Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  10. sınıf sabit oranlar kanunu soruları ve çözümleri pdf

  1 ziyaretçi

  10. sınıf sabit oranlar kanunu soruları ve çözümleri pdf bilgi90'dan bulabilirsiniz

  SABİT ORANLAR KANUNU Çözümlü Soruları ve Çözümleri 10.Sınıf Test Pdf Konu Anlatımı Sabit Oranlar-1

  10.Sınıf Kimya Temel Kanunlar SABİT ORANLAR KANUNU Nedir? Konu Anlatımı Çözümlü Sorular Örnekler kime ait  Sabit Oranlar Kanunu 1

      Sabit Oranlar Kanunu “Bir bileşiği oluşturan elementlerin  kütleleri arasında basit tamsayılarla ifade edilen sabit bir oran vardır.” şeklinde ifade edilir .Bileşiği oluşturan elementlerin  kütleleri arasında basit tamsayılarla ifade edilen orana Sabit Oran denir.Bunu inceleyen yasaya da      Sabit Oranlar Yasası ya da    Sabit Oranlar Kanunu denir.

  Sabit Oranlar Kanunu nu kim bulmuştur?

  Sabit oranlar kanunu 1799 yılında Joseph Proust tarafından bulunmuştur

  Peki Sabit Oranlar yasasına neler uyar .neler uymaz? Sabit oranlar yasasına uyan maddeler nelerdir?

  » Bir maddenin sabit oranlar yasasına uyması için, daha doğrusu bir maddeye sabit oran uygulayabilmek için maddemizin bileşik olması gerekir ;çünkü bileşiklerde her zaman bir sabit oran bulunur.

  »  Element veya karışımlara  sabit oranlar uygulanamaz.

  »  Yemek tuzu NaCl bileşiktir sabit oranlar yasası uygulanır .

  »» Ama tuzlu su bir karışımdır.NaCl ve H20 dan oluşan bu karışımda yani 2 tür bileşik bulunur ;Yani belli bir formülü yoktur ,bileşik değildir.Karışımlarda belli bir formül ve belli bir oran bulunmadığında Sabit Oranlar Kanununu uygulanmaz.

  Sabit Oranlar Kanunu Özellikleri Nelerdir?

  Sabit Oranlar Kanunu Özellikleri maddeler halinde sıralanacak olursa;

  -Joseph Proust Sabit Oranlar Yasasını “Bir bileşiği oluşturan elementlerin  kütleleri arasında basit tamsayılarla ifade edilen sabit bir oran vardır.”şeklinde ifade etmiştir.

  – Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında değişmez sabit bir oran bulunur bu orana SABİT ORAN denir.

  – Suya bakarsak; 18 gram suyun 16 gramı oksijen, geri kalan 2 gramı ise hidrojendir. 9 gram suyun ise 8 gramı oksijen ve1 gramı hidrojendir. Yani su, hidrojen ve oksijenin 1/8 oranında birleşmesiyle oluşmuş bir bileşiktir.

  – Fransız kimyacı Joseph Proust un incelediği Sabit Oranlar Yasası na  göre; Bir bileşik, hangi kimyasal yolla edilirse edilsin o bileşik içindeki elementlerin kütlece birleşme oranı hiç bir zaman değişmez.

  – Aynı elementlerden oluşsa bile Her bileşiğin kütlece birleşme oranları farklı  farklıdır!!!

  10.Sınıf Sabit Oranlar Kanunu Sorular Örnekler Çözümlü Sorular Soru Çözümü

  SORU:

  H2O bileşiğinde kütlece birleşme oranını bulalım.(H:1gr,O:16 gr)

  Kütlece bileşme oranı H/O=1/8   demek;

  H2O yi oluşturan oluşturan tüm H lerin kütlesinin , tüm O lerin kütlesine oranı demektir.

  Kütlece bileşme oranı      diye ifade edilir.

  Tüm H ler 1 birim kütle Tüm O lar 8 birim kütle kabul edilirse   H2O: 9 birim kütle kabul edilir.

  ∑H:1 birim kütle

  ∑O:8 birim kütle

  H2O: 9 birim kütle

  ∑:Toplam işareti

  H2O nun oluşum reaksiyonu üzerinde incelersek ;

  H2     +    ½ O2    →   H2O

  2gr         ½. 16.2        2.1+1.16

  2gr            16gr           18 gr sadeleştirirsek

  1 gr             8 gr            9gr

  ÖRNEK

  H2O2 bileşiğinde kütlece birleşme oranını bulalım.(H:1gr,O:16 gr)

  \frac{\textrm{2H}}{\textrm{2O}}=\frac{\textrm{2.1}}{\textrm{2.16}}=\frac{\textrm{1}}{\textrm{16}}

  H2O bileşiğinde kütlece birleşme oranı \frac{\textrm{H}}{\textrm{O}}=\frac{\textrm{1}}{\textrm{16}} diye ifade edilir

  H2 bileşiğinde kütlece birleşme oranı  \frac{\textrm{H}}{\textrm{O}}=\frac{\textrm{1}}{\textrm{8}}  dir.

  YANİ;

  Aynı elementlerden oluşsa bile Her bileşiğin kütlece birleşme oranları farklı  farklıdır!!

  ÖRNEK

  CO2 bileşiğinde kütlece birleşme oranını bulalım.(C:12gr,O:16 gr)

  \frac{\textrm{1.C}}{\textrm{2.O}}=\frac{\textrm{1.12}}{\textrm{2.16}}=\frac{\textrm{3}}{\textrm{8}}

  Kütlece bileşme oranı   \frac{\textrm{C}}{\textrm{O}}=\frac{\textrm{3}}{\textrm{8}} diye ifade edilir.

  Yani 11 gr CO2 de 3 gr C varsa 8 gr O vardır.

  C    +      O2    →  CO2

  12gr       32gr      44 gr sadeleştirirsek

  3              8         11

  10 sınıf sabit oranlar kanunu soruları ve çözümleri

  Aşağıdaki bileşiklerde bileşiği oluşturan  elementler arasındaki   Sabit Oranları bulalım.

  ÖRNEK:

  CO bileşiğinde kütlece birleşme oranı (C:12 gr O:16 gr )

  C1O1

  1.12:1.16

  3:4

  ÖRNEK:

  SO2bileşiğinde kütlece birleşme oranı  (S:32 gr O:16 gr )

  S1O2

  1.32:2.16

  32:32

  1:1

  ÖRNEK:

  NObileşiğinde kütlece birleşme oranı (N:14 gr O:16 gr )

  N1O2

  1.14:2.16

  14:32

  7:16

  ÖRNEK

  NO bileşiğinde kütlece birleşme oranı

  N1O1

  1.32:2.16

  32:32

  1:1

  ÖRNEK

  N2O3 bileşiğinde kütlece birleşme oranı

  N2O3

  2.14:3.16

  28:48

  7:12

  ÖRNEK

  FeObileşiğinde kütlece birleşme oranı

  Fe1O1

  1.56:1.16

  56:16

  7:2

  ÖRNEK

  Fe2Obileşiğinde kütlece birleşme oranı

  Fe2O3

  2.56:3.16

  112:48

  7:3

  N:14 gr O: C:12gr,O:16gr .Ca:20gr S:32gr, Fe:56 gr, Al:27 gr, Cu:64 gr, H:1gr

  ÖRNEK

  H2Obileşiğinde kütlece birleşme oranı    olarak verilsin.Buradan neler çıkarıldığına bakalım.

  » 1 gr H 8 gr O ile birleşebilir.

  » 8 gr O 1 gr H ile birleşebilir.

  » 1 gr H 9 gr H2O oluşturabilir.

  » 8 gr O 9 gr H2O oluşturabilir.

  » 9 gr H2O da 1 gr H bulunur

  » 9 gr H2O da 8 gr O bulunur

  SORU

  H2O bileşiğinde küt.bir. oranı H/O=  1/8    dir.Buna göre;

  a) 5 gr H kaç gr O ile birleşebilir?

  1 gr H      8 gr O ile birleşirse.

  5 gr H               X            .

  X= 40 gr O ile birleşir

  b) 24 gr O kaç gr H ile birleşebilir?

  8 gr O           1 gr H ile birleşirse.

  24 gr O                     X            .

  X= 3 gr H ile birleşir

  c) 4 gr H kaç gr H2O oluşturabilir?

  1 gr H 9 gr       H2O oluşturursa

      5 gr H                        X            .

  X= 45 gr H2O oluşturur

  d) 40 gr O kaç gr H2O oluşturabilir?

  8 gr O             9 gr H2O oluşturursa

  40 gr O              X                  .

  X= 45 gr H2O oluşturur

  e) 27 gr H2O da kaç gr H bulunur ?

  9 gr H2O da          1 gr H bulunursa

  27 gr H2O da              X               .

  X= 3 gr H bulunur

  f) 54 gr H2O da kaç gr O bulunur ?

  9 gr H2O da         8gr O bulunursa

  54 gr H2O da                X            .

  X= 48 gr O bulunur

  Örnek
  X3Y4 bileşiğinde kütlece birleşme oranı  X/Y=3/2 veriliyor .  X nin atom ağırlığı 12 gr ise Y in atom ağırlığı kaçtır?

  5   

  XY4

  3  : 2

  Xlerin toplam kütlesinin Ylerin toplam kütlesine oranı 3/2 miş.

  3Xin kütlesini  4Y nin kütlesine oranı3/2 çıkması gerekir

    yerlerine koyarsak

  \frac{\textrm{3.12}}{\textrm{4Y}}=\frac{\textrm{3}}{\textrm{2}}

     olur.

  Buradan   Y=6 gr bulunur

  Örnek:

  X2Y3 bileşiğinin kütlece % 70 i X dir.Y nin atom ağırlığı 16 gr ise X in atom ağırlığı kaçtır?

  Tamamı 100 kabul edilirse 70 i X kalanı 30 u da Y olur.

  100    

  XY3

  70  : 30

  7:3

  Xlerin toplam kütlesinin Ylerin toplam kütlesine oranı 7/3 müş.

  2Xin kütlesini  7Y nin kütlesine oranı7/3 çıkması gerekir

  \frac{\textrm{2X}}{\textrm{3Y}}=\frac{\textrm{7}}{\textrm{3}}     yerlerine koyarsak

  \frac{\textrm{2X}}{\textrm{3.16}}=\frac{\textrm{7}}{\textrm{3}}  olur.

  Buradan    X=56 gr bulunur

  Örnek

  CaO bileşiğinde  Ca ile O nin kütlece birleşme oranı 5/2 dir. 20 gram Ca  yeterince O ile birleşince  kaç gram CaO bileşiği oluşur.

   .  7   .

    CaO

     5:2

    5gr Ca      7 gr bileşik oluşturursa

  20gr Ca              X           .

                X=28 gr bileşik oluşur.

  ÖRNEK

  XY2 bileşiğini oluşturan X ve Y elementlerinin kütlece birleşme oranı  X/Y=7/4  tür,
  Buna göre X2Y3 bileşiği için bu oran nedir?

  XY2 için

  \frac{\textrm{1X}}{\textrm{2Y}}=\frac{\textrm{7}}{\textrm{4}}

  \frac{\textrm{X}}{\textrm{Y}}=\frac{\textrm{7}}{\textrm{2}}

  Burada bulduğumuz 1Xin 1Y ye oranıdır.tüm Xlerin tüm Y lere değil!!!

  X2Y3 için

  \frac{\textrm{2X}}{\textrm{3Y}}=\frac{\textrm{2}}{\textrm{3}}.\frac{X}{Y}=\frac{\textrm{2}}{\textrm{3}}.\frac{7}{2}

  Ayırırız ve X/Y nin yerine bulduğumuz değeri koyarız

  \frac{\textrm{2X}}{\textrm{3Y}}=\frac{7}{3} sonucunu buluruz

  X2Y3 için kütlece birleşme oranı \frac{\textrm{X}}{\textrm{Y}}=\frac{7}{3} olur

  2.Yol

  1X=7 ise → XY2   ←  2Y=4 ise

  2X=?14   → X2Y←  3Y=?6

  olur

  14/6=7/3

  X2Y3 için kütlece birleşme oranı \frac{\textrm{X}}{\textrm{Y}}=\frac{7}{3}

  Sabit Oranlar Kanunu konu anlatımı çözümlü örnek sorular test sabit oranlar kanunu kime ait, 10.sınıf Kimya sabit oranlar kanunu ne demek  özellikleri kısaca maddeleri sabit oranlar kanunu soruları ve çözümleri  uzun maddeler halinde

  Yazı kaynağı : www.kimyadenizi.com

  Sabit Oranlar Kanunu 10. Sınıf konu anlatımı soru çözümü ders notu

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap