Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının görevleri

  1 ziyaretçi

  çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının görevleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

  Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

  Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan, sosyal hizmetler ve aile işlerinden sorumlu olan bakanlıktır. 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adıyla kuruldu. 2018 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilerek "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" adını aldı.[2] 21 Nisan 2021’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulmasıyla bakanlığın adı "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" olarak değiştirildi.

  Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

  Aile bütünlüğünü korunmak, güçlendirmek ve sosyal refahın arttırılması amacıyla kurulmuştur. Temelleri 1989’da Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Aile Araştırma Kurumu ile atılmıştır. 2004’te yine Başbakanlığa bağlı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü adını almıştır.

  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü; 2011’de kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında birleştirilmiştir.

  Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki 703 sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının teşkilat kanunlarındaki düzenlemeyle iki bakanlık, "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" adı altında bir araya getirildi. 10 Temmuz 2018'de bakanlığın adı "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" olarak değiştirildi. 21 Nisan 2021’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulmasıyla bakanlığın adı "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" olarak değiştirildi.

  Görevleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:[3]

  Bağlı birimler[değiştir | kaynağı değiştir]

  Merkez teşkilatı[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yurtdışı teşkilatı[değiştir | kaynağı değiştir]

  Koordineli kuruluşlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  İlgili kuruluşlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanları[değiştir | kaynağı değiştir]

  Logolar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Anasayfa

  T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Anasayfa

  Çalışma Bakanlığı, Devlet Dairelerinin Bakanlıklara Ayrılması Hakkındaki 3271 sayılı Kanunun 1. Maddesine dayanılarak, Başbakanın 7 Haziran 1945 tarih ve 6-376/6 sayılı teklifi üzerine 7 Haziran 1945 tarih ve 4/591 sayılı Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile kurulmuş hemen arkasından 22 Haziran 1945 tarih ve 4763 sayılı Çalışma Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun çıkarılmıştır.(R.G. 27 Haziran 1945)

  28 Ocak 1946 tarih ve 4841 sayılı Çalışma Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (R.G. 30 Ocak 1946) 4763 sayılı Kanuna göre daha geniş bir görev tanımı yapmış, merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili düzenlemeler getirmiştir.

  Daha sonra, 17.11.1974 tarih ve 4-1040 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmuş, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur bu Bakanlığa bağlanmıştır.

  13 Aralık 1983 tarih ve 184 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (R.G. 14 Aralık 1983) ile Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adıyla yeniden teşkilatlandırılmıştır. 184 sayılı KHK, aynı zamanda 4841 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırmıştır.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve görevleri hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname' nin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Değiştirilerek 09.01.1985 tarihinde 3146 Sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir.

  Daha sonra, 04.Ekim 2000 tarihinde yürürlüğe giren 618 Sayılı KHK ile Bakanlık yeniden yapılandırılarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılmıştır.

  Bakanlığımızın Yurtdışı Teşkilatı, 1960'lı yılların başından itibaren gelişen ve ülkemiz için yeni bir olgu niteliğindeki sanayileşmiş Avrupa ülkelerine düzenli Türk işgücü sevkıyatı ile doğan ihtiyaç sonucu ihdas edilmiştir. Başta Almanya Federal Cumhuriyeti'ne olmak üzere, diğer Avrupa ülkelerine giden Türk işgücünün ülkemizdekinden farklı ve yabancı toplumsal çevrede ve değişik yaşam koşullarında Devlet eliyle destek görmesi ve sorunlarına çözüm bulunması amacıyla bulundukları ülkelerdeki Büyükelçiliklerimizin nezdinde Çalışma Müşavirlikleri ve Başkonsolosluklarımız bünyesinde de Çalışma Ataşelikleri kurulması yoluna gidilmiştir.

  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş süreci kapsamında 2018 yılında 703 sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oluşturulmuş ve 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığın yetki, görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.

  21 Nisan 2021 Tarihli ve 31461 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmuştur.

  Yazı kaynağı : www.csgb.gov.tr

  3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

  9 Ocak 1985 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 18 Ocak 1985 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teşkilat yasasıdır. Ancak kamuoyunda genel olarak Bakanlığın adı Çalışma Bakanlığı olarak geçmektedir.

  Kanunun güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

  Kanun aslında “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” adıyla yayımlanmış, daha sonra 2000 yılında 618 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kanunun adı “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun“ olarak değiştirilmiş olup, söz konusu KHK’nın daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine 2001 yılında 4947 sayılı Kanunla ismi yeniden aynı şekilde düzenlenmiştir.

  Daha sonra da Kanunda zaman zaman yapılan değişikliklerle Bakanlığa bağlı yeni genel müdürlük ve daire başkanlıkları, bağlı veya ilgili kuruluşlar oluşturulmuş, bunların isim ve yapılarında değişiklikler yapılmıştır.

  Kanunda; çalışma hayatını, işçi-işveren ilişkilerini, iş sağlığı ve güvenliğini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânını sağlamak, bu imkânı yaygınlaştırmak ve geliştirmek, yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan menfaatlerini korumak ve geliştirmek gibi görevleri olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görev ve yetkileri, merkez ve taşra birimleri, ilgili ve bağlı kuruluşlar düzenlenmiştir. Bakanlık görev ve yetkilerini bu Kanun ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanarak çıkarılan yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde yürütmektedir.

  Teşkilat yasasına göre; Bakanlık bünyesindeki en önemli birimler İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Çalışma Genel Müdürlüğü’dür. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ise Bakanlığın ilgili kuruluşlarıdır.

  Bu Kanunda dolayısıyla da Bakanlığın teşkilat yasasında en önemli değişiklik 2001 yılında 665 sayılı KHK ile yapılmış (Bkz. Çalışma Bakanlığı – İŞKUR – SGK Teşkilat Yapısında Değişiklik Yapıldı), önceleri ismi Bölge Çalışma Müdürlüğü olan daha sonra ismi Bölge Müdürlüğü olan taşra birimleri kapatılmış, bunun yerin Türkiye İş Kurumu müdürlüklerinin ismi Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü olarak değiştirilmiş, Bölge Çalışmaların görevleri bu müdürlüklere yani İŞKUR müdürlüklerine verilmiştir.

  Yazı kaynağı : www.isvesosyalguvenlik.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap