Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  şubat ayı 4 yılda bir kaç gün sürer

  1 ziyaretçi

  şubat ayı 4 yılda bir kaç gün sürer bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Şubat neden 28 çeker? Şubat ayı ne zaman 29 çekecek?

  Şubat neden 28 çeker? Şubat ayı ne zaman 29 çekecek?

  Bugün kullandığımız Miladi takvimde Şubat ayı 28 çekerken ve dört yılda bir de 29 gün çekiyor. Böyle yılara ise artık yıl deniyor. Tarih boyunca takvimler hazırlanırken çeşitli astronomik yöntemler kullanılmış ve Dünya’nın Güneş etrafında dönüşü hesaplanarak aylara bölünmüştür. Ancak Şubat ayının 28 çekişinin nedeni astronomik bir hesaplamadan ziyade takvimi hazırlayan kişilerin fikirlerine dayanıyor…

  ŞUBAT NEDEN 28 ÇEKER?

  Roma İmparatorluğunun 2. kralı İmparator Numa (Numa Pompilius) hazırlattığı takvime göre 1 yıl 355 gün sürüyordu. İmparatorun isteğine göre hazırlanan bu takvimden önce kullanılan takvimde bir yılda 10 ay bulunuyordu. Ancak İmparator Numa takvimdeki ay sayısının 12’ye çıkarılmasını istedi. İmparator Numa tek sayıları uğurlu görmekteydi ve 12 ayın hepsinin de tek sayı çeken günlerden oluşmasını istiyordu.

  Fakat yapılan düzenlemeler ile en fazla 11 ay tek sayı çekebilen aylara bölünebiliyordu (29 veya 31). Böylelikle 4 ay 31 gün çekerken, 7 ay 29 gün çekecekti ve Şubat ayına da 28 gün kalıyordu. Bu nedenle İmparator Numa’nın tek sayı takıntısı nedeniyle Şubat ayı 28 gün çekecekti.

  Şu anda kullandığımız Miladi takvimin atası olarak bilinen Julyen Takvimi ise milattan önce 46 tarihinde Jules Sezar’ın emriyle İskenderiyeli bir astronom olan Sosigenes’in bilgisinden de faydalanılarak hazırlandı.

  Bu yeni takvimde bir yıl 365 gün 6 saat olarak hesaplanıp (365.25 gün) fazlalık (artık) olmayan yıllarda 5 ay 30 gün, 6 ay 31 gün çekecekti ve son ay olan Şubat 29 çekecekti.

  Eski dönemlerde hazırlanan takvimlerde Ocak ve Şubat ayları yoktu ve bir yıl 10 ay sürüyordu bu nedenle de Miladi takvimde ayların sıralaması değişmişti. Bu iki ay sonradan hazırlanan takvimlerde ilk olarak yılın en sonuna eklendi, bugünkü takvimde ilk iki ay olarak kabul edilince ayların sıraları değişti ve isimleri aynı kaldı. Beşinci, altıncı ay şeklinde (Quintilis, Sextilix) Latince olan ayların isimleri aynı kaldı ama sıraları değişti. December (Aralık) Latincede 10.ay anlamına gelirken bugün 12.ay olması gibi…

  Şubat ayı artık yıllarda ise 30 gün çekecekti. Yani Şubat ayı yine diğer aylardan eksik kalacaktı. Jules Sezar’ın ölümünün ardından halk O’nun şerefine 'Quintilis' yani 5.ay olan ve bugün 7. aya denk gelen Temmuz (July) ayına Jul Sezar'ın ismini verdi.

  Sezar’dan sonra gelen İmparator Augustus da varisi ve aynı zamanda büyük amcası olan Jul Sezar’a ithafen halkın O’nun adını o zamanlar 5. ay olan Quintilis (July/Temmuz) ayına vermesi üzerine İmparator Augustus da Jul Sezar’dan altta kalmamak için tahta çıktığı ay olan ’Sextilis’(August) ayına yani bugün 8.ay olan Ağustos ayına kendi adını verdi ve ayın adı August olarak değişti.

  Temmuz ayının 31 gün olması ve kendi adını verdiği Ağustos ayının ise 30 gün olmasıydı Augustus için yine bir sorundu. Çünkü bu durum O'na göre bir altta kalma durumuydu. Bu nedenle Ağustos ayını 31 gün yapmak için Şubat ayından 1 gün eksiltip Ağustos ayına o 1 günü ekledi. Böylelikle Şubat ayı yeniden 28 güne düştü. Günümüzde de halâ Ağustos ayı 31 gün, Şubat ayı ise 28 gündür.

  ŞUBAT AYI NE ZAMAN 29 ÇEKİYOR?

  Şubat ayı sadece 4 yılda bir 29 çeker. Şubat ayı en son 2020’de 29 çekmişti. Bundan sonraki ise 2024’te olacak…

  Yazı kaynağı : www.posta.com.tr

  Şubat neden 28 gündür? Şubat neden 29 gün çekiyor?

  Şubat neden 28 gündür? Şubat neden 29 gün çekiyor?

  Şubat nedir?

  Şubat ya da küçük ay (halk arasında gücük ay), Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 2. ayı. Artık yıllarda 29, diğer yıllarda 28 çeker.

  Artık yıllar, 4 ile kalansız bölünebilen yıllardır (400 ile bölünemeyen yüzyıl başları hariç). Örneğin 2008 yılı artık yıl iken 2100 yılı artık yıl değildir.

  Şubat ismi nereden geliyor?

  Süryanice Şabat sözcüğünden Türkçeye geçmiştir.

  Şubat ayının batılı dillerdeki adları, Roma arınma Tanrıçası Februus'un adından gelir. Kış mevsimi aysız olarak kabul edildiği için Ocak ve Şubat, Roma takvimine sonradan eklenmiştir. Bu değişiklik, Numa Pompilius tarafından, takvimi, standart kameri yıl ile bir hizaya getirebilmek için yaklaşık M.Ö. 700’lerde yapılmıştır.

  Şubat neden 28 gündür?

  “July” olarak bilinen temmuz ayı, Julius Caesar’ın adını taşır ve 31 gün sürer.

  Caesar’dan sonra yaşayan bir başka Roma İmparatoru Augustus da kendi adını bir aya verir. Ne var ki Ağustos (Augustus’un adından) ayının 30, Caesar’ın adını taşıyan Temmuz ayının 31 çekmesini haşmetine yakıştıramayan İmparator Augustus, kendi adıyla anılan ayın da 31 gün sürmesini emreder. Bunun üzerine astronomlar, yılın son ayı olan şubattan bir günü alıp, ağustos ayına ekler. Böylece 30-29 gün döngüsü yaşayan şubat ayı 29-28 gün olarak belirlenir.

  Şubat neden 29 gün çeker?

  Bugün kullandığımız Gregoryen takviminin kökeni, Roma İmparatoru Julius Caesar’ın, Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes’e yaptırdığı “Julyen” takvimidir. Bu takvime göre bir yıl 365 gün sürer ve her yıldan 6 saat artar. Artan bu saatler her 4 yılda, bir gün eder ve yıla eklenir. Böylece bir yıl, 4 yılda bir 366 güne çıkar. Ortaya çıkan fazladan bir gün de şubat ayına eklenir. Böylelikle şubat 4 yılda bir 29 çeker.

  Hangi yıllarda şubat 29 çeker?

  Genel bir kural olarak, artık yıllar 4 rakamının katı olan yıllardır:

  1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 gibi.

  Ancak bu kuralın iki istisnası vardır:

  1. 100'ün katı olan yıllardan sadece 400'e kalansız olarak bölünebilenler artık yıldır:

  Örneğin 1200, 1600, 2000 yılları artık yıldır ancak 1700, 1800 ve 1900 artık yıl değildir.

  Sadece 400'e tam olarak bölünebilenlerin artık yıl kabul edilmesinin nedeni, bir astronomik yılın 365,25 gün değil, yaklaşık olarak 365,242 gün olmasından kaynaklanan hatayı gidermektir.

  2. Hesabı daha da hassas hâle getirmek için -400'e kalansız bölünebildiği halde- 4000'e kalansız olarak bölünebilen yıllar artık yıl kabul edilmez:

  Örneğin 4000, 8000, 12000, 16000, 24000, 32000 ve 48000 yılları 400'e tam bölünebildiği halde artık yıl kabul edilmeyecektir.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Şubat

  Şubat ya da küçük ay[1] (halk arasında gücük ay[2]), Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 2. ayı. Artık yıllarda 29, diğer yıllarda 28 çeker.

  Artık yıllar, 4 ile kalansız bölünebilen yıllardır (400 ile bölünemeyen yüzyıl başları hariç). Örneğin, 2008 yılı artık yıl iken 2100 yılı artık yıl değildir.

  Köken bilimi[değiştir | kaynağı değiştir]

  Bir çok Sami dillinde aynı kökenten türemiştir. Kökeni kesin olmamak ile beraber Akadca'daki “vurma, çarpma, yıkma” anlamlarına gelen şabāṭu kelimesi ile aynı kökten gelebilir.[3] İbranice'de "şevat" , Aramice (Süryanice) "şəbāṭ" ve Arapça'da "şubāṭ" olarak geçmiştir. Türkçe'ye de bu dillerden geçmiştir.

  Şubat ayının batılı dillerdeki adları, Roma arınma Tanrıçası Februus'un adından gelir. Kış mevsimi aysız olarak kabul edildiği için Ocak ve Şubat, Roma takvimine sonradan eklenmiştir. Bu değişiklik, Numa Pompilius tarafından, takvimi, standart kameri yıl ile bir hizaya getirebilmek için yaklaşık M.Ö. 700 lerde yapılmıştır.

  28 ve 29 gün çekmesinin nedenleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Bugün kullandığımız Gregoryen takviminin kökeni, Roma İmparatoru Julius Caesar’ın, Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes’e yaptırdığı “Julyen” takvimidir. Bu takvime göre bir yıl 365 gün sürer ve her yıldan 6 saat artar. Artan bu saatler her 4 yılda, bir gün eder ve yıla eklenir. Böylece bir yıl, 4 yılda bir 366 güne çıkar. Ne var ki 366 sayısı 12’ye tam olarak bölünmediğinden bazı ayların 30 bazı ayların da 31 çekmesi uygun görülür. Julyen takviminde yılbaşı, mart ayındadır ve buna göre şubat, yılın en son ayıdır. “July” olarak bilinen temmuz ayı, Julius Caesar’ın adını taşır ve 31 gün sürer.

  Caesar’dan sonra yaşayan bir başka Roma İmparatoru Augustus da kendi adını bir aya verir. Ne var ki Ağustos (Augustus’un adından) ayının 30, Caesar’ın adını taşıyan Temmuz ayının 31 çekmesini haşmetine yakıştıramayan İmparator Augustus, kendi adıyla anılan ayın da 31 gün sürmesini emreder. Bunun üzerine astronomlar, yılın son ayı olan şubattan bir günü alıp, ağustos ayına ekler. Böylece 30-29 gün döngüsü yaşayan şubat ayı 29-28 gün olarak belirlenir.[4]

  Şubat, yıl Mart ile başladığı için Roma takviminin son ayı idi. Belirli zaman aralıklarında Romalı rahipler, yılı mevsimlerle hizalayabilmek için, Şubat'tan sonra araya bir eklenti ay (Mercedonius) yerleştiriyorlardı.

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]


  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap