Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  şubat celp dönemi 2023 ne zaman açıklanacak

  1 ziyaretçi

  şubat celp dönemi 2023 ne zaman açıklanacak bilgi90'dan bulabilirsiniz

  MSB askerlik yerleri sorgulama e-Devlet! 2023 Şubat celbi açıklandı mı? Askerlik celp tarihleri 2023…

  MSB askerlik yerleri sorgulama e-Devlet! 2023 Şubat celbi açıklandı mı? Askerlik celp tarihleri 2023…

  MSB askerlik yerleri sorgulama e-Devlet! 2023 Şubat celbi açıklandı mı? Askerlik celp tarihleri 2023…

  Askerlik için tecillerini bozduracak olan vatandaşlar, 2023 yılında askerlik celp tarihlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MSB 2023 askerlik celp tarihleri…

  Askerlik yerleri için Milli Savunma Bakanlığı açıklamada bulundu. Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklandı.

  ASKERLİK YERLERİ 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

  MSB 2023 ASKERLİK CELP TARİHLERİ

  Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır;

  Yükümlü       Sevk Tarihleri

  Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 02 Şubat 2023

  Er (2’nci Grup)        02 Mart 2023

  Er (3’üncü Grup)    06 Nisan 2023

  Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  2023 �ubat celp d�nemi askerlik yerleri sorgulama e-devlet! Askerlik yerleri a��kland� m�?

  2023 �ubat celp d�nemi askerlik yerleri sorgulama e-devlet! Askerlik yerleri a��kland� m�?

  Askerlik yerleri i�in heyecanl� bekleyi� devam ederken, Milli Savunma Bakanl��� taraf�ndan yap�lan a��klama sonras�nda 2023 �ubat d�nemi celp d�nemi askerlik yerlerinin ne zaman a��klanaca�� belli oldu. Askerlik yerleri, e-Devlet �zerinden y�k�ml�lere duyurulacak. Peki askerlik yerleri a��kland� m�? �ubat celp d�nemi askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekran�

  2023 ASKERL�K YERLER� A�IKLANDI MI?

  Milli Savunma Bakanl��� taraf�ndan yap�lan a��klama sonras�nda askerlik yerlerinin ne zaman a��klanaca�� belli oldu. Buna g�re; Askerlik yerleri kapsam�nda se�im ve s�n�fland�rma sonu�lar� 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet �zerinden y�k�ml�lere duyurulacakt�r.

  �UBAT CELP D�NEM� ASKERL�K YERLER� SORGULAMA E-DEVLET

  Adaylar �ubat, Mart, Nisan celbi se�im ve s�n�fland�rma sonu�lar�n� TC kimlik numaralar� ve �ifreleri ile sisteme giri� yaparak ��renebilecekler.

  Milli Savunma Bakanl���'n�n yay�mlad��� duyuruya g�re; S�n�fland�r�lan y�k�ml�ler tekrar s�n�fland�rma i�lemine tabi tutulmayacakt�r. Ancak yedek subay/astsubay adayl���na ayr�lm�� y�k�ml�lerden, tabi olduklar� celp ve sevk d�neminde 7179 say�l� Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaks�z�n bakaya kalanlar (daha �nceki s�n�fland�rma d�nemlerinde s�n�fland�r�lanlar d�hil) er stat�s�nde askere sevk edileceklerdir.

  Yedek subay/astsubay adaylar� ile erba�/erlerin sevk tarihleri a�a��daki tablodad�r.

  Y�K�ML� SEVK TAR�HLER�

  Yedek Subay/Astsubay Adaylar� ile Er (1. Grup) 02.02.2023

  Er (2. Grup) 02.03.2023

  Er (3. Grup) 06.04.2023

  * Y�k�ml�ler sevk belgesini sevk tarihinin 10 g�n �ncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik �ubesinden alabilecektir.

  * Y�k�ml�lere, Adrese Dayal� N�fus Kay�t Sisteminde bulunan adresi ile e�itim birli�i aras� esas al�narak yol ve ia�e bedeli �denecektir. Y�k�ml�ler kendilerine yap�lan �demeleri kimlik belgeleri ile PTT �ubelerinden veya PTT kart� ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

  * Y�k�ml�ler, askerlik hizmetleri s�resince kullanmak �zere banka kartlar� bulunmuyorsa herhangi bir banka �ubesine ba�vururak hesap a�t�rabilecek ve banka kart� temin edebileceklerdir.

  * Sevk belgesini almayanlar ile ald��� halde sevk edildi�i s�n�f okulu/e�itim merkezlerine kat�lmayanlar veya sevk belgesini ald��� halde kendisine verilen yol s�resi d���nda s�n�f okulu/e�itim merkezlerine kat�lanlar hakk�nda bakaya i�lemi yap�lacakt�r.

  * 7179 say�l� Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gere�ince bu duyuru y�k�ml�lere tebli� mahiyetindedir.

  * Y�k�ml�ler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ula�abileceklerdir.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA (E-DEVLET): Askerlik er sınıflandırma sonuçları Şubat 2023 celbi belli oldu mu?

  ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA (E-DEVLET): Askerlik er sınıflandırma sonuçları Şubat 2023 celbi belli oldu mu?

  ASKERLİK YERLERİ (2023 ŞUBAT CELBİ) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  Askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

  Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

  ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap