Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  şanlıurfa kurban bayramı namazı saat kaçta 2021

  1 ziyaretçi

  şanlıurfa kurban bayramı namazı saat kaçta 2021 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Şanlıurfa bayram namazı saati 20 Temmuz 2021 Diyanet! Şanlıurfa bayram namazı vakti! Şanlıurfa Kurban bayramı namazı kaçta kılınıyor? - Gazete Haberleri

  Şanlıurfa bayram namazı saati 20 Temmuz 2021 Diyanet! Şanlıurfa bayram namazı vakti! Şanlıurfa Kurban bayramı namazı kaçta kılınıyor? - Gazete Haberleri

  Bayram namazı kaçta kılınacak? sorusu gündemde. Diyanet tarafından Kurban Bayramı için namaz vakitleri yayımlandı. Şanlıurfa için bayram namazı saati merak ediliyor. 19 Temmuz Arefe günü, 20 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. Günü olarak biliniyor. Peki ama bayram namazı saat kaçta kılınır? İşte Şanlıurfa için Kurban Bayramı namaz saatleri!

  Bayram sabahı cemaat ile namaz kılınarak başlayacak olan Kurban Bayramı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Diyanet, Müslüman alemi için 81 il bayram namazı saatlerini yayımladı. Bayram namazı saatleri belli oldu. Peki ama Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte Şanlıurfa’da 20 Temmuz 2021 bayram namazı saatleri…

  Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta?

  Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bayram namazı vakitleri takviminde Şanlıurfa için namaz saati 05:52 olarak açıklandı.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  �anl�urfa Kurban Bayram� namaz� 2021 saat ka�ta k�l�nacak? Diyanet �anl�urfa bayram namaz� saati vakti!

  �anl�urfa Kurban Bayram� namaz� 2021 saat ka�ta k�l�nacak? Diyanet �anl�urfa bayram namaz� saati vakti!

  �anl�urfa Kurban Bayram� namaz�n�n saat ka�ta k�l�naca�� merak ediliyor. Kurban Bayram�'na ula�man�n mutlulu�unu ya�ayan vatanda�lar 20 Temmuz sabah� bayram namazlar�n� eda edecek. Bayram namazlar� cemaatle k�l�nacak. Diyanet bayram namaz� vakitlerini il il duyurdu. Peki, �anl�urfa Kurban Bayram� namaz� 2021 saat ka�ta? ��te Diyanet �anl�urfa bayram namaz� saati vakti...

  �ANLIURFA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KA�TA?

  �anl�urfa Kurban Bayram� namaz� saat 05:52'te k�l�nacak.

  D�YANET BAYRAM NAMAZI VAK�TLER� ���N TIKLAYIN

  ADIM ADIM BAYRAM NAMAZI KILINI�I

  Niyet edilirken hangi bayram namaz� k�l�nacaksa o zikredilir. �rnek olarak "Niyet ettim Allah'�m senin r�zan i�in Ramazan Bayram� namaz� k�lmaya, uydum haz�r olan imama" veya ayn� �ekilde "Niyet ettim Allah'�m senin r�zan i�in Kurban Bayram� namaz� k�lmaya, uydum haz�r olan imama" �eklinde niyet edilir.

  Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

  1. Rekat

  * Bayram namaz�na niyet ettikten sonra tekbir al�n�r ve eller ba�lan�r,

  * S�ras�yla imam hatip ve cemaat sessizce "S�bhaneke duas�"n� okur,

  * T�pk� iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizas�na kald�r�larak 2. Tekbir al�n�r ve eller yanlara sal�n�r,

  * Sonra 3. Tekbir al�n�r ve eller yine yanlara sal�n�r,

  * Ard�ndan 4. Tekbir al�n�r ve bu sefer eller g�bek hizas�nda ba�lan�r.

  4

  * �mam; gizlice "Euz� besmele" �eker, a��ktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zamm� sure veya zamm� sure yerine ge�ecek miktarda Kur'an-� Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imam� dinler.

  * R�ku ve secde yap�larak 2. Rekata kalk�l�r.

  2. Rekat

  * �mam; gizlice "Besmele" �eker, a��ktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zamm� sure veya zamm� sure yerine ge�ecek miktarda Kur'an-� Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imam� dinler.

  * Ard�ndan tekrar t�pk� iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizas�na kald�r�larak 1. Tekbir al�n�r ve eller yanlara sal�n�r,

  * Sonra 2. Tekbir al�n�r ve eller yine yanlara sal�n�r,

  * Ard�ndan 3. Tekbir al�n�r ve eller yine yanlara sal�n�r,

  * Son olarak 4. Tekbir al�n�r ancak bu sefer eller kulak hizas�na kald�r�lmaz ve r�kuya gidilir.

  * R�ku ve secdenin ard�ndan oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik dualar�" okunur ve �nce sa� tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlan�r.

  Bundan sonra m�ezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (te�rik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere ��kar ve bayram hutbesini okur.

  YOLCUNUN KURBAN KESMES� GEREK�R M�?

  Yolcu (sefer�), kurban kesmekle m�kellef de�ildir (el-Fet�va'l-Hindiyye, V, 576). Ancak kesmesi h�linde sevab�n� kazan�r. Ki�i, kurban�n� ikamet etti�i yerde kesebilece�i gibi, bayram dolay�s�yla veya ba�ka bir sebeple gitmi� oldu�u yerde de kesebilir. Sefer� olmas�, kurban kesmesine ve kesti�i kurban�n makbul olmas�na engel de�ildir.

  Sefer� iken kurban kesenler; bayram g�nleri i�inde memleketlerine d�nerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Kurban bayram�n�n ba��nda mukim iken kurban kesmeden bayram g�nlerinde sefere ��kana da vacip olmaz. Sefer h�linde iken kurban kesmeyip de bayram g�nlerinde memleketlerine d�nenlerin kurban kesmeleri gerekir (K�s�n�, Bed�i', V, 63).

  Ba�ta ��fi� mezhebi olmak �zere kurban�n s�nnet oldu�u g�r���nde olanlara g�re, sefer�lik durumunda da ayn� h�k�m ge�erlidir (Nevev�, el-Mecm�', VIII, 383).

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Şanlıurfa bayram namazı saati Diyanet ile açıklandı: 2021 Şanlıurfa Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? Bayram namazı saat kaçta?

  Şanlıurfa bayram namazı saati Diyanet ile açıklandı: 2021 Şanlıurfa Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? Bayram namazı saat kaçta?

  2021 ŞANLIURFA KURBAN BAYRAMI NAMAZI VAKTİ SAAT KAÇTA?

  Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Şanlıurfa bayram namazı saati şöyle: 05:52

  İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

  Tüm illerin bayram namazı saatleri için tıklayınız

  BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

  BAYRAM NAMAZI

  Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazları vâciptir.

  İki bayram namazı vardır: Biri, Ramazan Bayramı namazı, diğeri de Kurban Bayramı namazıdır.

  Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından takriben 45 dakika sonra başlayıp kaba kuşluğa kadardır.

  Bayram namazları ikişer rek'attir ve cemâatle kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazı kılmaya uydum imama" diye niyet edilir. Aynen sabah namazının farzı gibi olup, fazla olarak her rek'atte üçer tekbîr vardır. Üçü, birinci rek'atte Sübhâneke'den sonra Fâti- ha'dan evvel; üçü de ikinci rek'atte kırâatten; (sûre veya üç âyetten) sonradır. Bu altı tekbîr vâciptir. Her iki rek'atin rükû tekbîrleri de vâcip olan tekbîrlere yakın olduğun- dan vâciptir. İftitâh tekbîri her namazda olduğu gibi bay- ram namazlarında da farzdır. Diğer tekbîrler sünnettir.

  Bayram namazlarında hutbe, namazdan sonra oku- nur. Ramazan bayramında sadaka-i fıtır yani fitre- den, kurban bayramında da kurbandan bahsedilir.

  Kurban bayramının arefe günü sabah namazından, dördüncü günün ikindi namazına kadar 23 vakit namazda, farzdan sonra teşrik tekbîri okumak vâciptir.

  Teşrik tekbîri şöyledir:

  Allâhü Ekber Allâhü Ekber. Lâ ilâhe İllallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd.

  Bu tekbîri her mükellef kadın ve erkeğin, -Namazı ister cemâatle ister tek başına kılsın, ister müsâfir, ister mukim olsun- farzın selamından sonra hemen okuma- ları vâciptir.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap