Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ödenmeyecek ödemiyoruz eskişehir

  1 ziyaretçi

  ödenmeyecek ödemiyoruz eskişehir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ödenmeyecek Ödemiyoruz - EBB

  Ödenmeyecek Ödemiyoruz - EBB

  Ödenmeyecek Ödemiyoruz - EBB

  Süre : 2 Perde / 2 Saat 15 Dk.
  Yaş Sırını: 9 Yaş ve üzeri için uygundur.

  İşçi sınıfının yoksulluğu, açlığı ve yaşam mücadelesi üzerinden sistem eleştirisi yapan oyun, yaşadığı şehirdeki bir marketi yağmalayan bir kadının başından geçenleri anlatıyor.

  Yazı kaynağı : biletinial.com

  Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!

  Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!

  Yazan: Dario Fo

  Çeviren: Füsun Demirel

  Yöneten: Arzu Gamze Kılınç

  Dekor Tasarımı: Osman Özcan

  Işık Tasarımı: Onur Alagöz

  Oyuncular

  Berfin Karatay

  İlker Yiğen

  Kıvanç Kılınç

  Osman Onur Can

  Serpı̇l Göral

  Yazı kaynağı : biletinial.com

  ESK��EH�R B�Y�K�EH�R BELED�YES�

  ESK��EH�R B�Y�K�EH�R BELED�YES�

  �EH�R T�YATROLARINDAN YEN� OYUN "�DENMEYECEK �DEM�YORUZ"

  Eski�ehir B�y�k�ehir Belediyesi �ehir Tiyatrolar� yeni sezonda sahneleyece�i, ��denmeyecek �demiyoruz� adl� oyununun provalar�na ba�lad�.

  2022-2023 Tiyatro Sezonuna birbiri ard�na yeni projeleri ile ba�layacak olan �ehir tiyatrolar�, d�nyaca �nl� �talyan oyun yazar� Dario Fo�nun ��denmeyecek �demiyoruz� adl� oyununu Kas�m ay� i�erisinde izleyici ile bulu�turacak. F�sun Demirel�in T�rk�emize kazand�rd��� oyunun y�netmenli�ini Eski�ehir �ehir Tiyatrolar� sanat��s� Burcu Tutkun Turan �stleniyor.

  Komedi unsurlar� ta��yan ve �talyan i��i s�n�f�n�n yoksullu�u, a�l��� ve ya�am m�cadelesi �zerinden sistem ele�tirisi yapan oyun, ya�ad��� �ehirdeki bir marketi ya�malayan bir kad�n�n ba��ndan ge�enleri anlat�yor. Oyunun dekor tasar�m�n� Ba�ak �zdo�an, kost�m tasar�m�n� Funda �ebi ve ���k tasar�m�n� ise Mustafa Kala ger�ekle�tiriyor. Oyunun m�zikleri ise �ehir Tiyatrolar� sanat��s� Ali Eyido�an�a ait.

  Haller Gen�lik Merkezi i�erisindeki Tepeba�� Sahnesinde Kas�m ay�nda izleyici ile bulu�acak olan ��denmeyecek �demiyoruz� adl� oyun sezon boyunca �ehir Tiyatrolar� b�nyesinde sahnelenmeye devam edecek.�� �

  Yazı kaynağı : www.eskisehir.bel.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap