Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  100 tane ünsüz yumuşaması örnekleri

  1 ziyaretçi

  100 tane ünsüz yumuşaması örnekleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ünsüz Yumuşaması Örnekleri (30 Tane)

  Ünsüz Yumuşaması Örnekleri (30 Tane)

  Ünsüz yumuşaması nedir? Ünsüz yumuşaması örnekleri, 30 tane ünsüz yumuşamasına örnek kelimeler. Yumuşamadan etkilenmeyen tek heceli sözcükler, yabancı kökenli sözcükler, Türkçe sözcükler.

  Ünsüz Yumuşaması Nedir?

  Türkçe dilinde sert ünsüzle (p, ç, t, k) biten bir sözcüğe ünlü ile (a, e, ı, i, u, ü, o, ö) başlayan bir ek geldiğinde, sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşayarak b, c, d, g, ğ ünsüzlerine dönüşür.

  Bu şekilde sert ünsüzlerin yumuşaması olayına ünsüz yumuşaması denir.

  Yumuşama olayında sert ünsüzle biten kelimeye ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde;

  » p ünsüzü yumuşayarak b ünsüzüne dönüşür.

  » ç ünsüzü yumuşayarak c ünsüzüne dönüşür.

  » t ünsüzü yumuşayarak d ünsüzüne dönüşür.

  » k ünsüzü yumuşayarak g ya da ğ ünsüzüne dönüşür.

  Bunlara Dikkat Edin:

  » Bazı tek heceli kelimelerde yumuşama olmaz. (Örnekleri aşağıda verilmiştir.)

  » Bazı yabancı kelimelerde yumuşama görülmez. (Örnekleri aşağıda verilmiştir.)

  » Bazı Türkçe veya Türkçeleşmiş kelimeler de yumuşamadan etkilenmez. (Örnekleri aşağıda verilmiştir.)

  » Özel isimlere gelen eklerde yazarken yumuşama yapılmaz. Fakat okurken yumuşamış gibi okunur. (Yazılış: Irak’a Okunuş: Irağa, Yazılış: Burak’a Okunuş: Burağa)

  Aşağıda ünsüz yumuşamasına 30 adet örnek verilmiştir.

  Ünsüz Yumuşamasına Örnekler 

  Ağaç –a → ağaca

  Bacak –ı → bacağı

  Bayrak –ı → bayrağı

  Bilek –i → bileği

  Borç –unuz → borcunuz

  Çocuk –u → çocuğu

  Ekmek –e → ekmeğe

  Geçit –e → geçide

  Hesap –ı → hesabı

  İlaç –ım → ilacım

  İnanç –ınız → inancınız

  İnat –ı → inadı

  Kağıt –ı → kağıdı

  Kanat –ı → kanadı

  Kasap –ım → kasabım

  Kızamık –a → kızamığa

  Kilit –i → kilidi

  Kuraklık –ı → kuraklığı

  Mezhep –i → mezhebi

  Pabuç –um → pabucum

  Piliç –i → pilici

  Senet –imiz → senedimiz

  Şurup –u → şurubu

  Tarak –a → tarağa

  Toprak –ın → toprağın

  Tüfek –i → tüfeği

  Umut –u → umudu

  Yanak –a → yanağa

  Yaprak –ı → yaprağı

  Yoğurt –u → yoğurdu

  Aşağıdaki örnekler ünlü yumuşamasındaki istisnalara örneklerdir.

  Ünsüz Yumuşamasından Etkilenmeyen Tek Heceli Sözcükler

  aç → aça

  tok → toku

  set → sete

  geç → geçer

  at → atım

  it → iti

  küp → küpü

  bit → biterek

  ot → ota

  sat → satış

  kat → katarım

  yat → yatarsın

  bak → bakınız

  saç → saçım

  Ünsüz Yumuşamasından Etkilenen Tek Heceli Sözcükler

  cenk → cengi

  gök → göğe

  mert → merdin

  kurt → kurdun

  çok → çoğu

  yok → yoğun

  git → gidelim

  renk → renge

  denk → dengi

  kap → kabı

  Ünsüz Yumuşamasından Etkilenmeyen Yabancı Kökenli Sözcükler

  millet → milleti

  ziraat → ziraate

  sanat → sanatı

  tebligat → tebligatın

  devlet → devletin

  şöhret → şöhrete

  bilet → biletin

  hasret → hasretim

  kanaat → kanaati

  hakaret → hakareti

  saat → saatin

  halkı → halkım

  hukuk → hukuka

  hakikat → hakikaten

  fazilet → fazileti

  hükümet → hükümetin

  Ünsüz Yumuşamasından Etkilenmeyen Türkçe Sözcükler

  yarat → yaratan

  yanıt → yanıtım

  arat → aratalım

  anıt → anıtı

  gölet → gölete

  kanıt → kanıtı

  gözet → gözetim

  akaryakıt → akaryakıta

  dinlet → dinleti

  kuşat → kuşatalım

  beklet → bekleterek

  diret → diretince

  İlgili İçerikler:

  *** Ünsüz Yumuşaması Örnekleri içeriği hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : turkceodevim.com

  Ünsüz Yumuşaması Örnekleri

  Ünsüz Yumuşaması Örnekleri

  Ünsüz Yumuşaması Örnekleri

  Ünsüz harfle biten bazı kelimelerin  ek alması İle kelimenin harfindeki yumuşamaya denir. Şimdi kısaca ünsüz yumuşaması nedir bakalım.

  Türkçede  sert ünsüzle (p, ç, t, k) biten bir kelime ünlü ile (a, e, ı, i, u, ü, o, ö) başlayan bir ek geldiğinde, sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşayarak b, c, d, g, ğ ünsüzlerine dönüşür. Bu ses olayına ünsüz yumuşaması denir.

  Yazı kaynağı : degerler.net

  Ünsüz Yumuşaması ile ilgili 10 Tane Cümle

  Ünsüz Yumuşaması

  Ünsüz Yumuşaması

  Türkçede günlük hayatta karşımıza en yoğun olarak çıkan ve farkında olmadan sık sık gerçekleştirdiğimiz ses olayları içinde “Ünsüz Yumuşaması” gelmektedir. İki ünlü arasında yer alan sert ünsüzlerin değişime uğramasına ünsüz yumuşaması  ya ünsüz değişmesi denir. Ancak her sert ünsüzün (ki Türkçedeki sert ünsüzler şu meşhur FıSTıKÇı ŞaHaP ünsüzleridir.) iki ünlü arasında kalmasıyla her zaman yumuşama gerçekleşmez.

  Ünsüz Yumuşaması Nedir?

  Yumuşamaya uğrayabilecek sert ünsüzler “p, ç, t, k” harflerinden oluşmaktadır. Eğer bir sözcüğün sonunda “p, ç, t, k” sert ünsüzleri varsa ve bu sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde bu ünsüzler yumuşayarak “b, c, d, g-ğ” harflerine dönüşür. Bu kurala ise ünsüz yumuşaması denir.

  Ünsüz yumuşamasında değişim şu şekilde olur:

  P ünsüzü → B‘ye
  Ç ünsüzü → C‘ye
  T ünsüzü → D‘ye
  K ünsüzü → G ya da Ğ‘ye dönüşmektedir.

  Örnek olarak “Kitap” sözcüğünü ele alalım. Bu sözcüğe 3. teklik şahıs iyelik eki olan “I” getirildiğinde kitap sözcüğünün sonundaki sert ünsüz “P” yumuşayarak “B” sesine dönüşecektir.

  Kitap – ı ⇒ Kitabı

  Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi “p, ç, t, k” sert ünsüzleriyle biten sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında bu ünsüzler değişime uğramaktadır.

  Ünsüz Yumuşaması Örnek

  Konunun daha iyi anlaşılması ve kafanızdaki soruların kaybolması için konumuza bol örnekler vererek devam edeceğiz. Bu nedenle verilen örnekleri detaylı bir şekilde incelemenizi tavsiye ediyoruz.

  Ağaç – a ⇒ Ağaca
  Bıçak – ı ⇒ Bıçağı
  Dolap – a ⇒ Dolaba
  Kaçak – ı ⇒ Kaçağı
  Fert – i ⇒ Ferdi
  Cevap – ı ⇒ Cevabı
  Yurt – u ⇒ Yurdu
  Amaç – a ⇒ Amaca

  Ünsüz Yumuşamasına Aykırılık

  → Uyarı 1: Tek heceli sözcüklerin genelinde ünsüz yumuşaması olmaz.

  → Uyarı 2: Türkçemize yabancı dillerden geçmiş bazı sözcüklerde yumuşama olmaz.

  → Uyarı 2: Özel isimlerde yazılışta değil okunuşta yumuşama olur.

  Yazı kaynağı : www.edebiyatciyim.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap