Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  özkütleden faydalanılan çalışma alanları

  1 ziyaretçi

  özkütleden faydalanılan çalışma alanları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Özkütlenin Günlük Hayatta Kullanım Alanları

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Yazı kaynağı : www.notbu.net

  Günlük yaşamda özkütlenin kullanımı

  Günlük yaşamda özkütlenin kullanımı

  Günlük yaşamda özkütleden yararlanmaya aşağıdaki örnekleri verebiliriz.

  Kuyumculukta altın kırıntılarını yabancı maddelerden ayırmak için özkütle farkından yararlanılır. Bu amaçla altın kırıntılarını da içeren karışım bir eğik yüzeyden akıtılır. Özkütlesi daha büyük olan altın parçacıkları yukarıda kalırken diğerkırıntılar eğik yüzeyin alt kısmına iner.

  Kimya laboratuvarlarında katı madde kırıntılarından oluşan karışımlar, yine özkütle farklılığına dayanan bir yöntemle bileşenlerine ayrılır. Örneğin metal tozlarıyla odun talaşından oluşan karışım bir kaptaki suya atıırsa odun talaşları su yüzeyinde kalırken metal tozları dibe iner ve böylelikle metal tozları ile odun talaşları birbirinden ayrılmış olur.

  Hastane laboratuvarlarında santrifüj denilen cihazda, kan ya da idrar gibi vücut sıvıları tüplere konularak çok yüksek hızlarda döndürülür. Sıvının bileşenleri, döndürmenin etkisiyle tüpün içinde özkütle farklarına göre sıralanır. Bu sıralama, özkütlesi en büyük olan madde tüpün dibinde, özkütlesi en küçük olan da tüpün en üst kısmında olacak şekildedir. Bu yolla vücut sıvısı bileşenlerine ayrılır.

  Porselencilikte, porselenin ham maddesi olan katılar önce öğütülerek pudra denilen toz haline getirilir. Pudra tanecikleri ne denli küçükse porselen o denli kaliteli olur. Bunun için en yüksek kalite, sıkıştırılmş pudra özkütlesinin 2,5 g/cm3 dolayında olmasıyla sağlanır. Eğer bu özkütleye ulaşılamamış ise pudra yeniden öğütülerek pudra istenilen özkütleye ulaşılmaya çalışılır.

  Yazı kaynağı : www.eokultv.com

  Günlük yaşamda özkütlenin kullanıldığı alanları araştırarak slayt sunumu şeklinde arkadaşlarınıza sununuz

  Özkütle Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özkütle Formulü İle Hesaplama Nasıl Yapılır?

  Özkütle Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özkütle Formulü İle Hesaplama Nasıl Yapılır?

  Öz kütle terim olarak fizik alanın konusudur. Kimya derslerinde de kullanılmaktadır. Diğer bir ismi de yoğunluktur. Belirli bir basınç ve sıcaklık altında ki birim hacminde bulunan maddenin ağırlığı, miktarı demektir.

  Öz Kütle Nedir, Nerelerde Kullanılır?

  Maddenin karakter özelliğinde gelen bu ifade, basınç ve sıcaklık altın da kalan maddenin hacminde değişiklik meydana gelir. Bu değişiklik sonun da ortada kalan maddenin ağırlığı, maddenin kendi öz kütlesidir. Yani kısaca bir anlatımla maddenin bir biriminde ki hacmin kütlesi öz kütledir.

  Öz kütle altın, kimya, tıp, porselen gibi sektörler de kullanılmaktadır. Kuyumculukta küçük altın toz taneleri bu şekilde ölçülmektedir. Laboratuvarlar da hesaplanan tahlil ve formüller de küçük madde parçalarının hesaplanmasın da kullanılır. Tıp alanın da bazı ölçümler de kullanılmaktadır. Porselen yapımında da porselen ham maddesi pudranın miktarını ayarlamak için öz kütle kullanılır

  Öz Kütle Formülü ile Hesaplama Nasıl Yapılır?

  Öz kütle çeşitli varyasyon uygulanarak bulunabilir. Örneğin piknometre ya da bomemetre gibi ölçü aletleri hemen hesaplanabilmektedir. Maddenin öz kütlesi sıcaklık ve basınca göre değiştiğinden, bu kriterler dikkat etmek gerekir. Ayrıca öz kütle, kütlenin hacme bölünmesi ile hesaplanır. Öz kütle yani "d", kütle / hacim yani m/v olarak bulunur. Öz kütlenin esas formülü bu şekildedir. Küçük madde kırıntılarının ve ölçümüm de esas olan öz kütlenin hesaplanması bu yollar ile yapılmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Özkütlenin Hayatımızdaki Yeri

  Özkütle ya da yoğunluk nedir? Tanımı ve grafikleri

  Özkütle ya da yoğunluk nedir? Tanımı ve grafikleri

  Özkütle nedir sorusunun fizikte yanıtı bir cismin kütlesinin hacmine oranıdır. Bir maddenin birim hacmine ne kadar kütle sıkıştırılmış, yani yoğun olduğunun göstergesidir. Bu yüzden yoğunluk da denir. Matematiksel olarak özkütle ya da yoğunluk şöyle gösterilir (Özkütlenin veya yoğunluğun formülü):

  m cismin kütlesini, V hacmini gösterir.

  Özkütlenin birimi kg/m3‘tür, g/cm3 olarak da verilebilir. Kütle ve hacim skaler olduğu için özkütle de skalerdir, ayrıca türetilmiş bir büyüklüktür.

  Yoğunluk sabit sıcaklık ve basınçta sabittir, ama sıcaklık ya da basınç değişirse o da değişir. Çünkü hacim, sıcaklık ve basınca göre değişir (oysa kütle değişmez). Özkütle maddenin ayırt edici bir özelliğidir, sabit sıcaklık ve basınçtatüm maddelerin özkütleleri birbirinden farklıdır.

  Grafiklerden Özkütle Hesaplama

  Bir öğrenci 5 cam bilye ile bir deney yapıyor. Odanın sıcaklığınınve basıncının sabit olduğunu kabul ediyor. Amacı cam için kütle ve hacim ilişkisini araştırmak. Bunun için cam bilyelerin kütlelerini ölçüyor, sonra birer birer su dolu dereceli silindirin içine atarak hacimlerini ölçüyor. Ölçüm sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiş. Son sütunda kütlenin hacme oranını hesaplayıp yazmış.

  Bu verileri kullanarak üç grafik çizebiliriz:

  Kütle hacim grafiğinden yoğunluk

  Tablodaki verilerden eğer kütle ve hacim sayı çiftlerini kullanırsak bir grafik çizebiliriz. Bu grafik şöyle görünür.

  Kütlenin hacme bağlı olarak nasıl değiştiğini gösteren fonksiyon bir doğrudur (mavi çizgi). Bu doğrunun eğimi kütlenin hacme oranını yani özkütleyi verir. Kütle hacim grafiği bize kütle arttıkça hacmin de arttığını ve özkütlenin sabit kaldığını gösteriyor. Bu grafiğe göre özkütleyi, mavi doğrunun üstündeki herhangi bir noktayı kullanarak hesaplayabiliriz. Örneğin (m,V)=(15 g, 6 cm3) noktasını alalım:

  Özkütle hacim grafiği

  Tablodaki verilerden son sütunda yer alan özkütle ile buna karşılık gelen hacim sayı çiftlerini kullanarak bir grafik daha çizebiliriz.

  Özkütlenin hacme göre nasıl değiştiğini gösteren fonksiyon hacim eksenine paralel bir doğrudur (yeşil çizgi), eğimi sıfırdır. Hacim artsa da özkütle sabit kalıyor. Bu, özkütle hacme göre değişmez anlamına gelir. Hacim artmasına rağmen cam bilyelerin özkütlesi 2,5 g/cm3 kalmış.

  Özkütle kütle grafiği

  Tablodaki verilerden özkütle ile buna karşılık gelen kütle sayı çiftlerini kullanarak son bir grafik daha çizebiliriz.

  Özkütlenin kütleye göre değişimini gösteren fonksiyon kütle eksenine paralel bir doğrudur (mor çizgi), eğimi sıfırdır. Kütle artsa da özkütle değişmiyor. Bu, özkütle kütleye göre değişmez demektir. Kütle artsa da cam bilyelerin özkütlesi hep 2,5 g/cm3 olmuş.

  Farklı maddelerin kütle hacim grafikleri ile özkütle karşılaştırması

  Aşağıdaki tabloda farklı dört metalin eşit hacimleri için (V = 10 cm3) kütle ve özkütle değerleri verilmiş.

  Bu değerlerin kütle hacim grafiğinde gösterimi şöyledir:

  Özkütle arttıkça kütle hacim grafiğinin eğimi artar. Üstteki grafikte en dik eğimin altının, sonra cıvanın, sonra kurşunun, en son da demirin eğimi olduğu görülüyor.

  Saf maddeler için özkütle hesaplanması

  Saf maddeler tek bir element ya da bileşikten oluşur, yapılarında yabancı başka madde bulunmaz. Örneğin, saf su, altın, gümüş, cıva ya da kurşun saf maddedir. Saf maddelerde özkütle hesaplanırken tanımda verdiğimiz matematik modeli kullanılır.

  Örnek soru 1 – Özkütle ve hacimden kütle hesaplama

  Özkütlesi 2,7 g/cm3 olan saf alüminyumdan yapılmış hacmi 20 cm3 olan bir bloğun kütlesi kaç gramdır?

  Çözüm:

  Özkütlenin tanımını hatırlayalım.

  Buradan kütleyi çekebiliriz. Eşitliğin iki tarafını da V ile çarpalım.

  Artık sayıları yerleştirebiliriz.

  Örnek soru 2 – Özkütle ve kütleden hacim hesaplama

  Kütlesi 120 g, özkütlesi 0,8 g/cm3 olan saf etil alkolün hacmi kaç cm3‘tür?

  Çözüm:

  Yine tanımdan başlayalım:

  Bu kez hacmi çekelim. Eşitliğin iki tarafını da önce V ile çarpalım, sonra d‘ye bölelim.

  Şimdi sayıları yerleştirebiliriz.

  Karışımlar ve alaşımlar için özkütle hesaplanması

  İki ya da daha fazla saf maddenin bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir. Şekerli su, tuzlu su ve hava karışımdır. Biri metal olmak üzere iki ya da daha fazla maddenin bir araya gelmesinden oluşan maddelere alaşım denir. Örneğin tunç, bakır ve kalay metallerinin oluşturduğu bir alaşımdır. Aşağıdaki örnek soru sadece Fen Lisesi öğrencileri için, bunu isterseniz geçebilirsiniz.

  Örnek soru 3 – Etil alkol ve su karışımının özkütlesi

  Özkütleleri sırasıyla 0,8 g/cm3 ve 1 g/cm3 olan etil alkol ve saf su karıştırılarak homojen bir karışım elde ediliyor. Kullanılan etil alkolün hacmi 50 cm3, saf suyunki 70 cm3 ise, karışımın özkütlesi kaç g/cm3 olur?

  Çözüm:

  Tanım tanım tanım. Hepsi tanımdan çözülür. Son kütleyi son hacme bölünce karışımın özkütlesi bulunur. Kütleleri hesaplayıp toplayacağız, sonra hacimleri hesaplayıp toplayacağız. Toplam kütlenin toplam hacme oranı özkütleyi verecek.

  Bu sorunun sonucu önemli. Bize karışımın özkütlesinin karışımı oluşturan maddelerin özkütleleri arasında olduğunu gösteriyor. dsu > dkarışım > detil alkol. Aşağıdaki grafik bu sonucun özeti.

  Eşit hacimli ya da eşit kütleli iki maddenin homojen karışımının özkütle formüllerini çıkarabilirsiniz, ama kesinlikle ezberlemeyin. Hangisi hangisiydi unutursunuz, tanımdan çözmek her zaman daha kolaydır ve garantilidir.

  Günlük hayatta özkütle

  Özkütle Problemleri

  Özkütle ile ilgili Fizik dersi Kazanımları

  9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar.

  9.2.1.2. Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir.

  Yazı kaynağı : fizikdersi.gen.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Anonim 9 Gün önce
  0

  31

  Yorum yap