Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  çiftlik hayvanları dışındaki türlerin bakım ve sağlığı

  1 ziyaretçi

  çiftlik hayvanları dışındaki türlerin bakım ve sağlığı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı-1

  Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı-1

  Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı-1

  İlk arı fosilleri 40 milyon yıl öncesine ait olup Eocene’de rastlanmıştır. Arı ve bal, insanın dünyada sahne alışından bu yana birbirini tamamlayan iki kelime olmuştur. Bununla beraber arının olmadığı yerde baldan söz etmek mümkün değildir. Yaşlı dünyamızda arı, sadece yaptığı baldan ötürü değil, yaşantısı nedeniyle de insanoğlundan övgüler almış ve birçok iyi niteliği arı ile özdeşleştirmiştir.

  1. Türkiye’de Arıcılık, Arı Ve Kolonisi Hakkında Genel Bilgiler, Arı Ürünleri
  2. Arıcılık Ekipmanları Ve Arılarda Bakım
  3. Balarısı Parazitleri, Zararlıları Ve Düşmanları
  4. Arı Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Bakteriyel Hastalıklara Giriş
  5. Arılardaki Bakteriyel İnfeksiyonlar
  6. Arı Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Viral Hastalıklara Giriş
  7. Arılardaki Viral Enfeksiyonlar Ve Biyogüvenlik
  8. Balık Parazitlerinin Önemi, Numune Alma, Korunma Ve Kontrol
  9. Balık Parazitleri (protozoonlar, Helmintler Ve Artropodlar)
  10. Bakteriyel Balık Hastalıkları
  11. Balıkların Bakteriyel Hastaklıkları
  12. Balık Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Viral Hastalıklara Giriş
  13. Balıklardaki Viral İnfeksiyonlar Ve Biyogüvenlik
  14. Balık Ve Arılarda Nekropsi Ve Histopatoloji Teknikleri

  Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı

  Balarısının Kökeni, Bölgemizde Bulunan Balarısı Türleri, Kovan İçinde Balarısı
  Bireylerinin Tanımı ve Özellikleri
  Balarısının Kökeni
  Bölgemizde Bulunan Balarısı Türleri ve İlk Yazılı Arıcılık Kanunları
  Kovan İçinde Balarısı Bireylerinin Tanımı ve Özellikleri
  Arıcılığın Tarım Içindeki Yeri ve Önemi, Arıcılıkta Kalıntısal Sorunlar, Arıcılık ve
  Turizm
  Arıcılığın Tarım İçindeki Yeri ve Önemi
  Arıcılıkta Kalıntısal Sorunlar
  Arıcılık ve Turizm
  Balarısı Ürünleri (Bal, Balın Kristalleşmesi, Bozuk Bal, Ballarda Hile, Arı Sütü,
  Propolis, Arı Zehri, Polen, Bal Mumu)
  Bal
  Bal mumu
  Arı Sütü (Royal Jelly)
  Propolis:
  Arı Zehri:
  Çiçek Tozu (Polen)
  Balların Laboratuvar Kontrolleri

  Arıcılık Ekipmanları
  Arıcı Kıyafetleri
  Kovanlar, Kovan Ekipmanları
  Arılarda Bakım
  Kovanlar İçin Doğru Yer Seçimi
  Gezginci Arıcılık ve Yükümlülükler
  Uygulamalı Çalışma
  Fiyatların Tespiti ve Zamanlama
  ARICI YILLIĞI

  Balarısı Parazitleri ve Zararlıları
  Arachnıda (= Acarina)
  Protozoa
  INSECTA (=Lepidoptera)
  INSECTA (=Diptera)
  Balarısı Düşmanları
  Eşek arıları
  Fareler ve Sıçanlar
  Karıncalar
  Örümcekler
  Arı Kuşu Merops apiaster,
  Ayılar
  Yakı Böceği Meloe variegatus Donovan,, M brevicollis
  Küçük Kovan Böceği Aethina tumida Murray,
  Kulağakaçan, Forficula auricularia L
  Soyguncu Sinek (Cerdistus contrictus)
  Kısa Kuyruklu Soreks
  Bal Porsuğu,
  Kokarca
  Rakun
  Kirpi: Erinaceus europaeus
  Kertenkele:
  Peygamber devesi
  Odonata
  İnsanlardan İleri Gelen Zararlar
  Kovan Önünde Arıları Yiyerek Zarar Veren Bu Zararlılardan Korunma

  Bakteriyel Yavru Arı Hastalıkları
  Amerikan Yavru Çürüklüğü

  Yavru Arı Hastalıkları
  Avrupa Yavru Çürüklüğü
  Para Çürüklüğü  IV
  Ergin Arı Hastalıkları
  Septisemi Hastalığı

  Arılarda Viral Hastalıkların Yeri
  Arı Viral Hatalıkları Tanısında Örnek Alımı ve Kullanılan Laboratuvar Yöntemleri

  Viral İnfeksiyonlarda Laboratuvar Tanı
  Örnekleme Yöntemleri
  Örnek Gönderme Yöntemi
  Örnek Bilgi Formu
  Test Yöntemi Seçimi
  Testlerin Hatasız Uygulanması
  Viroloji Laboratuvarlarında Kullanılan Yöntemler
  Direkt Yöntemler
  İzolasyon ve İdentifikasyon
  İzolasyon
  Hücre Kültürleri
  Embriyolu Yumurtalar
  Laboratuvar Hayvanları
  Serolojik Testler

  Ari Yetiştiriciliğinde Önemli Viral Hastaıkların Yeri
  Ari Viral Hatalıklarına Karşi Koruma ve Kontrol Amacıyla Uygulanan Yöntemler

  Arıların Viral Enfeksiyonları
  Deforme Kanat Virüsü (DKV) infeksiyonu =Deformed wing virus (DWV)

  Sacbrood (Talamus Yavru Çürüklüğü) hastalığı
  Black Quine Cell Virus (BQCV) Siyah Kraliçe Hücre Virusu (SKHV)
  Kaşmir Arı Virusu (KAV)
  Kronik Arı Felç Virüsü (KAFV)
  Akut Arı Felç Virusu (AAFV)
  Arı Viral Hastalıklarında Bulaşma yolları  V
  Önleme ve Kontrol
  Arılık Yerinin Seçilmesi

  Balık Parazitlerinin Önemi
  Parazitlerin Balıklar Üzerinde Yaptıkları Zararlı Etkileri Kısaca Şöyle
  Özetleyebiliriz
  Balıklarda Bulunan Parazitlerin İncelenmesi
  Balık Nekropsisinde Uygulanan Ensizyon Bölgeleri
  Sindirim Kanalında Parazit Tayini
  Bağırsak Lümeninde Parazit Faunası Tespiti
  Kaslarda Parazit Tayini
  Anisakid Parazitlerin Larvalarının Teşhisi
  Balık parazitlerinde korunma
  Protozoonlarda:
  Helmintlerde:
  Acanthocephalalarda;
  Balıkların Parazit Arthropod, Annelid ve Echinodermatları;
  Balık Parazitlerinde Kontrol
  Balık Parazitleri ve Bunlara Karşı Kullanılan Kimyasallar (Alfabetik
  Sırayla)
  Balık Parazitlerine Karşı Kullanılan Kimyasalların Uygulama Biçimleri
  (Alfabetik Sırayla)

  Balıkların Protozoon parazitleri PROTOZOA ALT ALEMİ
  Sarcomastigophora Şubesi
  Myxozoa Şubesi
  MICROSPORA Şubesi
  APICOMPLEXA Şubesi
  Balıkların Helmint parazitleri
  Trematodlar
  SESTOD’LAR
  NEMATODLAR
  Nemathelminthes Şubesi  VI
  Balıkların parazit Arthropod, Annelid ve Echinodermatları
  Arthropoda Şubesi
  ANNELIDA Şubesi
  ECHİNODERMATA Şubesi
  BAKTERİYEL BALIK HASTALIKLARI
  İhbarı Mecburi Balık Hastalıkları
  Balık Hastalıklarında Tanı
  Laboratuvara Gönderilecek Örnekler ve Taşıma Koşulları
  Bakteriyel Hastalıkların Laboratuvar Tanısı
  Bakteriyel Hastalıklarda Koruma ve Kontrolde Genel Prensipler
  Balıklarda Aşılama
  İnaktif Aşıların Uygulama Yöntemleri
  BALIKların bakteriyel HASTAKLIKLARI
  Vibriozis (Kızıl Hastalığı)
  Etiyoloji
  Epidemiyoloji
  Semptomlar
  Tanı
  Tedavi – Kontrol
  Pastörellozis
  Etiyoloji
  Epizootiyoloji
  Semptomlar
  Tanı
  Tedavi
  Koruma ve Kontrol
  Bakteriyel soğuk su hastalığı (Pedinkül hastalığı, Psikrofilozis)
  Etyoloji
  Epizootiyoloji
  Semptomlar
  Tanı
  Tedavi – Koruma ve Kontrol
  Kolumnaris Hastalığı
  VII
  Etiyoloji
  Epizootiyoloji
  Semptomlar
  Tanı
  Tedavi – Kontrol
  Kızıl ağız hastalığı (Yersiniozis)
  Etiyoloji
  Epizootiyoloji
  Semptomlar
  Tanı
  Tedavi – Kontrol
  Bakteriyel Böbrek Hastalığı (Bacterial Kidney Disease)
  Etiyoloji
  Epizootiyoloji
  Semptomlar
  Tanı
  Tedavi – Kontrol
  Mikotik Balık Hastalıkları
  Kerevit vebası (Crayfish aphanomyciasis, La peste, Krebspest, Kraftpest)

  Balık Hastalıklarına Genel Bakış
  Türkiye’de Balık Hastalıkları Sorunlarına Genel Bakış
  Balık Hastalıklarında Viral Hastalıkların Yeri
  Balık Hastalıklarında Laboratuvar Tanı
  Laboratuvara Örnek Gönderme
  Viral Tanı Yöntemleri

  Balıklarda Görülen Rna-Virus İnfeksiyonları
  İnfeksiyöz Pankreatik Nekrozis (IPN)
  Viral nörolojik nekroz (VNN) ve viral ensefalopatik retinopati (VER)
  İnfeksiyöz Salmon anemisi (ISA)
  Salmon Pankreas Hastalığı ve Uyku Hastalığı
  VIII
  İnfeksiyöz Hematopoetik Nekrozis (IHN)
  Viral Hemorajik Septisemi (VHS)
  Sazanların Bahar Viremisi (SBV)

  Epizootik Hematopoetik Nekrozis (EHN) (İnfeksiyöz hematopoetik
  nekrozis=IHN)
  Kanal Yayın Balığı Virusu Hastalığı
  Koi Herpesvirus Hastalığı

  Canlı Balıkların Muayenesi
  Balıkların Dış Görünüşü
  Ölü Balıkların Muayenesi
  Balıkların postmortem (ölümden sonra) muayeneleri
  Dış muayene
  Göz muayenesi
  Hasta Balıkların Nekropsi Amacıyla Öldürülmesi
  Balıklarda nekropsi tekniği
  Vücut boşluğunun genel muayenesi:
  Laboratuara Marazi Madde Gönderilmesi
  Canlı Balığı Laboratuara göndermek
  Ölü balıkların laboratuvara gönderilmesi
  Su örneği gönderilmesi

  Yazı kaynağı : lolonolo.com

  Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı-1 Deneme -1

  ÇİFTLİK HAYVANLARI DIŞINDAKI TÜRLERİN BAKIM VE SAĞLIĞI I

  ÇİFTLİK HAYVANLARI DIŞINDAKI TÜRLERİN BAKIM VE SAĞLIĞI I

  KİTAP ÖZET DEĞİLDİR.

  Ürün Spiral Ciltlidir.

  Konu anlatımlı ders kitabıdır.

  Ünite Soruları ve kaynak sorular kitabın sonunda mevcuttur.

  Yazı kaynağı : www.rihtimcopy.com

  TÜRKİYE’DE ARICILIK, ARI VE KOLONİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER, ARI ÜRÜNLERİ | AVESİS

  Atıf İçin Kopyala

  Akkaya H.

  ÇİFTLİK HAYVANLARI DIŞINDAKİ TÜRLERİN BAKIMI VE SAĞLIĞI I, SEYYAL AK, Editör, istanbul üniversitesi , İstanbul, ss.1-28, 2020

  Yazı kaynağı : avesis.istanbulc.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap