Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  çağrı bey oğlu melik süleyman nasıl öldü

  1 ziyaretçi

  çağrı bey oğlu melik süleyman nasıl öldü bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kutalmışoğlu Süleyman Şah kimdir?

  Kutalmışoğlu Süleyman Şah kimdir?

  Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah 1045 yılında Horasan'da doğmuştur. Babası Kutalmış Bey'dir.

  Büyük Selçuklu Devleti'nin sultanı olan Tuğrul Bey'in 4 Eylül 1063 tarihinde ölümü üzerine taht kavgaları başladı. Oğlu olmayan Tuğrul Bey vasiyetinde kardeşi Çağrı Bey'in oğullarından Süleyman'ın tahta geçmesini vasiyet etmişti.

  Selçuklu veziri Amid ül-Mülk bu vasiyeti yerine getirerek Rey şehrinde Süleyman'ı sultan olarak tahta çıkardı. Ancak Çağrı Bey'in diğer oğlu Alp Arslan ve Arslan Yabgu'nun oğlu Kutalmış ile bazı emirler Süleyman'ın sultanlığını tanımadılar.

  Kutalmış Bey Rey önüne gelerek şehri kuşatması üzerine vezir Amid ül-Mülk, Alp Arslan'dan yardım istediği gibi hutbeyi de onun adına okuttu. Kutalmış, Alp Arslan ile 1064 yılında yaptığı Dameğan yakınlarındaki savaşta öldü. Alp Arslan 27 Nisan 1064 tarihinde Selçuklu Devleti hükümdarı oldu.

  Kutalmış Bey savaşta ölünce kardeşi Resul Tegin ve oğlu Süleyman Şah, komutanlarıyla birlikte esir alınır. Kutalmışoğlu Süleyman Şah daha sonra Türkmen boylarının yerleşmeye başladığı Anadolu'da Toros Dağları yöresine kaçarak burada yaşamaya başladı.

  Malazgirt Savaşı'nın ardından birçok Türkmen boyu Anadolu'ya doğru göç etmeye başladı. Kutalmışoğlu Süleyman Şah bu Türkmenlerin liderliğini ele geçirmeyi başarmıştır.

  Daha sonra Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından kendisine bağlı olarak Sultan-ı Rum (Anadolu Selçuklu Devleti) olarak tayin edildi. Bizans sınırlarında idaresini kuran Kutalmışoğlu Süleyman Şah kısa sürede topraklarını büyük ölçüde genişletti.

  1075 yılında Bizans İmparatorluğu'nun önemli şehirlerinden İznik (Nicaea) ile İzmit'i (Nicomedia) ele geçirdi. Güney Marmara bölgesine tamamen hakim oldu ve Çanakkale boğazından geçen gemilerden vergi almaya başladı. 1077 yılında İznik başkent olmak üzere Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulmuş olduğunu ilan etti.

  1078 yılında önce Bizans İmparatoru VII. Mikhail Dukas ile bir askeri yardım anlaşması yapmış ancak daha sonra vazgeçerek ona karşı isyan eden Anatolikon Theması generali Nikeforos Botaneiates ile anlaşarak asi generalin III. Nikeforos ismi ile Bizans İmparatoru olmasına yardımcı olmuştur. Onun bu yardımına karşılık Bizanslılar göçmen Türkmenlerin Anadolu'da boğaz kıyılarına kadar gelip yerleşmelerini kabul etmişlerdir.

  Bizans İmparatorluğu, Kutalmışoğlu Süleyman Şah ile 1081 yılında Drangon Anlaşması yapmıştır. Bu anlaşmaya göre Bizans, Anadolu Selçuklu Devleti'ne yıllık vergi ödemeyi kabul etmiştir.

  Bu anlaşma sonucu batı sınırlarını güvence altına alan Süleyman Şah doğu sınırlarını genişletmek için sefere çıktı. 1082 yılında Çukurova'ya girdi ve Tarsus'u ele geçirdi. Daha sonra bütün Kilikya bölgelerini ve Antakya'yı topraklarına kattı.

  Anadolu'daki fetihlerine de devam eden Kutalmışoğlu Süleyman Şah, komutanlarını çeşitli bölgelere gönderdi. Buldacı Bey, 1085 yılında Maraş, Elbistan, Göksun ve Besni kalelerini fethetti. Gümüştekin Bey ise Urfa ve Antep çevresini ele geçirmiştir.

  Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Antakya'yı ele geçirdikten sonra daha önce bu bölgeden cizye alan Halep emiri Müslim bu vergiyi Süleyman Şah'dan da isteyince Müslümanın cizye vermeyeceğini söyleyerek bu talebi reddetti.

  Müslim'in Antakya'ya, Süleyman Şah'ın da Halep civarına asker göndermeleri aralarındaki savaşın başlamasına yol açtı. İki ordu 1085 yılı Haziran ayında Afrin çayı üzerinde Kunahil mevkiinde karşılaştı. Süleyman Şah, bu savaşta Müslim'i yenerek Halep'i kuşattı.

  Bunun üzerine Halep emiri Suriye Meliki Tutuş'tan yardım istemiştir. (Tutuş Sultan Alp Arslan'ın oğludur) Amca çocukları olan iki Selçuklu meliki arasında büyük bir savaş yaşandı. 4 Haziran 1086 tarihinde Halep yakınlarında yapılan Ayn Seylem Savaşı'nda Kutalmışoğlu Süleyman Şah öldürülmüştür.

  Ölümünün ardından Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, Süleyman Şah'ın oğulları I. Kılıç Arslan ve Davud Arslan'ı İstehan'a götürdü. I. Kılıç Arslan burada 6 sene boyunca iyi bir eğitim aldı. 1092 yılında Melikşah'ın ölmesiyle Büyük Selçuklu Sultanı olan oğlu Berkyaruk tarafından serbest bırakılan I. Kılıç Arslan Anadolu'ya gelerek Anadolu Selçukluları tahtına oturdu.

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  Çağrı (Horasan Selçuklu meliki)

  Çağrı Bey tam adıyla Ebu Süleyman Davud Çağrı Bey bin Mikail (989 - 16 Temmuz 1060, Serahs), Oğuzlar'ın Kınık boyundan Selçuklu hükümdarı Selçuk Bey'in torunu, Mikail'in oğlu, Tuğrul Bey'in ağabeyi ve Alp Arslan'ın babasıdır.

  İsim kökeni[değiştir | kaynağı değiştir]

  Çağrı ismi o zamanlar sık kullanılan, Türkçede harfi harfine Doğan veya Boz doğan anlamına gelir.[1][2] Dîvânu Lugâti't-Türk'te çagrı: doğan kuşu, çakır kuşu anlamında yazılmıştır.[3]

  Hayatı[değiştir | kaynağı değiştir]

  Çağrı Bey ve Tuğrul Bey, daha Oğuz boylarının Horasan ve Harezm'in kuzeyinde bulunduğu dönemde Orta Asya bozkırlarında doğmuşlardır.

  Çağrı Bey diğer Türk boyları arasındaki düşmanlık ve halkın baskısı sonucunda Mâverâünnehir Bölgesinden Horasan'a göç etmiştir. Horasan o zamanlar Gazne Devleti'nin bir parçasıydı.

  Tuğrul Bey ile devleti ortak yönetti ve Horasan Melikliği yaptı. Bizans'ın kaleleri olan Vaspuragan ve Ani kalelerine karşı sefer düzenleyerek büyük kazanç sağladı. 1035 yılında Gazneli hükümdarı I. Mesut üstüne yapılan seferde Mesut yenildi. Bir antlaşma yapıldıysa da buna uymayan Mesut'u Çağrı Bey yendi ve Afrâsîâb'ın kurduğu rivayet edilen Merv şehrini Çağrı Bey 1037 yılında feth ederek, iç kaleye girmiş ve atının örtüsünü yere koyup "taht gibi" üstüne oturmuştur.[4]

  1040 yılında Dandanakan Muharebesi yapıldı. Çağrı Bey komutasındaki Selçuklular Gaznelileri yendiler ve böylece bu savaş Selçukluların devlet olmasında büyük rol oynadı. Çağrı Bey egemenlik alanını ikiye bölüp kardeşi ile paylaşmış, günümüz Irak'a kadar uzanan batı bölümünü Tuğrul Bey, doğu bölümünü (Horasan) de kendisi yönetmiştir. Çağrı Bey kardeşi Tuğrul Bey'le her zaman iyi ilişki kurmuşlar, Çağrı Bey, Tuğrul Beye karşın birkaç evlat geriye bırakmıştır.

  Tuğrul Bey, 1056 yılında Bağdat'ta hüküm süren Şii Büveyhîler devletine son vermiş batıya doğru topraklarını genişletmiştir. Büveyhîler tarafından baskı altında tutulan Sünni Halifeler bu başarılarından dolayı Selçukluları kutlamışlardır. Halife Kaim, Tuğrul Bey'e Ruknu ʾd-daula (Hanedan desteği), Maliku ʾl-maschriq wa-ʾl-maghrib (Doğu'nun ve Batı'nın Hükümdarı) ve Sultan unvanını vermiştir. Öbür Türk boylarıyla akrabalıklar kurmuştur (Mesela oğlunu Kıpçak hükümdarının kızıyla evlendirmesi gibi). 1059'da Tuğrul Bey'e karşı ayaklanan kuzeni İbrahim Yınal'ın ayaklanmasını bastırdı. 1060'ta hastalanarak Serahs (İpek Yolunda Nişabur ile Merv arasındaki önemli bir vaha) adı verilen yerde öldü.

  Anadolu'ya ilk defa akın yapan Türk komutanlarındandır. Türk tarihine ve kültürüne baktığımızda, Türk devletlerinin yükselmesinde ve gelişmesinde zaman zaman birtakım liderlerin ön plana çıktıklarını görürüz. Mesela Bumin Kağan ve İstemi Kağan, Bilge ile Kül Tigin, daha sonraları Tuğrul Bey ve Çağrı Bey gibi.

  Hanedanlar arasında dostluk ve siyasi bağların kurulması ve Tuğrul Bey'in İslam peygamberi nesli ile kucaklaşması için Abbasi Halifesi El-Kâim’in kızı Seyyide Fâtıma el-Betül ile Çağrı Bey'in kızı Hatice Arslan Hatun'da halife ile evlenmiştir.

  Tarihi kaynaklarda Tuğrul Beye karşın, Çağrı Beyin hayatı ile ilgili fazla bir bilgi bulunmamaktadır.

  Popüler Kültürde Yeri[değiştir | kaynağı değiştir]

  2021'de TRT 1 de yayınlanmaya başlayan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Erdinç Gülener tarafından canlandırılmaktadır.

  Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Melik Süleyman nasıl öldü? Melik Süleyman kimdir? Hayatı, vikipedi. Melik Süleyman eşi, eşleri, nereli hayat hikayesi

  Melik Süleyman nasıl öldü? Melik Süleyman kimdir? Hayatı, vikipedi. Melik Süleyman eşi, eşleri, nereli hayat hikayesi

  Melik Süleyman'ın Hayatı ve Hazin Sonu "Alparslan Büyük Selçuklu"

  Melik Süleyman nasıl öldü?

  Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah, 4 Haziran 1086 tarihinde Halep yakınlarında yapılan Ayn Seylem Savaşı'nda öldürülmüştür.

  Selçuklu Devleti'nin en önemli hükümdarlarından biri olan ve kendisi zamanında devletin en geniş sınırlarına ulaştığı Sultan Melikşah, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında geliyor.

  MELİKŞAH KİMDİR?

  Melikşah veya unvanlarıyla Ebü’l-Feth Celâlü’d-devle ve’d-dîn Muizzü’d-dünyâ ve’d-dîn Kasîmü emîri’l-mü’minîn Melikşâh b. Alparslan) (d. 16 Ağustos 1055 - ö. 19 Kasım 1092), Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı.

  Hükümdarlık döneminde (1072-1092) Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına ulaştı. Sınırlar Anadolu'dan Umman'a Kafkaslar'dan Hindistan önlerine uzandı (10.000.000 km2). Melikşah'tan sonra Selçuklular eski gücüne kavuşamadı. Devrin en önemli kişileri arasında Ömer Hayyam bilim ve Nizamülmülk siyaset dalında bulunur.

  Sultan olmadan önce

  Melikşah, 16 Ağustos 1055 pazar günü doğmuştur. Çocukluğu İsfahan ve civarında geçmiştir. Babası Alparslan, kabiliyeti ve cesareti ile dikkati çeken Melikşah ile yakından ilgilendi. Melikşah uzun boylu, biraz şişmanca ve beyaz tenli olarak tasvir edilmiştir.

  Melikşah babası ile birlikte küçük yaşta Gürcistan seferine katıldı. Aynı yılda Karahanlılar Han'ının kızı Terken Hatun ile evlendirildi. Alparslan 1066 tarihinde Melikşah'ı veliaht tayin etti ve "ikta (veya timar)" olarak İsfahan şehri verildi.

  1071'de babası Alparslan ile Suriye'ye sefere çıktı. Babası Bizans İmparatoru Romen Diyojen'in Anadolu'da ilerleyişini durdurmak için kuzeye yöneldi (ve Malazgirt Meydan Muharebesi'ni yaptı). Melikşah bu sırada Suriye'de Halep'te kaldı. 1072'de yine babası Karahanlılara karşı bir sefer yapmakta iken onunla birlikteydi. Babası bu seferdeyken esir aldığı bir Karahanlı kale komutanı olan Yusuf Harzemi tarafından şehit edildi.

  Melikşah Selçuklu ordusu başına geçti ve Sultanlığını ilan etti. Çağrı Bey'in oğlu olan amcası Kavurt Bey Melikşah'ın Sultan olmasını kabul etmedi. Melikşah yanında Vezir Nizam-ül Mülk ile birlikte batıya İran içine yürüdü. Kavurt Bey'in ordusuyla 17 Nisan 1073'te Karaç yakınlarında (günümüzde İran'da "Erak") "Karaç Muharebesi" 'ne girişti. Bu muharebede Melikşah'ın ordusunda bulunan birçok Türkmen asker çarpışma sırasında Kavurt Bey'in ordusuna katıldı. Buna rağmen Melikşah ve ordusu galip geldi. Kavurt Bey idam edildi ve iki oğlunun gözlerine mil çekilip kör edildiler. Böylece Selçuklu ülkesinde bulunan emirler arasında Melikşah Sultan olarak belirlenmiş oldu. 1074'te Bağdad'da yeni Abbâsî halifesi olan Melikşah'ın Sultan olduğunu resmen ilan etti.

  Alparslan'ın kardeşi Süleyman nasıl öldü?


  Ancak Süleyman Şah içine düştüğü ümitsiz ruh haliyle bıçağını kalbine saplayarak intihar etti (18 Safer 479 / 4 Haziran 1086) (İbnü'l-Kalânisî, s. 119; Anna Komnena, II, 65). Tutuş, Süleyman Şah'ın naaşını Halep Kapısı'nda defnettirdi. Hanımını, iki oğlunu, vezirini Antakya'ya gönderdi.

  Melik Süleyman nasıl öldü, Melik Süleyman kimdir, Melik Süleyman Hayatı, Melik Süleyman vikipedi, Melik Süleyman eşi, eşleri, Melik Süleyman nereli, hayat hikayesi

  Yazı kaynağı : medyaankara.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap