Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  18 mart çanakkale zaferi ve şehitleri anma günü konuşma metni

  1 ziyaretçi

  18 mart çanakkale zaferi ve şehitleri anma günü konuşma metni bilgi90'dan bulabilirsiniz

  18 Mart Çanakkale Zaferi Konuşma Metni

  18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı Konuşma Metni

  18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Konuşma Metni

  18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Konuşma Metni

  18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir ve her öğretmen, öğrencilerine bu zaferin önemini vurgulamak ister.

  Öncelikle, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, Osmanlı İmparatorluğu’nun, I. Dünya Savaşı sırasında, İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u ele geçirerek Boğazları kontrol etmeye çalışmalarını engellediği tarihi bir olaydır. Bu savaşta, Türk askeri ve halkı, tarihin en zorlu şartlarına karşı büyük bir mücadele vererek üstün bir zafer elde etmiştir.

  18 Mart 1915 tarihinde, İtilaf Devletleri’nin amacı, Boğazları ele geçirmek için Gelibolu Yarımadası’na çıkarmaydı. Ancak, Türk ordusu, az sayıda asker ve sınırlı kaynakla, kahramanca direniş gösterdi. Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Savaşı sırasında, Türk askerlerine verdiği ünlü emirlerle, düşmana karşı direnişi teşvik etti ve savaşın kaderini değiştirdi.

  Çanakkale Deniz Zaferi, sadece askeri açıdan değil, aynı zamanda siyasi ve psikolojik açıdan da büyük bir etkiye sahipti. Bu zafer, Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu ortaya çıkardı ve milli mücadele için önemli bir ilham kaynağı oldu.

  Sonuç olarak, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, Türk tarihinin en önemli olaylarından biridir ve bugün bile Türk halkının gurur ve coşkusunu yansıtmaktadır. Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına ve Türk milletinin bağımsızlığına giden yolun açılmasına önemli bir katkı sağlamıştır.

  Bu özel ve anlamlı günde yapacağım törende yapacağım konuşma metnini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok duygulu ve muhteşem bu konuşma metni, bir sosyal bilgiler öğretmeni olan Seval Eroğlu’na aittir. Öğretmenimiz 2010 yılında kendi okulunda yapılan törende bu konuşmayı yapmış, milyonlarca kişi tarafından çok beğenilmişti. İnternet’te tıklanma rekorları kıran konuşmayı bende izleyince çok etkilendim ve kullandım.

  Sizlerde bu konuşmayı baz alarak konuşma metni oluşturabilirsiniz. Fakat şunu söylemek isterim ki bir duygu yoğunluğu yaşamadan ya da bunu iliklerine kadar hissetmeden böyle bir konuşma yapmak her yiğidin harcı değildir sanırım.

  Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Anlam ve Önemini Belirten Muhteşem Konuşma Metni

  Biz bugün burada bir daha dönmemek üzere gidenlerin, tarihin yazdığı en gerçek, en şerefli kahramanları yad etmek üzere Çanakkale şehitlerini hatırlamak üzere buradayız.

  Çanakkale’de, yüz binlerce vatan evladı, bu vatanın bedelini ödemek üzere Çanakkale’ye çağrılmıştır. Amacımız geçmişteki savaşların zaferleriyle mutlu olmak değil, eğer amaç vatan savunmasıysa, eğer amaç hürriyet davasıysa, bir ölüm kalım mücadelesiyse, buna savaş diyemezsiniz ve bunu anlatmak boynumuzun borcudur. Çünkü, vatan dediğimiz bu toprak, diyeti ağır ödenmiş bir topraktır. Bana deseler ki, Çanakkale’yi üç kelimeyle anlatın. Derdim ki; geldiler, gördüler ve döndüler. Evet, geldiler 1915 yılında, 1.Dünya savaşı. Osmanlı devleti dünyanın en büyük devletleriyle mücadele ediyor. İngiltere, Fransa, Avustralya, Rusya ve de beraberinde getirdikleri binlerce sömürge askeri, Osmanlının kalbine giden boğaz yoluna pençelerini sarkıttı. Çünkü, amaçları İstanbul’du. Başkent İstanbul alınırsa Osmanlı tarihe karışacak ve Türk milleti bu topraklardan atılacaktı. Evet, geldiler, ama ben diyorum ki, gördüler. Çanakkale’yi Çanakkale yapan gelenler değil! Onlar 1071’den beri geliyorlar. Bin yıldır bu milleti bu topraklardan atmak için geliyorlar. Ha, bu sefer top yekün geldiler. Gemileriyle, toplarıyla tüfekleriyle geldiler.

  Çanakkale’yi, Çanakkale yapan gelenler değil! Çanakkale’yi Çanakkale yapan, gelenleri karşılayan asil ruhtur. O öyle bir ruhtur ki, çelik ve barut; inancın, imanın ve azmin karşısında yenik düşmüştür. O öyle bir ruhtur ki çocuklar, ben esir yaşamaktansa, özgür ölmeyi yeğlerim diyen insanların ruhudur. Davaları büyüktü, vatan davasıydı.

  Şimdi soruyum sizlere, vatan demek, ne demek? Şu anda üzerine bastığınız kara toprak mı? Yada sınıflarınız da sınırları haritalara çizilmiş her gün gördüğünüz coğrafya parçası mı? Ben diyorum ki, değil. Birileri, bizden önce giden birileri, o coğrafya parçasını vatan yaptılar. Coğrafya parçası başka bir şeydir. Ama toprak kanla yoğrulmuşsa, canla ödenmişse bedeli, artık adı vatandır. Ben diyorum ki vatan; özgürlük, hürriyet. Her gün eve gidiyorsunuz, buradan çıkıyorsunuz özgürce çantanız sırtınızda bir taşa vuruyorsunuz ayağınızı, ıslık çalıyorsunuz. Belki şakalaşıyorsunuz arkadaşlarınızla, kimse önünüze çıkıp “ Dur yürüme bu yoldan” demiyor. Sonra evinize varıyorsunuz, ne rahat, en özgür, en huzurlu olduğunuz yer, başımı sokacak bir evim olsun, başka bir şey istemem. Ben de diyorum ki, vatanım, evimin evidir vatan.

  Ben özgürlük istiyorum, bu bayrağın altında konuşuyorsam, şu an ve hepiniz ciğerlerinize bu nefesi çekiyorsanız bir bir, unutmayın gençler birileri nefesini kaybettiği içindir. Biz bu özgürlüğü yaşıyoruz ve o yüzden nerden geldiğinizi, ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor.

  Ve döndüler diyorum. Çanakkale öyle bir yer ki, yokluk varlığı yenmiştir, maneviyat maddiyatı yenmiştir. Ve çocuklar, özgürlük sömürgeyi yenmiştir. Esaretin zincirini kırmıştır. Ve o gidenler, o yüz binler, canlarını hiç düşünmeden bu toprağa verenler için yüce Allah diyor ki “Onlara ölü demeyiniz, onlar diridirler” ve ben diyorum ki, şu an bizi izliyorlar ve buradalar, yanımızdalar ve onların taşıdığı o asil ruh, biliyorum ki gençler, bizim damarlarımızda. O ruhun  kıpırdanışlarını hissediyorum, onlara ölü demeyiniz.

  Mekânları cennet olsun, hepsine selam olsun, ruhları şad olsun.

  18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Okul Panosu

  Yazı kaynağı : www.bulanca.com

  E�itim ��retim �le �lgili Belgeler > Belirli G�n Ve Haftalar �le �lgili T�m Belgeler > 18 Mart �anakkale Zaferi Ve �ehitler G�n� �le �lgili T�m Belgeler

  �EH�TLER G�N� �LE �LG�L� KONU�MA METN�, A�ILI� KONU�MASI (18 MART �ANAKKALE ZAFER�, �ANAKKALE SAVA�I, �EH�TLER G�N� �LE �LG�L� YAZILAR, ���RLER)

  Selamlama�

  Bug�n, 18 Mart �ehitler G�n�, ayn� zamanda ��anakkale Zaferi�nin �. Y�ld�n�m�.

  �anakkale Zaferi, d�nya tarihinde bir d�n�m noktas� olmu�, tarihin ak��� �zerinde T�rk Ulusu, belirleyici bir rol oynam��t�r.

  Millet olma bilincinin tohumlar�n�n at�larak, Kurtulu� Sava��'n�n kazan�lmas�na zemin haz�rlayan, bir prestij ve azmin m�cadelesidir.

  �anakkale Muharebeleri, 1. D�nya Sava��'n�n en �nemli ve hassas b�l�m�n� te�kil eder.

  �anakkale  Sava��, ordumuzu zafere ta��yan Mustafa Kemal ger�e�ini ortaya ��karm��, milletimiz, 500 bin evlad�n� bu sava�ta �ehit vermi�tir.

  Mukaddes vatan topraklar� i�in, canlar�n� seve seve vererek; bir ulusun kaderini de�i�tiren, vatan�m�z�, istiklalimizi, sars�lmaz imanlar�, e�siz cesaretlerine bor�lu oldu�umuz, aziz �ehitlerimiz, d�nyada e�i benzeri olmayan bir destan yazm��t�r.

  �anakkale  Zaferi'nin, �zellikle gen� nesillere iyi anlat�lmas�, ecdad�m�za ve �ehitlerimize bir borcumuz oldu�u gibi, gelece�imizin de teminat�d�r.

  Bu konuda, �ehit Ailelerimizin ve Muharip Gaziler Derne�imizin, �ok �nemli bir sorumlulu�u �stlendiklerini g�r�yoruz.

  �ehit Ailelerimiz, ya�ad���m�z pek �ok s�k�nt�l� d�nemde ortaya koyduklar�, sa�duyulu ve kararl� tutumla, milletimizin vicdan� haline (bilgi yelpazesi.net) gelmi�tir.

  Gazilerimiz, toplumumuzun milli haf�zas�n� olu�turmaktad�r.

  Milletimiz, ne zaman kendini darda hissederse, gazilerimizi dinlemesi, gazilerimizin ve �ehitlerimizin vatan sevgisi �izgisine d�nmesi, yeniden dirilmesi i�in yeterli olacakt�r.

  �anakkale Sava�� ortaya koymu�tur ki, her ne sebeple olursa olsun sava�; b�y�k bir y�k�m�, insanl�k onurunun ayaklar alt�na al�nmas�n� ifade eder.

  T�rk Milleti, kendi �ehitlerine g�sterdi�i �zeni ve ilgiyi, bu sava�ta �len yabanc� askerlere de g�stererek, insanl���n yere d��en onurunu da aya�a kald�rm��t�r.

  �nsanl�k, ge�mi�in hatalar�ndan gerekli dersleri ��kararak,  d�nyan�n �e�itli b�lgelerinde s�ren �at��malar� sonland�rmal�d�r.

  �nsanlar�n hi�bir ay�r�m g�zetmeden ve gelecek kayg�s� duymadan; huzur, sevgi ve karde�lik i�inde bir arada ya�ayacaklar�, bar�� dolu bir d�nyan�n temelleri at�lmal�d�r.

  �anakkale Zaferi'nin � Y�ld�n�m�nde,

  B�y�k �nder Atat�rk'�,

  �anakkale �ehitlerimizi ve bug�ne dek vermi� oldu�umuz t�m aziz �ehitlerimizi,

  �ehitler G�n� m�nasebetiyle, bir kez daha sayg� ve ��kranla an�yor, y�ce Allah'tan rahmet diliyorum.

  Ruhlar� �ad olsun�

  Yazı kaynağı : bilgiyelpazesi.com

  18 Mart Çanakkale Zaferi günün anlam ve önemini belirten konuşma metni - Popüler Haberler

  18 Mart Çanakkale Zaferi günün anlam ve önemini belirten konuşma metni - Popüler Haberler

  18 Mart 1915 tarihinde o dönemin en büyük donanması karşısında elde edilen Çanakkale Zaferi, tarih kitaplarına altın harflerle yazılmıştır. Dünyadaki güç dengesi kadar tarihin seyrini de değiştiren Çanakkale Zaferi ile Türk ordusu kesin bir zafer kazanmıştır.

  18 MART GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ BELİRTEN KONUŞMA METNİ

  Bugün; Türk’ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümünü kutlamakta ve vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nün onurunu ve gururunu yaşamaktayız.

   Birinci Dünya Savaşı’nı galip bitirmek isteyen ve gemileriyle Çanakkale Boğazını geçip İstanbul’u almak isteyen düşman kuvvetlerine karşı kahraman ordumuz, İngiliz ve Fransız donanmalarına karşı Çanakkale Boğazına gelmiş, Türkler bu donanmayı gördüklerinde tabanlarını yağlar, arkalarına bile bakmadan kaçar giderler. Biz de 5 çayımızı İstanbul’a karşı içeriz demişlerdi. Umdukları gibi olmadı. En büyük donanma gemileri de büyük kayıplar verince geri çekildiler.    

  Çanakkale boğazını gemilerle geçemeyeceklerini anlayan düşman kuvvetleri, bu kez topraklarımıza karadan girmeyi denediler. İngiliz, Fransız, Avustralya, Yeni Zelanda ,Anzak ve diğer askeri güçler, 25 Nisan 1915 günü karadan çıkarma yapmaya başlamışlardır.  Cephanesi biten askerlerine karşı 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Atatürk -Süngü tak- emrini vererek yıllarca Türk Milletinin hafızasından silinmeyecek olan “Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir.” sözlerini söylemiştir.

  Savaşın sonunda yenilmez sandıkları güçlü orduları, ağır bir yenilgiye uğradı.

  Çünkü silah, cephane, askerimiz yeterli olmasa da:

  Yahya Çavuşların kahramanca savaştığı yerdir, Çanakkale, 

  Koca Seyit’in yalınız bir top mermisini değil, bir milletin kaderini sırtlandığı yerdir Çanakkale.

  Çelikten bir saldırıya, etten bir siperdir Çanakkale.

  Vatan aşkıyla, imanla dolu ordumuzdur, 57. Alaydır, kınalı Mehmettir, cefakar milletimizdir,

  Mustafa Kemal ATATÜRK’tür Çanakkale.

  Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin engelleri aşabileceğinin en güzel örneğidir.

  Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere,

  Ey Aziz Şehitler,

  Bayraklar memleket ufkunu baştanbaşa donatıyorsa bugün, siz düşmana göğsünüzü siper ettiğiniz içindir. Şimdi biz her 18 Mart geldiğinde, başımız minnetle eğilirken; övünç ve gururla doluyor göğsümüz. Aziz hatıranızı gururla, rahmet ve şükranla anıyoruz.

  Milli şairimiz Mehmet Akif in, Çanakkale şehitleri için yazdığı destansı şiirden bir bölüm okuyarak konuşmamı tamamlamak istiyorum.

  Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor!

  Bir hilal uğruna yâ Rab, ne güneşler batıyor!

  Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker,

  Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı, değer,

  Ey şehit oğlu şehit! İsteme benden makber,

  Sana kucağını açmış, duruyor Peygamber.

  ruhlarınız şad olsun…

  Kaynak: Eğitimhane (Alıntıdır)

  Yazı kaynağı : www.superhaber.tv

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap