Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  çizgisel hız ekvatordan kutuplara doğru

  1 ziyaretçi

  çizgisel hız ekvatordan kutuplara doğru bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Çizgisel Hız Nedir? Çizgisel Hız Neye Bağlıdır?

  Çizgisel Hız Nedir? Çizgisel Hız Neye Bağlıdır?

  Çizgisel hız, fizikte kafaları karıştıran ve anlaşılması bazen güç olabilen bir kavramdır.

  Çizgisel Hız Nedir?

  Çizgisel hız öncelikle dünya ve coğrafi kavramlarla ilişkilendirilebilir. Yerküremiz kendi etrafında düzgün dairesel hareketle döner. Kendi etrafında sabit hızla dönen yerküre üzerindeki herhangi bir noktanın birim zaman içinde sahip olduğu yer değiştirme hızı "çizgisel hız" olarak adlandırılır. Çizgisel hız, dünya üzerindeki bir noktanın ya da cismin birim zaman içinde enlem (paralel) üzerinde sahip olduğu yer değiştirme hızı olarak da tanımlanabilir. 

  Çizgisel Hız Neye Bağlıdır?

  Çizgisel hız coğrafi olarak ele alındığında yerkürenin şekli çizgisel hızın değişmesine neden olur. Yerküre geoid yani kutuplardan basık ekvatordan şişkin bir şekle sahiptir. Dolayısıyla yerküre tam bir küre şeklinde değildir.

  Dünya sabit hızla dönmeye devam ederken, dünya üzerindeki farklı noktalardaki çizgisel hız farklı olur. Dönüş sırasında alınan mesafe ne kadar fazlaysa çizgisel hız o kadar fazla, alınan mesafe ne kadar azsa çizgisel hız o kadar az olur. Bir diğer deyişle; çizgisel hız kutuplara gidildikçe düşer, Ekvator'a gidildikçe artar.

  Bunu bir örnekle açıklayalım:

  Soru: Türkiye'deki illerden aşağıdakilerden hangisinde çizgisel hız en fazladır?

   Cevap: e) Hatay

  Çizgisel hız, yer kürenin küresel şekli sebebiyle Ekvator'a yaklaştıkça artar. Yukarıdaki seçeneklerden Hatay ili Türkiye'nin en güneyidir. Dolayısıyla Ekvator'a en yakın ve çizgisel hızı en fazla olan ilimiz Hatay ilidir.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Çizgisel Hız nedir? Neye bağlıdır? Çizgizel hız nere göre değişir ve nasıl hesaplanır?

  Çizgisel Hız nedir? Neye bağlıdır? Çizgizel hız nere göre değişir ve nasıl hesaplanır?

  Dünya üzerindeki herhangi bir noktadan çizgisel hız hesaplaması gerçekleşir. Bu durum belli başlı bazı koşullara bağlıdır ve bu koşullara göre hesaplaması yapılır. Özellikle bilimsel çalışmalar ile beraber eğitimde Matematik ve Fizik üzerinden çok fazla kullanılır. Aynı zamanda yaşamın da yine vazgeçilmez unsurları içerisinde bulunur. 

   Çizgisel Hız Nedir? 

   En önemli ve temel fizik kanunlarından biri olarak çizgisel hız gelir. Dairesel hareket gerçekleştiren yeryüzü üzerindeki herhangi bir noktadan, birim zamanda eksen üzerinde yer değiştirmesi çizgisel hız olarak bilinir. Özellikle dünyanın küresel yapısı nedeniyle çizgisel hız Ekvatordan daha yüksektir. Aynı şekilde kutuplarda ise basık olması ile beraber daha düşük olduğunu ifade etmek gerekir. Bu durum aynı zamanda diğer gezegenler için de yine geçerlidir. Hatta güneş sistemini kaynak olarak ele alarak, diğer gezegenlerin de her birinin çizgisel hızını bulunduğu alana göre farklılık yarattığını ifade etmek mümkün. Çünkü güneşin çekim alanı ile beraber gezegenlerin bulunduğu konum çizgisel hızı etkilemektedir. 

   Çizgisel Hız Neye Bağlıdır? 

   Çizgisel hız belli başlı bazı unsurlara bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu konuda özellikle mesafe en önemli unsurdur. Çünkü mesafe küre çerçevesinde ne kadar fazla ise çizgisel hız o kadar artış gösterir. Bunun tam tersi olarak küre ne kadar az ise o zaman çizgisel hız da bir o kadar azalır. Yani bu doğrultuda kutuplara gidildikçe çizgisel hız düşerken, ekvatora doğru gidildikçe de çizgisel hız önemli oranda artış gösterir. Aynı zamanda bu durum yerkürenin çapı ve dönüş hızına bağlı olarak da farklılık yaratır. Yani genel çerçevede ele alınacak olursa çizgisel hız şunlara bağlıdır;

    - Mesafe

   - Yerküre çapı

   - Yerküre dönüş hızı

   - Yerçekimi 

   Yukarıda verilen kriterler doğrultusunda çizgisel hız farklılık yaratır ve bu hız belli başlı hesaplama ile beraber ele alınır. Özellikle birçok matematiksel işlem ile beraber bilimsel alanda uzay çalışmaları için çizgisel hız hesaplaması önemli bir yer taşımaktadır. 

   Çizgisel Hız Neye Göre Değişir? 

   Çizgisel hız belli başlı bazı unsurlar ele alınmak suretiyle değişkenlik gösterir. Yani bazı kriterler doğrultusunda çizgisel hız azalır ya da daha yüksek olarak öne çıkar. Bu bağlamda mesafenin en önemli unsur olduğunu söylemek mümkündür. Bu yüzden Dünya'nın Ekvator bölümünde çizgisel hız en yüksek noktadır. Aynı şekilde dünyanın kutupları çizgisel hızın en az olduğu kısımdır. Bununla beraber yerküre çapı ve gezegenlerin dönüş hızı da yine çizgisel hızı değiştirir. Aynı durum güneş sistemi üzerinden bakıldığı zaman, gezegenlerin Güneş'e göre bulunduğu konum kapsamında da ele alınır. Buna bağlı olarak Güneş'e uzak gezegenler daha yüksek çizgisel hıza sahiptir. 

   Çizgisel Hız Nasıl Hesaplanır? 

   Belli başlı bazı unsurlar ele almak suretiyle çizgisel hız hesaplaması gerçekleşir. Tabii bu konuda matematiksel formüller içerisinde birtakım kriterler söz konusudur. Bunlar içerisinde sabit Pi sayısı yer alır. Bununla beraber ayrıca yerküreyi dairesel bir unsur olarak ele alındığında yarıçap süreç içerisinde bulunur. Tam bir tur söz konusu olduğu zaman ise süre de hesaplama içerisinde gelir. 

   Çizgisel hız = 2πr / T 

   Bu şekilde yukarıda verilen matematiksel hesaplama ile beraber hem matematik hem de fizik üzerinden çizgisel hareket sonucu elde edilir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  D�nya'n�n �izgisel d�n�� h�z� ekvatordan kutuplara gidildik�e neden azal�r?

  Yazı kaynağı : www.msxlabs.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap