Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  10.sınıf edebiyat sayfa 84 cevapları

  1 ziyaretçi

  10.sınıf edebiyat sayfa 84 cevapları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 84 Cevabı

  10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 84 Cevabı

  10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları Biryay Yayınları‘na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

  10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı 

  10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı 

  Metin ve Türle İlgili Açıklamalar

  Sagu, bir kimsenin ölümünden sonra yapılan ve “Yuğ” adı verilen dinsel yas törenlerinde söylenen şiirlerdir. Nazım birimi dörtlük olan ve şekil olarak koşuğa benzeyen sagular, hece vezniyle söylenmiştir. Kafiye düzeni “aaab, cccb, dddb…” şeklindedir. Sagularda ahengi sağlamak için yarım kafiye, redif, aliterasyon ve asonanslardan yararlanılmıştır. Sagular 7’li hece ölçüsü ile yazılmıştır. Dîvânu Lu- gati’t-Türk’te sagu örnekleri bulunmaktadır. Sagular İslamiyet sonrasında divan edebiyatında mersiye, halk edebiyatında ağıt adını almıştır. Okuduğunuz sagu, Saka hükümdarı Alp Er Tunga’yı anlatmaktadır. Alp Er Tunga’nın Türk tarihi açısından önemi büyüktür. Alp Er Tunga, Türk destanlarında aynı isimle anılmaktayken “Şehname” adlı İran destanında Afrasiyab ismi ile tanınmaktadır. Alp Er Tunga, bölge halklarının dilinde meşhur olmuş ve edebî eserlerde yer bulmuş önemli bir şahsiyettir.

  Metni Anlama ve Çözümleme

  1. Okuduğunuz şiirin biçim özelliklerini aşağıdaki tabloya yazınız.

  2. Okuduğunuz sagunun teması nedir?

  3. Şairin felekten bu denli şikâyet etmesinin nedeni nedir? Açıklayınız.

  4. Şiirde insanların üzüntüleri nasıl tasvir edilmiştir?

  5. Alp Er Tunga’nın özelliklerini okuduğunuz şiirden yola çıkarak tespit ediniz.

  6. Alp Er Tunga sagusunun sorularla başlamasının anlatıma etkisini değerlendiriniz.

  7. Okuduğunuz şiirde şairin seslendiği kitle kimdir?

  10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.evvelcevap.com

  10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 84

  10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 84

  10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

  Sayfanın Cevapları:

  10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Koşuk Cevapları

  10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Şiir  Sayfa 82, 83, 84, 85 Koşuk Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

  10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı

  1. İlkbaharın gelişiyle doğada nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

  2. Sözlü Dönem’in şiirlerinde doğa ile ilgili ayrıntıların bulunması o dönemle ilgili size nasıl bir fikir vermektedir?

  10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı

  1. Metnin 2 ve 3. dörtlüklerinde bahar hangi özellikleriyle anlatılmıştır? Açıklayınız.

  2. Metnin dil ve anlatım özelliklerini göz önünde bulundurarak metinden, bugüne kadar değişmeden gelen kelimeleri bulunuz. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

  3. Okuduğunuz metin hangi şiir türünün örneğidir? Şiirdeki dizelerden örnekler vererek açıklayınız.

  4. Verilen şiirin türü ile teması arasında nasıl bir ilişki vardır? Düşüncelerinizi paylaşınız.

  5. Metinde edebî sanatların çok az kullanılmasını neye bağlıyorsunuz?

  6. Okuduğunuz metin, oluşturulduğu dönemin gerçekliğini yansıtmakta mıdır? Metinden hareketle örneklendiriniz.

  7. Metinde ahengi sağlayan unsurları belirleyiniz. Belirlediğiniz unsurları aşağıdaki şemalara yazınız.

  Nazım BirimiDörtlük

  Ölçü7’li hece ölçüsü

  KafiyeÇoğunlukla yarım kafiye -s, -ç, -z sesleri yarım kafiyedir. 

  Redif: neyü, -ıldi/-ildü

  Aliterasyon1. dörtlük k/n 2. dörtlük: k / ş 3.dörtlük: y/ç  4.dörtlük: z/l

  Aşağıdaki parçada verilen boşluklara, uygun noktalama işaretlerini yerleştiriniz.

  Yağmur uzun süredir yağmaya devam ediyordu( . ) Her yer yeterince ıslanmıştı tıpkı onun gibi( . ) Yağmurlu havalarda şemsiye taşımayı sevmezdi( , ) her şeyiyle doğanın içinde olmayı severdi( . ) Doğayla bütünleşmek( ; ) onun umudunu yeşertirdi( , ) ona yaşama sevinci aşılardı her zaman( . ) Bu sefer de öyle olmuştu( . ) Yağmur yine her şeyi yerli yerine koymuştu( ; ) umudunu( , ) sevincini( , ) neşesini(  )

  10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı

  Aşağıda Ahmet Hamdi Tanpınar ile Ahmet Kutsi Tecer’in şiirlerinden parçalar verilmiştir. Bu parçaları şemalarda verilen başlıklara göre karşılaştırınız.

  Yazı kaynağı : kitap.basarisiralamasi.net

  10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitap Cevapları Meb Yayınları Sayfa 84 2018-2019

  10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 84)

  10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 84)

  Web sitemizde bir sonraki seri paylaşım konumuz hangisi olsun?

  Yazı kaynağı : dersimizedebiyat.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap