Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  üretim yapan bir işletmenin duvarlarında bulunan tabelalar ve anlamları

  1 ziyaretçi

  üretim yapan bir işletmenin duvarlarında bulunan tabelalar ve anlamları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Uyarı Levhaları ve İş Güvenliği Levhaları

  Uyarı Levhaları ve İş Güvenliği Levhaları

  444 43 81 veya (0212) 886 29 19

  [email protected]

  Yazı kaynağı : www.uyarilevhalari.com

  Uyarı Levhaları

  Uyarı Levhaları

  Uyarı Levhaları

  Günlük yaşamda insanların karşısına çıkan yer, yön, kısıtlama ve bilgilendirme içeren bir çok levha vardır. Tehdit içeren durumlar, riskli alanlar, yasaklı bölgeler, uzak durulması gereken tehlikeli atıklar, enerji hatları, trafik levhaları gibi birçok levhaya uyarı levhaları sınıfına girer. Bu levhalar ikaz, yönlendirme ve bilgilendirme amacı taşırlar. Uyarı levhaları iş güvenliği ,trafik güvenliği ve günlük yaşamda güvenlik sağlamak için kullanılırlar. Bu levhalar iş güvenliğini ve can güvenliğini sağlamak için kullanılır. Bu işaretler eylemin yapılmaması gereken durumları anlatır. Çoğu sarı renklidir. Yapılması zorunlu olan işaretlerin olduğu levhalara ise emredici işaretler çizilir.

  Uyarıcı özelliğe sahip olan levhalar, iş güvenliği konusunda ikaz ediyor veya uyarılarla birlikte insanları daha dikkatli olmaya davet ediyor. Koruyucu malzeme kullanımı ve diğer riskleri değerlendirme pozisyonunda bu levhalar gerçekten her zaman büyük bir önem ortaya koymaktadır. Çalışma ortamlarında ve iş imkânlarında levhaların desteği ile insanların tedbirli çözümleri daha iyi şartlarda görmesi mümkün olmaktadır.

  Burada bir gereklilik ve zaruret olarak ortaya çıkmış seçenekler, insanlar için koruyucu ve avantajlı bir fırsat yaratmaya devam etmektedir. İnsanların tedbirini ve memnuniyetini aynı zamanda sağlıklı çalışma pozisyonunu görmek için uyarı levhaları, gerçekten önemli görevler üstlenmiştir. Burada hem görevlerin yerine getirilmesi hem de kaliteli çalışmaların iyi bir sonuç vermesi, insanlar için gerçekten dikkat çekici avantajlar yaratmaktadır.

  Elektrik Uyarı Levhaları

  Elektrik akımının bulunduğu noktalarda uyarıcı levhaların gerçekten çok büyük bir gereklilik olduğu biliniyor. Özellikle yüksek voltaj bulunan yerlerde elektrik uyarı levhaları, hayat kurtaran bir sonuç olmak durumundadır. Bütünlüğü ile insanları kendine getiren ve mevcut riskleri onlara gösteren seçenekler, buradaki ürün bütünlüğü ile iyi bir sonuç ortaya koymuştur. Özenle üretilmiş ve insanları ikaz eden alternatifler, yeri geldiği zaman önemli çözümlerle beraber büyük bir gereklilik ortaya koymaktadır. Son derece özenle ve nitelikli bütünlükle yaratılmış olan tercih ve seçenekler, insanlar için sağlık çözümü anlamında beklenen koşulları göstermektedir.

  İSG Uyarı Levhaları

  Güvenilir çözümler yaratmış ve emniyet tedbirleri konusunda insanları uyarmış olan levhalar, gerçekten önemli bir özelliğe sahiptir. İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda uyarı oluşturan levha seçeneklerinin, özellikle koruyucu ekipmanlar ve kıyafetler konusunda çalışan kesime çok büyük bir uyarısı bulunmaktadır. Gerekli tedbirleri alma noktasında insanları uyaran İSG uyarı levhaları çok gereklidir ve mutlaka üzerinde durulması gereken bir fırsatı ortaya koymaktadır.

  Uyarı levhalarının özellikle mevcut riskleri belirleyip insanları bu konuda ikaz etmesi, olası muhtemel risklerin ortadan kalkması için iyi bir çözüm yaratmaktadır. Güvenilir ve sağlıklı ürün çözümlerinin yanı sıra aynı zamanda müşteri memnuniyeti noktasında buradaki ürün avantajlarını en iyi şekilde gözden geçirmek gerekmektedir. İnsanların bu tarz ürünleri önemli bir fırsat bütünlüğünde gözden geçirmesi gerekiyor.

  Uyarıcı Levhalar

  Levhalar pek çok farklı uyarı özelliği ile insanları koruyor ve onlara yol gösteriyor. Mevcut riskleri hatırlatmak ve değerlendirme yapmak için bu levhalar her zaman insanların dikkatini çekmek durumundadır. Güvenilir ve kaliteli anlayış ile üretilmiş olan seçenekler, aynı zamanda şekillerle ve ikaz durumlarıyla eğitici bir pozisyon yaratmaktadır. Çalışan kesimin zaruri ihtiyaçları içerisinde uyarıcı levhalar gerçekten dikkat çekmektedir. Aynı zamanda bu levhalardaki işaretleri herkesin bilmesi ve anlaması çok önemlidir. Bununla beraber tehlikeli durumlardan kurtulmak çok daha kolay olacaktır.

  Uyarı Levhaları ve İşaretleri

  Uyarı levhaları ve işaretleme kullanımı bazı durumlarda şart, bazı durumlarda ise isteğe bağlıdır. Örneğin bir işletmede temizlik yapılmışsa ve zeminin kayma riski varsa bunu anlatan bir levhanın olması şarttır. Aynı şekilde hastaneler, havaalanları, terminaller gibi alanlarda yön belirten, acil çıkışları gösteren levhaların kullanımı da şarttır. Ancak işletmelerde birimlerin odasını ve makamları gösteren levhaların kullanımı isteğe bağlıdır. Büyük işletmelerin tamamında bu levhalar kullanılır. Daha küçük işletmelerde ise kullanıma rastlanmadığı durumlar görülebilir. Bu levhalar kişisel ayrımları yapar ve uyarı amacı taşıyan levhalar kadar önemli değildir.

  Uyarı Levhaları Standartları

  Uyarı levhaları isteğe bağlı olarak gece görülebilen malzemelerden yapılabilirler. Bu levhaların etkisini artırır. Ayrıca gerekli olduğu durumlarda levhaların ışıklandırılması şarttır. Uyarı levhaları standartları evrenseldir. Yani bir başka ülkede bile dil bilmeye gerek olmadan levhaların anlamı anlaşılabilir. Bu levhaların üzerinde bulunan uyarı işaretleri çoğu insanın anlayabileceği şekilde tasarlanmıştır. Eğitim seviyesi, dil gibi özellikleri anlama konusunda fark yaratmaz. Yani uyarı levhalarının gerçekte kendine ait bir grafik dili vardır.

  Bazı uyarı işaretleri değiştirilemez ve bunların kullanımı yasalar ile belirlenir. Uyarı levhaları yapımı ile ilgili belirli standartlar vardır. Zorunlu olan levhaların üretimi ve kullanımı sırasında bu standartlar göz önünde bulundurulur. Standartlar devlet tarafından belirlenir. Eğitimin ilk aşamalarından itibarense bu levhaların okunması adına dersler verilir. Daha çocukluk çağından itibaren bu figürlerin okunmaya başlanması sağlanır.

  Uyarı Levhası Seçimi

  Uyarı levhaları arasında seçim yaparken, levhanın kullanıldığı alan göz önüne alınır. Elektrik çarpma tehlikesi olan bir bölgede üzerinde yüksek voltaj ve risk olduğu ifade edilen şimşek resmi bulunur. Bu çizim değiştirilemeyen çizimler arasındadır. Yerine başka bir figür kullanılmaz. Çünkü bütün insanlar bu şeklin elektrik ile bağlantılı olduğunu bilirler. Değiştirilebilir uyarı levhaları da vardır. Örneğin bahçesinde köpek olan bir evin kapısına asılacak levhaların üzerinde genellikle bir köpek resmi olur. Ancak bu köpeğin şekli hakkında net bir zorunluluk yoktur. İsteğe bağlı olarak seçilebilir. Sadece o alanın sınırları içerisinde bir köpek olduğunu belirtmek yeterlidir. Üzerinde ateş olan bir levha yangın riski olduğunu belirtir.

  Yazı kaynağı : www.ismont.com.tr

  İş Güvenliği Levhalar

  İş Güvenliği Levhalar

  İş Güvenliği Levhalar

  İş güvenliğini sağlayan birbirinden farklı levhalar değişik anlamlar ifade etmektedir. Her şeyden önce bu levhaları kullanmak gereklilik olduğu gibi, levhaların ne işe yaradığı konusunda da insanların bilinçli olması çok önemlidir. Zarif ve estetik bir görüntüye sahip üretim boyutları, aynı zamanda nitelikli hizmet avantajları ile çok iyi çözümler üretmeye devam etmektedir.

  Kalite ve sağlık bakımından burada yapılan değerlendirmeler, evvelâ insanların memnuniyeti için çok iyi çözümler ortaya koymuştur. Son derece estetik ve zarif bir önlük ile beraber, buradaki kaliteli ürünlerin emniyet tedbiri noktasında ortaya koyduğu sonuçları görmek gerekmektedir. Bu konuda önemli görevler üstlenmiş olan iş güvenliği levhalar, uyarı ve ikaz noktasında insanlara çok büyük destek sağlayacaktır.

  İş Güvenliği Levhaları

  İş güvenliği, çalışma ortamının ve içinde çalışanların kaza, yaralanma ve ölüm risklerine karşı korunması için bir program oluşturulmasıdır. Ülkemizdeki iş güvenliği yasaları uluslararası standartlar gözetilerek hazırlanmıştır. Bir iş yerinde çalışma sırasında beklenen ve beklenmedik kazalar olabilir. Bu kazalar sırasında oluşacak risklerin en aza indirilmesiyle ilgili yapılan çalışmalar ve yıllara dayanan tecrübeler iş güvenliği kurallarının belirlenmesinin temel biçimidir. İş ve işçi arasında ortaya çıkabilecek husumetlerin engellenmesi sırasında da iş güvenliği yasaları devreye girer. İş güvenliğini sağlayan ekipmanlardan biri de uyarı levhalarıdır. İş güvenliği levhaları çalışma alanlarında oluşabilecek risklerin tamamının duyurulmasını ve hakkında bilgi verilmesini sağlar.

  Çalışan kesimin ihtiyaçlarını karşılayan çözüm ve fırsatlar sağlık açısından çok önemlidir. Özellikle bu konuda uyarı levhaları kaza riskini ortadan kaldırıyor ve insanlar için sağlık ve bir çözüm yaratıyor. Bu konuda gerekli eğitim şartları ile beraber özellikle personelin bilinçlendirilmesi çok önemli. Buna mukabil olarak değişik levha modellerinin farklı anlam ifade ettiği bilinmektedir.

  Burada karşımıza çıkmış olan levha seçenekleri, uyarılar için ve dikkat çekme açısından büyük bir önem ortaya koymaktadır. Emniyette alanlar riskli bölgeler ve değerlendirilmesi gereken fırsatlar konusunda iş güvenliği levhaları çok büyük bir gereklilik olarak önümüze gelmektedir. Bu levhaların insanları uyarması ve en azından bilgi vermesi çok önemlidir. Nitelikli bilgi ve fırsatlarla beraber gerekli tedbir noktasında insanlara sağlanmış olan fırsatları en iyi şekilde burada görmek gerekmektedir.

  İş Güvenliği Uyarı Levhaları

  Olası muhtemel riskleri bertaraf etmek ve sorunları çözmek için iş güvenliği uyarı levhaları kullanılmak durumunda. İş güvenliğini yerine getirmek ve sağlıklı çalışma koşullarını oluşturmak için bu tarz levhaların insanlara büyük katkısı söz konusu olmaktadır. Hem ürün kalitesi hem de dayanıklı malzeme bütünlüğü ile uzun bir süre insanlara ikazda bulunacak levha seçeneklerini değerlendirmek gerekir. Farklı niteliklere sahip olan işaretler, yazılar ve çözümlerle beraber insanların bu konuda bilgi alması çok önemlidir. Bununla birlikte daha nitelikli ve avantajlı bir sonuç yaratacak olan iş güvenliği levhaları, ihtiyaçları karşılayacak ve sorunları bertaraf edecektir. İnsanlar için genel anlamda bunun iyi ve iddialı sonuçlarını görmek mümkündür.

  Çalışanların sağlığı güvenliği ve tedbir noktasında levhaların görevi çok önemlidir. Tamamen birbirine bağlı olan konular noktasında avantajlı ve nitelikli ürün tercihleri, gerçekten önemli bir sonuç ortaya koymaktadır. İş güvenliği levhaları büyük bir gereklilik olmakla beraber güvenlik ve tedbir noktasında burada ortaya çıkmış sonuçlar, insanların faydasına bir çözüm yaratmaktadır. Estetik ve kullanışlı olduğu gibi kaliteli avantajlarla beraber buradaki tedarik sisteminin insanlara çok büyük katkısını görmek mümkün olmaktadır. Daha bilinçli ve daha esaslı ürün çözümlerinin burada yaratmış olduğu fırsatlar, kalite bakımından kesinlikle değerlendirilmesi gereken avantajlar yaratmıştır.

  İş Güvenliği Levhalarının Önemi

  İş güvenliği levhaları özellikle gelişmiş ülkeler için vazgeçilmez unsurlardan biridir. İnsan sağlığı ve can güvenliği gelişmiş toplumların en çok değer verdiği konudur. Bu konunun bu kadar önemli olmasının nedenleri arasında yasalar ve insan ahlakı vardır. Ahlaken çalışma alanlarının düzenlenmesi toplumsal vicdana dayanan bir durumdur. Yasalar ise bu alandan destek alırlar ve can güvenliğinin sağlanması açısından gerekli bütün tedbirlerin alınmasını sağlarlar. Gelişmişlik insan yaşamına verilen değer ile ölçülür. İnsan yaşamı ise gerekli önlemlerin alınması ile sağlanır. Çalışan kişilerin güvenliklerini alması hem bireysel hem de kurumsal bir zorunluluktur. Bunun için iş güvenliği levhaları, iş yerlerinde riskleri azaltmak ve iş güvenliği sağlamak için kullanılması gerekli olan ürünlerdir. Yani bir iş yerinin güvenliğinin sağlanması sadece orada çalışanlara bağlı değildir. İş verenlerin de üzerinde düşen yükümlülükler vardır.

  İş Güvenliği Levhalarının Çeşitleri

  İş güvenliği levhaları üretilirken farklı amaçlar gözetilir. Bu levhalar arasında yön gösterme, bilgilendirme, güvenlik ihtarları bulunur. Çoğu alanda iş güvenliği levhalarına rastlamak mümkündür. Örneğin elektrik panelleri üzerinde bulunan elektrik çarpabilir, dikkat gibi yazılar iş güvenliği levhalarına birer örnektirler. Bu levhalar ihtiyaca bağlı olarak kullanılırlar. İş güvenliği levhası kullanmak yasal bir zorunluluktur. İş güvenliği levhaları içerisinde riskli alanları gösteren levhalar olduğu gibi, çalışanları uyaran levhalarda vardır. Örneğin işçilere kask takmasan çalışmamalarını söyleyen levhalarda bu alana girer.

  İş güvenliği levhaları fosforlu, ışıklı, düz olarak bulunabilir. Günün her saatinde ve her ışık koşulunda görülebilir olmaları gerekir. Işıklı ve fosforlu levhalar karanlık ortamlarda da görüşe imkan sağlar. Bu levhaların en önemli özelliği ise ışıklı ya da ışıksız olsun anlaşılabilir olmalarıdır. İş güvenliği levhaları üzerinde bulunan resimler ve şekiller uluslararası uyarılardır. Yazılar okunmasa bile resimler tabelaların ne demek istediğini anlatırlar. Işıklı levhaların bir avantajı da yangın, deprem, sel, heyelan gibi afetler sırasında çıkış yönlerini göstermeleridir. Eğitim seviyesine bağlı olmaksızın herkesin levhaları okuyabilmesi ve üzerinde bulunan uyarının farkında olabilmesi gerekir. İş güvenliği levhaları aynı şekilde dış etkenlere karşı da dayanıklıdırlar. Yağmur, güneş gibi yıpratıcı etkenlere karşı mukavemet gösterirler. Yıpranmaları durumunda da yenileri ile değiştirilmeleri gerekir.

  Yazı kaynağı : www.ismont.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap