Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  11.sınıf edebiyat 168.sayfa cevapları

  1 ziyaretçi

  11.sınıf edebiyat 168.sayfa cevapları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cumhuriyet Döneminde Roman 1923-1950 Hikaye Cevapları

  11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cumhuriyet Döneminde Roman 1923-1950 Hikaye Cevapları

  11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Roman Sayfa 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 Cumhuriyet Döneminde Roman 1923-1950 Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

  11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cumhuriyet Döneminde Roman 1923-1950 Cevapları

  DERSE HAZIRLIK

  11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı

  1. Aşağıdaki metinden hareketle aydınların ve gençlerin milletlerine karşı sorumluluklarının neler olduğunu tartışınız.

  ➜ Başka bir milleti mutlu eden şeyi kendi süzgeçlerinden geçirmeden kendi milletimize uygulamamalılar.
  ➜ Aydınlar, mutlu eden şeyleri kendi milletimizin adet, gelenek ve göreneklerine uygun olacak şekilde uyarlamalı.
  ➜ 10 düşün 1 söyle de mantık gibi defalarca düşünülmeli ve önce aydınlarının kendilerinin ikna olması gerekmekte.
  ➜ Aydınlarımız bir yetişkin, yol gösterici gibi davranmalı. Sorumsuzluk, gelişi güzel fikirler sunmamalı.
  ➜ Aydınlarımız, milletimizin gelişimini, eğitimini, mutluluğunu artıcı şeyler üretmek için çok çalışmalı.
  ➜ Aydınlarımız, milletimizi mutluluğa götürmek için tüm dünyadaki örnekleri incelemeli her türlü bilgi, keşif ve ilimden yararlanmalar.

  2. Bir toplumda aydınların halka yabancılaşmasının ve onu ihmal etmesinin ne gibi sonuçlar doğurabileceğini tartışınız.

  11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 162 Cevabı

  1. Yaban adlı metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.

  Açık İleti: Bir paşanın oğlu olan Ahmet Celâl, I. Dünya Savaşı’nda sağ kolunu kaybeder; bu nedenle henüz otuz beşine girmeden bütün yaşam sevincinin tükendiğini hisseder. Savaşın bitiminde İstanbul’un düşman işgaline uğramasından sonra emir eri Mehmet Ali’nin davetine uyarak onun Orta Anadolu’da Porsuk Çayı kıyısındaki köyüne yerleşir. Ahmet Celâl, köylülerle kaynaşmak ister ancak köylüler onu kendileriyle hiçbir ortak yanı olmayan bir yaban olarak görür; onunla aralarına hep mesafe koyarlar.

  Örtük İleti: Halkına yabancılaşmış biri halkı aydınlatamaz halka yön veremez onu geliştiremez.

  2. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

  3. “Talim, terbiye, iyi örnek, bunların hepsi geçici şeylerdir. Ve çevre değiştirmedikçe, insanın değişmesine imkan yoktur’.’ sözüyle ne anlatılmak istenmiştir? Açıklayınız.

  4. Yaban adlı metinde zaman ve mekânın özelliklerini belirleyiniz.

  Zaman: Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında yaşanılan olaylar anlatılmaktadır.
  Mekan: Anadolu ve özellikle Porsuk Çayı yakınlarındaki yerleşimler mekan olarak karşımıza çıkar. Haymana, Mihalıççık ve Sivrihisar…

  5. Metindeki millî, manevi değerlerle dönemin sosyal ve tarihî ögelerini belirleyiniz.

  11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı

  7. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun kitabınızdaki biyografisinden yararlanarak metinle yazar arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

  8. Realizm akımının Yaban adlı metne etkilerini değerlendiriniz.

  9. Metindeki temel çatışmayı ve bu çatışma etrafında metinde yer alan diğer çatışmaları belirleyiniz.

  a. Bu parçada yararlanılan anlatım tekniğini belirleyiniz.

  b. Belirlediğiniz anlatım tekniğinin özelliklerini belirtiniz.

  ➜ Betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır.
  ➜ Kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil (ruhsal portre) denir.
  ➜ Kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere fiziksel (simgesel) betimleme denir.
  ➜ Roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır.
  ➜ Kelimenin yan anlamına ve mecaz anlamlarına yer verilebilir.

  c. Parçadaki anlatım tekniğinin işlevini tartışınız.

  11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 164 Cevabı

  1. Size huzur veya huzursuzluk hissettiren durumlar nelerdir? Açıklayınız.

  2. Aşağıdaki görsellerde bulunan yerlerden hangilerinde kendinizi huzurlu hissedersiniz? Neden?

  11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı

  3. Metne göre Mümtaz’ı her şeyin hoşnut etmesinin nedeni nedir? Açıklayınız.

  4. Metinde Mümtaz’ın eski kültür değerlerine ilgi duyması ve onlardan hoşlanması neye bağlanmıştır? Belirtiniz.

  5. Metinde kahramanların gezdiği yerler nasıl betimlenmiştir? Açıklayınız.

  ➜ Ezici sıcağa rağmen birkaç gün üst üste İstanbul’a indiler. Eski saraydan başlayarak camileri, medreseleri, semt semt gezdiler…
  ➜ Nuran, avlularında ot bitmiş, damı çökük, fukara yatağı medreselere, harap Tabhaneye, Hekimoğlu Alipaşa Camiinin yüzük taşı biçimine hayran oldu…

  6. — Bilmem, tam dindar mıyım? Herhalde şu anda dünyaya çok bağlıyım. Fakat ne Allah ile kulunun arasına girmek isterim, ne de insan ruhunun büyüklüğünden, imkânlarından şüphe ederim. Kaldı ki bunlar millî hayatın kökleridir. Bak, kaç gündür İstanbul’da, Üsküdar’da geziyoruz, sen Süleymaniye’de doğmuşsun, ben Aksaray’la Şehzade arasında küçük bir mahallede doğdum. Hepsinin insanlarını, içinde yaşadıkları şartları biliyoruz. Hepsi bir medeniyet çöküntüsünün yetimleridir. Bu insanlara yeni hayat şekilleri hazırlamadan evvel, onlara hayata tahammül etmek kudretini veren eskilerini bozmak neye yarar. Büyük ihtilâller bunu çok tecrübe etti. Netice olarak insanı çıplak bırakmaktan başka bir şeye yaramadı. Bırak ki her yerde, en zengin ve müreffeh cemaatlerde bile, hayat bir yığın artıklarla, yarı yolda kalmışlarla doludur. Sünbül Sinan ve benzerleri bunların yardımcısıdır. Bu parçadan hareketle yazarın eski ve yeni medeniyet değerlerine nasıl baktığını belirtiniz.

  7. Metinde sözü edilen millî, manevi ve kültürel değerleri belirleyiniz.

  Milli değerler: Aile büyükleriyle tanışmalar, yaşadığımız coğrafya, vatan toprakları.
  Manevi değerler: evlat sevgisi, yaşanılan yere duyulan beğeni ve sevgi.
  Kültürel değerler: Sevgiliyi aile ile tanıştırma.

  a. Huzur adlı metnin anlatıcı ve bakış açısını belirleyiniz.

  b. Metnin anlatıcı ve bakış açısının anlatımı nasıl etkilediğini değerlendiriniz.

  11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı

  1. Görev aşkı sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

  2. İşinin hakkını veren bireylerin özellikleri neler olabilir? Belirtiniz.

  3. Yaşamınızı görev anlayışınız doğrultusunda şekillendirir misiniz? Neden?

  11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.evvelcevap.com

  11. Sınıf Edebiyat Gezegen Yayıncılık Sayfa 168 Cevapları

  11. Sınıf Edebiyat Gezegen Yayıncılık Sayfa 168 Cevapları

  11. sınıf türk dili ve edebiyatı ders kitabı gezegen yayıncılık sayfa 168 cevapları sayfa sayfa sitemizde bulabilirsiniz. 2022-2023 11. sınıf türk dili ve edebiyatı gezegen yayıncılık kitabı sayfa 168 cevabı” alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

  11. Sınıf Edebiyat Gezegen Yayıncılık Sayfa 168 Cevapları / Cevabı

  11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI GEZEGEN YAYINCILIK DERS KİTABI CEVAPLARI TÜM SAYFALAR

  11. SINIF DERS KİTABI CEVAPLARI TÜM DERSLER

  11. sınıf türk dili ve edebiyatı ders kitabı gezegen yayıncılık sayfa 168 cevap anahtarı 2022-2023 sayfa olarak çözümlerini yanıtları sizler için aşağıda sunduk. 2023-2024 gezegen yayıncılık türk dili ve edebiyatı ders kitabı cevapları yine sitemizde olacak.

  Yazı kaynağı : www.derskitabicevaplarim.com

  11.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI,MEB,168.SAYFA CEVAPLARI

  11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Çağlayan Matbaası

  Kıymetli edebiyatseverler, bu yayınımızda sizler için “11. Sınıf Tük Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Çağlayan Matbaası” nı hazırladık.

  11. Sınıf Tük Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Çağlayan Matbaası

  Türk dili dersinde alacağınız her türlü bilgi sizlerin kültürünüzü geliştirmenize çok yardımcı olacaktır. Çünkü bu dönemde edineceğiniz kültürel her edim sizlerin hayatında en önemli kazanım olacaktır desek yanlış olmayacaktır. 11. Sınıf Tük Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı içerisinde yer alacak kazanımlar öğrencilerin gelecek yıllardaki eğitim düzeylerini ve çalışmalarının kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden öğrencilerin eğitim hayatlarının başlarında bu tür kazanımları noksansız alması hayati önem taşımaktadır. Bizler evvelcevap ailesi olarak bu önemin farkındayız. Bu nedenle öğrencilerimizin her zaman kılavuzu ve en önemli yardımcısı olmayı sürdüreceğiz.

  Kıymetli edebiyatsever gençlerimiz, sitemiz içerisinde yer alan 11. Sınıf Çağlayan Matbaası Tük Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları kısmına girerek aradıkları her türlü görsele, ödeve, açıklama ve en önemlisi cevaba en hızlı, en güvenilir şekilde ulaşacaklardır. Çünkü bizler eğitim ışıkları olarak ülkemizin geleceğine katkı sunmayı bir görev kabul etmekteyiz. Öğrencilerimizin gelişimine sunduğumuz her katkı biliyoruz ki ülkemizin de gelişmesine yardımcı olacaktır.

  11. Sınıf Tük Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Çağlayan Matbaası 2020 2021 sayfa olarak çözümlerini yanıtları sizler için aşağıda sunduk. Çağlayan Matbaası 11. Sınıf Tük Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz. Tük Dili ve Edebiyatı dersinin konuları, çocukların Türk edebiyatının en önemli isimlerinin eserlerini tahlil etme ve Türk dilinin özelliklerini öğrenmeye yönelik olarak seçilmiştir. 11. Sınıf Çağlayan Matbaası Tük Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Kitabı Cevapları ile çözümleri Çağlayan Matbaası Tük Dili ve Edebiyatı Çalışma kitabı 11. Sınıf çözümleri tablosu aşağıdadır.

  Edebiyatı yaşam amacı haline getirmeye hazırlanan gençler, 11. Sınıf Tük Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Çağlayan Matbaası 2020-2021’ye girdiklerinde görecekler ki aradıkları her türlü cevap hemen karşılarında en açıklayıcı, en açık anlatıma sahip şekilde kendilerini bekliyor olacak. Zamanın vermiş olduğu birikim ve deneyimimiz öğrencilerimizin de bizleri tercih etmesinde önemli rol oynamaktadır. Onların, tek yapmaları gereken her zaman yaptıkları gibi bizleri hem web sayfamızdan hem de diğer sosyal medya platformlarından takip etmek olmalıdır.

  Siz kıymetli öğrencilerimize eğitim hayatlarında vereceğimiz her türlü destek ve katkı için bizler kendimizi şimdiden sevinçli hissediyoruz. Sizlere sitemizden takip edeceğiniz 11. Sınıf Tük Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Çağlayan Matbaasını yaparken kolaylıklar diliyor ailemizin üyesi olduğunuz için sizleri sevgiyle kucaklıyoruz.

  11. Sınıf Tük Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Çağlayan Matbaası 2020-2021 hakkında ve yapılmasını istediğiniz sayfalar için aşağıdan yorumlarınızı hemen paylaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : odevzamani.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap