Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  öğrenci otobüs kartı için ne gerekli

  1 ziyaretçi

  öğrenci otobüs kartı için ne gerekli bilgi90'dan bulabilirsiniz

  T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi

  2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrenciler, kayıt sonrasında kişiselleştirilmiş İstanbulkartlarını (İndirimli Öğrenci Kartı) temin edebilmek için, www.istanbulkart.istanbul web adresi üzerinden ücretsiz adrese teslim edilecek şekilde başvuruda bulunabilirler. 

  Öğrenciler, kayıt sonrasında https://www.belbim.istanbul/online-islemler-bireysel adresinde yer alan aşağıdaki İstanbulkart Başvuru Merkezlerine öğrenci belgesi, kimlik aslı ve fotoğraf ile başvurarak İndirimli Öğrenci Kartlarını bizzat temin edebilirler.

  Yazı kaynağı : www.iku.edu.tr

  Öğrenci Akbili İçin Gerekli Belgeler

  Gerekli Belgeler – Gulkentkart Başvuru Sayfası

  – Seyahat Kartı yıllık ücreti, – Nüfus Cüzdanı,

  – Kart bedeli 50,00 TL

  – Güncel renkli vesikalık fotoğraf 1 adet,

  Açıklama:

  a- Kurum, resmi yazı ve varsa eki belgeleri Kooperatifimizin evrak yönetimi birimine teslim etmelidir.

  b-Personel, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 48. maddesine göre İlimizde memuriyet mahallinde seyyar olarak vazife görmeli, yazıda da belirtilmelidir.

  c-Seyahat ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yeniden belirlenmektedir.

  ç-Yılsonuna kadar hesap edilecek seyahat ücreti, nakit olarak Gülkentkart büro veznesine yatırılabilir. Banka kanalıyla yapılacak ödemede dekont teslim edilmelidir.

  d-Seyahat Kartı ücreti ilgili kurum tarafından karşılanır.

  e-Dönem içi kullanıcı değişiklik talepleri, kurum tarafından yazılı olarak yapılmalıdır.

  f-Talep ilgili yıl ile sınırlıdır. Ertesi yıl kurum yazılı olarak kullanıcı listesi ile güncelleme talebinde bulunmalıdır.

  g- Nüfus Cüzdanı, kart ücreti ve fotoğraf; yazı birime ulaşmasını müteakip, büromuzda Gülkentkart çıkartma aşamasında gerekmektedir.

  Yazı kaynağı : gulkentkart.com

  Burulaş Bursakart Başvuru Bilgileri

  BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI

  SEYAHAT KARTLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

  Madde 1 – Amaç : Bu yönetmelik, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş tarafından yürütülen, denetlenen ve organize edilen toplu taşıma araçlarında seyahat eden yolcular tarafından kullanılacak BursaKart’a ait usul ve esasları belirlemektedir.

  Madde 2 – Kapsam : Bu Yönetmelik, toplu ulaşım hizmetlerinden ücretli, indirimli, abonman ve ücretsiz seyahat hakkından faydalanan yolcuları içermektedir.

  Madde 3 – Dayanak : Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin

  12.12.2007 tarihli ve 252 sayılı karar ile toplu taşıma seyahat kartları ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 4736 sayılı kanun ve eki Kararnameler ile yasal mevzuata dayanmaktadır.

  Madde 4 – Tanımlar : Bu yönetmelikte geçen;

  i. Ücretsiz BursaKart : Yönetmelik içerisinde Madde 5 – “D” bendinde belirtilen kriterlerdeki koşulları sağlayan yolcuların kullandığı BursaKart’ı,

  İKİNCİ BÖLÜM

  Seyahat Kartlarından Faydalanacak Kişiler ve Başvuru Koşulları

  Madde 5 - Tam, İndirimli, Abonman ve Ücretsiz kartlar;

  Madde 5 “B” , “C” ve “D” bentlerinde belirtilen kriterlerdeki koşulları sağlayamayan yolcular, BursaKart satış noktalarından kart bedelini ödeyerek temin ederler.

       

  İstenilen Belgeler :

  Örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören İlköğretim ve Lise öğrencileri için;

              YÖK kapsamındaki Örgün Üniversitelerin Ön Lisans ve Lisans programlarındaki öğrencileri ve 3308 sayılı kanunun 11. maddesi gereği Çıraklık Okulları öğrencileri ile Mesleki Eğitim Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü, Telafi Programları öğrencileri için;

  Açık İlköğretim ve Açık Lise Öğrencileri için;

              Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için;

  YÖK kapsamındaki Üniversitelerin Yüksek Lisans ve Doktora programlarındaki öğrencileri ile şehrimizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için;

  b. Mezuna Kalan Öğrenci :  Üniversite sınavına girip o yıl kazanamayan bir sonraki yılın üniversite sınavına hazırlanan kanunen öğrenci olmayıp ancak üniversite sınavına, dershaneye, kamu kurumlarının kurslarına giderek hazırlanan maksimum 1 yıl süreli Mezuna Kalan öğrenciler faydalanabilirler.

  İstenilen Belgeler :

  c. Öğretmen : Örgün eğitim kurumlarında 657 sayılı yasaya göre görev yapan öğretmenler, temel eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli, ücretli öğretmenler ve resmi kurumların öğreticileri ile Usta Öğreticiler,

  Üniversite ve Yüksek Okullardaki Akademik personeller (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Elemanı, Araştırma Görevlisi, Okutman, Uzman Çevirici ve Eğitim Öğretim Planlamacısı) kullanabilirler.

  “Kamu kurumları dışında kalan diğer kurumların usta öğreticileri bu haktan yararlanamaz”

              

  İstenilen Belgeler :

              Örgün eğitim kurumlarında 657 sayılı yasaya göre görev yapan öğretmenler için;

              Sözleşmeli, Ücretli Öğretmenler için;

  Resmi kurumların öğreticileri ile Usta Öğreticiler için;

              Üniversite ve Yüksek Okullardaki Akademik personel için;

  d. 60+ Yaş : 60 Yaşını doldurmuş 61 yaşından gün almış yolcular kullanabilirler.

  İstenilen Belgeler :

  C. Abonman Seyahat Kartlarından Faydalanacak Kişiler ve Başvuru Koşulları

  İstenilen Belgeler :

              Resmi Kurumlar için;

              Ticari İşletmeler/ Özel Şirketler ve KOBİ için;

              

  f. Abonman Tam : Tam BursaKart kullanma hakkı olan tüm yolcuların faydalandığı aylık biniş yüklenebilen kart tipidir.

  İstenilen Belgeler :

  D. Ücretsiz Seyahat Hakkına Sahip Kişiler ve Başvuru Koşulları

  a. 65+ Yaş : 65 yaşını doldurmuş 66 yaşından gün almış 6495 sayılı kanun ile belirlenmiş yalnız T.C. vatandaşı yolcuların kullanabildiği kart tipidir.

  İstenilen Belgeler :

  b. 65+ Yaş (2022) : 2022 sayılı Kanun’ a göre 65 yaşını doldurmuş 66 yaşından gün almış aylık bağlanması hakkında kanun kapsamındaki muhtaç, güçsüz ve kimsesiz yalnız T.C. vatandaşı yolcuların kullanabildiği kart tipidir.

  İstenilen Belgeler :

  c. Engelli : Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi tarafından % 40 ve üstü engelli olduğu belgelenen 4736 sayılı kanun kapsamında yalnız T.C. vatandaşı yolcuların kullanabildiği kart tipidir.

  İstenilen Belgeler :

  d. Engelli Refakatçi : Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi tarafından % 50 ve üstü ağır engelli olduğu belgelenen ayrıca yaşı 20 yi geçmeyen ve engel oranı % 20 ile % 40 arasında olup rehabilitasyon merkezi veya özel eğitim uygulama okulunda eğitim ve öğrenimine devam eden ve tek başlarına seyahat edemeyeceklerine dair Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden bu hususta rapor ibraz eden 4736 sayılı kanun kapsamında yalnız T.C. vatandaşı yolcular Refakatçisi ile birlikte kullanabildiği kart tipidir.

  İstenilen Belgeler :

  % 50 ve üstü ağır engelliler için;

              Yaşı 20 yi geçmeyen ve engel oranı % 20 ile % 40 arasında olan engelliler için;

  e. Basın : Basın mensubu yolcuların kullanabildiği kart tipidir.

  İstenilen Belgeler :

  f. Milli Sporcu : 5774 sayılı Kanun kapsamında uluslararası düzeyde üstün başarı kazanmış sporculardan “Devlet Sporcusu” unvanına sahip ve Sporcu Şeref Aylığı hak sahipleri yolcuların kullanabildiği kart tipidir.

  İstenilen Belgeler :

  g. Sahil Güvenlik : Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde fiilen görev yapmakta olan subay, astsubay ve uzman çavuşların kullanabildiği kart tipidir.

  İstenilen Belgeler :

  h. Fahri Denetçi : Son yerel seçimlerde Muhtarlık Mazbatasını almış yolcuların kullanabildiği kart tipidir.

  İstenilen Belgeler :

  i.      Harcırah : 6245 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen; Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, kurumu bünyesindeki posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir ile gerekli vizeleri alınmış memur ve hizmetlilerinin kullanabildiği kart tipidir.

  İstenilen Belgeler :

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının Veriliş Koşulları

  Madde 6 - Toplu taşıma seyahat kartlarının veriliş koşulları

  Başvuru koşullarını taşıdığı, Burulaş tarafından onaylanan,  başvuru sahiplerinin talep ettiği toplu taşıma seyahat kartı bedellerinin tahsili ile resimli, isimli, seri numaralı, kurumunu veya veriliş nedenini içeren bilgileri taşıyan toplu taşıma seyahat kartı verilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının Uygulama Koşulları

  Madde 7 - Toplu taşıma seyahat kartları uygulama yürürlük koşulları

  Herhangi bir sebeple yıpranmış, fotoğraf veya ad soyad  silinmiş, kullanım dışı kalmış toplu taşıma seyahat kartları için Burulaş Seyahat Kartları Ofislerine başvurulduğunda eski kart iptal edilerek kullanıma kapatılacak ve kart yenileme bedeli tahsil edilerek yeni kart tanımlanacaktır. Kontrol görevlileri kimlik tespiti yapamadığı takdirde karta alıkoyma hakkına sahiptir. Alıkonulan kartlar 1 iş günü sonrasında Seyahat Kartları Ofisinden başvuru koşulları yerine getirildiğinde kart yenileme bedeli alınarak yeni kart teslim edilir.

  Toplu taşıma araçlarında, indirimli, abonman veya ücretsiz seyahat edenler, kontrolörün veya sürücünün uyarısına gerek kalmadan kartı göstermek zorundadırlar.

  Bu yönetmelikte yer alan toplu taşıma indirimli, abonman veya ücretsiz seyahat kartları, kart sahibi dışında üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığında, adı geçen toplu taşıma seyahat kartı sürücü ya da kontrolör tarafından el konularak alınır ve doldurulan tutanak ile beraber en geç beş iş günü içinde Şehreküstü Burulaş Seyahat Kartları Ofisine teslim edilir.

  Kart kullanıcılarının, indirimli, abonman veya ücretsiz kartlarından herhangi birine, usulsüz kullanım sonucu el konulması halinde kişiselleştirilmiş kart kullanıcısı;

  İlk kez usulsüz kullanım teşebbüsünde, ilgili yılın 5326 sayılı Kabahatler Kanunu İdari Para Cezaları madde 32 'de belirtilen Emre Aykırı Davranış Ceza tutarının yarı bedeli karşılığı olan ücret tahsil edilerek yeni kart tanımlanır.

  İkinci kez ve müteakip seferler usulsüz kullanım sonucu el konulduğunda ise ilgili yılın 5326 sayılı Kabahatler Kanunu İdari Para Cezaları madde 32 de belirtilen Emre Aykırı Davranış Ceza tutarının tam karşılığı olan ücret tahsil edilerek yeni kart tanımlanır.

  Toplu Taşımada kullanılan indirimli ve ücretsiz kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının kullanım süreleri müracaat tarihinden itibaren bir yıldır. Abonman kartlarda ise bu süre otuz gündür. Süre sonunda başvuru koşullarını taşımaları kaydıyla sahip oldukları kartlarına vize işlemi gerçekleştirerek kullanıma devam ederler. Aksi durumda indirimli veya ücretsiz kullanım haklarından faydalanamazlar.

  Kişiselleştirilmiş BursaKartlar’da;

  Herhangi bir sebeple kart sahibi tarafından kaybedilen veya çaldırılan Kişiselleştirilmiş Seyahat Kartı sahipleri Burulaş Seyahat Kartları Ofislerine müracaat eder. Kayıp Kart Bildirim Formu doldurarak bildirimde bulunur. Formda talep edilen bilgilere istinaden kart kullanım dışı bırakılır ve kullanıcıya yeni kart tanımlanır. Başvuru tarihinden önce kaybedilen kartta usulsüz kullanım tespit edilmesi halinde kart kullanıcısının yeni almış olduğu kart kullanım dışı bırakılarak Madde 7- b) de bulunan Kartın Kural Dışı Kullanılması hükmü uygulanır.

  Bulunarak Burulaş Seyahat Kartları Ofisine teslim edilen Kişiselleştirilmiş kartlar 3 ay süre ile muhafaza edilir. Sahiplerince başvurusu yapılmayan Kişiselleştirilmiş kartlar 3 ay sonunda kart içerisindeki mevcut bakiye tutularak kart fiziksel olarak imha edilir. Kart sahibinin ileride yeni kart talebi doğrultusunda kayıp kart prosedürü işletilir. Eski kart içerisinde mevcut bakiye yeni kartına tanımlanır.

  Kayıp Kişiselleştirilmiş Kart yenileme işlemlerinde; Burulaş tarafından belirlenen Kayıp bedeli ve Kişiselleştirilmiş Kart bedeli tahsil edilerek yolculara yeni Kişiselleştirilmiş Kart verilir. İşlemler Burulaş Seyahat Kartları Ofisleri tarafından gerçekleştirilir.

  Yolcularımızın kaybetmiş olduğu ve bulunarak BURULAŞ’a teslim edilmiş olan Tam BursaKart’larda;

  Teslim edilen BursaKart’lar Şehreküstü Seyahat Kartları Ofisinde 3 ay süre ile muhafaza edilir. Sahiplerince kayıp başvurusu yapılmayan BursaKartlar 3 ay sonunda imha edilir. HES tanımı gerçekleştirilmiş BursaKartların bakiyeleri yolcularımızın Seyahat Kartları Ofislerine başvurmaları halinde getirecekleri BursaKarta ücretsiz olarak aktarılır.

  Bu Yönetmelik Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Burulaş tarafından müştereken yürütülür.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının Basımı, Tarifelerin Belirlenmesi, Genel Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

  Madde 8 - Toplu taşıma seyahat kartlarının basımı, tarifelerin belirlenmesi, genel hükümler, yürürlük ve yürütme

  a. Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının Basımı ve Tarifelerin Belirlemesi

  Toplu taşıma seyahat kartlarının tanım ve şekilleri Burulaş tarafından belirlenir. 5216 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliklerinde yer alan düzenlemeler uyarınca indirimli tarifeler Ukome Kurulunca belirlenir.

  b. Genel Hükümler

  Bu yönetmelik hükümlerine göre, Burulaş tarafından verilecek olan toplu taşıma indirimli, abonman ve ücretsiz seyahat kartlarının sahtesini yaptırarak kullanmak isteyenler hakkında, Cumhuriyet Savcılığına Büyükşehir Belediye Başkanlığınca gerekli müracaat yapılarak Türk Ceza Kanunlarının ilgili maddelerinin uygulanması talep edilecektir.

  Bu yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren daha önce yayınlanmış olan 02.04.2002 tarih, 2001/156 Esas ve 62 Karar sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü İndirimli, abonman ve Ücretsiz Seyahat Kartı Uygulama Yönetmeliği’ne dayanılarak verilmiş olan indirimli, abonman ve ücretsiz toplu taşım seyahat kartlarının geçerlilik süresi ile yürürlüğünü belirleme yetkisi Büyükşehir Belediye Encümenine aittir.

  c. Yürürlük

  Bu yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclis’ ince onaylanıp ilanını takip eden günden itibaren yürürlüğe girer.

  d. Yürütme

  Bu yönetmelik Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına, Büyükşehir Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Burulaş tarafından müştereken yürütülür.

  Yazı kaynağı : www.burulas.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap