Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  öğretmenler günü ile ilgili fotoğraflar

  1 ziyaretçi

  öğretmenler günü ile ilgili fotoğraflar bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Öğretmenler Günü resimleri ve fotoğrafları: 24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü ile ilgili resimler!

  24 Kasım Öğretmenler Günü Panosu ve Resimleri - Mimuu.com

  Öğretmenler Günü fotoğrafları, kutlama sözleri, görselleri 2020! En güzel ve anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü resimli sözleri!

  Öğretmenler Günü fotoğrafları, kutlama sözleri, görselleri 2020! En güzel ve anlamlı 24 Kasım Öğretmenler Günü resimli sözleri!

  24 Kasım Öğretmenler Günü yurdun dört bir tarafından kutlanıyor. Sosyal medyada anlamlı günü kutlamak isteyenler anlamlı gün ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. 24 Kasım Öğretmenler Günü fotoğrafları, resimleri ve sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü fotoğrafları, görselleri ve resimli sözleri...

  ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLER İLE İLGİLİ SÖZLERİ...

  Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır… (M.Kemal Atatürk)

  Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atatürk)

  ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

  Bizimle hayatı paylaşan; bize hayatı öğreten, birey olma çabasında yol gösteren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun.

  Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

  Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

  Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

  Bizlere göstermiş olduğunuz sonsuz sabır, inanç ve hoşgörü için teşekkür ederiz. Gösterdiğiniz o inanç, bugünkü başarılarımızda bizler için en büyük motivasyon kaynağı olmuştur. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

  Öğretmeniz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.

  Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Öğretmenler Günü İle İlgili Kolay Çizimler, Resimler

  Öğretmenler Günü İle İlgili Kolay Çizimler – Resimler

  Öğretmenler günü, hem öğretmeninizi sevindirmek veya verilen ödeve ilham almak için bu resimleri inceleyip, benzerlerini kağıda dökebilirsiniz.

  Öğretmenler günü çizimleri

  Öğretmenler gününü anlatan öğrenci ve çocukların mutlu ve bir arada olduğu resim tipiktir. İşte bunun bir örneğini yukarıda bulabilirsiniz. Çiçekleri yani öğrencilerini düşünen mutlu bir öğretmen ve ellerindeki çiçekleri öğretmenine sunmayı bekleyen çocuklar. Arkada da tabi ki okul var.

  Öğretmenler günü çizimleri

  Öğretmenler, her gün bilgisi ile çocuklarını sulayan bir bahçıvana, çocuklarda çiçeklere benzetilir. Bu çiçekler zamanla değişik mesleklerde rengarenk açarlar. Kimi doktor, kimi polis kimi hemşire kimi de öğretmen olur. Yukarıdaki resimde bu düşünce çok güzel verilmiş. Çizimi de gayet kolay duruyor.

  Öğretmenler günü çizimleri

  Yukarıda bir 4. sınıf öğrencisinin öğretmenler günü resmi bulunuyor. Muhtemelen en kolay çizimlerden biri. Balonların üzerinde “Öğretmenim” yazısı ile beraber, öğretmeni çağrıştıran ufak figürler de var.

  Öğretmenler günü çizimleri

  Yukarıdaki çizimin kolay olduğunu söylemek haksızlık olur herhalde. Öncelikle Atatürk resmedilmeye çalışılmış ki bu da yetenek ister. Ancak öğretmenler deyince akla Başöğretmen Atatürk’ün gelmesi çok doğal. Kitaptan taşan harfler, eğitimi simgelerken, Atatürk’ün yanında da Ona yardımcı diğer öğretmenler ve ön kısımda ise elleri çiçekli çocuklar var.

  Öğretmenler günü çizimleri

  Öğretmen sadece eğitmez, sadece öğretmez, aynı zamanda sevgi doludur. Yukarıdaki resimde öğretmenin sevgi ve şefkat özellikleri vurgulanmış. Kocaman bir kalbi olan öğretmenimiz bu kalbine çocuklarını yani öğrencilerini sığdırmış. Fikir çok güzel.

  Öğretmenler günü çizimleri

  Yukarıdaki resimde öğretmen bir kelebeğe benzetilmiş. Kelebeğin kanatlarına ise öğrenciler yerleşmiş. Ancak bu saçlar çiçeği mi sembolize ediyor?

  Öğretmenler günü çizimleri

  Öğretmen birçok şeye benzetildiği gibi yukarıdaki resimde de bir ağaca, bilgi ağacına benzetilmiş. Bu ağacın meyveleri eğitim gereçleri olmuş ancak öğrenciler de meyve olarak resmedilebilir.

  Öğretmenler günü çizimleri

  Yukarıdaki resim bir 2. sınıf öğrencisi tarafından çizilmiş ve ikinci sınıf öğrencisi için oldukça güzel olmuş. Öğrenciler balonlar ve çiçeklerle öğretmenler gününü kutlarken, öğretmen de öğrencilerinin geleceğini hayal ediyor.

  Öğretmenler günü çizimleri

  Atamın meşhur Başöğretmen resminin başarılı bir kopyası yukarıda. 4. sınıf öğrencisinin bu başarılı resminde Atatürk Türk milletine öğretmenlik yapıp Latin harflerini öğretiyor.

  Öğretmenler günü çizimleri
  Öğretmenler günü çizimleri
  Öğretmenler günü çizimleri
  Öğretmenler günü çizimleri

  Yukarıda yer alan resimde ise Öğretmenler Günü münasebeti ile öğrencilerinden çiçek ve hediye alan ve çok mutlu olmuş bir öğretmen tasviri resmedilmiş.
  Öğretmenler günü çizimleri
  Öğretmenler günü çizimleri
  Öğretmenler günü çizimleri
  Öğretmenler günü çizimleri

  Yazı kaynağı : www.nkfu.com

  ��retmenler g�n� ile ilgili g�rseller: ��retmenler g�n� resimli kutlama mesajlar�

  ��retmenler g�n� ile ilgili g�rseller: ��retmenler g�n� resimli kutlama mesajlar�

  24 Kas�m ��retmenler G�n�'n�n gelmesiyle birlikte ��retmenler g�n� ile ilgili g�rseller ara�t�r�lmaya ba�land�. ��retmenlik, insanl�k tarihinin maneviyat� en g��l� mesle�idir. T�rkiye'de 1981'den beri, her y�l 24 Kas�m, ��retmenler G�n� olarak kutlan�yor. Bu �zel ve anlaml� g�nde sevdiklerine ��retmenler g�n� resimli kutlama mesajlar� g�ndermek isteyenler i�in ��retmenler g�n� ile ilgili g�rselleri haberimizde derledik. ��retmenler g�n� resimli kutlama mesajlar�na haberimizin i�erisinden ula�abilirsiniz. ��te En g�zel, en anlaml� ��retmenler g�n� mesajlar�

  ��retmenler g�n� ile ilgili g�rseller t�m ��renciler taraf�ndan yo�un bir �ekilde ara�t�r�l�yor. ��retmenler g�n�n �lkemizde 1981 y�l�ndan beri 24 Kas�m'da kutlan�yor. En g�zel, en anlaml� ��retmenler g�n� resimli kutlama mesajlar�na haberimizin i�erisinden ula�abilirsiniz. ��te ��retmenler G�n� i�in en g�zel, en anlaml� s�zler ve resimli kutlama mesajlar�..

  ��RETMENLER G�N� RES�ML� KUTLAMA MESAJLARI - ��RETMENLER G�N� �LE �LG�L� G�RSELLER

  Do�ruya, g�zelli�e, odur yolu g�steren odur hep gelece�e g�venle g�l�mseyen. Bir ana, bir babad�r �ocuklara sunulan. Odur eli �p�len, odur fedak�r insan. ��retmenler g�n�n�z kutlu olsun…

  �ocuklar�m�z�n Yeti�mesinde B�y�k Rol Oynayan, Her T�rl� Fedakarl��� G�steren Sizlere �ok Bor�luyuz. ��retmenler G�n�n�z Kutlu Olsun.

  ��retmeniz can�m benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kas�m ��retmenler g�n�n�z kutlu olsun.

  “Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. D�nyam� de�i�tirdi�in i�in te�ekk�rler"

  �zerimde eme�i olan b�t�n ��retmenlerimin ��retmenler g�n�n� en i�ten dileklerle kutluyorum.

  T�rkiye Cumhuriyeti, �a��, bilimin �����nda sizlerin gayreti ile yakalayacakt�r. ��retmenler g�n�n�z kutlu olsun.

  Bana bir harf ��retenin k�rk y�l k�lesi olurum. ��retmenler g�n�n�z kutlu olsun.

  Bizimle hayat� payla�an; bize hayat� ��reten, birey olma �abas�nda yol g�steren t�m ��retmenlerimizin ��retmenler G�n� kutlu olsun.

  ��retmen bir sanatk�rd�r, yar�n�n temelini o att��� gibi, de�erli ki�ilik hamuruna da bi�im verir. ��retmenler G�n�n�z kutlu olsun.

  Milletleri kurtaranlar yaln�z ve ancak ��retmenlerdir. ��retmenden, e�iticiden mahrum bir millet, hen�z bir millet ad�n� alma yetene�ini kazanamam��t�r. (Atat�rk)

  D�nyan�n en kutsal vazifesini yapan t�m ��retmenlerimin ��retmenler g�n�n� can� g�n�lden kutlar ellerinden �perim.

  Ba�ar�l� nesiller yeti�tiren k�ymetli ��retmenlerimizin, ��retmenler G�n� kutlu olsun.

  ��retmen, do�an g�ne�e benzer. Etraf�n� ayd�nlatarak karanl�klara meydan okur. ��retmenler g�n�n�z kutlu olsun…

  ��retmenler! Cumhuriyet sizden, fikri h�r, vicdan� h�r, irfan� h�r nesiller ister. 24 Kas�m'�n�z kutlu olsun

  “�ocu�umun ikinci ebeveyni ve harika bir ak�l hocas� oldu�un i�in te�ekk�r ederim. ��retmenler g�n�n�z kutlu olsun!”

  “Sen k�v�lc�ms�n, ilham�n, rehberin, hayat�m�n mumu. Benim ��retmenim oldu�unuz i�in �ok m�te�ekkirim.”

  “E�itim bir kova doldurmak de�il, ate� yakmakt�r”. –

  “�yi ��retim, do�ru cevap vermekten �ok do�ru soru vermekten ibarettir”

  “Hat�rlayal�m: Bir kitap, bir kalem, bir �ocuk ve bir ��retmen d�nyay� de�i�tirebilir.”“Siz �ocuklar�n�z�n ya�ayan oklar olarak g�nderildi�i yaylars�n�z.”

  “En iyi ��retmenler kitaptan de�il y�rekten ��retir. Harika bir ��retmen oldu�un i�in te�ekk�rler.”

  ATAT�RK'�N ��RETMENLER G�N� �LE �LG�L� S�ZLER�

  ��te, Atat�rk'�n ��retmenler G�n� hakk�nda s�yledi�i s�zler;

  1. D�nyan�n her taraf�nda ��retmenler insan toplulu�unun en �zverili ve sayg�de�er unsurlar�d�r. (M.Kemal Atat�rk) ��retmenler g�n�n�z kutlu olsun

  2. ��retmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve y�ksek seciyeli muhaf�zlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yeti�tirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atat�rk) ��retmenler G�n�n�z kutlu olsun

  3. ��retmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedak�r ��retmen ve e�itimcilerini, sizler yeti�tireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacakt�r… (M.Kemal Atat�rk) ��retmenler G�n�n�z kutlu olsun

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap