Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  çizgi romanın masal türü ile benzeyen yönlerini yazar şöyle açıklamıştır

  1 ziyaretçi

  çizgi romanın masal türü ile benzeyen yönlerini yazar şöyle açıklamıştıri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Çizgi romanın masal türü ile benzeyen yönlerini yazar şöyle açıklamıştır ( )

  -Çizgi romanın masal türü ile benzeyen yönlerini yazar şöyle açıklamıştır ( ) “Çizgi romanlar romantik - Eodev.com

  -Çizgi romanın masal türü ile benzeyen yönlerini yazar şöyle açıklamıştır ( ) “Çizgi romanlar romantik - Eodev.com

  Açıklama:

  Çizgi romanın masal türü ile benzeyen yönlerini yazar şöyle açıklamıştır ( ) “Çizgi romanlar romantik çocukluğun resimli masalları mıydı ( ) masallarını yitirmekte olan çocukluğu besleyen deve gücü, tazı hızı şerbeti mi ( )” Çizgi roman ( ) biçimi, yapısı ve işlevi açısından masalla ilişkilendirilmekte ( ) Bu yüzden çizgi roman için masalın yerine ikame edilmiş resimli edebiyat denebilir.

  Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

  Çizgi romanın masal türü ile benzeyen yönlerini yazar şöyle açıklamıştır ( ) “Çizgi romanlar romantik çocukluğun resimli masalları mıydı ( ) masallarını yitirmekte olan çocukluğu besleyen deve gücü, tazı hızı şerbeti mi ( )” Çizgi roman ( ) biçimi, yapısı ve işlevi açısından masalla ilişkilendirilmekte ( ) Bu yüzden çizgi roman için masalın yerine ikame edilmiş resimli edebiyat denebilir.

  Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

  A) (;) (?) (?) (;) (.)

  B) (;) (,) (?) (;) (.)

  C) (:) (,) (?) (,) (.)

  D) (.) (,) (?) (;) (…)

  E) (:) (,) (?) (;) (.)

  Çizgi romanın masal türü ile benzeyen yönlerini yazar şöyle açıklamıştır ( ) “Çizgi romanlar romantik çocukluğun resimli masalları mıydı ( ) masallarını yitirmekte olan çocukluğu besleyen deve gücü, tazı hızı şerbeti mi ( )” Çizgi roman ( ) biçimi, yapısı ve işlevi açısından masalla ilişkilendirilmekte ( ) Bu yüzden çizgi roman için masalın yerine ikame edilmiş resimli edebiyat denebilir.

  Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

  Çizgi romanın masal türü ile benzeyen yönlerini yazar şöyle açıklamıştır ( ) “Çizgi romanlar romantik çocukluğun resimli masalları mıydı ( ) masallarını yitirmekte olan çocukluğu besleyen deve gücü, tazı hızı şerbeti mi ( )” Çizgi roman ( ) biçimi, yapısı ve işlevi açısından masalla ilişkilendirilmekte ( ) Bu yüzden çizgi roman için masalın yerine ikame edilmiş resimli edebiyat denebilir.

  Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

  © 2020 Online Deneme & Online Test Çöz

  Bize Ulaşın / Gizlilik / Telif Hakkı

  Cevap adana a)

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Çizgi romanın masal türü ile benzeyen yönlerini yazar şöyle açıklamıştır ( ) “Çizgi romanlar romantik çocukluğun resimli masalları mıydı ( ) masallarını yiti - Online Deneme Test

  Çizgi romanın masal türü ile benzeyen yönlerini yazar şöyle açıklamıştır ( ) “Çizgi romanlar romantik çocukluğun resimli masalları mıydı ( ) masallarını yiti - Online Deneme Test

  A) (;) (?) (?) (;) (.)

  B) (;) (,) (?) (;) (.)

  C) (:) (,) (?) (,) (.)

  D) (.) (,) (?) (;) (…)

  E) (:) (,) (?) (;) (.)

  Yazı kaynağı : denemetest.com

  Noktalama İşaretleri 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kazanım Test 6

  Noktalama İşaretleri 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı kazanım Test 6

  9.Sınıf Türk Dili Edebiyatı Kazanım ve kavrama testleri
  Noktalama İşaretleri sizlere bu yazımızda 10 Soruluk test hazırladık başarılar dileriz.

  1. ( ) Bir dost bulunca delilik etmek hoşuma gider ( ) diyor Horatius ( ) Bu sözü herkes onaylar mı ( ) bilemiyorum ama hiç şüphesiz benim sloganlarımdan biri ( )

  Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaret- leri getirilmelidir?

  A) (“)(”)(. )(, )(. )
  B) ( “ ) ( ” ) ( . ) ( ? )( . )
  C) (— )(, )(. )(, ) ( . )
  D) (“)(”)(. )(, )(… )
  E) ( — ) ( , ) ( . ) ( , ) ( … )

  2. Behçet Necatigil, “Barbaros Meydanı” adlı şiirinde Barba- ros Meydanından sahile kadar inen anne kız çevresinde şehri sosyal ve kültürel tezatları ve değişmeleri ile yansıtır.

  Noktalama işaretleri eksik bırakılan bu parçada aşa- ğıdakilerden hangisi kullanılamaz?

  A) Tırnak işareti B) Virgül
  C) Kısa çizgi
  D) Üç nokta
  E) Kesme İşareti

  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki noktanın kullanı- mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

  A) Kamp için en gerekli malzemeler şunlardır: çadır, kafa feneri, uyku tulumu ve ilk yardım seti.
  B) Bundan dolayıdır ki: bölgede hububat üretimi oldukça fazladır.
  C) Sözleri hâlâ kulağımdadır: “Hepimiz en çok zaman geçirdiğimiz beş kişinin ortalamasıyız evlat.”
  D) Fatma Hanım: (Çaydanlığı masaya bırakır.) Niye söylemedin? Neredeyse kopuk düğmeyle gidecektin yine.

  4. Hiçbirini unutamam (I) Cicirya’nın domates, ceviz (II) tu- runç ve bergamot reçelleri (III) Gül Abla Mantı Salonu’n- daki zeytinyağlıları (IV) kızartmaları (IV) kekikleri (V)
  Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine nok- talı virgül getirilmelidir?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlı şı yoktur?

  A) Dünya, yüzeyinde sıvı hâlde su bulunmasıyla öteki gezegenlerden ayrılıyor. Yaşamın temel gereksinimi olan su, gezegenimizin %71’ini kaplıyor. Güneş sis- temindeki öteki gezegenlerde sıvı hâlde suya rastlan- madı. Ancak araştırmalar devam ediyor.
  B) Dünya yüzeyinde sıvı hâlde su bulunmasıyla öteki gezegenlerden ayrılıyor. Yaşamın temel gereksinimi olan su, gezegenimizin %71’ini kaplıyor. Güneş sis- temindeki öteki gezegenlerde sıvı hâlde suya rastlan- madı; ancak araştırmalar devam ediyor.
  C) Dünya, yüzeyinde sıvı hâlde su bulunmasıyla öteki gezegenlerden ayrılıyor. Yaşamın temel gereksinimi olan su, gezegenimizin %71’ini kaplıyor. Güneş sis- temindeki öteki gezegenlerde sıvı hâlde suya rastlan- madı. Ancak, araştırmalar devam ediyor.
  D) Dünya yüzeyinde sıvı hâlde su bulunmasıyla öteki gezegenlerden ayrılıyor. Yaşamın temel gereksinimi olan su, gezegenimizin %71’ini kaplıyor. Güneş siste- mi’ndeki öteki gezegenlerde sıvı hâlde suya rastlan- madı. Ancak araştırmalar devam ediyor.
  E) Dünya, yüzeyinde sıvı hâlde su bulunmasıyla öteki gezegenlerden ayrılıyor. Yaşamın temel gereksinimi olan su, gezegenimizin %71’ini kaplıyor. Güneş siste- mi’ndeki öteki gezegenlerde sıvı hâlde suya rastlan- madı. Ancak araştırmalar devam ediyr.

  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama hata- sı vardır?

  A) Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak/ Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak
  B) Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886- 1973)] en güzel eserlerini Bodrum’da yazmıştır.
  C) Peki, bu bazlamayı da mı Sarı Begonvil Bakkaliyesin- den aldın?
  D) Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz!
  E) Yazar, 6. ve 7. sınıfları Şebinkarahisar’da okumuş.

  7. Aşağıda ayraçla gösterilen yerlerden hangisine kes- me işareti getirilemez?

  A) Diğer maddelerin bir kısmının, c ( ) nin ise tamamının altını çizdim.
  B) Türkiye Türkçe ( ) sindeki bir diğer kural, iki ünlünün yan yana gelmemesidir.
  C) BM ( ) ye oy birliği ile yeni bir genel sekreter seçildi.
  D) Halit Ziya Uşaklıgil’in Mai ve Siyah’ı 1897 ( ) de tefri- ka edilmiştir.
  E) Bahçeden 2 ( ) nci kata doğru seslenmiş.

  8. Afrika’nın batısında, İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’n- dan biri olan La Gomera’da yaşayan insanlar “Silbo Go- mera” adı verilen bir ıslık dili kullanıyorlar. Bu dilin Kuzey Afrikada yaşayan Berberilerin dili olan Berbericeden kö- ken aldığı ve 15. yy.dan daha eskiye dayandığı düşünülü- yor. Silbo Gomera günümüzde İspanyolca gramer kural- larına uygun olarak kullanılıyor, buranın eski sakinlerince ise neredeyse bir cep telefonu kadar kullanışlı olduğu söyleniyor.

  Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir noktalama hatası yapılmıştır?

  A) Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri- nin kesme işaretiyle ayrılması
  B) Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta konması
  C) Bazı kısaltmaların sonuna nokta konması
  D) Özel olarak vurgulanmak istenen sözlerin tırnak içine alınması
  E) Sıralıcümleleribirbirindenayırmakiçinvirgülkonma- sı

  9. (I) Tasarım yaparken çeşitli araçlar ve malzemeler kulla- nırız, değil mi? (II) İşte; oyuncak tasarımı da böyle bir şey. (III) Bir de atık malzemelerle yapılırsa, oyuncak tasarımı bir tür “geri kazanım sanatı” hâline dönüşür. (IV) Gazoz kapakları, kavanozlar, yumurta kutuları, teller, çubuklar… (V) Hepsi bir anda bir oyuncağa/oyun gerecine dönüşebilir.

  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde noktalama yanlışı vardır?

  A) Yalnız I.

  B) Yalnız II.

  C) II ve III.

  D) III ve IV.

  E) IV ve V.

  10. Çizgi romanın masal türü ile benzeyen yönlerini yazar şöyle açıklamıştır ( ) “Çizgi romanlar romantik çocuklu- ğun resimli masalları mıydı ( ) masallarını yitirmekte olan çocukluğu besleyen deve gücü, tazı hızı şerbeti mi ( )” Çizgi roman ( ) biçimi, yapısı ve işlevi açısından masalla ilişkilendirilmekte ( ) Bu yüzden çizgi roman için masalın yerine ikame edilmiş resimli edebiyat denebilir.

  Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaret- leri getirilmelidir?

  A) (;) (?) (?) (;) (.)
  B) (;) (,) (?) (;) (.)

  C)) (:) (,) (?) (,) (.)

  D) (.) (,) (?) (;) (…)

  E) (:) (,) (?) (;) (.)

  11.●Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için – – – – kullanılır.

  ● Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonu- na – – – – kullanılır.
  Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi bu boş- luklardan herhangi birine getirilemez?

  A) eğik çizgi
  B) virgül D) yay ayraç
  C) nokta E) kısa çizgi

  12. Değerli Kardeşim,
  Mektubunu 09.15’te aldım. Mektubunda “Fuzuli’nin en sevdiğim şiiri “Su Kasidesi”dir cancağızım.” demişsin. Seninle aynı fikirde miyim, bilmiyorum. Çünkü tüm kasi- delerini, gazellerini okumadım. Mesnevilerini de…

  Bu parçadaki noktalama yanlışı aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle düzeltilir?

  A) “Değerli Kardeşim” söz grubundan sonra ünlem geti- rilerek
  B) Saat bildiren ifadeye nokta yerine iki nokta getirilerek
  C) “Su Kasidesi” ifadesi tek tırnak içine alınarak
  D) “Fikirde miyim” den sonra soru işareti konarak
  E) Parça nokta ile bitirilerek

  CEVAPLARI

  1-  C

  2-  D

  3-  B

  4-  C

  5-  A

  6-  E

  7-  B

  8-  A

  9-  C

  10- E

  11- D

  12- C

  Yazı kaynağı : cokiyiabi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Ali 2 Yıl önce
  0

  bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yorum yap