Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  çevre ve şehircilik bakanlığı güvenlik alımı

  1 ziyaretçi

  çevre ve şehircilik bakanlığı güvenlik alımı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Özel Güvenlik hizmet alımı

  Ankara’da doğdu (1976). Ankara Mimar Kemal Lisesinin ardından Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu (1999). Yüksek Lisansını, Kentsel Dönüşüm alanında tamamladı. (2017)

  İnşaat alanında faaliyet gösteren çeşitli özel sektör kuruluşlarında çalıştı. (1999-2005)

  TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığında uzman olarak görev yaptı. (2005-2006)

  TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. (2006-2009)

  Yazı kaynağı : csb.gov.tr

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 66 Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı 2022

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 66 Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı 2022

  Bakanlıktan az önce gelmiş olan ilan ile 66 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı yapılacak.

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere 66 Kamu personeli Alımı ilanı yayımladı. 12 Ocak 2022 tarihi ile gelmiş olan ilan için kamu personeli alımları Lisans ve Ön Lisans mezunu adaylar içerisinden yapılacak.

  Mülakatsız 4/B Sözleşmeli 66 Personel Alımı Kontenjan Dağılımı:

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesine sözleşmeli olarak 66 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı yapacağını bildirdi. Bu kapsamda Kadın Erkek olmak üzere Lisans ve Ön Lisans mezunu alım yapılacak. Alımlar merkez ve taşra teşkilatına yapılacak.

  Merkez Teşkilatı Kontenjan Dağılımı:

  Taşra Teşkilatı Kontenjan Dağılımı:

  Bakanlık 15 farklı şehirdeki taşra teşkilatlarında Ön Lisans mezunu 31 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak

  Adaylardan Aranan Genel Başvuru Şartları:

  Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı için genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda;

  Koruma ve güvenlik görevlisi olarak herhangi bir kurum veya kuruluşta hizmetine devam etmiyor olmak,

  Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı olmamak,

  Herhangi sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

  2022 Yılı Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Şartları Nedir?

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi alımları için adaylardan özel olarak eğitim, KPSS, Yaş, Kimlik Kartı, Boy şartları aranacak.

  Eğitim Şartı?

  Alımlar için adayların herhangi bir lisans veya Ön Lisans mezunu olmaları gereklidir.

  2020 ve 2021 KPSS Puan Şartı?

  Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılı KPSS Puanı geçerli olacak olup P3 puan türünden puan almış ve Ön Lisans mezunları için 2002 yılı KPSS'den P93 puan türünden puan almış olmak şartı aranacak. Ayrıca Bakanlık başvuru için KPSS Taban Puanı 60 olarak belirledi.

  Kimlik Kartı:

  Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

  Yaş Şartı:

  İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla (28.01.2022) 35 yaşından gün almamış olmak.(28.01.1987 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar.)

  Boy Şartı:

  Boy niteliği olarak adaylardan, Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak.

  Başvurular Elektronik Ortamda Başladı!

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi alımı için başvurular başladı. 11 Ocak 2022 tarihi ile açılan başvuru ekranı en geç 28 Ocak 2022 tarihi saat 23:59 a kadar devam edecektir. Başvurular sadece Elektronik ortamda e-Devlet şifresi ile kariyer kapısından gerçekleştirilecektir. Başvuruda bulunacak olan adaylar aşağıdaki bağlantıyı kullanarak başvuru ekranına ulaşabilirler.

  BAŞVURU KILAVUZU

  BAŞVURU EKRANI

  Yazı kaynağı : www.isinolsa.com

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 16 İlde 66 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak!

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 16 İlde 66 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Yapacak!

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 16 İlde 66 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı

  Yeni yıl ve yeni bütçe doğrultusunda kamu kurumları personel ihtiyaçları doğrultusunda alımlar yaparken, Bakanlıklarda peş peş alım ilanları duyurmaya başladı. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 16 İlde 66 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı için resmi olarak duyuruya çıktı.

  KPSS ve mezuniyet şartı;

  Lisans ve önlisans mezunlarının başvuruları kabul edilecek olup, Lisans mezunları için; 2020 ve 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P3), ön lisans mezunları için; 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93) en az 60 puan alma şartı aranıyor. Alımlar KPSS puanı baz alınarak yapılacak.

  Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

  Başvurular 11/01/2022 tarihinden 28/01/2022 tarihi saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden Çevre, Şehircilik ve İlşim Değişikliği Bakanlığı – Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  Adaylar çalışmak istedikleri il tercihi yapacaklar

  6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyet yaşamamaları için eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak il tercihi yapmaları önem arz etmektedir.

  Alım yapılacak şehirler aşağıdaki gibidir ;

  Önlisans

  Lisans ;

  Koruma ve Güvenlik Görevlisi alım için aranan özel şartlar ile birlikte adaylardan aşağıdaki genel şartlar aranmaktadır. 

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
  b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.
  c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin;“Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.
  d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  e) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.
  f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
  ·   Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
  ·   Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
  ·   Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
  g) Askerlik durumu itibariyle;
  ·   Askerlikle ilgisi bulunmamak
  ·   Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

  Sonuçların açıklanması ; 

  Adayların; başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, KPSS (B) grubu puanı esas alınacak ve en yüksek puan alanlardan başlanarak, ilan edilen birimlerin karşılarındaki boş kadrolara asil yerleştirmesi yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan asil adaylar ile yedek adayların listesi, Kariyer Kapısı Platformu ve Bakanlığımızın www.csb.gov.tr internet adresinden eş zamanlı olarak duyurulacaktır.

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 16 İlde 66 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı ilanı detayları için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz ;

  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=60ff2377-c1a6-4b99-896a-004cab40beed

  Yazı kaynağı : www.oisbuis.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap