Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  şaban ayından sonra hangi ay gelir

  1 ziyaretçi

  şaban ayından sonra hangi ay gelir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Hicri takvime göre Şaban ayından sonra hangi ay gelir

  Şaban Ayından Sonra Hangi Ay Gelir

  Şaban Ayından Sonra Hangi Ay Gelir

  Hicri takvim ayları ve günleri birçoğumuzun takip ettiği takvimdir. Bu nedenle çoğumuzun genellikle, Şaban ayı ne zaman başlıyor? veya Şaban ayı ne zaman bitiyor? gibi sorularla olmakla beraber Şaban ayı sonraki ay ve günlerini merak ediyoruz. İşte Şaban ayından sonraki ay nedir? Bütün detayları…

  Ayın yörüngesi üzerinde dönüşüne göre düzenlendiği için kamerî (ay) veya hicrî adı verilmiştir. Hicri takvim, Mekke’den Medine’ye hicret edilen yılı başlangıç kabul eden ve ay takvimi esasına dayalı bir takvim sistemidir. Hicri takvimde 12 ay bulunur. Bunlardan 3’ü üç aylar, dördü haram aylardır.

  Hicri takviminin bir ayı olan Şaban Ayından Sonraki ayı aşağıda verdiğimiz tablodan kolayca öğrenebilirsiniz. Ayrıca günlerini’de hazırlamış olduğumuz “Hicri Takvim Olarak Hangi Ay ve Günüdür diğer sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

  Bir Sonra ki Ay Ramazan Ayı Olacaktır.
  Ramazan ayı, Hicri takviminde yer alan aylardan birisidir. Hicri takvimindeki ayların dokuzuncusu (9.) olan Ramazan ayının kelime kökü Arapça’dır. Ramazan ayı İslam dininde mübarek aylardan sayılan üç ayların sonuncusudur. Öncesinde Recep ve Şaban ayları vardır. Ramazan ayı ile ilgili yapılmasının iyi olduğu birçok dualar ve ibadetler vardır. Bu ibadetler ve dualar mezheplere göre farklılıklar gösterebilir. Özellikle Ramazan ayı oruç tutma ayıdır.

  Ayrıca Ramazan ayının 27. gecesi (Sünni kaynaklar) Kadir Gecesidir. Aslında Kadir Gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ama Sünnilere göre en yüksek ihtimal 27. gecedir. Caferi mezhebinde ise Kadir gecesi Ramazan ayının 19., 21. ve 23. gecelerinde Kadir Gecesini zikir etmekteler. Kur’an-ı Kerim’de zaten Kadir Gecesinden bahseden Kadir Suresi var.Kadir Gecesi Kur’an-ı Kerim’de de belirtildiği gibi 1000 aydan daha hayırlıdır. Çünkü kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim Kadir Gecesinde indirilmeye başlandı. İşte Türkçe mealiyle Kadir Suresi;

  “Doğrusu biz Kuran’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bir aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” Kadir suresi 1-5 ayetler.

  Yine peygamberimizin Kadir Gecesi ile ilgili hadisini göz ardı etmek gafilli olur. Bu hadis şöyledir;

  “Siz Kadir Gecesini Ramazan’ın son on gün içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız”

  Hicrî senenin kabûlünden beri asırlardır İslâm âleminde 1 Muharrem sene başı olarak kabûl edilmiştir. Hicri 1437. yılının başlangıcıdır. Tarihsel açıdan Hicri ay başlangıçlarının hesaplanmasında bir hadis dolayısıyla rüyet-i hilal ölçütü uygulanmaktadır. Rüyet-i hilal ölçütü, Hicri ayların başlayabilmesi için ayın hilal şeklini aldığının gözle görülebilir olmasını gerekli kılmaktadır.

  Mesela Hicri takvimde Ramazan Ayı miladiye göre her sene on bir gün daha erken geldiği için her mevsimi tek tek gezmektedir.Böylece bütün Müslümanlar ömürleri boyunca hep aynı ayda değil yılın her ayında her mevsiminde oruç tutmuş olurlar.
  Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm 53 yaşındayken Medîne’ye hicret etti.Bir hafta yolculuk yapıp mîlâdî Eylül ayının 20. ve Rebîülevvel’in 8. Pazartesi günü, Medîne yakınındaki Kubâ köyüne vardılar. Eylülün 23. gününü de burada geçirip, Cumâ günü Medîne’ye girdiler. Bu seneki Muharrem ayının birinci günü, yâni hicretten 66 gün evvel, Müslümânların hicrî-kamerî sene başlangıcı oldu.

  Yazı kaynağı : www.secdem.net

  M�barek aylar ve geceler

  M�B�REK AYLAR, G�NLER VE GECELER

  1) Muharrem ayi:

  Arab� aylarin hicr� tarih ile sene basi Muharrem ayi’dir. Ramazan ayindan sonra aylar i�erisinde en hayirlisidir. "Zilhicce’nin sonuncu g�n� ile Muharrem’in birinci g�n� oru� tutanin orucu elli yillik g�nahina keffarettir" Hadis-i Ser�f

  Muharrem ayinin ilk Cuma gecesi: T�h� S�re’si bir defa okunacak. 9, 10 veya 10 ve 11.nci g�nler (10.ncu g�n As�re g�n�) oru� tutulacak. 10.ncu gece yatsidan sonra 2 rek’at namaz kilinacaktir. Her rek’atinda; 1 F�tiha-i Ser�fe, 1 Ayet-el K�rs� okunup namazdan sonra 313 defa "L� il�he ill� ente s�bhaneke inni k�nt� minezz�lim�n" 1 defa Tenzile S�resi okunacaktir. Muharrem’in 10.ncu g�n� Kusluk vaktinde 8 rek’at namaz; her rek’atte 1 F�tiha-i Ser�fe, 1 Ayet-el K�rs� ile kilinacak, namazdan sonra 100 Ihl�s-i Ser�f okunacaktir.

  2) Sefer ayi:

  Her �arsamba g�n�nde saat 10’da kilinan bir namazi vardir. Bu namaz 4 rek’attir. Her rek’atte 1 F�tiha-i Ser�fe, 7 kere Kadr S�resi, 5 Ihl�s-i Ser�fe, 1 Fel�k, 1 N�s S�resi okunur. Namazdan sonra 313 defa "Allah�mme y� dafial bel�ya idfeg �nnel bel�ya vel kazaya fallah� hayrun h�fiza ve h�ve erham�rr�himiyn" okunarak, her g�n 100 defa "inna nahn� nezzelnez zikr� ve inna leh� le h�fiz�n" okunur.

  3) Rebi�levvel ayi:

  12.nci gecesi "Mevl�d-i Nebevi" gecesidir. Peygamber efendimizin (s.a.v) d�nyayi sereflendirdikleri bu gecenin g�nd�z�nde de oru� tutmak m�stehaptir. Bu ay i�inde m�mk�n oldugu kadar sel�t� sel�m �ok okunmalidir.

  4) Rebi�l�hir ayi:

  Hayirli �m�r, d�smana galebe ve k�t� �l�mden muhafaza i�in sabah aksam 3’er kere su du�yi okumalidir: "S�bhanallahi mil el-Mizan ve m�ntehel ilmi ve meblegar-riza ve z�netel-ars"

  5) Cem�ziyelevvel ayi:

  Bu ayda normal zikirlere devam etmelidir.

  6)Cem�ziyel�hir ayi:

  Bu ayda normal zikirlere devam etmelidir.

  7) Receb-i Ser�f ayi:

  Allah'in ayidir. Bu aya oru�lu olarak girilmeli ve bu ayda Allah'a �ok siginilmalidir. Bu ayin 1.nci g�n� oru� tutanlara; 3 senelik, 2.nci g�n� oru� tutanlara 2 senelik, 3.c� g�n� oru� tutanlara 1 senelik n�file oru� sev�bi verilir. Herg�n 100 defa Ihl�s-i Ser�f okunacak, ilk gecesi 20 rek’at namaz (1 g�nl�k kaza namazi) kilinir.

  Regaib Gecesi: Receb ayinin ilk Cuma gecesidir. Bu gece oru�lu karsilanmalidir. Aksamla yatsi arasinda 12 rek’at namaz; her rek’atte 1 F�tiha-i Ser�fe, 5 Ihl�s-i Ser�f okunacak, namaz sonunda ise; 101 defa istigfar, 101 defa Salavat-i Ser�fe, 101 defa ise "L� il�he illallah� vahdehu l� serikeleh leh�l m�lk� ve leh�l hamd� yuhyi ve yumitu ve h�ve al� k�lli sey’in kad�r" okunmalidir.

  Mi’ra� Gecesi: Receb ayinin 27.nci gecesidir. Yatsi namazindan sonra 12 rek’at namaz kilinir. 2 rek’atte bir sel�m verilir. Her rek’atte 1 F�tiha-i Ser�fe, 10 Ihl�s-i Ser�f okunur. Namazdan sonra; 100 defa "S�bhanallahi velhamd�lillahi ve l� il�he illallah� vallah� ekber, ve l� havle vel� kuvvete ill� billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa sal�vat-i ser�fe okunur.

  10 g�n 100 defa "S�bhanallah� hayy�l Kayyum"

  10 g�n 100 defa "S�bhanallah� ehad�s Samed"

  10 g�n 100 defa "S�bhanallah� gafurur Rahiym" zikirlerini yapmak m�stehaptir.

  8) Saban ayi:

  Res�lullah Efendimizin (s.a.v) ayidir. �ok salavat-i ser�fe s�ylenmelidir. Herg�n 100 defa "Kevser S�resi" okunmalidir.

  10 g�n 100 defa "Y� Lat�f (c.c)"

  10 g�n 100 defa "Y� Rezzak (c.c)"

  10 g�n 100 defa "Y� Az�z (c.c)" okunmalidir.

  Ber�(e)t Gecesi: Saban ayinin 15.nci gecesidir. G�nd�z� oru�lu, gecesi ibadet ve zikirle ge�irilmelidir.

  9) Ramazan-i Ser�f:

  Ramazan ayi onbir ayin sultanidir. �mmet-i Muhammed’in ayidir. G�nd�zleri oru�la, geceleri teravih ile ihy� edilir. Evveli rahmet, ortasi magfiret ve sonu Cehennem’den azad’dir. Istigfar, sal�vat-i ser�fe ve Kelime-i Tevhid sIk�a ve �ok s�ylenmelidir.

  10 g�n 100 defa "Y� erh�merr�himiyn" (c.c)

  10 g�n 100 defa "Y� gaffarezz�n�b" (c.c)

  10 g�n 100 defa "Y� m�rk�b�n" (c.c) zikri yapilir.

  10) Sevval ayi:

  Bu ay i�inde 6 g�n n�file oru� tutulursa, senenin tamaminin oru�lu olarak ge�irilmis gibi sevap alinacagi bildirilmistir.

  11) Zilkade ayi:

  Haram aylardandir. Diger vakitlerde hel�l olan bazi islerin haram oldugu aylardandir. Normal ibadete, nafilelere, zikirlere devam edilmelidir.

  12) Zilhicce ayi:

  Ilk on g�n Allah (c.c) indinde �ok kiymetlidir. "Bu g�nlerde her birinin orucu bir senenin orucuna, gecelerden her birinin ihy�si da kadir gecesi’nin ihy�sina esittir" buyurulmustur. Bu on g�nden sonra 4 g�n m�'minlerin ikinci bayrami olan m�b�rek Kurban Bayrami vardir. Bu bayramda Allah rizasi i�in Kurban kesilir. Kurbanin derisi de kendisi de ancak Allah i�indir. Israf edilmez, d�n d�smanlarina verilemez. Etinden m�'minlere dagitilir, fakirler sevindirilir, derisi de bir Isl�m hizmetine vakfedilir.

  Arefe g�n�: Kurban bayramindan 1 g�n evvelki g�nd�r. Hadis-i Ser�f’de "O g�n oru�lu olan kimsenin, biri ge�mis, biri de gelecek iki senelik g�nahlarinin tamamen magfur olacagini Cenab-i Allah'tan �mid ederim" buyuruldu.

  Vacib Tekbir’ler: Arefe’nin sabah namazinin farzindan, Kurban Bayrami’nin d�rd�nc� g�n� Ikindi Namazi’na kadar; farzlardan sonra 1 kere s�ylenir. S�ylenisi: "Allah�ekber Allah�ekber, L� il�he illallahu Allah�ekber, Allah�ekber ve lillahil hamd" seklindedir.

  100 istigfar, 100 Sal�vat-i Ser�fe, 1000 Ihl�s-i Ser�f, 100 defa "L� ilahe illallah� vahdehu l� serikeleh leh�l m�lk� ve leh�l hamd� ve h�ve al� k�lli sey’in kadiyr" okunur.

  Kul hakki namazi: 4 rek’attir. Bu namaz yalniz senede 5 g�n kilinir: Reg�ib Kandili, Ber�t Kandili, Ramazan ayinin son Cuma g�n�, Kurban arefesi g�n�, Muharrem’in 10.ncu g�n�.

  1.nci rek’atte 1 F�tiha-i Ser�fe 3 Tek�s�r

  2.nci rek’atte 1 F�tiha-i Ser�fe 3 K�fir�n

  3.nc� rek’atte 1 F�tiha-i Ser�fe 3 �yet-el K�rs�

  4.nc� rek’atte 1 F�tiha-i Ser�fe 25 Ihl�s-i Ser�f

  Namazdan sonra 70 Salavat-i Ser�fe okunur. Du� yapilir.

  Imani Muhafaza Namazi: Aksamla yatsi arasinda kilinir. 2 rek’attir. Her rek’atte 1 F�tiha-i Ser�fe, 10 Ihl�s-i Ser�f, 1 Fel�k, 1 N�s s�releri okunur.

  Kabir namazi: Yatsi namazindan sonra oturarak kilinir. 2 rekattir. 1.nci rek’atte 1 F�tiha-i Ser�fe, 1 K�fir�n; 2.nci rek’atte 1 F�tiha-i Ser�f, 1 Ihl�s-i Ser�f okunur.

  Ana baba hakki namazi: 2 rek’attir. Israk’ten sonra kilinir. 1.nci rek’atte F�tiha-i Ser�f, ve Fel�k; 2.nci rek’atte F�tiha-i Ser�f ve N�s s�releri okunur.

  Istiane (yardim) namazi: 2 rek’attir. Gece namazindan sonra yahut israk’ten sonra kilinir. 1.nci rek’atte F�tiha-i Ser�f, K�fir�n ve Ihl�s-i Ser�f birer kere; 2.nci rek’atte F�tiha-i Ser�f, Fel�k ve N�s s�releri (yine birer kere) okunur.

  Abdest s�k�r namazi: Abdesti veya gusl� m�teakip kilinan namaz. 2 rek’attir. Kerahat vakti degilse kilmak menduptur. 1.nci rek’atte F�tiha-i Ser�f, K�fir�n; 2.nci rek’atte F�tiha-i Ser�f ve Ihl�s-i Ser�f s�releri okunur.

  Ramazan E. - 07/07/1998

  � Ekrem Yolcu

  Yazı kaynağı : www.enfal.at

  ÜÇ AYLAR

  ÜÇ AYLAR

  Müsned, I, 259.

  Taberânî, el-Muʿcemü’l-evsaṭ (nşr. Târık b. Avazullah – Abdülmuhsin el-Hüseynî), Kahire 1415/1995, IV, 189.

  Ebû Nuaym, Ḥilye, Beyrut 1405, VI, 269.

  İbn Teymiyye, Mecmûʿu fetâvâ, XXV, 290-291.

  Süyûtî, el-Leʾâli’l-maṣnûʿa fi’l-eḥâdîs̱i’l-mevżûʿa, Kahire, ts. (el-Mektebetü’t-ticâriyyetü’l-kübrâ), s. 114.

  Süleyman Ateş, “Üç Aylar”, Kur’ân Mesajı İlmî Araştırmalar Dergisi, sy. 10-12, İstanbul 1998, s. 44-48.

  Faruk Beşer, “Üç Aylar”, İslâm’da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi (ed. İbrahim Kâfi Dönmez), İstanbul 2006, IV, 2077-2078.

  Hacı Mehmet Günay, “Ramazan”, DİA, XXXIV, 433-435.

  a.mlf., “Receb”, a.e., XXXIV, 506-507.

  M. Kâmil Yaşaroğlu, “Şâban”, a.e., XXXVIII, 207.

  Yazı kaynağı : islamansiklopedisi.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap