile �ngilizler deste�inde anzavur taraf�ndan ��kar�lm�� bir ayaklanmad�r.)

  � Kuvay-i �nzibatiye (Hilafet Ordusu) Ayaklanmas� (�ngilizlerin deste�indeki S�leyman �efik Pa�a komutas�ndaki halifelik ordusu, Geyve dolay�ndaki ulusal g��leri yok etmek i�in sald�rd�. Ali Fuat Pa�a ayaklanmay� bast�rm��t�r.)

  �stanbul H�k�meti ve i�galcilerin K��k�rtmalar� Sonucu ��kan Ayaklanmalar

  � Bolu, D�zce, Hendek, Adapazar� Ayaklanmalar� (�ngiltere�nin k��k�rtmas� ve �din elden gidiyor� din s�m�r�s�. Ali Fuat Pa�a bu ayaklanmalar� bast�rm��t�r.)

  � Yozgat Ayaklanmas� (Yozgat ve Zile�de a�iretlerin TBMM�nin da��lmas� i�in ayaklanmas�n� �erkez Ethem bast�rm��t�r.)

  � Konya - Bozk�r Ayaklanmas� (Deliba� Mehmet �umra�da halk� ayakland�rm��t�r.(Yunan-�talya-Fransa) ayaklanmay� desteklemi�tir. Deliba� isyan�n� d�zenli ordu bast�rm��t�r.)

  � Afyon Ayaklanmas� (Yunan ajanlar�n�n halk� k��k�rtmas� �zerine ��kan ayaklanmay� Kuvvayi milliye bast�rm��t�r.)

  � Milli A�iret Ayaklanmas� (Urfa�da Milli a�ireti Frans�zlarla birlikte hareket ederek TBMM�ne kar�� ayakland�. Ayaklanmay� ulusal g��ler bast�rm��t�r.)

  � Cemil �eto Ayaklanmas�

  �nceden Kuvay-i Milliye Yanl�s� Olup, Sonradan Ayaklananlar

  � Demirci Mehmet Efe Ayaklanmas�

  � �erkez Ethem Ayaklanmas�

  Az�nl�klar�n ��kard��� Ayaklanmalar

  Ermeni ve Rumlar�n ��kard�klar� ayaklanmalard�r. 1923 sonbahar�nda bitirilmi�tir.

  � Pontus Rum Ayaklanmalar�

  � Trakya ve Bat� Anadolu'daki Ayaklanmalar

  � Ermeni Ayaklanmalar�

  TBMM' in Ayaklamalara kar�� ald��� �nlemler

  � 29 Nisan 1920'de H�yanet-i Vataniye Kanunu'nu ��karm��t�r.

  � H�yanet-i Vataniye Kanunu'nun uygulamas�n� �abukla�t�rmak ve asker ka�aklar�n� cezaland�rmak i�in �stiklal Mahkemelerini kurmu�tur. (11 Eyl�l 1920)

  � �stanbul H�k�meti ile haberle�me kesilmi� ve �stanbul H�k�meti'nin yapt��� her t�rl� i�lem yok say�lm��t�r.

  � �eyh�lislam�n fetvas�na kar��l�k kar�� fetva yay�nlanm��t�r.

  � D�zenli ordu kurulmu�tur.

  Not: H�yanet-i Vataniye Kanunu'nun ��kar�lmas� ve �stiklal Mahkemeleri'nin kurulmas� TBMM'nin Anadolu'daki etkinli�inin artmas�nda ve devlet otoritesinin kurulmas�nda �nemli rol oynam��t�r.

  >>>TIKLAYIN<<<

  TC �NKILAP TAR�H� VE ATAT�RK��L�K DERS� �LE �LG�L� TEST SORULARI, SORU BANKASI
  SAYFASINI G�RMEK �STERSEN�Z

  >>>TIKLAYIN<<<

  TC �NKILAP TAR�H� VE ATAT�RK��L�K DERS� �LE �LG�L� YAZILI SORULARI
  SAYFASINI G�RMEK �STERSEN�Z

  >>>TIKLAYIN<<<

  Yazı kaynağı : bilgiyelpazesi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap