Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  10 mayıs engelliler haftası idari izni genelgesi

  1 ziyaretçi

  10 mayıs engelliler haftası idari izni genelgesi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

  Duyuru Başlama Tarihi : 09.05.2019 - Duyuru Bitiş Tarihi : 11.05.2019

  2002/58 sayılı Genelge'nin 3'üncü maddesi uyarınca 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında 10 Mayıs 2019 Cuma günü Üniversitemizde görev yapan tüm engelli personel idari izinli sayılacaktır.

  Yazı kaynağı : www.cumhuriyet.edu.tr

  TEÇ-SEN

  TEÇ-SEN: "Engelsiz Bir Yaşam İçin.. Engelliler Haftası Sorunların Çözümü İçin Fırsattır.!"

  10-16 Mayıs tarihleri her yıl Engelliler Haftası olarak geçirilmektedir. Bu hafta, engelli vatandaşlarımızın ve eğitim çalışanlarının sorunlarının gündeme getirilmesi, sorunlarının çözümü ve tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılığının artırılması bakımından büyük önem taşımaktadır.

  Son yıllarda engelli vatandaşlarımız içerisinden merkezi sınavlarla kamuda engelli personel istihdamı hız kazanmıştır. Bu durum sevindirici olmakla birlikte, özellikle engelli eğitim çalışanlarının, işe alım ve görev verilmesi konusunda özür durumlarının göz önünde bulundurulması büyük önem arz etmektedir. Bu konuda kanun, yönetmelik ve genelge hükümleri çok açık olmasına rağmen, engelli eğitim çalışanlarına zaman zaman engel oranlarıyla bağdaşmayacak görevler verildiği de sendikamıza iletilen sorunlar arasında bulunmaktadır. Bu gibi durumlarla karşılaşan engelli eğitim çalışanlarına sendikamızla irtibata geçmeleri durumunda gerekli hukuki yardım süratle verilecektir.

  Yine, 2002/58 sayılı Başbakanlıkgenelgesinin "Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının ilk günü "10 Mayıs 2017"  ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde, kamuda görev yapan tüm özürlüler idari izinli sayılacaktır. Olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi özürlüler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır." Hükmü gereği 10 Mayıs 2017tarihinde tüm engelli eğitim çalışanlarının idari izinli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

  Yazı kaynağı : www.tec-sen.org

  10 May�s Engeliler haftas� �dari izni Genelgesi - Memurlar.Net - Forum

  T.C.

  B A � B A K A N L I K

  Personel ve Prensipler Genel M�d�rl���

  Say� : B.02.0.PPG.0.12-320-20515 03 ARALIK 2002

  Konu :

  GENELGE

  2002/58

  3- Ulusal d�zeyde kabul edilen 10-16 May�s Sakatlar Haftas�n�n ilk g�n� ile 3 Aral�k D�nya �z�rl�ler G�n�nde, �z�rl�lere y�nelik faaliyet g�steren Konfederasyon, ba�l� federasyonlar ve derneklerin kamu g�revlisi olan y�netim kurulu �yeleri ile kamuda g�rev yapan t�m �z�rl�ler idari izinli say�lacakt�r.

  Olumsuz hava ko�ullar� nedeniyle valiliklerce okullar�n tatil edilmesi halinde ayn� b�lgedeki kamu g�revlisi �z�rl�ler, ayr�ca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil s�resince idari izinli say�lacakt�r.

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap